Original English Link: Seven Stages and Theravada (and other Buddhist traditions)?

 Also See: (Thai) ขั้นตอนทั้งเจ็ดของการตรัสรู้ของ Thusness/PasserBy - Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See: (Thai) เรื่อง Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, มหา และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection


หากคุณพบส่วนใดที่ควรปรับปรุงในการแปลหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาไปที่หน้าติดต่อเพื่อแชร์ความคิดเห็นของคุณ: ติดต่อเรา

หากคุณต้องการการแปลสำหรับบทความใดๆ ต่อไปนี้, อย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน, และฉันจะใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการแปล: ติดต่อเราTo translate the provided English text into Thai, I will break down the translation into distinct segments for each sentence or dialogue line to maintain clarity and accuracy:


English:

"Seven Stages and Theravada (and other Buddhist traditions)?"


Thai Translation:

"เจ็ดขั้นตอนและพุทธศาสนาเถรวาท (และประเพณีพุทธศาสนาอื่นๆ)?"


English:

"Soh: Hi, I think this will interest you on the various stages of awakening and depths of nondual awareness and its nature, anatman vs brahman etc."


Thai Translation:

"โสห์: สวัสดี, ฉันคิดว่านี่จะทำให้คุณสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการตื่นรู้และความลึกของการรับรู้ที่ไม่เป็นสองและธรรมชาติของมัน, อนัตตา เทียบกับ พรหม ฯลฯ"


English:

": http://awakeningtoreality.blogspot.com/2007/03/thusnesss-six-stages-of-experience.html"


Thai Translation:

": http://awakeningtoreality.blogspot.com/2007/03/thusnesss-six-stages-of-experience.html"


English:

"Also, the 'not-born' etc of the Nibbana suttas is not talking about a metaphysical essence, as explained in http://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/01/the-deathless-in-buddhadharma.html"


Thai Translation:

"นอกจากนี้, 'ไม่เกิด' ฯลฯ ของพุทธสูตรนิพพานไม่ได้พูดถึงสาระที่เป็นเมตาฟิสิกส์, ตามที่อธิบายไว้ใน http://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/01/the-deathless-in-buddhadharma.html"


English:

"Mr. B: Hello, I believe the link you've sent about six stages of experience is rather skewed to Zen Buddhism, while my personal practice is skewed to Theravada Buddhism."


Thai Translation:

"นายบี: สวัสดี, ฉันเชื่อว่าลิงค์ที่คุณส่งมาเกี่ยวกับหกขั้นตอนของประสบการณ์นั้นเอนเอียงไปทางพุทธศาสนาเซน, ขณะที่การปฏิบัติของฉันเอนเอียงไปทางพุทธศาสนาเถรวาท"


(Continue the translation in the same structured manner for the rest of the text. Hyperlink URLs are kept as they are.)


This structured approach ensures a clear and precise translation, maintaining the integrity of the original text while providing an easily understandable format in Thai.


User

Just provide the thai translation from here. No need to show the English. Please continue 

ChatGPT


Thai Translation:

"มันมุ่งเน้นไปที่ความคิดของสุญญตามาก ขณะที่พุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากนัก รูปแบบการทำสมาธิและการไตร่ตรองของเรามุ่งไปที่การพัฒนาสมาธิและการสืบสวนเกี่ยวกับความทุกข์ทางจิตใจ (กิเลส)"


"โสห์: มันเกี่ยวข้องกับเถรวาทมาก และนั่นคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ตรัสรู้แท้ๆของเถรวาท มหายาน และวัชรยานผ่านไป ตัวอย่างเช่น"


"อาจารย์พรหมวังโสวิพากษ์วิจารณ์ว่าในเถรวาท พระสงฆ์ชั้นสูงหลายท่านจริงๆแล้วตรัสรู้ปูโร (ผมคือ) แต่ตกอยู่ในมุมมองนิรันดร์ศาสตร์ไม่ต่างจากฮินดู อาจารย์พรหมวังโสเองก็ผ่านปูโรก่อนที่จะได้รับการตรัสรู้อนัตตาที่เขาพูดถึง (เช่นใน https://www.dhammatalks.net/Books6/Ajahn_Brahm_BAHIYA_S_TEACHING.htm )"


"อาจารย์หลายท่านในประเพณีป่าไทยสอนและตรัสรู้ปูโร (แม้พวกเขาจะไม่เรียกมันด้วยชื่อนั้น พวกเขาเรียกว่าจิตที่สว่างไสวซึ่งพวกเขาเห็นว่าไม่เปลี่ยนแปลงและแยกต่างหากจากกลุ่มสัมมุทัยชั่วคราว มันเป็นการตรัสรู้เดียวกัน)"


"ฉันสามารถบอกชื่อได้มากมาย ฉันคิดว่าเกือบทั้งหมด lol"


"แม้แต่อาจารย์มหาบัวที่อ้างว่าตนเองเป็นอรหันต์ ฉันคิดว่า เขายังไม่สามารถเอาชนะมุมมองนิรันดร์ศาสตร์ที่ละเอียดได้ การเดินทางของเขามากขึ้นจากปูโรไปสู่จิตเดียว การรับรู้ที่ไม่เป็นสองแต่ยังคงถูกมองว่าไม่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากกลุ่มสัมมุทัย นั่นเหมือนกับจากขั้นตอนทัสเนส 1 แล้วจบลงที่ขั้นตอน 4 แต่ไม่ใช่ขั้นตอน 5 อนัตตา"


"ส่วนตัวแล้วฉันผ่าน 7 ขั้นตอนด้วยตัวเอง และทัสเนสเป็นผู้ชี้นำของฉัน"


"นายบี: ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับอาจารย์มหาบัวที่สอนเรื่องจิตนิรันดร์ แต่อาจารย์ชาไม่ได้สอนเช่นนั้น"


"คำถาม: จิตที่คุณพูดถึงนี้เรียกว่า 'จิตดั้งเดิม' หรือเปล่า?"


"อาจารย์ชา: คุณหมายถึงอะไร?"


"คำถาม: ดูเหมือนว่าคุณกำลังบอกว่ามีบางสิ่งอยู่นอกจากร่างกาย-จิตปกติ (ห้าขันธ์) มีอะไรอีกไหม? คุณเรียกมันว่าอะไร?"


"อาจารย์ชา: ไม่มีอะไรทั้งนั้นและเราไม่เรียกมันว่าอะไรเลย -- นั่นคือทั้งหมดที่มีอยู่! ให้เสร็จสิ้นกับทุกอย่าง แม้กระทั่งการรู้ก็ไม่ได้เป็นของใคร ดังนั้นให้เสร็จสิ้นกับสิ่งนั้นด้วย! ความรู้ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่อื่น ดังนั้นจงเสร็จสิ้นกับทุกสิ่ง -- เสร็จสิ้นกับทุกอย่าง! ไม่มีอะไรคู่ควรที่จะปรารถนา! มันเป็นเพียงความยุ่งยากทั้งหมด เมื่อคุณเห็นอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วทุกอย่างก็จบลง"


"ฉันเห็นแล้ว, ว้าว 7 ขั้นตอน, ฉันอยากถามว่าใช้เวลานานแค่ไหน?"


"ฉันคิดว่าฉันจะลองดูนะ ขอบคุณ"


"สัปดาห์ที่แล้วฉันเพิ่งตระหนักว่าฉันไม่ได้ไตร่ตรองเรื่องอนัตตามากเท่ากับที่ฉันไตร่ตรองถึงอนิจจา"


"ฉันจะเชื่อคำพูดของคุณและจะเริ่มใช้มันสำหรับการปฏิบัติของฉัน ขอบคุณ"


"โสห์: ฮืม ฉันไม่อยากแสดงคว


User

continue

ChatGPT


"มายเกี่ยวกับอาจารย์ชา ความประทับใจของฉันต่องานเขียนของเขาคือเขาเอนเอียงไปทางปูโร (http://www.awakeningtoreality.com/2021/09/nondual-clarity-vs-dissociation.html) และแม้ว่าเขาจะพูดถึงอนัตตา แต่มันจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ฉันเรียกว่า 'ลักษณะของการไม่ใช่ตัวตน' (http://www.awakeningtoreality.com/2021/07/this-is-impersonality-aspect-not-anatta.html)"


"อย่างไรก็ตาม จริงๆแล้วมีบางท่านจากนักเรียนของเขา เช่น อาจารย์พรหมวังโส และอีกท่านหนึ่งที่นี่ อาจารย์ญาณมาลี เทโร (http://www.awakeningtoreality.com/search/label/Ajahn%20Nyanamoli%20Thero) ได้ตรัสรู้อนัตตา"


"แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหากใครไม่ตรัสรู้อนัตตา การสอนของพวกเขาก็ไม่ถูกต้อง การสอนของพวกเขาก็ยังสามารถช่วยเหลือและสำคัญได้ ในความเป็นจริง ฉันมักแนะนำและแนะให้คนไปผ่านปูโรก่อน มันนำออกมาความสว่างไสวของจิต"


"'ฉันเห็น ว้าว 7 ขั้นตอน, ฉันอยากถามว่าใช้เวลานานแค่ไหน?' - ฉันตรัสรู้อนัตตา (ขั้นตอนที่ 5) ประมาณ 6 ปี นับจากที่ฉันรู้จักกับจอห์น แทน แม้ว่าฉันจะเข้าร่วมการพูดคุยธรรมเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านั้น"


"ขั้นตอนที่ 6 และ 7 คือการขยายข้อมูลเหล่านั้นออกไปยังปรากฏการณ์ทั้งหมด อีกหลายปี"


"ฉันไม่ได้กล่าวว่าตัวเองเป็นผู้ตรัสรู้สมบูรณ์ ฉันไม่ใช่อรหันต์หรือพุทธเจ้าตามเกณฑ์ของพระคัมภีร์"


"ฉันมักบอกคนว่าความคิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเข้าสู่กระแสน้ำคือผิด มีความสับสนมากเกี่ยวกับว่าการเข้าสู่กระแสน้ำคืออะไร มันต้องการการรู้เห็


User

continue

ChatGPT


นี้อย่างน้อยทัสเนสขั้นตอนที่ 5 ขึ้นไป"


"นี่ได้รับการอธิบายอย่างดีในหนึ่งในกระทู้ที่โหวตมากที่สุดในส่วนกระทู้เข้าสู่กระแสน้ำในเรดดิต https://www.reddit.com/r/streamentry/comments/igored/insight_buddhism_a_reconsideration_of_the_meaning/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf%20http://www.awakeningtoreality.com/2020/08/insight-buddhism-reconsideration-of.html"


"แต่แม้แต่ในซับเรดดิตนั้น ก็ยังมีความไม่ชัดเจนมาก ฉันชอบเฉพาะกระทู้ที่ฉันวางลิงค์ไว้ lol"


"นายบี: ว้าว นี่เป็นการอ่านที่ยาวมาก ฉันจะติดต่อคุณอีกครั้งเมื่อฉันอ่านจบ"


"ฉันอยากถามเฉพาะว่าข้อความใดทำให้คุณมองว่าอาจารย์ชาเป็นมุมมองของ 'ปูโร'?"


"โสห์: โดยรวมแล้วหลายตอน... มีตอนหลายตอนในลิงค์ที่ฉันวางไว้ด้านบนดังนั้นคุณจะเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร"


"นายบี: แต่เรื่องกับอาจารย์พรหมคือเขามีมุมมองเกี่ยวกับชานะที่มีข้อถกเถียงมาก และฉันไม่คิดว่าฉันอยากจะเริ่มพูดถึงสงครามชานะ lol"


"โสห์: เหมือนกับน้ำมันและน้ำตัวอย่างเช่น และอีกหลายตัวอย่าง"


"ใช่"


"ฉันไม่ได้ติดตามสไตล์อาจารย์พรหมในเรื่องชานะ"


"เขาเน้นมากเกินไปในการพัฒนาชานะก่อนการเข้าใจ ในขณะที่มันอาจจะทำงานสำหรับเขาและพระสงฆ์บางท่าน แต่มันไม่เหมาะสำหรับนักปฏิบัติทั่วไปส่วนใหญ่"


"แต่เขาสอนมันเหมือนว่าวิธีนั้นเป็นวิธีเดียวหรือวิธีที่ดีที่สุด"


"แต่ฉันคิดว่าเขาตรัสรู้อนัตตา"


"ในฐานะ [ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของ] ชานะที่ลึกมากเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเข้าใจ"


"แต่ฉันไม่ได้บอกว่าชานะไม่สำคัญเลย ในความเป็นจริงมันมีที่มาของมันแม้แต่ในมหายานและวัชรยาน - http://www.awakeningtoreality.com/2018/09/dzogchen-meditation-and-jhana.html"


"นายบี: ฉันถูกสอนว่าชานะแรกสำคัญก่อนเริ่มวิปัสสนา"


"โสห์: มันช่วยมีฐานสมาธิที่มั่นคง"


"นายบี: จริง"


"โสห์: โอเค ฉันต้องไปแล้ว.. ลิงค์สุดท้ายที่ฉันอยากแบ่งปัน เมื่อพูดถึงส่วนของวิปัสสนา การเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ : https://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/12/vipassana-must-go-with-luminous.html"


"นายบี: ฮืม ฉันเข้าใจ ในทุกกรณี ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดีๆนะครับ"


"โสห์: ไม่เป็นไรครับ :) อ.ส. ฉันเป็นโสห์ ผู้ร่วมเขียนบล็อก"


"นายบี: อ๋อ ฉันเข้าใจแล้ว ไม่แปลกใจที่คุณชอบเว็บไซต์นี้มาก lol"


"โสห์: Lol"


"นายบี: ถ้าฉันมีคำถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเหล่านี้ไหมครับ?"


"โสห์: แน่นอน"


"นายบี: ขอบคุณที่แบ่งปันนะครับ http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/thusnesss-six-stages-of-experience.html"


"มันสวยงามมาก ฉันตอนนี้ตระหนักถึงเหตุผลว่าทำไมฉันหยุดไตร่ตรองเกี่ยวกับอนัตตา;"


"เพราะฉันเข้าใจมันแล้ว lol ฉันคิดว่าเนื่องจากไม่มีการสัมผัสฮินดู ครูของฉันจึงตั้งฉันไว้ที่ขั้นตอนที่ 5 ตั้งแต่แรกเริ่ม ฉันจำได้ว่าไม่นานหลังจากฟังการพูดคุยของเขา ฉันก็ไตร่ตรองถึงผู้กระทำคือใคร ถ้ามีอนัตตา ใครเป็นผู้ประสบประสบการณ์ถ้ามีอนัตตา"


"ฉันจึงเริ่มวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดใหม่ ถ้าไม่มีอัตตา"


"ในขณะที่ฉันตระหนักว่ามันเป็น


User

continue

ChatGPT


เพียงแค่ชุดของปรากฏการณ์เท่านั้น และธรรมชาติของปรากฏการณ์ทั้งหมดนั้นคือความว่างเปล่า รวมทั้งความจริงที่ไม่มีตัวตนพื้นฐานที่สามารถพบได้ในนั้น ฉันพบความสงบและความมั่นใจ"


"ดีใจมากที่มีคนอื่นตระหนักถึงสิ่งนี้ด้วย ฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่ได้รับระดับความเข้าใจนี้ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถถ่ายทอดมันออกมาเป็นคำพูดได้ อย่างไรก็ตาม ขอบคุณที่แบ่งปันนะครับ ตลอดการอ่านทั้งหมด ฉันรู้สึกมีความสุข พร้อมกับรอยยิ้มบางๆบนใบหน้า 'ฮัม, ผู้ชายคนนี้เข้าใจ' ขอบคุณอีกครั้ง"


"โสห์: ไม่ จริงๆแล้วการตรัสรู้อนัตตาเป็นเรื่องที่หายากมาก"


"สิ่งที่คุณมีนั้นมากกว่าความเข้าใจแบบอนุมาน"


"สิ่งที่จอห์น แทนและฉันกำลังพูดถึงคือการตรัสรู้โดยตรง"


"ฉันมีความเข้าใจแบบอนุมานเกี่ยวกับอนัตตาสี่ปีก่อนที่จะเกิดการตรัสรู้อนัตตา"


"ประสบการณ์หลังจากการตรัสรู้อนัตตานั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง"


"ฉันเขียน: http://www.awakeningtoreality.com/2021/04/why-awakening-is-so-worth-it.html"


"ทำไมการตื่นรู้มีค่ามาก"


"บางครั้งคนถามฉันว่าทำไมพวกเขาควรจะแสวงหาการตื่นรู้ ฉันบอกว่า การตื่นรู้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ฉันรับประกันได้ มันคุ้มค่ากับความพยายามทุกอย่างที่คุณทุ่มเทลงไป คุณจะไม่เสียใจ หรือเหมือนที่แดเนียล เอ็ม อินแกรมพูดว่า 'ฉันจะแลกมันด้วยอะไร? บางทีอาจเป็นสันติภาพโลก แต่ฉันต้องคิดถึงมัน จนกระทั่งตอนนั้น, ไม่มีอะไรที่ฉันจะแลกมันไป'"

 

 ChatGPT


Certainly! Here is the translation of the text from English to Thai:


"Personally, I can say from direct experience that direct realization is completely direct, immediate, and non-intellectual, it is the most direct and intimate taste of reality beyond the realm of imagination. It far exceeds one’s expectations and is far superior to anything the mind can ever imagine or dream of."


ฉันสามารถพูดได้จากประสบการณ์โดยตรงว่าการตระหนักรู้โดยตรงนั้นสมบูรณ์แบบ, เกิดขึ้นทันที, และไม่ใช่การคิดวิเคราะห์, มันเป็นรสชาติที่เข้าถึงและใกล้ชิดที่สุดของความจริงที่อยู่เหนือจินตนาการ มันเกินความคาดหมายของผู้คนและดีกว่าสิ่งใดที่จิตใจสามารถจินตนาการหรือฝันถึง


"It is utter freedom. Can you imagine living every moment in purity and perfection without effort, where grasping at identity does not take hold, where there is not a trace or sense of 'I' as a seer, feeler, thinker, doer, be-er/being, an agent, a 'self' entity residing inside the body somewhere relating to an outside world..."


มันคืออิสระภาพอย่างแท้จริง คุณสามารถจินตนาการถึงการใช้ชีวิตแต่ละช่วงเวลาในความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพยายาม, ที่ซึ่งการจับจ้องที่ตัวตนไม่ได้เกิดขึ้น, ที่ซึ่งไม่มีร่องรอยหรือความรู้สึกของ 'ฉัน' ในฐานะผู้เห็น, ผู้รู้สึก, ผู้คิด, ผู้กระทำ, ผู้เป็น, ตัวแทน, หรือ 'ตัวตน' ที่อยู่ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอก...


Please note that this is just a partial translation of the provided text. If you need more sections translated, let me know!

User

continue but no need to provide the english just translate into thai

ChatGPT


แน่นอน, ต่อไปนี้คือการแปลเนื้อหาที่เหลือเป็นภาษาไทย:


"...และสิ่งที่โดดเด่นและปรากฏขึ้นเมื่อไม่มี 'ตัวตน' คือโลกที่น่าอัศจรรย์, น่าทึ่ง, สดใส, เต็มไปด้วยความเข้มข้น, ความสุข, ความชัดเจน, ความมีชีวิตชีวา, และความฉลาดที่ทำงานเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ (ไม่มีความรู้สึกของการเป็นผู้กระทำ), ที่ซึ่งการกระทำของร่างกาย, การพูด, และความคิดเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกับการเต้นของหัวใจ, เล็บที่เติบโต, นกที่ร้องเพลง, อากาศที่เคลื่อนไหวเบาๆ, ลมหายใจที่ไหลเวียน, แสงอาทิตย์ที่ส่องแสง - ไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง 'คุณกำลังทำการกระทำ' / 'คุณกำลังมีชีวิตอยู่' กับ 'การกระทำกำลังถูกกระทำกับคุณ' / 'คุณกำลังถูกมีชีวิตอยู่' (เนื่องจากไม่มี 'คุณ' และ 'มัน' - เพียงแต่มีการปรากฏตัวและเป็นสปอนเทนีอัสทั้งหมด)


นี่คือโลกที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายหรือสัมผัสถึงความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบได้, ที่ซึ่งจักรวาลทั้งหมด / จิตใจทั้งหมด มีประสบการณ์อย่างชัดเจนเสมอว่าเป็นความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบที่ไร้ความรู้สึกของตัวตนหรือผู้รับรู้ที่มีประสบการณ์โลกจากระยะห่างที่มีมุมมอง -- ชีวิตที่ไร้ 'ตัวตน' เป็นสวรรค์ที่มีชีวิตอยู่ฟรีจากอารมณ์ที่เจ็บปวด/ทรมาน, ที่ซึ่งทุกสี, เสียง, กลิ่น, รสชาติ, สัมผัสและรายละเอียดของโลกปรากฏขึ้นเป็นสนามที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตของความตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์, ความระยิบระยับ/รังสี, สีสัน, ความสดใส, ความเข้มข้นสูง, HD, ส่องสว่าง, ความมหัศจรรย์และมนตร์ขลัง, ที่ซึ่งทัศนียภาพรอบข้าง, เสียง, กลิ่น, ความรู้สึก, กลิ่น, ความคิด ถูกมองเห็นและประสบอย่างชัดเจนไปถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด, สดใสและเป็นธรรมชาติ, ไม่เพียงแต่ในประตูความรู้สึกหนึ่งแต่ทั้งหก, ที่ซึ่งโลกเป็นดินแดนมหัศจรรย์เหมือนนิทาน, เปิดเผยใหม่ทุกช่วงเวลาในความลึกที่สุดเหมือนคุณเป็นทารกแรกเกิดที่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นครั้งแรก, สดใหม่และไม่เคยเห็นมาก่อน, ที่ซึ่งชีวิตมีความสงบ, ความสุขและไร้กลัวแม้ในกลางความโกลาหลและปัญหาของชีวิต, และทุกสิ่งที่ประสบผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดเกินกว่าความงามที่เคยประสบมาก่อน, เหมือนจักรวาลเป็นสวรรค์ที่ทำจากทองคำและอัญมณีที่ประสบในความตรงไปตรงมาที่ไม่มีช่องว่างโดยไม่มีการแบ่งแยก, ที่ชีวิตและจักรวาลประสบในความชัดเจนอย่างรุนแรง, ความชัดเจน, ความมีชีวิตชีวาและการปรากฏตัวที่มีชีวิตชีวาไม่เพียงแต่โดยไม่มีการแทรกแซงและการแบ่งแยก แต่ยังไม่มีศูนย์กลางและขอบเขต - ความไม่มีที่สิ้นสุดที่กว้างใหญ่เท่ากับท้องฟ้ายามค่ำคืนถูกทำให้เป็นจริงทุกช่วงเวลา, ความไม่มีที่สิ้นสุดที่เป็นเพียงจักรวาล


User

continue

ChatGPT


ที่ปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า, ไม่มีระยะห่าง, ไร้มิติและมีพลัง, ที่ซึ่งภูเขาและดวงดาวบนขอบฟ้าปรากฏไม่ไกลกว่าลมหายใจของตัวเอง, และส่องสว่างอย่างใกล้ชิดเท่ากับการเต้นของหัวใจ, ที่ซึ่งมาตราส่วนจักรวาลแบบคอสมิคถูกทำให้เป็นจริงแม้กระทั่งในกิจกรรมธรรมดาเช่นการเดินและการหายใจ และร่างกายของตัวเอง (โดยไม่มีร่องรอยของ 'ฉัน' หรือ 'ของฉัน') เป็นเพียงจักรวาล/การกำเนิดที่พึ่งพากันในการกระทำ และไม่มีสิ่งใดอยู่นอกขอบเขตของการใช้พลังงาน/จักรวาลที่ไร้ขอบเขตนี้, ที่ซึ่งความบริสุทธิ์และความไม่มีที่สิ้นสุดของโลกที่น่าอัศจรรย์ที่ประสบผ่านการทำความสะอาดในประตูของการรับรู้เป็นสิ่งที่คงที่ (หากประตูของการรับรู้ถูกทำความสะอาดทุกสิ่งจะปรากฏต่อมนุษย์ตามที่เป็น: ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมนุษย์ได้ปิดตัวเองขึ้น, จนกระทั่งเขาเห็นทุกสิ่งผ่านช่องแคบๆ ของถ้ำของเขา - วิลเลียม เบลค)


คุณรู้จักสูตรมหายานทั้งหมด (เช่น วิมาลากิติสูตร), บทสนทนาเก่าๆ ของเซนเกี่ยวกับการเห็นโลกนี้เป็นดินแดนบริสุทธิ์และทุกบทสนทนาวัชรยานเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมนตร์ว่าเป็นการมองเห็นที่บริสุทธิ์ของโลกนี้, ร่างกาย, การพูดและจิตในความบริสุทธิ์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเดิมของพระพุทธภูมิ, พระราชวัง, มณฑล, มนตร์และเทพเจ้า? ตอนนี้คุณจริงๆ เข้าใจแล้ว, คุณตระหนักว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อมีประสบการณ์ในความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์แบบของมัน, และว่าฤาษีเก่าๆ ไม่ได้เวอร์เลย มันเป็นคำอธิบายที่แม่นยำและตรงไปตรงมาของสถานะของจิตใจเท่าที่เป็นเปรียบเปรย อย่างที่ฉันบอกจอห์น ตันก่อนหน้านี้, คำอธิบายของสวรรค์บริสุทธิ์ในสูตรอมิตาภะเหมือนกับประสบการณ์การมีชีวิตอยู่ของฉันที่นี่และตอนนี้ "สำหรับฉันมันหมายถึงอนัตตา เมื่อสิ่งที่เห็น, ลิ้มรส, สัมผัส, กลิ่นอยู่ในความบริสุทธิ์สะอาด, ทุกที่เป็นดินแดนบริสุทธิ์" - จอห์น ตัน, 2019 "หากคนหนึ่งปลดปล่อยจากตัวตนหลัง, ทุกการปรากฏตัวจะปรากฏในความบริสุทธิ์สะอาดในรสชาติ ความไม่บริสุทธิ์ที่ฉันรู้มาจากการสร้างจิตใจ" – จอห์น ตัน, 2020


นี่คืออิสระภาพที่ปลดปล่อยจากขอบเขตและข้อจำกัดที่สร้างขึ้นเทียม และอย่างไรก็ตาม ความไม่มีขอบเขตนี้ไม่ได้นำไปสู่การแยกตัวออกจากร่างกายของตัวเอง, แต่แทนที่จะทำให้คนรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นร่างกายของตัวเอง, คนเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในความสะดวกสบาย, ความใกล้ชิดและความเป็นบ้านเป็นร่างกายของตัวเอง นี่ไม่ใช่ร่างกายที่เข้าใจกันโดยปกติ, เนื่องจากขอบเขตของร่างกายที่แข็งตัวและแยกออกจากจักรวาล, ละลายเข้าสู่กระแสพลังงานของชีวิตที่เต้นรำและกระพือตลอดร่างกายด้วยพลังงานส


User

continue

ChatGPT


ูงและความสุข, รวมถึงความรู้สึกของการเหยียบเท้า, การเคลื่อนไหว, การสัมผัสมือกับวัตถุ, ที่ซึ่งร่างกายไม่ได้ถูกปะปนกับขอบเขตที่สร้างขึ้นของ 'ภายใน' และ 'ภายนอก', 'ตัวตน' หรือ 'ผู้อื่น', ที่ซึ่งไม่มีร่องรอยของ 'ภายใน' และ 'ภายนอก' สามารถพบได้ในสถานะของจิตใจ - มีเพียงโลก/จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียว, ไร้ขอบเขตและไม่สามารถวัดได้ - เพียงความไม่มีที่สิ้นสุดของการเต้นรำและการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อที่เราเรียกว่า 'จักรวาล' เท่านั้น นี่ดีกว่าประสบการณ์สุดยอดที่ผ่านไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ, ในการทำสมาธิ หรือผ่านการใช้สารจิตประสาท และแม้ว่าจะประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาโดยไม่มีม่านบังตา, ในความเปิดกว้างและความเปลือยกายอย่างสมบูรณ์, ไม่มีสิ่งใดที่เกาะติดในจิตใจได้, เพราะสดใสเพียงใดก็ตาม, พวกมันไม่ทิ้งร่องรอยเหมือนนกที่ไม่ทิ้งร่องรอยในท้องฟ้า, การปรากฏตัวที่ว่างเปล่าและใสเช่นลมกระโชกและการสะท้อนของแสงจันทร์บนคลื่นมหาสมุทร - ปรากฏแต่ไม่มี 'ที่นั่น' หรือที่ใด คำพูดและคำอธิบายที่ฉันเขียนมานี้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็วเนื่องจากฉันเพียงแค่อธิบายสถานะประสบการณ์ปัจจุบันของฉันที่ประสบทุกช่วงเวลา ฉันไม่ได้พยายามเขียนอย่างโรแมนติกที่นี่ แต่กำลังพยายามเป็นตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการประสบอย่างทันที และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ฉันกำลังอธิบาย หากฉันบอกคุณเพิ่มเติมว่ามันเป็นอย่างไร, คุณอาจจะไม่เชื่อ แต่เมื่อคุณเข้าสู่ขอบเขตที่ไร้ประตูนี้คุณจะเห็นว่าคำพูดเสมอจะซีดเซียวเมื่อเทียบกับความเป็นจริง"


ป้ายกำกับ: อนัตตา |


นอกจากนี้


ยังมีใบหน้าและระดับของตัวตน/ตัวตนที่แตกต่างกัน http://awakeningtoreality.blogspot.com/2020/04/different-degress-of-no-self-non.html


นี่เป็นการแปลเพิ่มเติมของข้อความที่คุณให้มา หากคุณต้องการให้แปลเพิ่มเติมหรือมีส่วนอื่นที่ต้องการแปล โปรดแจ้งให้ทราบ!


User

continue

ChatGPT


แน่นอน, นี่คือการแปลต่อไป:


คุณมิสเตอร์ บี:


ฮึมม ฉันเข้าใจ คุณมีความเข้าใจและของฉันก็ชัดเจนเช่นกัน ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณประสบคือสิ่งที่พระสักกัมมุนีพุทธเจ้าพูดในวิมาลากิติสูตร ว่าหากคุณเพียงแค่ตระหนักถึงมัน, สถานที่ที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ก็เป็นแท้จริงสวรรค์บริสุทธิ์ของพระสักกัมมุนีพุทธเจ้า


มีโพสต์ใดที่คุณมีไหมที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเชิงอรรถาธิบายของอนัตตาถึงการตระหนักรู้อนัตตา? หรือมีเทคนิคเฉพาะที่ฉันควรลองใช้?


โสห์:


ปกติฉันแนะนำให้ผ่านทั้ง 7 ขั้นตอนตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ AtR ในบล็อกของฉัน


แต่เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนัตตา, ฉันเพิ่งโพสต์วันนี้ในฟอรัม DhO:


โสห์ เหว่ย ยู, แก้ไข 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

RE: วิธีการประสบการณ์ non-self?

โพสต์: 42 เข้าร่วมวันที่: 2/13/21 โพสต์ล่าสุด

คุณกำลังประสบเพียงแค่ด้านการไม่เป็นผู้กระทำของไม่มีตัวตน แต่ยังมีใบหน้าอื่นๆ ของตัวตน/ตัวตนและยังไม่ใช่การตระหนักรู้อนัตตา ดูที่ http://awakeningtoreality.blogspot.com/2020/04/different-degress-of-no-self-non.html


คำแนะนำของฉันในการตระหนักรู้อนัตตา:


ฝึกวิปัสสนาตามคำแนะนำนี้โดยดาเนียล อิงแกรม: https://vimeo.com/250616410


อ่านและไตร่ตรองเกี่ยวกับสองสเตนซ่าเหล่านี้ของอนัตตา: https://awakeningtoreality.blogspot.com/2009/03/on-anatta-emptiness-and-spontaneous.html


อ่านและไตร่ตรองเกี่ยวกับสูตรบาหิยะ, กุญแจสำคัญที่ทำให้ฉันมีความสำเร็จ - http://awakeningtoreality.blogspot.com/2008/01/ajahn-amaro-on-non-duality-and.html (ส่วนความเห็นความเห็นโดย PasserBy/Thusness ก็ดีมาก), http://www.awakeningtoreality.com/2010/10/my-commentary-on-bahiya-sutta.html


โดยที่ผมหมายถึงหายากมากในทางสถิติ, ตามการประเมินของผม, เพียงสัดส่วนเล็กน้อยของครูและผู้ปฏิบัติที่มีการตระหนักรู้โดยตรง ในบรรดาผู้ที่มีการตระหนักรู้โดยตรง, ประมาณ 90% อยู่ในระดับ I AM เพียงแค่ประมาณ 10% อยู่ในระดับ one mind, และประมาณ 2% หรือน้อยกว่าอยู่ในระดับอนัตตาและระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นมันจึงหายากในทางสถิติ


นี่คือการแปลต่อไปของข้อความที่คุณให้มา หากคุณต้องการให้แปลเพิ่มเติมหรือมีส่วนอื่นที่ต้องการแปล โปรดแจ้งให้ทราบ!


User

continue

ChatGPT


แน่นอน, นี่คือการแปลต่อไป:


แต่ในชุมชน AtR, มีผู้คนประมาณ 40+ คนที่ผ่านขั้นตอนและมีการตระหนักรู้โดยตรง


นี่ไม่ใช่ข้อขัดแย้ง แต่อาจเป็นเพราะความตรงไปตรงมาและตัวชี้วัดเช่นสองสเตนซ่าและสองการไตร่ตรองไม่เป็นสอง


ต้องชี้แจงเพราะฉันไม่ต้องการสร้างความประทับใจว่ามันยากหรือเกือบเป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาเหมือนตัวฉัน


คุณมิสเตอร์ บี:


ฮ่าฮ่า ฉันเข้าใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น, ฉันไม่กลัวความยากลำบากใดๆ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน, หากมันจำเป็นต่อการตรัสรู้, ฉันจะทำมัน, เพราะฉันตั้งใจจริงที่จะเป็นอรหันต์


โสห์:


👍


"เข้าใจว่าไม่มีพื้นหลังก่อน, ไม่มีคอนเทนเนอร์ - ทุกสิ่งที่ฉันบอกคุณ อะไรคือความหมายที่แท้จริงของไม่มีตัวตน มีคนพูดมากมายเกี่ยวกับไม่มีตัวตน, แต่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง [หนึ่งพยายามที่จะเข้าใจอนัตตาโดยการเหตุผลและ] เพียงแค่พูดเปลี่ยนแปลง, ไม่มีตัวตนถาวร, ฯลฯ, แต่ไม่มีความเข้าใจที่แท้จริง เช่นเดียวกับเมื่อคุณเริ่มต้น, อนัตตาคืออะไรสำหรับคุณ? มันเสมอเป็นไม่มีตัวตนที่แท้จริง, ความไม่เป็นสถานะ, นี้และนั้น ได้เข้าใจไหม? ไม่มีความเข้าใจที่แท้จริง มีความคิด, ไม่มีคนคิด มันหมายความว่าอะไร? ดังนั้นตอนนี้คุณรู้ ไม่มีพื้นหลัง, จากนั้นคุณฝึกสมาธิ - ความรู้, ปฏิบัติจากนั้นการตระหนักรู้ มีความรู้ที่ถูกต้อง, แต่ไม่มีคุณภา


User

continue

ChatGPT


พการปฏิบัติที่ดีเพียงพอจึงยังไม่มีการตระหนักรู้, และจากนั้นจึงมีความเข้มข้นของการตระหนักรู้ การเปิดตาปัญญาเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงมุมมอง มันเหมือนกับคุณรู้วิธีเข้าถึงเส้นทางที่ไม่มีเส้นทาง, และสามารถสัมผัสความชัดเจนได้ทันที แต่แม้หลังจากไม่สอง, คุณต้องผ่านช่วงเวลาของการเสถียรภาพก่อน" - จอห์น ตัน, 2007


<-- และฉันเข้าใจแนวคิดนี้ในทางปัญญาประมาณปี 2006-2007, แต่ใช้เวลาอีก 3 ปีก่อนที่ฉันจะผ่านการตระหนักรู้ I AM (กุมภาพันธ์ 2010), จากนั้นไม่สอง (ส.ค.-ก.ย. 2010) และจากนั้นการตระหนักรู้อนัตตา (ตุลาคม 2010)


เช่นเข้าใจไม่มีพื้นหลัง, ไม่มีตัวกระทำ, อนัตตา ฯลฯ


ในทางปัญญาในปี 2006


......................


เหง ซิน เจ้า

ATR คืออะไร?

หนังสืออื่นๆ ที่คุณแนะนำคืออะไร?

ในรายการที่จะอ่านของฉันคือ:

Enjoying the Ultimate

Thich Nhat Hanh

Sun My Heart

Thich Nhat Hanh

From Here to Enlightenment

His Holiness The Dalai Lama


1


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า Awakening to Reality เป็นกลุ่ม Facebook, ซึ่งเริ่มต้นจากไซต์บล็อก

อาจเป็นกลุ่มที่มีผู้ปฏิบัติฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นคนฆราวาส


1


ตอบกลับ

1d


ไรอัน เบอร์ตัน

เหง ซิน เจ้า บล็อกและชุมชนเริ่มต้นที่นี่ มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจได้มาก http://www.awakeningtoreality.com/.../on-anatta-emptiness...

เกี่ยวกับอนัตตา (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, มหาและความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบแบบสปอนเทนีอัส

AWAKENINGTOREALITY.COM

เกี่ยวกับอนัตตา (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, มหาและความธรรมดา, และค


User

Continue 

ChatGPT


วามสมบูรณ์แบบแบบสปอนเทนีอัส


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า จริงๆ แล้วก่อนที่จะมีความเข้าใจอนัตตา ฉันอ่านไม่มากนัก เพราะครูของฉันแนะนำให้ฉันปฏิบัติมากกว่าอ่าน

มันเป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ของตัวเองกับข้อมูลใดๆ ฉันจึงเริ่มอ่าน/ค้นหาคำตอบ ดังนั้นฉันไม่สามารถให้คำแนะนำได้... หนังสือที่กล่าวมาข้างต้นฉันอ่านหลังจากที่มีความเข้าใจอนัตตาแล้ว ฉันคิดว่าดีกว่าที่จะปรึกษาครูเพราะทุกคนมีวิธีคิดที่แตกต่างกันและพวกเขารู้เราดีกว่า


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า นอกจากนี้ อนัตตาเป็นความเข้าใจที่ไม่ใช่แนวคิด

ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคนอื่น แต่สำหรับฉันมันรู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างสิ้นเชิง, กลับด้านจากภายในสู่ภายนอก ความเป็นอยู่ที่คุณรู้สึกตอนนี้ในร่างกายของคุณ, ถูกกลับด้านและกลายเป็นไร้ขอบเขต, อธิบายยากมาก มันชัดเจนมาก, ไม่อาจพลาดได้

สำหรับฉัน ฉันทำการบันทึกจนวันหนึ่งฉันตระหนักว่าเสียงกลายเป็นไม่สองสำหรับฉัน, ฉันไม่ได้ทำอะไร มันเป็นเพียงความก้าวหน้าตามธรรมชาติ ทุกวันฉันถาม "ฉันเป็นใคร" ด้วย 😂😂 วันหนึ่งผู้ฟังหายไป, เหลือแค่เสียง เซนเซชันของร่างกาย, รสชาติ, กลิ่น และสุดท้ายคือการมองเห็น การมองเห็นใช้เวลาของฉันพอสมควร

มันเป็นวันหนึ่งที่ฉันนั่งและไตร่ตรองสูตรบาหิยะและทำสมาธิหลังจากนั้นที่ฉันเห็นตัวตนปลอมอย่างชัดเจนกำลังพยายามตามทันกับความรู้สึก ฉันปล่อยตัวตนปลอมนั้นไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 2 วันเพราะมันชัดเจนมาก และคืนหนึ่งระหว่างทานอาหารมันก็หายไปท่ามกลางการรับประทานอาหาร วันที่สองฉันมีประสบการณ์สุดยอดเมื่อความสุขแรงมากและมันก็เสถียรหลังจากนั้น

มองย้อนกลับไปมันเป็นเพียงการบันทึกที่น่าเบื่อมาก, การไตร่ตรอง, การทำสมาธิ, การค้นหาตัวตน, การรู้สึกพลังงานของตัวตน, การเห็นมันอย่างชัดเจนในสมาธิ, การปล่อยมันไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใจปล่อยมันไป มันนอกเหนือการควบคุมของฉัน

นอกจากนั้นยังมีการยอมรับด้านเงาของตัวเอง, การบาดเจ็บทางจิตใจ ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับการยอมรับ, ทั้งดีและไม่ดี, สิ่งที่น่ารักและน่าเกลียด, สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ, ทุกอย่างได้รับการยอมรับและเห็นในความรัก ทุกคำแนะนำต้องจากไป ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องได้รับความรัก ฟังดูเหมือนวู้ดู้ แต่มันมีบทบาทสำคัญ

จากนั้น 'ฉัน' ก็หายไป แค่นั้นเอง เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และฉันสามารถแบ่งปันได้จากมุมมองที่จำกัดของฉันเท่านั้น, ไม่ใช่มุมมองของครู, ดังนั้นฉันจึงสามารถทำให้เข้าใจได้จากมุมมองของฉันเท่านั้น 🙂


ตอบกลับ

1d


เหง ซิน เจ้า

ยิน หลิง แล้วเรื่องจิตล่ะ? มีเพียงวัตถุจิตเท่านั้นหรือ?

อาจจะคุ้มค่าที่จะอ่าน MN 2 ด้วย: https://suttacentral.net/mn2/en/sujato?layout=plain...

SuttaCentral

SUTTACENTRAL.NET

SuttaCentral


User

Continue

ChatGPT


SuttaCentral


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า จิตไม่สามารถหาได้จากประสบการณ์


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า การสอนนี้ยังคงมาจากมุมมองของตัวตน, พระพุทธองค์ใช้ตัวตนเพื่อสอนผู้ที่ยังไม่รู้จักไม่มีตัวตน เป็นแค่แพลงค์ :)


ตอบกลับ

1d


เหง ซิน เจ้า

ไรอัน เบอร์ตัน http://www.awakeningtoreality.com/.../thusnesss-six...

การตรัสรู้แบบกระแสน้ำสอดคล้องกับขั้นตอนใด?

เกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่การตรัสรู้แบบกระแสน้ำล่ะ?

และผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธจะไม่ใช้ประสบการณ์ "ฉันเป็น" เลยใช่ไหม?

Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

AWAKENINGTOREALITY.COM

Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

เหง ซิน เจ้า การเข้าสู่สตรีมอาจอยู่ที่ขั้นตอนที่ 5 ขึ้นไป ขั้นตอนที่ 5 คือการรับรู้อนัตตา แต่มันไม่เป็นเชิงเส้น

คุณหมายถึงเส้นทางการเข้าสู่สตรีมอย่างไร?

ใช่ ขั้นตอนที่ 5 ขึ้นไปเท่านั้นที่เป็นการเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริง, ต่ำกว่านั้นเป็นเพียงความก้าวหน้า แต่ส่วนใหญ่ผู้คนผ่านไปในสถานที่เหล่านั้นและให้พวกเขามีบริบทเพื่อไม่ให้ยึดติดแต่เคลื่อนไปข้างหน้าและปรับปรุงความเข้าใจ

โสห์ เหว่ย ยู ถูกไหม? 😂😅


ตอบกลับ

1d


โสห์ เหว่ย ยู

ยิน หลิง

ใช่

เกี่ยวกับการเข้าสู่สตรีม:

https://www.reddit.com/r/streamentry/comments/igored/insight_buddhism_a_reconsideration_of_the_meaning/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf%

http://www.awakeningtoreality.com/.../insight-buddhism...

[insight] [buddhism] A reconsideration of the meaning of "Stream-Entry" considering the data points of both pragmatic Dharma and traditional Buddhism

REDDIT.COM

[insight] [buddhism] A reconsideration of the meaning of "Stream-Entry" considering the data points of both pragmatic Dharma and traditional Buddhism

[insight] [buddhism] A reconsideration of the meaning of "Stream-Entry" considering the data points of both pragmatic Dharma and traditional Buddhism


ตอบกลับ

ลบตัวอย่าง

1d


โสห์ เหว่ย ยู

ยิน หลิง

ไทยป่ามุ่งเน้นไปที่ I AM อย่างน้อยในตอนแรก แต่อาจจะไม่ใช่เบอร์มีสและรูปแบบอื่นๆ ของเถรวาท

ตัวอย่างเช่น อาจารย์ บรมวัมโส อธิบายถึงการรับรู้อนัตตา แต่ผ่าน I AM ก่อน


ตอบกลับ

1d


โสห์ เหว่ย ยู

อาจารย์ บรมวัมโส เกี่ยวกับ I AM:

"เมื่อร่างกายหายไป

จำไว้ว่า "คนหลอกลวง," "คนหลอกลวง" เช่นกัน คนเหล่านี้สามารถขายอะไรให้คุณได้! มีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจิตใจของคุณตอนนี้, และคุณเชื่อทุกคำที่เขาพูด! ชื่อของเขาคือการคิด หากคุณปล่อยให้คำพูดภายในนั้นเงียบและเงียบ, คุณจะมีความสุข จากนั้นเมื่อคุณปล่อยการเคลื่อนไหวของจิตใจและอยู่กับลมหายใจ, คุณจะสัมผัสความสุขมากขึ้น จากนั้นเมื่อคุณปล่อยร่างกาย, ประสาทสัมผัสทั้งห้าหายไปและคุณเริ่มมีความสุขมากขึ้น นี่คือพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม การมอง, เสียง, กลิ่น, รสชาติและการสัมผัสหายไปทั้งหมด นี่เหมือนกับการอยู่ในห้องแยกความรู้สึกแต่ดีกว่ามาก แต่มันไม่ใช่เพียงแค่ความเงียบ, คุณไม่ได้ยินอะไรเลย มันไม่ใช่แค่ความมืด, คุณไม่ได้เห็นอะไรเลย มันไม่ใช่แค่ความสบายของร่างกาย, ไม่มีร่างกายเลย

เมื่อร่างกายหายไปมันรู้สึกดีจริงๆ คุณรู้ไหมว่าทุกคนที่มีประสบการณ์นอกตัวเอง? เมื่อร่างกายตาย, ทุกคนมีประสบการณ์นี้, พวกเขาลอยออกจากร่างกาย และสิ่งหน


User

Continue 

ChatGPT


ึ่งที่พวกเขาพูดเสมอคือมันสงบ, สวยงาม, และสุขสันต์ มันเหมือนกันในการทำสมาธิเมื่อร่างกายหายไป, มันสงบ, สวยงาม, สุขสันต์เมื่อคุณหลุดจากร่างกาย สิ่งที่เหลือคืออะไร? ที่นี่ไม่มีการมองเห็น, เสียง, กลิ่น, รสชาติ, การสัมผัส นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตในการทำสมาธิลึก ร่างกายหายไป สิ่งที่เหลือคือจิต


ฉันให้คำอุปมากับพระจักรพรรดิที่สวมกางเกงขายาวและเสื้อคลุมที่ยาว สวมรองเท้าที่เท้า, ผ้าพันคอรอบครึ่งล่างของศีรษะและหมวกที่ครึ่งบนของศีรษะ คุณไม่สามารถเห็นเขาเลยเพราะเขาถูกปกคลุมด้วยเสื้อผ้าทั้งห้าชิ้น มันเหมือนกับจิต มันถูกปกคลุมด้วยการมองเห็น, เสียง, กลิ่น, รสชาติ และการสัมผัส ดังนั้นผู้คนจึงไม่รู้จักมัน พวกเขาเพียงรู้จักเสื้อผ้า พวกเขาไม่รู้ว่าใครอยู่ภายในนั้น และนั่นคือสาเหตุที่พวกเขาสับสนเกี่ยวกับชีวิต, จิตใจคืออะไร, ใครเป็นผู้ที่อยู่ที่นี่, ที่มาจากไหน? ทำไม? ฉันควรทำอะไรกับชีวิตนี้? เมื่อประสาทสัมผัสหายไป, มันเหมือนกับการถอดเสื้อผ้าของจักรพรรดิและเห็นว่าอะไรอยู่ข้างใน, อะไรกำลังควบคุม, ใครฟังคำพูดเหล่านี้, ใครเห็น, ใครรู้สึกชีวิต, ใครเป็นนี้ เมื่อประสาทสัมผัสหายไป, คุณใกล้จะตอบคำถามเหล่านั้นแล้ว

สิ่งที่คุณเห็นในการทำสมาธิลึกคือสิ่งที่เราเรียกว่า "จิต," (ในภาษาบาลีเรียกว่า จิตตะ) พระพุทธเจ้าใช้อุปมาที่สวยงาม มีดวงจันทร์เต็มดวงในคืนที่มีเมฆหนา, แม้ว่าเป็นดวงจันทร์เต็มดวง, คุณแทบมองไม่เห็นเลย บางครั้งเมื่อเมฆบาง, คุณสามารถเห็นรูปร่างที่คลุมเครือที่ส่องผ่านมาได้ คุณรู้ว่ามีบางสิ่งที่อยู่ที่นั่น นี่เหมือนกับการทำสมาธิก่อนที่คุณจะเข้าสู่สถานะลึกเหล่านี้ คุณรู้ว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นั่น แต่คุณยังไม่เห็นอย่างชัดเจน ยังมี "เสื้อผ้า" อยู่ คุณยังคงคิดและทำ, รู้สึกถึงร่างกายหรือได้ยินเสียง แต่มีเวลาที่มาถึง, และนี่คืออุปมาของพระพุทธเจ้า, เมื่อดวงจันทร์ถูกปลดปล่อยจากเมฆและในท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ชัดเจนคุณสามารถเห็นแผ่นดิสก์ที่สวยงามของดวงจันทร์ที่ส่องสว่างอย่างสวยงาม, และคุณรู้ว่านั่นคือดวงจันทร์ ดวงจันทร์อยู่ที่นั่น; ดวงจันทร์เป็นจริง, และไม่ใช่เพียงผลข้างเคียงของเมฆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิเมื่อคุณเห็นจิต คุณเห็นจิตอย่างชัดเจนและคุณรู้จักจิต พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตที่ปลดปล่อยเป็นสิ่งที่สวยงาม, ส่องสว่าง, ส่องแสง ดังนั้นนี่ไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่สุขสันต์เท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายด้วย

มีคนจำนวนมากที่อาจจะได้ยินเกี่ยวกับการเกิดใหม่แต่ยังไม่เชื่อจริงๆ ว่าการเกิดใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร? แน่นอนว่าร่างกายไม่ได้เกิดใหม่ นั่นคือเหตุผลที่เมื่อผู้คนถามฉันว่าคุณไปที่ไหนเมื่อคุณตาย, "หนึ่งในสอง


User

Continue 

ChatGPT


สถานที่" ฉันพูด "ฟรีแมนเทิลหรือคาร์ราคัตต้า" นั่นคือที่ที่ร่างกายไป! [3] แต่นั่นคือที่ที่จิตไปหรือไม่? บางครั้งผู้คนในโลกนี้โง่เขลามาก พวกเขาคิดว่าร่างกายคือทั้งหมดที่มี, ไม่มีจิต ดังนั้นเมื่อคุณถูกเผาหรือฝัง นั่นคือจุดสิ้นสุดของมันทั้งหมด เพียงแค่จบไปแล้ว วิธีเดียวที่คุณสามารถโต้แย้งกับมุมมองนี้ได้คือการพัฒนาการทำสมาธิที่พระพุทธเจ้าบรรลุใต้ต้นโพธิ เมื่อคุณเห็นจิตของคุณเองในความรู้ที่ชัดเจน - ไม่ใช่ในการสะกดจิต, ไม่ใช่ในความมืดมิด - แต่ในความรู้ที่ชัดเจน นี่คือการรู้จักจิต

เมื่อคุณรู้จักจิตนั้น เมื่อคุณเห็นมันด้วยตัวเอง ผลลัพธ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเข้าใจว่าจิตไม่ขึ้นกับร่างกายนี้ ความเป็นอิสระหมายถึงเมื่อร่างกายนี้พังทลายและตาย เมื่อถูกเผาหรือฝัง หรือทำลายในรูปแบบอื่นๆ หลังจากตาย มันจะไม่ส่งผลต่อจิต คุณรู้เช่นนี้เพราะคุณเห็นธรรมชาติของจิต จิตที่คุณเห็นจะเหนือกว่าความตายของร่างกาย สิ่งแรกที่คุณจะเห็นด้วยตัวเอง ความเข้าใจที่ชัดเจนเหมือนจมูกบนใบหน้าของคุณ คือว่ามีบางสิ่งมากกว่าชีวิตนี้กว่าร่างกายที่เราเชื่อว่าเป็นตัวเรา เป็นครั้งที่สองที่คุณสามารถจำแนกได้ว่าจิตนั้น โดยพื้นฐานแล้ว ไม่แตกต่างจากกระบวนการของความรู้ที่อยู่ในทุกสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือแม้แต่แมลง, ใดๆ เพศ, อายุ หรือเชื้อชาติ, คุณเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ในร่วมกันทั้งหมดนั้นคือจิตนี้, ความรู้นี้, แหล่งกำเนิดของการกระทำ

เมื่อคุณเห็นเช่นนั้น คุณมีความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์มากขึ้น ไม่เพียงแต่เคารพต่อเผ่าพันธุ์ของคุณเอง, ศาสนาของคุณเอง หรือมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นทุกสิ่งมีชีวิต นี่เป็นความคิดที่สูงส่งมาก "ขอให้ทุกสิ่งมีชีวิตมีความสุขและดี และขอให้เราเคารพทุกประเทศ, ทุกชนชาติ, แม้แต่ทุกสิ่งมีชีวิต" อย่างไรก็ตาม นี่คือวิธีที่คุณบรรลุเช่นนั้น! คุณจริงๆ จะได้รับความเห็นอกเห็นใจเมื่อเราเห็นว่าผู้อื่นเป็นอย่างเราจริงๆ หากคุณคิดว่าวัวแตกต่างจากคุณมาก วัวไม่คิดเหมือนมนุษย์ ดังนั้นการกินมันจึงง่าย แต่คุณจะกินคุณยายของคุณได้อย่างไร? คุณเหมือนกันเกินไป คุณจะกินมดได้ไหม? บางทีคุณอาจฆ่ามดเพราะคุณคิดว่ามดไม่เหมือนคุณ แต่หากคุณมองอย่างละเอียด คุณจะเห็นว่ามดไม่ต่างกัน การอยู่ในวัดป่า อาศัยอยู่ในป่า หนึ่งในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นมากคือว่าสัตว์มีอารมณ์และ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, รู้สึกถึงความเจ็บปวด คุณเริ่มจำแนกบุคลิกภาพของสัตว์, ของ Kookaburras (นกออสเตรเลีย), ของหนู, มด และแมงมุม แต่ละตัวมีจิตเหมือนคุณมี คุณเห็นแล้วคุณสามารถเข้าใจความเห็นอกเห็นใจของพระพุทธเจ้าสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตได้ คุณยังสามารถเข้าใจว่าการเกิด


User

Continue 

ChatGPT

นคุณมี คุณเห็นแล้วคุณสามารถเข้าใจความเห็นอกเห็นใจของพระพุทธเจ้าสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตได้ คุณยังสามารถเข้าใจว่าการเกิดใหม่สามารถเกิดขึ้นระหว่างทุกชนิด - ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เป็นมนุษย์เท่านั้น แต่สัตว์เป็นมนุษย์, มนุษย์เป็นสัตว์ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าจิตเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งนี้ - อาจารย์ บรมวัมโส, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p0B7NPPnQBsJ:https://www.budsas.org/ebud/ebmed065.htm+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=sg ”

WEBCACHE.GOOGLEUSERCONTENT.COM

อาจารย์ บรม - การทำสมาธิ: หัวใจของพุทธศาสนา

อาจารย์ บรม - การทำสมาธิ: หัวใจของพุทธศาสนา


2


ตอบ


User

Continue 

ChatGPT


กลับ

1d


โสห์ เหว่ย ยู

อาจารย์ บรมวัมโส เกี่ยวกับการรับรู้อนัตตา:

ตอนจาก

https://www.dhammatalks.net/.../Ajahn_Brahm_BAHIYA_S...

ส่วนสุดท้ายของการสอนของบาหิยา

"บาหิยา, คุณควรฝึกตัวเองดังนี้: ในสิ่งที่เห็นจะเป็นเพียงสิ่งที่เห็น, ... ในสิ่งที่รู้จักจะเป็นเพียงสิ่งที่รู้จัก การฝึกอย่างนี้, บาหิยา, คุณจะไม่เป็น 'เพราะว่า' เมื่อคุณไม่เป็น 'เพราะว่า', คุณจะไม่อยู่ 'ในนั้น' และเมื่อคุณไม่อยู่ 'ในนั้น', คุณจะไม่อยู่ที่นี่หรือเกินกว่าหรืออยู่ระหว่างสอง นี่แหละคือจุดสิ้นสุดของความทุกข์"

อะไรหมายถึง "คุณจะไม่เป็น 'เพราะว่า'"? ภาษาบาลีคือ na tena. Tena เป็นคำกรรมของคำสำหรับ 'นั้น'. Na เป็นคำติเตียน มันหมายถึง, ตามตัวอักษร, "ไม่เพราะว่า, ไม่ผ่าน, ไม่ด้วย" มันหมายความว่าในทางสาระ, คุณจะไม่สันนิษฐานว่ามีตัวตน, วิญญาณ, ตัวฉัน; เพราะว่า, ผ่าน, หรือด้วย; สิ่งที่เห็นหรือได้ยินหรือรับรู้หรือรู้จัก พระพุทธองค์กำลังพูดว่าเมื่อคุณได้เจาะทะลุความจริงของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส, โดยการปราบปรามกิเลสผ่านจานา, คุณจะเห็นว่าไม่มี 'ผู้ทำ', หรือ 'ผู้รู้', อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส คุณจะไม่สามารถใช้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นหลักฐานสำหรับตัวตนอีกต่อไป ดิคาร์ตส์ที่มีชื่อเสียง "ฉันอยู่เพราะฉันคิด" จะถูกปฏิเสธ คุณจะไม่เป็นเพราะการคิด, หรือเพราะการมองเห็น, การได้ยินหรือรับรู้ "คุณจะไม่เป็น 'เพราะว่า' (ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสใดๆ)"

เมื่อกระบวนการทางประสาทสัมผัสถูกละทิ้งเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้สำหรับตัวตน, วิญญาณ หรือตัวฉัน, คุณจะไม่ตั้งอยู่ในประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอีกต่อไป ในคำพูดของพระพุทธองค์, "คุณจะไม่เป็น 'ในนั้น'" คุณจะไม่มอง, รับรู้ หรือแม้แต่คิดว่ามี 'ตัวฉัน' อยู่ในชีวิต ในคำพูดของแพทย์ในซีรีส์ดั้งเดิมของ Star Trek, "มันเป็นชีวิต, จิม, แต่ไม่ใช่อย่างที่เรารู้จัก"! ไม่มีความรู้สึกของตัวตน, หรือวิญญาณ, อยู่ที่ศูนย์กลางของประสบการณ์อีกต่อไป คุณไม่ได้อยู่ 'ในนั้น' แล้ว

เพื่อปิดช่องโหว่ที่คุณอาจคิดว่าคุณสามารถหลบหนีจากการไม่มีตัวตนของตัวตนหรือวิญญาณได้ โดยการระบุกับสถานะการเป็นที่เกินกว่าสิ่งที่เห็น, ได้ยิน, รับรู้ หรือรู้จัก, พระพุทธองค์ตรัสอย่างเข้มแข็งว่า "และคุณจะไม่อยู่ที่นี่ (กับสิ่งที่เห็น, ได้ยิน, รับรู้ หรือรู้จัก) หรือเกินกว่า (นอกจากสิ่งที่เห็น, ได้ยิน, รับรู้ หรือรู้จัก) หรืออยู่ระหว่างทั้งสอง (ไม่ใช่ของโลกหรือเกินกว่าโลก) ประโยคสุดท้ายปิดกั้นนักปรัชญาได้อย่างครบถ้วน!

โดยสรุป, พระพุทธองค์แนะนำทั้งบาหิยาและพระมาลังคยาปุตตะให้สัมผัสจานาเพื่อปราบปรามกิเลสห้า ด้วยเหตุนี้จึงสามารถแยกแยะได้อย่างแน่ชัดถึงการไม่มีตัวตนหรือวิญญาณเบื้องหลังกระบวนการทางประสาท


User

Continue 

ChatGPT


สัมผัส สิ่งที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่เห็น, สิ่งที่ได้ยินเป็นเพียงสิ่งที่ได้ยิน ไม่มี 'คุณ', 'ฉัน', 'เรา', 'พวกเขา' หรือ 'มัน' เบื้องหลังประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเหล่านี้ จิตไม่ใช่ 'คุณ' และไม่ใช่ 'ของคุณ' มันเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องการ 'ผู้ทำ' หรือ 'ผู้รู้' เพื่อที่จะทำงานได้ การเข้าสู่สภาวะนิพพานคือการเห็นและรับรู้ความจริงนี้อย่างชัดเจน จิตถูกปลดปล่อยจากความสัมพันธ์กับร่างกาย, ประสาทสัมผัส, ความคิด, ความรู้สึก, และความเจ็บปวด มันเป็นสภาวะของการอยู่อย่างอิสระ, ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัด

สิ่งที่น่าสนใจคือคำสอนของพระพุทธองค์นี้ไม่ได้หมายความว่าเราหยุดการมองเห็น, การได้ยิน, การรับรู้, หรือการรู้จัก แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้ประสบการณ์เหล่านี้ เราเห็นสิ่งที่เห็น แต่ไม่มีการสร้าง 'ตัวฉัน' หรือ 'ตัวตน' เบื้องหลังมัน การรับรู้จึงกลายเป็นสิ่งที่โปร่งใส, ไม่มีการยึดติดหรือการสร้างตัวตน

นี่คือหนทางสู่ความหลุดพ้นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตและโลก ด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและการมีสติ, การเข้าใจและประสบการณ์ของเราจะพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถเข้าถึงความสงบสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุด - อาจารย์ บรมวัมโส, https://www.dhammatalks.net/.../Ajahn_Brahm_BAHIYA_S...

DHAMMATALKS.NET

Ajahn Brahm - การสอนของบาหิยา

Ajahn Brahm - การสอนของบาหิยา


ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิต ผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติ, เราสามารถเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตและความเป็นจริง, และด้วยเหตุนี้, เราสามารถทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเข้าใจ, ความสงบ, และความหลุดพ้นจากความทุกข์.


User

Continue 

ChatGPT


1d


โสห์ เหว่ย ยู

อาจารย์ บรมวัมโส วิจารณ์ครูที่ติดอยู่ที่ I AM:

จาก Mindfulness, Bliss, and Beyond

คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับผู้รู้

แม้แต่พระภิกษุที่ดีและปฏิบัติธรรมบางรูปก็ไม่สามารถผ่านการป้องกันขั้นสุดท้ายของความมั่นคงได้, ผู้รู้ พวกเขาถือ "ผู้รู้", "จิตดั้งเดิม", "ความรู้สึกบริสุทธิ์", หรือคำอธิบายอื่นๆ ของจิตตา เป็นความจริงที่สุดและถาวร ความคิดเหล่านี้เป็นของศาสนาฮินดูมากกว่าพุทธศาสนา ดังนั้นการรักษาว่า "ผู้รู้" เป็นอนิจจังเป็นความเห็นผิดของพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างเช่น, ในสูตรแรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, พระพุทธองค์อธิบายเกี่ยวกับความเห็นผิดชนิดที่แปดคือความเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า "จิต" หรือ "จิตใจ" (มาโน) หรือ "ความรู้สึก" (วิญญาณ) เป็นตัวตนถาวร (อัตตา) - คงที่, อมตะ, ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง, นิรันดร์ (DN 1,2,13) ดังนั้นการรักษาว่า "ผู้รู้" เป็นอมตะเป็นความเห็นผิดตามพระพุทธศาสนา

ในนิทานสังหาร (Nidāna Samyutta), พระพุทธองค์ระบุว่า:

"แต่, ภิกษุทั้งหลาย, สิ่งที่เรียกว่า 'จิต' [จิตตะ] และ 'จิตใจ' [มาโน] และ 'ความรู้สึก' [วิญญาณ] - โลกธรรมที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่สามารถรู้สึกต่อต้านได้, ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และถูกปลดปล่อยจากมัน เพราะเหตุใด? เพราะมันถูกถือมานานแล้ว, ถูกเป็นของ, และถูกจับครองว่า: 'นี่คือของฉัน, นี่คือตัวฉัน, นี่คือตัวตนของฉัน'...

มันจะดีกว่าถ้าโลกธรรมที่ไม่ได้รับการศึกษาถือว่าร่างกายนี้...เป็นตัวตน [อัตตา] เพราะร่างกาย...เห็นได้ยืน...เป็นเวลา [ประมาณ] หนึ่งร้อยปี หรือนานกว่านั้น แต่สิ่งที่เรียกว่า "จิต" และ "จิตใจ" และ "ความรู้สึก" เกิดขึ้นเป็นหนึ่งอย่างและสิ้นสุดเป็นอย่างอื่นในเวลากลางวันและกลางคืน (SN 12,61)

อย่างไรก็ตาม, แม้แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถขับไล่ความเห็นว่ามันคือตัวเราเองที่เป็นผู้ทำงานได้, ดังนั้นแม้แต่หลักฐานทางพระธรรมของพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถขับไล่ความเห็นว่า "ผู้รู้" เป็นสิ่งที่สุดท้ายได้ บางคนแม้แต่โต้แย้งว่าพระธรรมเหล่านี้ต้องถูกเปลี่ยนแปลง เพียงเพราะข้อความนี้ไม่ตรงกับความเห็นของพวกเขา!

ความดื้อรั้นที่ไม่มีเหตุผลมาจากภาวะต้องการเป็น (bhavatanha), ความอยากเป็นที่แข็งแกร่งมากจนพร้อมที่จะปล่อยให้เกือบทุกอย่างไป - ทรัพย์สิน, ร่างกายของตัวเอง, และความคิดของตัวเอง - ตราบใดที่สุดท้ายยังมีบางอย่าง, จุดที่มีอยู่บางอย่าง, เพื่อเป็น หลังจากทั้งหมด, คุณต้องการที่จะเพลิดเพลินกับพารินิพพาน, การดับสูญอย่างสมบูรณ์, หลังจากทำงานหนักเพื่อไปถึงที่นั่น Bhavatanha คือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่หลายคนไม่สามารถเห็นด้วยกับพระพุทธองค์และทำการกระโดดสุดท้ายของการละทิ้งที่ปล่อยให้ทุกสิ่งไป, รวมถ


User

Continue 

ChatGPT


ึงจิตตาด้วย แม้ว่าพระพุทธองค์จะกล่าวว่า "ไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่น" (sabbe dhamma na alam abhinivesaya) (MN 37,3), คนยังคงยึดมั่นในจิตตา พวกเขายังคงยึดมั่นในผู้รู้และยกย่องมันไปสู่ระดับความลึกลับที่สำคัญโดยเรียกมันว่า "พื้นฐานของการเป็นทั้งหมด", "การรวมกับพระเจ้า", "จิตดั้งเดิม" ฯลฯ - แม้ว่าพระพุทธองค์จะปฏิเสธการยึดมั่นทุกรูปแบบอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่าทุกระดับของการเป็นมีกลิ่นเหม็น, เช่นเดียวกับแม้แต่จุดเล็กๆ ของอุจจาระบนมือก็มีกลิ่นเหม็น (AN I,18,13)

คุณต้องการประสบการณ์จานาหลายๆ ครั้ง รวมถึงความรู้ที่แน่นอนของคำสอนของพระพุทธองค์เอง เพื่อที่จะทะลุผ่านอุปสรรคของ bhavatanha, ความอยากเป็น, และเห็นด้วยตัวเองว่าสิ่งที่บางคนเรียกว่า "จิตตา", "จิตใจ", "ความรู้สึก", หรือ "ผู้รู้" เป็นเพียงกระบวนการที่ว่างเปล่า (...)


2


ตอบกลับ

1d


ยิน หลิง

โสห์ เหว่ย ยู โอ้ คุณมีข้อมูลมากมาย 😱 ขอบคุณ!


ตอบกลับ

1d


โสห์ เหว่ย ยู

ยิน หลิง เพียงแค่คัดลอกและวาง... นี่คือเหตุผลที่ฉันชอบพูดคุยออนไลน์เพราะการคัดลอกและวางเร็วกว่า 😂


1


ตอบกลับ

1d


โสห์ เหว่ย ยู

ดังนั้น จริงๆ แล้วความเข้าใจ I AM เป็นการตระหนักรู้ที่ถูกต้องและสำคัญ แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของมันควรจะพัฒนาต่อไปหลังจากนั้น

จากคู่มือ AtR:

https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

ฉันสังเกตว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ฝึกฝนภายใต้หลักคำสอนของอนัตตาและความว่างเปล่าดูเหมือนจะไม่พอใจกับคำอธิบายของ "การตระหนักรู้ I AM" เนื่องจากดูเหมือนจะขัดแย้งกับอนัตตา สิ่งนี้จะขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสติสัมปชัญญะได้อย่างเต็มที่ และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับอนัตตาและความว่างเปล่ายังคงเป็นเพียงแค่ทางปัญญา ควรเข้าใจว่าการตระหนักรู้ I AM ไม่ขัดแย้งกับการตระหนักรู้อนัตตา แต่เสริมกัน มันคือ "ใบหน้าต้นฉบับก่อนที่พ่อแม่ของคุณจะเกิด" ของเซน และความชัดเจนที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งในซกเฉินที่ทำหน้าที่เป็นริกปาเริ่มต้น มันยังเป็นการค้นพบความมั่นใจแรกของจิตในสี่โยคะของมหามุทรา (ดู: Clarifying the Natural State โดย Dakpo Tashi Namgyal) เรียกมันว่า "I AM" เป็นเพียงชื่ออื่นสำหรับสิ่งเดียวกัน และคุณควรรู้ว่าคำจำกัดความของ I AM ของ AtR นั้นแตกต่างจากคำศัพท์ "ความหยิ่งยโสของฉัน" หรือ "I AM" ของ Nisargadatta Maharaj ความเข้าใจ I AM ของ AtR เป็นการชิมและตระหนักรู้ของจิตใจที่ชัดเจน

มุมมองจะได้รับการปรับปรุงและรสชาติจะถูกนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่และไม่ต้องพยายามในการแสดงทั้งหมดเมื่อความเข้าใจของคุณลึกซึ้งขึ้น

เช่นเดียวกับที่จอห์น ตันกล่าวในปี 2011:

"จอห์น: อะไรคือ "ฉันมีอยู่"

มันเป็น pce หรือไม่? (โสห์: PCE = ประสบการณ์ความรู้สึกบริสุทธิ์, ดูคำศัพท์ที่ด้านล่างของเ


User

Continue 

ChatGPT


เอกสารนี้)

มีอารมณ์หรือไม่

มีความรู้สึกหรือไม่

มีความคิดหรือไม่

มีการแบ่งแยกหรือความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์หรือไม่?

ในการได้ยินมีเพียงเสียงเท่านั้น, แค่นี้ความชัดเจนที่สมบูรณ์และตรงไปตรงมาของเสียง!

ดังนั้น "ฉันมีอยู่" คืออะไร?

โสห์ เหว่ย ยู: มันเป็นสิ่งเดียวกัน

เพียงแค่ความคิดที่บริสุทธิ์และไม่มีคำอธิบาย

จอห์น: มี 'การเป็น' หรือไม่?

โสห์ เหว่ย ยู: ไม่, อัตลักษณ์สุดท้ายถูกสร้างขึ้นเป็นความคิดหลังจากนั้น

จอห์น: จริงๆ แล้ว

มันเป็นการตีความผิดหลังจากประสบการณ์นั้นที่ทำให้เกิดความสับสน

ประสบการณ์นั้นเองคือประสบการณ์ความรู้สึกบริสุทธิ์

ไม่มีสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์

นั่นคือเหตุผลที่เป็นความรู้สึกของการมีอยู่ที่บริสุทธิ์

มันเพียงแค่ถูกเข้าใจผิดเพราะ 'ทัศนะที่ผิด'

ดังนั้นมันเป็นประสบการณ์ความรู้สึกบริสุทธิ์ในความคิด

ไม่ใช่เสียง, รสชาติ, สัมผัส ... ฯลฯ

PCE (ประสบการณ์ความรู้สึกบริสุทธิ์) เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตรงและบริสุทธิ์ของสิ่งที่เราพบเจอในการมองเห็น, เสียง, รสชาติ ...

คุณภาพและความลึกของประสบการณ์ในเสียง

ในการสัมผัส

ในรสชาติ

ในทัศนียภาพ

เขาได้สัมผัสความชัดเจนและความรู้สึกบริสุทธิ์ในประสาทสัมผัสจริงๆ หรือไม่

ถ้าเป็นเช่นนั้น มันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับ 'ความคิด'?

เมื่อปิดประสาทสัมผัสทั้งหมด

ความรู้สึกบริสุทธิ์ของการมีอยู่เป็นอย่างไรเมื่อประสาทสัมผัสถูกปิด

แล้วเมื่อเปิดประสาทสัมผัส

มีความเข้าใจที่ชัดเจน

อย่าเปรียบเทียบอย่างไม่มีเหตุผลโดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน”

“...ไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้ทุกสิ่ง, ในสถานะของ 'ฉันมีอยู่', มันเป็นเพียง 'ฉันมีอยู่' เท่านั้น ที่เหลือของประสาทสัมผัส 5 ประการถูกปิด ทุกสิ่งถูกยกเว้น มันเรียกว่า I เพียงเพราะปัญหาเท่านั้น

ประสบการณ์ที่ได้คล้ายกับการได้ยินเสียงโดยไม่มีความรู้สึกของผู้ฟัง ดังนั้นให้ประสบการณ์นั้นแต่ปรับปรุงมุมมอง” - จอห์น ตัน ถึงบางคนในกลุ่มพูดคุย Awakening to Reality, 2019

ในปี 2007:

(9:12 PM) Thusness: คุณไม่คิดว่า "I AMness" เป็นระดับของการตระหนักรู้ที่ต่ำหรอกหรือ

(9:12 PM) Thusness: ประสบการณ์เหมือนกัน มันเป็นเพียงความชัดเจน ในแง่ของความเข้าใจ ไม่ใช่ประสบการณ์

(9:13 PM) AEN: icic..

(9:13 PM) Thusness: ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์ "I AMness" และไม่ใช่คู่ของคือสิ่งเดียวกัน ยกเว้นความเข้าใจคืออะไร

(9:13 PM) AEN: oic

(9:13 PM) Thusness: ไม่ใช่คู่คือทุกช่วงเวลามีประสบการณ์ของความมีอยู่ หรือความเข้าใจในประสบการณ์ทุกช่วงเวลาของความมีอยู่ เพราะสิ่งที่ขัดขวางประสบการณ์นั้นคืออลุลูชันของตัวตนและ "ฉันมีอยู่" คือมุมมองที่บิดเบือนนั้น ประสบการณ์เหมือนกัน

(9:15 PM) Thusness: คุณไม่เคยเห็นฉันบอกว่ามีอะไรผิดปกติกับประสบการณ์นั้นต่อหน้า longchen, jonls... ฉันเพียงแค่พูดว่ามันเอียงไปทางด้านความคิดเท่านั้น ดังนั้นอย


User

Continue 

ChatGPT


่าเข้าใจผิด แต่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ฉันเสมอบอกว่ามันเป็นการตีความที่ผิดของประสบการณ์ความมีอยู่ ไม่ใช่ประสบการณ์เอง แต่ "I AMness" จะป้องกันเราจากการเห็น

......

APP.BOX.COM

กล่อง

กล่อง


ตอบกลับ

ลบตัวอย่าง

1d


โสห์ เหว่ย ยู

ในปี 2009:

“(10:49 PM) Thusness: โดยทางคุณรู้หรือไม่ว่า hokai อธิบายและ "I AM" เป็นประสบการณ์เดียวกัน?

(10:50 PM) AEN: ผู้ดูเหมือนจะเป็นคนดูตัวเอง

(10:52 PM) Thusness: ไม่ใช่ ฉันหมายถึงการปฏิบัติของชิงงอนที่รวมร่างกาย, จิตใจ, คำพูดเป็นหนึ่งเดียว

(10:53 PM) AEN: โอ้ นั่นคือประสบการณ์ I am หรือไม่?

(10:53 PM) Thusness: ใช่ ยกเว้นว่าวัตถุของการปฏิบัติไม่ได้อิงตามความรู้สึก หมายความว่าอะไรในการปฏิบัติล่วงหน้า? มันคือการหายไปของพื้นหลังและสิ่งที่เหลือคือมัน เช่นเดียวกับประสบการณ์ "I AM" คือประสบการณ์ที่ไม่มีพื้นหลังและการสัมผัสความรู้สึกโดยตรง นั่นคือเหตุผลที่มันเรียกว่าเพียงแค่ "I-I" หรือ "I AM"

(10:57 PM) AEN: ฉันเคยได้ยินวิธีที่คนอธิบายความรู้สึกเป็นพื้นหลังที่กลายเป็นด้านหน้า... ดังนั้นจึงมีเพียงความรู้สึกที่ตระหนักถึงตัวเองและเป็นเหมือน I AM ประสบการณ์

(10:57 PM) Thusness: นั่นคือเหตุผลที่มันอธิบายไว้เช่นนั้น, การรับรู้ที่ตระหนักรู้ถึงตัวเองและเป็นตัวเอง

(10:57 PM) AEN: แต่คุณก็พูดว่า I AM คนจมน้ำไปที่พื้นหลัง?

(10:57 PM) Thusness: ใช่

(10:57 PM) AEN: การจมน้ำไปที่พื้นหลัง = พื้นหลังกลายเป็นด้านหน้า?

(10:58 PM) Thusness: นั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดว่ามันเข้าใจผิด และเราถือว่ามันเป็นสิ่งสุดท้าย

(10:58 PM) AEN: icic แต่ hokai ที่อธิบายก็เป็นประสบการณ์ไม่ใช่คู่ด้วยใช่ไหม

(10:58 PM) Thusness: ฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าประสบการณ์นั้นถูกต้องแต่ความเข้าใจเป็นผิด นั่นคือเหตุผลที่เป็นข้อสังเกตและการเปิดตาแห่งปัญญา ไม่มีอะไรผิดปกติกับประสบการณ์ของ I AM" ฉันบอกว่ามีอะไรผิดปกติกับมันหรือไม่?

(10:59 PM) AEN: ไม่

(10:59 PM) Thusness: แม้แต่ในขั้นตอนที่ 4 ฉันบอกอะไรคุณ?

(11:00 PM) AEN: มันเป็นประสบการณ์เดียวกันแต่ในเสียง, ภาพ, ฯลฯ

(11:00 PM) Thusness: เสียงเป็นประสบการณ์เดียวกันกับ "I AM"... เป็นความมีอยู่

(11:00 PM) AEN: icic

(11:00 PM) Thusness: ใช่”

“"I AM" เป็นความคิดที่สว่างไสวในสมาธิเป็น I-I อนัตตาคือการตระหนักรู้ถึงสิ่งนั้นในการขยายขอบเขตของความเข้าใจไปยัง 6 ประตูและ 6 ทางออก” – จอห์น ตัน ให้คำแนะนำกับบางคนในกลุ่มพูดคุย Awakening to Reality, 2019

Excerpt from (a must read!) No Awareness Does Not Mean Non-Existence of Awareness http://www.awakeningtoreality.com/.../no-awareness-does... :

“2010:

(11:15 PM) Thusness: แต่การเข้าใจผิดนั้นเป็นเรื่องอื่น

คุณปฏิเสธการเป็นพยานได้หรือไม่?

(11:16 PM) Thusness: คุณปฏิเสธความมั่นใจในการเป็นได้หรือไม่?

(11:16 PM) AEN: ไม่

(11:16 PM) Thusness: ดังนั้นไม่มีอะไรผิดปกติกับมัน

คุณจะปฏิเสธการมีอยู่ของคุณเองได้อย่างไร?

(11:17 PM) Thusness: คุณจะปฏิเสธการมีอยู่ได้อย่างไร?

(11:17 PM) Thusness: ไม่มีอะไรผิดปกติกับการสัมผัสความรู้สึกบริสุทธิ์โดยตรงโดยไม่มีตัว


User

Continue 

ChatGPT


กลาง

(11:18 PM) Thusness: หลังจากประสบการณ์นี้ คุณควรปรับปรุงความเข้าใจของคุณ, มุมมองของคุณ, ความเข้าใจของคุณ

(11:19 PM) Thusness: ไม่ใช่หลังจากประสบการณ์นี้ คุณเบี่ยงเบนจากมุมมองที่ถูกต้อง, เสริมมุมมองที่ผิดของคุณ

(11:19 PM) Thusness: คุณไม่ปฏิเสธพยาน, คุณปรับปรุงความเข้าใจของมัน

ความหมายของไม่ใช่คู่คืออะไร

(11:19 PM) Thusness: ความหมายของไม่มีคำอธิบายคืออะไร

คือการเป็นตัวเองอย่างไร

ความเป็น 'ไม่เป็นตัวตน' คืออะไร

(11:20 PM) Thusness: ความหมายของความสว่าง

(11:20 PM) Thusness: คุณไม่เคยสัมผัสสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง

(11:21 PM) Thusness: ในขั้นตอนต่อไป เมื่อคุณสัมผัสความไม่ใช่คู่ ยังคงมีแนวโน้มที่จะโฟกัสที่พื้นหลัง... และนั่นจะป้องกันความก้าวหน้าของคุณเข้าไปในความเข้าใจโดยตรงเกี่ยวกับ TATA ตามที่อธิบายไว้ในบทความ tata (https://awakeningtoreality.blogspot.com/2010/04/tada.html)

(11:22 PM) Thusness: และยังมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันแม้ว่าคุณจะรู้ถึงระดับนั้น

(11:23 PM) AEN: ไม่ใช่คู่หรือ?

(11:23 PM) Thusness: tada (บทความ) มากกว่าไม่ใช่คู่...มันคือขั้นตอนที่ 5-7

(11:24 PM) AEN: oic..

(11:24 PM) Thusness: มันเกี่ยวข้องกับการผสานความเข้าใจของอนัตตาและความว่างเปล่า

(11:25 PM) Thusness: ความสดใสในความไม่เที่ยง, การรู้สึก 'เนื้อผ้าและเนื้อหา' ของความรู้สึกเป็นรูปแบบเป็นสิ่งสำคัญมาก

ต่อมาคือความว่างเปล่า

(11:26 PM) Thusness: การผสานระหว่างความสว่างและความว่างเปล่า

(10:45 PM) Thusness: อย่าปฏิเสธพยานนั้น แต่ปรับปรุงมุมมอง นั่นเป็นสิ่งสำคัญมาก

(10:46 PM) Thusness: จนถึงตอนนี้ คุณได้เน้นความสำคัญของการเป็นพยานอย่างถูกต้อง

(10:46 PM) Thusness: ไม่เหมือนในอดีต คุณให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณกำลังปฏิเสธความมีอยู่ของพยานนั้น

(10:46 PM) Thusness: คุณเพียงแค่ปฏิเสธการเป็นตัวตน, การกำหนดค่าและการตีความ

(10:47 PM) Thusness: ดังนั้นคุณจึงสามารถก้าวหน้าไปได้และตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่ว่างเปล่าของเรา

แต่อย่าโพสต์สิ่งที่ฉันบอกคุณใน msn

(10:48 PM) Thusness: ในไม่ช้า ฉันจะกลายเป็นผู้นำลัทธิ

(10:48 PM) AEN: oic.. ฮ่าฮ่า

(10:49 PM) Thusness: อนัตตาไม่ใช่ข้อสังเกตที่ธรรมดา หากเราสามารถไปถึงระดับของความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิง คุณจะเข้าใจถึงประโยชน์

(10:50 PM) Thusness: ไม่เป็นคำอธิบาย, ความชัดเจน, ความสว่าง, ความโปร่งใส,

ความเปิดกว้าง, ความกว้างขวาง, ความไร้ความคิด, ไม่มีที่ตั้ง...คำอธิบายเหล่านี้กลายเป็นไร้ความหมายChatGPT


Here is the translation of the requested text into Thai:


• Soh Wei YuNg Xin Zhao ฉันคิดว่า "ฉันคือ" นั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังจิตที่สว่างไสวตามที่สอนในสูตรบาลีได้ และคุณจะพบว่า Ajahn Brahmavamso และครูคนอื่นๆ ก็เชื่อมโยงกันในลักษณะเดียวกัน.


• นอกจากนี้ 4 ขั้นตอนแรกของ 7 ขั้นตอนไม่ได้จำกัดอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้น มันสามารถพบได้ในศาสนาอื่นๆ ด้วย แต่เฉพาะ anatta และการเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับเหตุผลตามที่เน้นในสูตรบาลีเท่านั้นที่เป็นข้อเข้าใจพิเศษของพุทธศาสนา ดังนั้น สิ่งใดก่อน anatta และการเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับเหตุผลจึงไม่ถือเป็นรูปแบบของการตรัสรู้ทางพุทธศาสนา


• พระพุทธเจ้าสอนวิธีการต่างๆ ให้กับคนต่างๆ ถ้าเราดูสูตรแรกสองสูตรที่พระองค์สอนให้กับพระอรหันต์ 5 รูป คือสี่อริยสัจและนำไปสู่การเข้าสู่กระแส และสูตรที่สองคือเรื่อง anatta และนำพระทั้งห้าไปสู่อรหันต์ ดังนั้นเราจึงเห็นการเน้นของการสอนของพระองค์แม้แต่ในสูตรแรกสองสูตร และกุญแจในการปลดปล่อยคือ anatta มากกว่า atman และยังรวมถึงความทุกข์, สาเหตุ, การสิ้นสุด และทางที่ทำให้การทุกข์สิ้นสุด มันอยู่บนพื้นฐานของการเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับเหตุผลและการปลดปล่อยโดยไม่ต้องอาศัยสาระ


• ในทางกลับกัน, พระพุทธเจ้าได้เรียนรู้การทำสมาธิภายใต้ครูสองคนในสำนัก Samkhya ก่อนที่จะตรัสรู้ คำสอน Samkhya นำไปสู่การตระหนักรู้ของ Atman ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงชัดเจนว่าได้บรรลุสภาวะเหล่านี้ภายใต้ครูเหล่านั้นก่อนที่จะตรัสรู้ ถึงแม้ว่าพระองค์จะทิ้งครูเหล่านั้นไปเพราะไม่พอใจกับการตระหนักรู้และความสำเร็จเหล่านั้นในช่วงแรก ฉันส่วนตัวคิดว่าพระองค์ได้ผ่าน atman ในฐานะความรู้สึกไม่มีขอบเขต, ตามด้วย 'สัมปชัญญะเป็นความว่างเปล่าและไม่มีการรับรู้' ซึ่งเป็นจานาที่ไร้รูปทรงสองแบบสุดท้าย แม้ว่าในปัจจุบันคุณจะพบครูสอน Advaita ร่วมสมัยเช่น Nisargadatta ที่สอนให้คนเข้าถึง atman ในฐานะความรู้สึกไม่มีขอบเขต, ตามด้วย atman/absolute เป็นความว่างเปล่าและไม่มีการรับรู้ ฉันคิดว่าจากประสบการณ์ของพระพุทธเจ้ากับพวกเขา พระองค์มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสอน Samkhya และยังคัดค้านมุมมองเหล่านั้นในสูตรเช่น MN 1 https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN1.html ต่อมา


• Soh Wei Yu แต่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิดที่พระองค์ปฏิเสธ แต่เป็นความสว่างที่รู้สึกและประสบ พระพุทธเจ้ากล่าวว่า "จิตของพระภิกษุนั้นสว่างไสว และถูกปลดปล่อยจากสิ่งกีดขวางที่เข้ามาใหม่ ศิษย์ที่ได้รับการศึกษาอย่างดีของอริยบุคคลจะแยกแยะสิ่งนี้ได้ตามที่มันปรากฏอยู่จริง นี่คือเหตุผลที่ฉันบอกว่า — สำหรับศิษย์ที่ได้รับการศึกษาอย่างดีของอริยบุคคล — มีการพัฒนาจิต" ในจานาที่สี่, พระพุทธเจ้ากล่าวว่า "อีกครั้ง, ด้วยการละทิ้งความสุขและความทุกข์, และด้วยการผ่านพ้นไปข


User

Continue 

ChatGPT


องความยินดีและความหดหู่ก่อนหน้านี้, พระภิกษุเข้าไปอยู่ในและพำนักในจานาที่สี่, ไม่มีความเจ็บปวดหรือความสุข, ซึ่งมีการทำให้จิตใจบริสุทธิ์โดยความเท่าเทียม. เขานั่งปกคลุมร่างกายนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และสว่างไสว, จนไม่มีส่วนใดของร่างกายทั้งหมดที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และสว่างไสว. เช่นเดียวกับที่ผู้ชายคนหนึ่งอาจนั่งคลุมตัวเองจากศีรษะจรดเท้าด้วยผ้าขาว, จนไม่มีส่วนใดของร่างกายทั้งหมดที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยผ้าขาว; ในทำนองเดียวกัน, พระภิกษุนั่งปกคลุมร่างกายนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และสว่างไสว, จนไม่มีส่วนใดของร่างกายทั้งหมดที่ไม่ถูกปกคลุมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และสว่างไสว. นี่คือการพัฒนาสมาธิอันประเสริฐของอริยบุคคลที่มีองค์ประกอบห้าประการ."


• และแม้กระทั่งหลังจากการปลดปล่อย, นี่คือสิ่งที่จะได้ประสบ "‘คำถามนี้ไม่ควรถามในลักษณะนี้: สี่องค์ประกอบใหญ่ — ธาตุดิน, ธาตุน้ำ, ธาตุไฟ, และธาตุลม — หยุดหรือไม่มีเหลือ? แทนที่จะถามแบบนี้: ‘ที่ไหนที่น้ำ, ดิน, ไฟ, และลม ไม่มีฐาน? ที่ไหนที่ยาวและสั้น, หยาบและละเอียด, สวยและไม่สวย, ชื่อและรูปถูกยุติ? ‘และคำตอบก็คือ: ‘สติปัญญาที่ไม่มีผิว, ไม่มีที่สิ้นสุด, สว่างไสวรอบด้าน: ที่นี่น้ำ, ดิน, ไฟ, และลม ไม่มีฐาน. ที่น


ี่ยาวและสั้น, หยาบและละเอียด, สวยและไม่สวย, ชื่อและรูป ถูกยุติทั้งหมด. ด้วยการสิ้นสุดของการทำงานของสติปัญญา ทุกสิ่งที่นี่ถูกยุติ.’” นั่นคือสิ่งที่พระผู้เจริญพูด. ไกรทิวท์, บ้าน Kevaṭṭa ยินดีในคำพูดของพระผู้เจริญ.


• Ng Xin ZhaoSoh Wei Yu ดังนั้นขั้นตอนแรก 4 ขั้นตอน (หมายเลข 2, 3, 4) ก็เชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์ของจานาหรือจานาที่ไร้รูปทรงได้หรือไม่? แล้วขั้นตอนที่ 6 และ 7 ล่ะ? พวกเขาเชื่อมโยงไปถึงการกลับมาเพียงครั้งเดียวหรือไม่กลับมา? หรือว่าจะดีกว่าที่จะใช้ความรู้ที่เข้าใจใน 16 ข้อตามที่สอนในโรงเรียนวิปัสสนาซึ่งใช้อภิธรรม/คำอธิบาย?


• Soh Wei Yu: I AM และความว่างเปล่าเมื่อลึกเข้าไปในสภาวะสมาธิอาจเกี่ยวข้องกับบางส่วนของจานา นั่นคือความเห็นของฉัน. ฉันไม่ได้อ่านคำอธิบายหรือวิสุทธิมรรค, แต่ฉันไม่ประทับใจนานาที่อธิบายโดยครูเช่น Daniel Ingram ด้วยเหตุผลที่อธิบายใน https://www.awakeningtoreality.com/2018/12/vipassana-must-go-with-luminous.html, พวกเขาส่วนใหญ่อธิบายสภาวะมากกว่าข้อเข้าใจจริง. แต่เขาอย่างน้อยสามารถอธิบายการตระหนักรู้ anatta ซึ่งครูวิปัสสนาที่ฉันรู้จักส่วนใหญ่ทำไม่ได้, น่าเสียดายที่เขาวางมันเป็น 'เส้นทางที่ 4' หรือตามตัวอักษรคืออรหันต์. ฉันจะไม่บอกว่าการตระหนักรู้ดังกล่าวเป็นอรหันต์ตามเหตุผลที่อธิบายใน [https://www.reddit.com/r/streamentry/comments/igored/insight_buddhism_a_reconsideration_of_the_meaning/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf](https://www.reddit

User

Continue 

ChatGPT


องเว็บไซต์) และ https://www.awakeningtoreality.com/2020/08/insight-buddhism-reconsideration-of.html


• Yin Ling: Ng Xin Zhao สำหรับฉัน, มันยากที่จะเปรียบเทียบ, แต่ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ของมันเอง. ฉันจะไม่เปรียบเทียบ. ฉันจะดูว่าฉันต้องการอะไรและจากนั้นใช้มันเป็นแพ. เอกสารของ Soh อธิบายข้อมูลเชิงลึกและมุมมองในพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน. เมื่อฉันพบเอกสารนี้ครั้งแรก, มันให้บริบทแก่ฉันในการอธิบายประสบการณ์ทั้งหมดที่ฉันได้รับผ่านการสังเกต/วิปัสสนาที่ฉันไม่เข้าใจ. ฉันสังเกตอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแล้ว, ตรงกับเส้นทางที่สามของ Daniel, ซึ่งฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการเชื่อมโยงของเขากับสูตร. การสอนของ Mahasi / Daniel Ingram คือวิปัสสนาแบบแห้ง, นำคนไปสู่ประสบการณ์มากมายแต่ไม่มีการสอนข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่ง. คนจะได้รับประสบการณ์, ฉันได้รับประสบการณ์ที่แปลกๆ ทุกประเภท, การปลดปล่อยพลังงานทุกชนิด, นานาก็ชัดเจน, การสิ้นสุดก็ชัดเจน, ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่จริง.. มีประสบการณ์มากมายเกิดขึ้นแต่ฉันไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลเชิงลึก, ตามการสอนของพระพุทธเจ้า, ฉันได้วนเวียนผ่านขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกจนเบื่อหน่าย


• ในทางกลับกัน, จานาเป็นสภาวะการดูดซับที่สร้างขึ้น, มีวัตถุในจานาเสมอที่จะโฟกัส, แต่พวกเขาเป็นสภาวะที่คนสามารถเข้าและออกได้, ฉันได้ฝึกฝนพวกเขาเพียงเดือนๆ หนึ่งเป็นจานาล้วนๆ แต่ฉันก็ไม่รู้วิธีเชื่อมโยงพวกเขากับข้อมูลเชิงลึกดังนั้นฉันจึงหยุดฝึกฝนการเข้าและออกจานา. แต่คนเข้าใจความรู้สึกได้ดีขึ้นผ่านจานา, อะไรคือการรับรู้, อะไรคือความว่างเปล่า, อะไรคือสิ่งที่ไร้รูปทรง, อะไรคือรูปแบบ, ปิติ, สุขะ, ความเท่าเทียม, ความรู้สึกไม่มีขอบเขต, ทุกสิ่งมีรสชาติ, มันยังฝึกความตั้งใจด้วย.


(จบข้อความ)

Labels: , | edit post
0 Responses