Original English Article: Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See:  (Thai) On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

Also See: (Thai) Seven Steps and Theravada Buddhism (and other Buddhist traditions)? - Seven Stages and Theravada (and other Buddhist traditions)?


หากคุณพบส่วนใดที่ควรปรับปรุงในการแปลหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาไปที่หน้าติดต่อเพื่อแชร์ความคิดเห็นของคุณ: ติดต่อเรา

หากคุณต้องการการแปลสำหรับบทความใดๆ ต่อไปนี้, อย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน, และฉันจะใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการแปล: ติดต่อเรา


ChatGPT

Here's the translation of your text from English to Thai:


ขั้นตอนทั้งเจ็ดของการตรัสรู้ของ Thusness/PasserBy

มีการแปลที่มีอยู่ของวิธีการ ความเป็นจริงที่ผ่านไป / ผู้ผ่านไป โดยมีเจ็ดขั้นตอนของการตรัสรู้:


ภาษาจีน

ภาษาเนปาล

ภาษาเบงกาลี

ภาษาสเปน

ภาษาเยอรมัน

ภาษาฮินดี

ภาษาทมิฬ

ภาษาโปรตุเกส

ภาษาญี่ปุ่น

หากคุณมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการแปล หรือสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆ กรุณาติดต่อที่: ติดต่อเรา


การอัพเดท:


มีคู่มือเพื่อช่วยในการตระหนักรู้และการตรัสรู้ของข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่: ดาวน์โหลดคู่มือ

มีเวอร์ชั่นย่อของคู่มือ AtR ที่มีอยู่: ดูคู่มือย่อ

มีหนังสือเสียงของคู่มือการปฏิบัติ การตื่นรู้เพื่อความเป็นจริง ที่มีอยู่บน SoundCloud: ฟังบน SoundCloud

คำแนะนำ: "คู่มือ AtR ที่ถูกย่อนั้นดีมาก ควรจะนำผู้คนไปสู่ anatta หากพวกเขาไปอ่านจริงๆ การสรุปและตรงไปตรงมา" - Yin Ling


(Soh: บทความนี้เขียนโดยครูของผม, "ความเป็นจริงที่ผ่านไป"/"ผู้ผ่านไป" ฉันได้สัมผัสกับเฟสเหล่านี้ของการตรัสรู้ด้วยตัวเอง)


หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่มีอำนาจสูงสุด, แต่เพียงแค่เพื่อการแบ่งปันเท่านั้น บทความเกี่ยวกับ Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีสำหรับเฟส 7 ของประสบ


คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มอภิปรัชญาบน Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/


User

Continue

ChatGPT


การณ์นี้ ขั้นตอนของประสบการณ์ที่เดิมมี 6 ขั้นได้รับการอัพเดทเป็น 7 ขั้น, โดยมีการเพิ่ม 'ขั้นที่ 7: การปรากฏตัวเป็นสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ' เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงเป็นพื้นฐานของประสบการณ์ทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอ, นั้นสำคัญสำหรับการเกิดความพยายามอย่างไร้ความพยายาม.


ตามที่: http://buddhism.sgforums.com/?action=thread_display&thread_id=210722&page=3


ความคิดเห็นด้านล่างเป็นของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เว้นแต่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นของ Soh.


(เขียนครั้งแรก: 20 กันยายน 2006, อัพเดทครั้งล่าสุดโดย ความเป็นจริงที่ผ่านไป: 27 สิงหาคม 2012, อัพเดทครั้งล่าสุดโดย Soh: 22 มกราคม 2019)


ขั้นที่ 1: ประสบการณ์ของ "ฉันคือ"


ประมาณ 20 ปีที่แล้ว, มันเริ่มต้นด้วยคำถามว่า "ก่อนการเกิด, ฉันเป็นใคร?" ฉันไม่รู้ว่าทำไม, แต่คำถามนี้ดูเหมือนจะจับตัวตนของฉันทั้งหมด ฉันสามารถใช้เวลาวันและคืนแค่นั่งคิด, พิจารณาคำถามนี้; จนกระทั่งวันหนึ่ง, ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่ง, ไม่มีแม้แต่เส้นใยความคิดเดียวที่เกิดขึ้น ไม่มีอะไรเลย, ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์, มีเพียงความรู้สึกของการมีอยู่ ความรู้สึกเล็กๆ ของ "ฉัน", การปรากฏตัวนี้, มันคืออะไร? มันไม่ใช่ร่างกาย, ไม่ใช่ความคิดเพราะไม่มีความคิด, ไม่มีอะไรเลย, เพียงแค่การมีอยู่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีใครมาตรวจสอบความเข้าใจนี้


ณ ขณะนั้นของการตรัสรู้, ฉันประสบกับการไหลเวียนพลังงานอย่างมากที่ถูกปล่อยออกมา มันเหมือนกับชีวิตกำลังแสดงออกผ่านร่างกายของฉันและฉันไม่ใช่อะไรนอกจากการแสดงออกนั้น อย่างไรก็ตาม, ณ จุดนั้น, ฉันยังไม่สามารถเข้าใจอย่างเต็มที่ว่าประสบการณ์นี้คืออะไรและฉันได้เข้าใจผิดอย่างไร


ความคิดเห็นโดย Soh: นี่ยังเป็นขั้นที่หนึ่งของ Five Ranks of Tozan Ryokai (แผนที่ของพุทธศาสนาเซนเกี่ยวกับการตื่นรู้), ที่เรียกว่า "สิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในสิ่งที่เป็นจริง" ขั้นตอนนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่าเป็นมหาสมุทรของการเป็นหรือแหล่งกำเนิดที่ไม่มีความรู้สึกของตัวตน/ตัวบุคคล, อธิบายได้โดย ความเป็นจริงที่ผ่านไป ในปี 2006:


arduino

Copy code

"เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลเข้าสู่มหาสมุทร, ตัวตนละลายเป็นความว่างเปล่า คนฝึกปฏิบัติที่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นภาพลวงตาของตัวตน, การแบ่งแยกของวัตถุ-ปัจเจกไม่เกิดขึ้น คนที่ประสบกับ "AMness" จะพบ "AMness ในทุกสิ่ง" มันคืออย่างไร?


การถูกปลดปล่อยจากตัวตน - การมาและไป, ชีวิตและความตาย, ทุกปรากฏการณ์เพียงแค่ปรากฏและหายไปจากพื้นหลังของ AMness การปรากฏตัวของ AMness ไม่ได้รับประสบการณ์เป็น 'เอนทิตี้' ที่อยู่ที่ใดก็ตาม, ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอก; แต่ปรากฏตัวเป็นธรรมชาติพื้นฐานสำหรับทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ในขณะที่ลดลง (ความตาย), โยคีได้รับการต

User

Continue

ChatGPT


รวจสอบกับความเป็นจริงนั้นอย่างแท้จริง; การประสบกับ 'จริง' อย่างชัดเจนที่สุด เราไม่สามารถสูญเสีย AMness นั้นได้; แต่ทุกสิ่งสามารถละลายและเกิดขึ้นใหม่จากมันได้ AMness ไม่ได้เคลื่อนไหว, ไม่มีการมาและไป ความเป็นจริง "AMness" นี้คือพระเจ้า


arduino

Copy code

ผู้ฝึกปฏิบัติไม่ควรเข้าใจผิดว่านี่คือจิตใจที่แท้จริงของพระพุทธ! "ความเป็นจริงที่ผ่านไป" เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ นั่นเป็นเหตุผลที่มันท่วมท้นมาก แต่มันไม่มี 'ความเข้าใจ' เกี่ยวกับธรรมชาติความว่างเปล่าของมัน (ตัดตอนจาก ธรรมชาติของพุทธะไม่ใช่ "ฉันคือ")

Soh: เพื่อตรัสรู้ฉันคือ, วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการสอบถามตัวเอง, ถามตัวเองว่า 'ก่อนการเกิด, ฉันเป็นใคร?' หรือแค่ 'ฉันเป็นใคร?' ดู: ใจของคุณในตอนนี้คืออะไร?, บทเกี่ยวกับการสอบถามตัวเองในคู่มือปฏิบัติการตื่นรู้เพื่อความเป็นจริง และ AtR Guide - เวอร์ชั่นย่อ และ การตื่นรู้เพื่อความเป็นจริง: คู่มือสู่ธรรมชาติของจิตใจ และหนังสือฟรีของฉัน, เส้นทางตรงไปยังตัวตนที่แท้จริงของคุณ, ข้อความของรามานา มหาริชิ 'ฉันเป็นใคร?' (https://app.box.com/s/v8r7i8ng17cxr1aoiz9ca1jychct6v84) และหนังสือของเขา 'เป็นตามที่คุณเป็น', ข้อความและหนังสือของ Ch'an Master Hsu Yun ซึ่งคุณสามารถอ่านตัวอย่างจาก Essentials Of Chan Practice (Hua Tou/Self Enquiry), และการแนะนำหนังสืออื่นๆ ใน Book Recommendations 2019 และ Practice Advices หรือวิดีโอเหล่านี้บนยูทูป:

https://www.youtube.com/watch?v=lCrWn_NueUg

https://www.youtube.com/watch?v=783Gb4KbzGY

https://www.youtube.com/watch?v=ymvj01q44o0

https://youtu.be/BA8tDzK_kPI

https://www.youtube.com/watch?v=Kmrh3OaHnQs


ส่วนตัวแล้ว, การถามตัวเอง 'ก่อนการเกิด, ฉันเป็นใคร?' เป็นเวลาสองปีนำไปสู่ความมั่นใจที่ไม่ต้องสงสัยของฉันในการเป็น/การตรัสรู้ตัวตน โปรดทราบว่าบ่อยครั้ง, บุคคลหนึ่งอาจมีการสัมผัสและประสบการณ์ของฉันคือหรือความรู้สึกของความชัดเจนหรือการรับรู้บางอย่างของการเป็นผู้สังเกตการณ์, แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การตรัสรู้ของฉันคือของขั้นตอนที่ 1 ของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป, หรือไม่ใช่แค่สถานะของความชัดเจน การสอบถามตัวเองจะนำไปสู่การตรัสรู้ที่ไม่มีข้อสงสัย ฉันมีการสัมผัสของฉันคือเป็นครั้งคราวเป็นเวลาสามปีก่อนการตรัสรู้ตัวตนที่ไม่ต้องสงสัยของฉันในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 ซึ่งฉันเขียนในบันทึกวารสารครั้งแรกของฉันในหนังสือฟรีของฉัน ในความแตกต่าง, ดูประสบการณ์ฉันคือ/การสัมผัส/การรับรู้ vs การตรัสรู้ฉันคือ (ความมั่นใจของการเป็น) และจุดแรกใน Realization and Experience และ Non-Dual Experience from Different Perspectives


สำหรับความก้าวหน้าหลังจากการตรัสรู้ฉันคือ, โฟกัสที่ Four Aspects of I AM, การพิจารณาสองบทของ anatta ใน On Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และ Two Types of Nondual Contemplation


หลายคนที่ฉันรู้จัก (รวมถึง ความเป็นจริงที่ผ่านไป เอง) ติดอยู่ที่ขั้น 1~3 เป็นเวลาหลายทศวรรษหรือชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่มีความก้าวหน้ามากนักเนื่องจา


User

Continue 

ChatGPT


กขาดแนวทางและคำแนะนำที่ชัดเจน, แต่โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เกี่ยวกับสี่ด้านและการพิจารณาเกี่ยวกับ anatta (ไม่มีตัวตน), ฉันสามารถก้าวหน้าจากการตรัสรู้ขั้นที่ 1 ไปยังขั้นที่ 5 ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี, กลับมาในปี 2010


ขั้นที่ 2: ประสบการณ์ของ "ฉันคือทุกสิ่ง"


ดูเหมือนว่าประสบการณ์ของฉันได้รับการสนับสนุนจากคำสอนหลายอย่างของอัทไวตาและศาสนาฮินดู แต่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันทำคือเมื่อฉันพูดกับเพื่อนชาวพุทธ พวกเขาบอกฉันเกี่ยวกับหลักการของไม่มีตัวตน, เกี่ยวกับไม่มี ‘ฉัน’ ฉันปฏิเสธหลักการนั้นทันทีเพราะมันขัดกับสิ่งที่ฉันประสบมา ฉันสับสนอย่างลึกซึ้งเป็นเวลาหนึ่งและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนหลักการนี้และที่แย่กว่านั้น, ทำไมต้องทำให้มันเป็นตราประทับของธรรม จนกระทั่งวันหนึ่ง, ฉันประสบกับการรวมทุกสิ่งเข้ากับ ‘ฉัน’ แต่อย่างไรก็ตามไม่มี ‘ฉัน’ มันเหมือนกับ "ฉันที่ไม่มีฉัน" ฉันยอมรับความคิดเรื่อง 'ไม่มีฉัน' แต่ฉันยังยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ควรเขียนไว้แบบนั้น...


ประสบการณ์นั้นน่าทึ่ง, มันเหมือนกับฉันถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์, ปลดปล่อยอย่างเต็มที่โดยไม่มีขอบเขต ฉันบอกตัวเองว่า, "ฉันมั่นใจอย่างสุดซึ้งว่าฉันไม่สับสนอีกต่อไป", ดังนั้นฉันจึงเขียนบทกวี (ประมาณว่าดังนี้),


ฉันคือฝน

ฉันคือท้องฟ้า

ฉันคือ 'ความเป็นสีฟ้า'

สีของท้องฟ้า

ไม่มีอะไรจริงกว่าฉัน

ดังนั้นพระพุทธเจ้า, ฉันคือฉัน


มีวลีสำหรับประสบการณ์นี้ - ทุกครั้งและทุกที่ที่มีการมีอยู่, การมีอยู่คือฉัน วลีนี้เหมือนกับคำสวดสำหรับฉัน ฉันมักใช้วลีนี้นำฉันกลับเข้าสู่ประสบการณ์ของการปรากฏตัว


การเดินทางที่เหลือคือการแสดงออกและการกลั่นกรองประสบการณ์ของการปรากฏตัวทั้งหมด, แต่อย่างไรก็ตามยังมีการขัดขวางนี้, สิ่ง ‘บางอย่าง’ ที่ป้องกันไม่ให้ฉันกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นอีกครั้ง มันคือความไม่สามารถที่จะ ‘ตาย’ อย่างสมบูรณ์เข้าไปในการปรากฏตัวทั้งหมด


ความคิดเห็นโดย Soh:


ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนถึงฉันเกี่ยวกับขั้นที่ 3 ขณะที่ฉันกำลังมีบางการสัมผัสของขั้นที่ 1 และ 2 ในปี 2008,


scss

Copy code

"การเชื่อมโยง 'ความตายของฉัน' กับความสว่างของประสบการณ์ของคุณนั้นเร็วเกินไป สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่มุมมองที่ผิดเพราะมีประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติฝ่ายเต๋าที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยการยอมจำนนหรือการกำจัด (ทิ้ง) ประสบการณ์แห่งความสุขลึกซึ้งที่เกินกว่าที่คุณประสบเกิดขึ้น แต่จุดโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ความสว่างแต่คือความพยายามน้อย, ความเป็นธรรมชาติ และความสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ ในการยอมจำนนอย่างสมบูรณ์, ไม่มี 'ฉัน'; ไม่จำเป็นต้องรู้อะไร; ในความเป็นจริง 'ความรู้' ถือเป็นอุปสรรค ผู้ฝึกปฏิบัติทิ้งจิตใจ, ร่างกาย, ความ

User

Continue 

ChatGPT


รู้...ทุกอย่าง ไม่มีการเข้าใจลึกซึ้ง, ไม่มีความสว่าง มีเพียงการยอมรับให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเอง ความรู้สึกทั้งหมดรวมถึงจิตสำนึกถูกปิดและดูดซับอย่างสมบูรณ์ การตระหนักรู้ถึง 'สิ่งใด' ก็ตามจะเกิดขึ้นหลังจากออกมาจากสถานะนั้น


arduino

Copy code

หนึ่งเป็นประสบการณ์ของความสว่างที่ชัดเจน ขณะที่อีกหนึ่งเป็นสถานะแห่งความลืมเลือน จึงไม่เหมาะสมที่จะเกี่ยวข้องกับการละลายของ 'ฉัน' เพียงอย่างเดียวกับสิ่งที่คุณประสบมาเท่านั้น"

ดูบทความนี้สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นที่ 3: http://www.awakeningtoreality.com/2019/03/thusnesss-comments-on-nisargadatta.html


อย่างไรก็ตาม, มันเป็นเพียงที่ขั้นที่ 4 และ 5 ของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ที่คนหนึ่งตระหนักรู้ว่าการละทิ้งตัวเอง/ตัวตนอย่างไม่ยากและเป็นธรรมชาติทำได้โดยการตรัสรู้และการตระหนักรู้ถึง anatta ในฐานะข้อมูลเชิงลึก, ไม่ใช่การเข้าสู่สถานะพิเศษหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของทรานซ์, สมาธิ, ดูดซับหรือความลืมเลือน ตามที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนไว้ก่อนหน้านี้,


arduino

Copy code

"...ดูเหมือนว่าต้องใช้ความพยายามมาก -- ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่กรณีนี้ ทั้งหมดกลายเป็นกระบวนการของการถอดรหัส มันเป็นกระบวนการของการเข้าใจลึกซึ้งของการทำงานของธรรมชาติของเราที่ตั้งแต่แรกเริ่มได้รับการปลดปล่อย แต่ถูกปิดบังโดยความรู้สึกของ 'ตัวตน' ที่มักพยายามที่จะรักษา, ปกป้อง และยึดติดเสมอ ความรู้สึกของตัวตนทั้งหมดเป็น 'การกระทำ' ไม่ว่าเราจะทำอะไร, บวกหรือลบ, ก็ยังเป็นการกระทำ ในที่สุดไม่มีการปล่อยหรือปล่อยให้เป็นไป, เพราะมีการละลายและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาและการละลายและเกิดขึ้นใหม่นี้จะกลายเป็นการปลดปล่อยตัวเอง ไม่มี 'ตัวตน' หรือ 'ตัวตน', ไม่มี 'การกระทำ', เพียงแค่การเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ"


~ ความเป็นจริงที่ผ่านไป (แหล่งที่มา: Non-dual และรูปแบบการกระทำของ karmic)


"...เมื่อคนหนึ่งไม่สามารถเห็นความจริงของธรรมชาติของเราได้, การปล่อยทั้งหมดไม่มีอะไรเลยนอกจากอีกฟอร์มหนึ่งของการถือ ดังนั้นโดยไม่มี 'ข้อมูลเชิงลึก', ไม่มีการปล่อย... มันเป็นกระบวนการของการมองเห็นที่ลึกขึ้น เมื่อมันถูกมองเห็น, การปล่อยเป็นธรรมชาติ คุณไม่สามารถบังคับตัวเองให้ปล่อยตัวตน... การฟอกสะอาดสำหรับฉันเป็นเสมอข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้... ไม่ใช่ตัวตนและธรรมชาติว่างเปล่า...."

ขั้นที่ 4: การปรากฏตัวเป็นความสว่างสะท้อนกระจก


ฉันได้สัมผัสกับพุทธศาสนาในปี 1997 ไม่ใช่เพราะฉันต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของ 'การปรากฏตัว' แต่เป็นเพราะคำสอนเกี่ยวกับความไม่เที่ยงตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังประสบในชีวิต ฉันกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดและมากกว่านั้นโดยวิกฤตการเงิน ณ ขณะนั้นฉันไม่รู้ว่าพุทธศาสนามีความร่ำรวยอย่างมากเกี่ยวกับเรื่อง 'การปรากฏ


User

Continue 

ChatGPT


ตัว' ลึกลับของชีวิตไม่สามารถเข้าใจได้, ฉันตามหาที่พึ่งในพุทธศาสนา (ความคิดเห็นโดย Soh: เขาพึ่งพาพระรัตนตรัย พระพุทธ, พระธรรม และพระสงฆ์ภายใต้พระสังฆราชที่ 41 พระสังฆราชซักยา ทริซิน) เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากวิกฤตการเงิน, แต่มันกลายเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การประสบการณ์การปรากฏตัวทั้งหมด


ฉันไม่ได้ต่อต้านหลักการของ 'ไม่มีตัวตน' มากนักในเวลานั้น แต่ความคิดที่ว่าการมีอยู่ทั้งหมดของปรากฏการณ์นั้นว่างเปล่าจาก 'ตัวตน' หรือ 'ตัวตน' ที่ถูกตรึงเอาไว้ไม่เข้ามาถึงฉันจริงๆ พวกเขากำลังพูดถึง 'ตัวตน' ในฐานะบุคคลหรือ 'ตัวตน' ในฐานะ 'พยานนิรันดร์'? เราต้องละทิ้ง 'พยาน' ด้วยหรือ? พยานเองเป็นภาพลวงตาหรือไม่?


มีความคิด, ไม่มีผู้คิด

มีเสียง, ไม่มีผู้ฟัง

ทุกข์มีอยู่, ไม่มีผู้ทุกข์

มีการกระทำ, ไม่มีผู้กระทำ


ฉันได้ทำสมาธิในความหมายของบทกวีข้างต้นอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งวันหนึ่ง, ฉันได้ยิน ‘ตองส์…’, มันชัดเจนมาก, ไม่มีอะไรอื่น, เพียงแค่เสียงและไม่มีอะไรอื่น! และ ‘ตองส์…’ ก้องกังวาน… มันชัดเจน, สดใสมาก!


ประสบการณ์นั้นช่างคุ้นเคย, สมจริงและชัดเจน มันเป็นประสบการณ์เดียวกับ “ฉันคือ”… มันไม่มีความคิด, ไม่มีความคิด, ไม่มีคนกลาง, ไม่มีใครอยู่ที่นั่น, ไม่มีอะไรเข้าไปแทรก… มันคืออะไร? มันคือการปรากฏตัว! แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ ‘ฉันคือ’, มันไม่ใช่การถาม ‘ฉันเป็นใคร’, มันไม่ใช่ความรู้สึกบริสุทธิ์ของ ‘ฉันคือ’, มันเป็น ‘ตองส์…’, เสียงบริสุทธิ์…

จากนั้นมาเป็นรสชาติ, เพียงแค่รสชาติและไม่มีอะไรอื่น…

การเต้นของหัวใจ…

ภูมิทัศน์…


ไม่มีช่องว่างใดๆ ระหว่าง, ไม่มีช่องว่างหลายเดือนเพื่อให้มันเกิดขึ้น…

ไม่เคยมีขั้นตอนใดๆ ที่จะเข้าไป, ไม่มี 'ฉัน' ที่จะหยุดและไม่เคยมีอยู่

ไม่มีจุดเข้าและออก…

ไม่มีเสียงข้างนอกหรือข้างใน…

ไม่มี 'ฉัน' ที่แยกต่างหากจากการเกิดขึ้นและการล่มสลาย…

การปรากฏตัวที่หลากหลาย…

การปรากฏตัวทีละขณะเป็นการแสดงออก…


makefile

Copy code

ความคิดเห็น:


นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นผ่านไม่มีตัวตน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไม่มีตัวตนได้เกิดขึ้น แต่ประสบการณ์ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกเดี่ยว; ในความเป็นจริงมันคือ Brahman มากกว่าเดิม ตอนนี้ "ความเป็นจริงที่ผ่านไป" ประสบการณ์ในทุกสิ่ง


อย่างไรก็ตามนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งปฏิบัติธรรมได้สัมผัสกับการกระโดดควอนตัมในการรับรู้ที่แก้ปมคู่แบ่งแยกออก นี่คือข้อมูลเชิงลึกที่นำไปสู่การตระหนักรู้ว่า "ทุกสิ่งเป็นจิต", ทุกสิ่งเป็นเพียงหนึ่งความจริง


แนวโน้มในการทำลายความจริงที่สุดหรือความรู้สึกสากลที่เราเป็นส่วนหนึ่งของความจริงนี้ยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ตามหลักการแล้ว ปมคู่แบ่งแยกนั้นหายไปแล้ว แต่การผูกมัดในการเห็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่

User

Continue 

ChatGPT


จริงๆ ยังคงมีอยู่ 'คู่แบ่งแยก' และ 'ธรรมชาติที่มีอยู่' เป็นสอง 'คำสาปแช่งทางการรับรู้' ที่แตกต่างกันซึ่งป้องกันไม่ให้เราสัมผัสกับธรรมชาติของเราที่เป็น Maha, ว่างเปล่า และไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกอย่างแท้จริงของความรู้สึกบริสุทธิ์


arduino

Copy code

บทย่อย "เกี่ยวกับสตราที่สอง" ของโพสต์ "เกี่ยวกับ Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ" ได้กล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกนี้เพิ่มเติม

ความคิดเห็นโดย Soh:


การเริ่มต้นการตระหนักรู้แบบไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกและประตูที่ไม่มีทางเข้าและทางออก คนหนึ่งไม่ต้องการหลังจากสถานะของการลืมเลือนเพื่อกำจัดตัวตนอีกต่อไปเหมือนในกรณีของขั้นที่ 3 แต่เริ่มต้นตระหนักรู้และตรวจสอบธรรมชาติของไม่มีตัวตนและธรรมชาติไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกของความตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม ขั้นที่ 4 มักจะลงเอยด้วยการละลายความแยกต่างหากเข้าไปในขั้วของความจริงแบบบริสุทธิ์ มากกว่าการเห็นความรู้สึกเป็นเพียงการไหลของปรากฏการณ์เช่นในขั้นที่ 5 จึงทิ้งร่องรอยของความรู้สึกที่แน่นอน


arduino

Copy code

ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนไว้ในปี 2005:


"ไม่มี 'ตัวตน' การเป็นหนึ่งเดียวจะถูกบรรลุทันที มีเพียงและเสมอนี้ Isness ตัวเราเป็นเสมอวัตถุของการสังเกต นี่คือสมาธิที่แท้จริงโดยไม่ต้องเข้าสู่ทรานซ์ การเข้าใจความจริงนี้อย่างสมบูรณ์ มันคือทางสู่การปลดปล่อยที่แท้จริง ทุกเสียง, ความรู้สึก, การเกิดของความตระหนักรู้ชัดเจนมาก, สมจริงและชัดเจน ทุกขณะเป็นสมาธิ ปลายนิ้วสัมผัสกับแป้นพิมพ์, สร้างความรู้สึกของการติดต่ออย่างลึกลับ, มันคืออะไร? รู้สึกถึงความเป็นอยู่และความสมจริงทั้งหมด ไม่มีหัวข้อ... เพียงแค่ Isness ไม่มีความคิด, จริงๆ แล้วไม่มีความคิดและไม่มี 'ตัวตน' เพียงแต่ความตระหนักรู้บริสุทธิ์", "มันยากมากที่ใครจะเข้าใจ? การร้องไห้, เสียง, เสียงดังเป็นพุทธะ มันเป็นทั้งหมดของประสบการณ์ของความเป็นจริงที่ผ่านไป ในการรู้ความหมายที่แท้จริงของสิ่งนี้, อย่าถือแม้แต่ร่องรอยเล็กน้อยของ 'ฉัน' ในสถานะที่เป็นธรรมชาติที่สุดของการไม่มีตัวตน, ทุกอย่างเป็น แม้ว่าคนหนึ่งจะพูดคำเดียวกัน, ความลึกของประสบการณ์ต่างกัน ไม่มีจุดในการโน้มน้าวใครก็ตาม ใครจะเข้าใจได้บ้าง? การปฏิเสธใดๆ, การแบ่งแยกใดๆ คือการปฏิเสธพุทธะ หากมีความรู้สึกเล็กน้อยของผู้มีประสบการณ์, เราพลาดจุด ความตระหนักรู้ธรรมชาติไม่มีตัวตน ความสดใสและชัดเจน รู้สึก, ชิม, เห็น และฟังอย่างเต็มที่ ไม่มี 'ฉัน' เลย ขอบคุณพระพุทธเจ้า, ท่านรู้จริงๆ :)" 

ขั้นที่ 5: ไม่มีกระจกสะท้อน


ไม่มีกระจกสะท้อน

ตลอดทางการปรากฏเท่านั้น

มือเดียวที่ตบ

ทุกอย่างเป็น!


ขั้นที่ 4 จริงๆ เป็นเพียงประสบการณ์ของการไม่แบ่งแยกระหว่างวัตถุ


User

Continue 

ChatGPT


/ปัจเจกบุคคล ข้อมูลเชิงลึกเริ่มต้นที่ได้มองเห็นจากบทกวี anatta คือไม่มีตัวตน แต่ในเฟสต่อมาของความก้าวหน้าของฉัน มันดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของวัตถุ/ปัจเจกบุคคลมากกว่าการไม่มีตัวตนอย่างสิ้นเชิง นี่คือกรณีที่สองของการเข้าใจไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกสามระดับ ฉันยังคงทึ่งกับความบริสุทธิ์และความสดใสของปรากฏการณ์ในเฟสที่ 4


เฟสที่ 5 ค่อนข้างละเอียดอ่อนในการเป็นไม่มีใคร และฉันจะเรียกสิ่งนี้ว่า anatta ในทั้งสามด้าน -- ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างวัตถุ/ปัจเจกบุคคล, ไม่มีการกระทำและไม่มีตัวกระทำ


จุดที่กระตุ้นที่นี่คือการมองเห็นอย่างตรงไปตรงมาและละเอียดอ่อนว่า 'กระจกเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้น' ด้วยสิ่งนี้, ความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของ 'Brahman' ก็หายไป แต่มันก็รู้สึกถูกต้องและปลดปล่อยได้อย่างไม่มีตัวกระทำและเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นหรือช่วงเวลาที่ชัดเจนของเสียงกระดิ่งที่ก้องกังวาน ความสดใสและการปรากฏตัวยังคงอยู่, พร้อมกับความรู้สึกเพิ่มเติมของอิสระ ที่นี่การรวมกันของกระจก/การสะท้อนถูกเข้าใจอย่างชัดเจนว่ามีข้อบกพร่อง, มีเพียงการสะท้อนที่ชัดเจน ไม่สามารถมี 'การรวมกัน' ถ้าไม่มีวัตถุเริ่มต้นที่จะรวมกัน มันเป็นเพียงการระลึกถึงอย่างละเอียด, นั่นคือการคิดถึงช่วงเวลาของความคิดก่อนหน้า, ที่ผู้สังเกตการณ์ดูเหมือนจะมีอยู่ จากที่นี่, ฉันเคลื่อนไปสู่ระดับที่สามของไม่ใช่คู่ฝ่ายนอก


บทกวีหนึ่งเสริมและกลั่นกรองบทกวีสองเพื่อทำให้ประสบการณ์ของไม่มีตัวตนละเอียดอ่อนและไร้ความพยายามเป็นเพียงเสียงนกร้อง, เสียงกลอง, เสียงเท้าเดิน, ท้องฟ้า, ภูเขา, เดิน, การเคี้ยวและการชิม; ไม่มีพยานซ่อนอยู่ที่ไหนเลย! 'ทุกสิ่ง' เป็นกระบวนการ, เหตุการณ์, การปรากฏและปรากฏการณ์, ไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติหรือมีสาระ


ขั้นตอนนี้เป็นประสบการณ์ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกที่ละเอียดอ่อนมาก; มีความพยายามน้อยในการไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกและคนหนึ่งตระหนักรู้ว่าในการมองเห็นมีเพียงแค่ทิวทัศน์และในการฟัง, เพียงแค่เสียงเท่านั้น คุณจะพบความสุขที่แท้จริงในความเป็นธรรมชาติและความธรรมดาเช่นที่พูดถึงในพุทธศาสนาเซนว่า 'ตัดไม้, แบกน้ำ; ฤดูใบไม้ผลิมาถึง, หญ้าเติบโต' ส่วนเกี่ยวกับความธรรมดา (ดู "เกี่ยวกับ Maha ในความธรรมดา"), สิ่งนี้ยังต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง การสนทนาล่าสุดกับ Simpo สรุปสิ่งที่ฉันพยายามสื่อเกี่ยวกับความธรรมดา Simpo (Longchen) เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่มีข้อมูลเชิงลึกและจริงจังมาก, มีบทความคุณภาพดีมากๆ เกี่ยวกับไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกในเว็บไซต์ของเขา Dreamdatum


arduino

Copy code

ใช่ Simpo,


ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกเป็นธรรมดาเพราะไม่มี 'นอกเหนือ' ระดับใดๆ ที่จะไปถึง มันดูเหมือนจะเป็นพิเศษและยิ่งใหญ่เพียงเพราะการคิดที่ภายหลังเท่านั้นเนื่องจากการเปรียบเทียบ


แต่นั่นกล่าวว่า, ประสบการณ

User

Continue 

ChatGPT


์ของ maha ที่ปรากฏเป็น "จักรวาลที่กำลังเคี้ยว" และความเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของการเกิดขึ้นที่บริสุทธิ์ยังคงต้องเป็น maha, อิสระ, ไม่มีขอบเขต และชัดเจน นั่นเป็นสิ่งที่มันเป็นและไม่อาจเป็นอย่างอื่นได้ 'ความพิเศษและความยิ่งใหญ่' ที่เกิดจากการเปรียบเทียบจำเป็นต้องถูกแยกออกจาก 'สิ่งที่เป็น' ของไม่ใช่คู่ฝ่ายนอก


ruby

Copy code

เมื่อความตึงเครียดเข้ามา, มันก็เป็นการแสดงออกของการแบ่งแยก 'ผู้สัมผัส-ประสบการณ์' โดยพูดตามความเป็นจริง, นั่นคือสาเหตุ, นั่นคือผล ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร, ไม่ว่าจะเป็นผลของสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการเรียกคืนที่ละเอียดเพื่อไปถึงความรู้สึกดีบางอย่างหรือพยายามแก้ไขการแบ่งแยกที่มโนไป เราต้องรักษามันว่า 'ข้อมูลเชิงลึก' ของไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วเนื้อหาของเราเหมือนที่ 'แนวโน้มของ karmic ในการแบ่งแยก' ทำ เรายังไม่ได้ต้อนรับอย่างไม่หวาดกลัว, เปิดกว้างและไม่มีการจำกัดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น :-)


เพียงแค่มุมมองของฉัน, การแบ่งปันอย่างไม่เป็นทางการ

ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาถึงระดับนี้มักจะตื่นเต้นเกินไปโดยเชื่อว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นสุดท้าย; ในความเป็นจริงมันดูเหมือนจะเป็นการสิ้นสุดปลอมๆ นี่เป็นความเข้าใจผิด ไม่มีอะไรมากที่จะพูดได้ ผู้ปฏิบัติธรรมจะถูกนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องก้าวหน้าเพิ่มเติมในการทำให้องค์ประกอบว่างเปล่า :-)


สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม: http://buddhism.sgforums.com/forums/1728/topics/210722?page=6


arduino

Copy code

ความคิดเห็น:


ความตกหล่นเป็นอย่างสมบูรณ์, ศูนย์กลางหายไป ศูนย์กลางไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าแนวโน้ม karmic ที่ละเอียดอ่อนในการแบ่งแยก การแสดงออกที่กวีกว่าคือ "เสียงได้ยิน, ภาพปรากฏ, ฝุ่นคือกระจก" ปรากฏการณ์ชั่วคราวเองได้เป็นกระจกตลอดมา; มุมมองคู่แบ่งแยกที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ป้องกันไม่ให้เห็น


บ่อยครั้งที่ต้องการรอบหลายรอบในการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกของเราเพื่อให้การไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกน้อย 'เข้มข้น' และเป็น 'ธรรมชาติ' มากขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับความไม่แน่นอนและความเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของประสบการณ์ บทย่อย "เกี่ยวกับบทกวีที่หนึ่ง" ของโพสต์ "เกี่ยวกับ Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ" ได้กล่าวถึงขั้นตอนนี้ของข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม


ในขั้นตอนนี้, เราต้องชัดเจนว่าการทำให้ตัวตนว่างเปล่าจะส่งผลให้เกิดไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกและต้องมีการกลั่นกรององค์ประกอบ, 18 dhatus ต่อไป นี่หมายความว่าต้องเจาะลึกเข้าไปยังธรรมชาติว่างเปล่าขององค์ประกอบ 5 ประการ, 18 dhatus ด้วยการเกิดขึ้นพึ่งพาและความว่างเปล่า ความจำเป็นในการเทียบเสมือนพระบราหมน์จักรวาลเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นแนวโน้ม karmic 

User

Continue 

ChatGPT


ในการ 'ทำให้แข็ง' ประสบการณ์ สิ่งนี้นำไปสู่ความเข้าใจถึงธรรมชาติว่างเปล่าของการปรากฏตัวที่ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอก


ขั้นที่ 6: ธรรมชาติของการปรากฏตัวเป็นว่างเปล่า


ขั้นที่ 4 และ 5 เป็นการมองเห็นภาพสีเทาของการมองเห็นว่าตัวตนไม่มีอยู่จริง (anatta), มีเพียงองค์ประกอบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม, แม้แต่องค์ประกอบยังว่างเปล่า (Heart Sutra) อาจฟังดูชัดเจน แต่บ่อยครั้ง, แม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีประสบการณ์ anatta ที่เจริญเติบโตแล้ว (เช่นในขั้นที่ 5) ยังพลาดสาระสำคัญของมัน


เช่นที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้, ขั้นที่ 5 ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดและไม่มีประโยชน์ที่จะเน้นอะไร ไม่ว่าคนใดจะก้าวต่อไปสู่การสำรวจธรรมชาติว่างเปล่าของการปรากฏตัวและเคลื่อนไปในโลกของ Maha ของสภาพธรรมชาติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเรา


ณ จุดนี้, มันจำเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ความว่างเปล่าไม่ใช่เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด:


arduino

Copy code

• ความว่างเปล่าไม่ใช่สาร

• ความว่างเปล่าไม่ใช่พื้นฐานหรือพื้นหลัง

• ความว่างเปล่าไม่ใช่แสง

• ความว่างเปล่าไม่ใช่ความรู้สึกหรือความตระหนักรู้

• ความว่างเปล่าไม่ใช่ความจริงสุดท้าย

• ความว่างเปล่าไม่มีอยู่เอง

• วัตถุไม่ได้ประกอบด้วยความว่างเปล่า

• วัตถุไม่ได้เกิดจากความว่างเปล่า

• ความว่างเปล่าของ "ฉัน" ไม่ปฏิเสธ "ฉัน"

• ความว่างเปล่าไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีวัตถุปร

User

Continue 

ChatGPT


กฏหมายให้ความรู้สึกกับจิตใจ

• การทำสมาธิเกี่ยวกับความว่างเปล่าไม่ได้ประกอบด้วยการทำให้จิตใจสงบ


makefile

Copy code

แหล่งที่มา: การสอนความว่างเปล่าแบบไม่ใช่คู่ฝ่ายนอก

และฉันต้องการเพิ่ม,


ความว่างเปล่าไม่ใช่เส้นทางของการปฏิบัติ

ความว่างเปล่าไม่ใช่รูปแบบของผลลัพธ์


ความว่างเปล่าเป็น 'ธรรมชาติ' ของทุกประสบการณ์ ไม่มีอะไรที่จะได้รับหรือปฏิบัติ สิ่งที่เราต้องตระหนักรู้คือธรรมชาติว่างเปล่านี้, 'ความไม่สามารถจับต้อง', 'ความไม่สามารถระบุตำแหน่ง' และ 'ธรรมชาติของการเชื่อมโยงกัน' ของการเกิดขึ้นที่ชัดเจนทั้งหมด ความว่างเปล่าจะเปิดเผยว่าไม่เพียงแต่ไม่มี 'ใคร' ในความรู้สึกบริสุทธิ์, แต่ยังไม่มี 'ที่ไหน' และ 'เมื่อไร' ไม่ว่าจะเป็น ‘ฉัน’, ‘ที่นี่’ หรือ ’ตอนนี้’, ทั้งหมดเป็นเพียงความประทับใจที่เกิดขึ้นโดยพึ่งพาตามหลักการของความเป็นเงื่อนไข


Copy code

เมื่อมีสิ่งนี้, สิ่งนั้นก็มี

ด้วยการเกิดขึ้นของสิ่งนี้, สิ่งนั้นก็เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีสิ่งนี้, สิ่งนั้นก็ไม่มี

ด้วยการหยุดของสิ่งนี้, สิ่งนั้นก็หยุด

ความลึกของหลักการสี่บรรทัดนี้ไม่ได้อยู่ในคำพูด สำหรับการนำเสนอทฤษฎีเพิ่มเติม, ดูการสอนความว่างเปล่าแบบไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกโดยดร. เกร็ก กูด; สำหรับการบรรยายประสบการณ์, ดูบทย่อย "เกี่ยวกับความว่างเปล่า" และ "เกี่ยวกับ Maha" ของโพสต์ "เกี่ยวกับ Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ"


lua

Copy code

ความคิดเห็น:


ตอนนี้การปฏิบัติเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ไล่ตามกระจกหรือหนีจากการสะท้อนมายา; มันคือการ 'เห็น' 'ธรรมชาติ' ของการสะท้อนอย่างละเอียด การเห็นว่าจริงๆ แล้วไม่มีกระจกอื่นที่นอกจากการสะท้อนที่กำลังดำเนินไปเนื่องจากธรรมชาติว่างเปล่าของเรา ไม่มีกระจกที่จะยึดติดเป็นความจริงพื้นหลังหรือมายาที่จะหนีจากไป อยู่เหนือสองขั้วนี้คือทางกลาง -- ปัญญาปรัชญาของการเห็นว่ามายาคือธรรมชาติพุทธของเรา


เมื่อเร็วๆ นี้ An Eternal Now ได้อัปเดตบทความที่อธิบายประสบการณ์ maha ของสภาพธรรมชาติได้อย่างดี อ่านบทความต่อไปนี้:


- Emancipation of Suchness

- Buddha-Dharma: A Dream in a Dream


สามบทย่อยสุดท้าย ("เกี่ยวกับความว่างเปล่า", "เกี่ยวกับ Maha ในความธรรมดา", "Spontaneous Perfection") ของโพสต์ "เกี่ยวกับ Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ" อธิบายเฟสนี้ของข้อมูลเชิงลึกและความก้าวหน้าในรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติอย่างละเอียด สำคัญที่ต้องรู้ว่านอกจากประสบการณ์ของการไม่สามารถจับต้องและความไม่ปรากฏของความว่างเปล่าแล้ว การเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งที่สร้างประสบการณ์ Maha ก็มีค่าเท่าเทียมกัน

ขั้นที่ 7: การปรากฏตัวเป็นสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ


หลังจากรอบการกลั่นกรองปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกข


User

Continue 

ChatGPT


องเราหลายรอบ, เราจะมาถึงการตระหนักรู้นี้:


arduino

Copy code

Anatta เป็นตราประทับ, ไม่ใช่ขั้นตอน

ความรู้สึกได้เป็นไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกเสมอ

การปรากฏตัวได้เป็นไม่เกิดขึ้นเสมอ

ทุกปรากฏการณ์เป็น 'เชื่อมโยง' และตามธรรมชาติเป็น Maha

ทุกอย่างเสมอและเคยเป็นเช่นนี้ มุมมองคู่ฝ่ายนอกและธรรมชาติที่มีอยู่เพียงปิดบังข้อเท็จจริงเหล่านี้จากประสบการณ์ของเรา และสิ่งที่จริงๆ จำเป็นคือการสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเปิดกว้างและไม่มีการจำกัดอะไร (ดูส่วน "เกี่ยวกับ Spontaneous Perfection") อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติ; การปฏิบัติเคลื่อนไปสู่การเป็นไดนามิกและขึ้นอยู่กับเงื่อนไข พื้นฐานและเส้นทางของการปฏิบัติกลายเป็นไม่สามารถแยกออกจากกัน


graphql

Copy code

ความคิดเห็น:


บทความทั้งหมดของ On Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และ Spontaneous Perfection สามารถมองเห็นเป็นวิธีการที่แตกต่างกันที่นำไปสู่การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบและไม่ธรรมดาของความตระหนักรู้

ความคิดเห็นจาก Soh:


ตอนนี้ - ปี 2019, ประมาณ 12 ปีหลังจากที่บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดย ความเป็นจริงที่ผ่านไป, มากกว่า 30 คนได้ตระหนักรู้ถึง anatta (อัปเดต 2022: ตอนนี้มากกว่า 60 คนตามการนับของฉัน!) ผ่านการพบเจอบล็อกนี้, ตัวฉันเองหรือ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ฉันมีความสุขที่บทความและบล็อกนี้สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนทางจิตวิญญาณ และฉันมั่นใจว่ามันจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้แสวงหาอีกมากมายในปีต่อๆ ไป


มันได้มาถึงความสนใจของฉันหลังจากทั้งหมดปีเหล่านี้ว่าแม้จะมีคำอธิบายที่ชัดเจนโดย ความเป็นจริงที่ผ่านไป ด้านบน, ความเป็นจริงที่ผ่านไป 7 ขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกมักถูกเข้าใจผิดอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่ต้องมีคำชี้แจงและการอธิบายเพิ่มเติม


ดูบทความเหล่านี้สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมโดย ความเป็นจริงที่ผ่านไป ใน 7 ขั้นตอน:


[บทความต่อ]


มันสำคัญที่ต้องทราบว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเกี่ยวกับไม่มีตัวตน, ความไม่เป็นส่วนตัว และไม่มีการกระทำ, และยังไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ขั้นที่ 5 หรือแม้แต่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ขั้นที่ 4, เนื่องจากได้กล่าวถึงใน Non-Doership is Not Yet Anatta Realization. หากคุณคิดว่าคุณตระหนักรู้ถึง Anatta หรือขั้นที่ 5, โปรดตรวจสอบบทความนี้, เนื่องจากมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเข้าใจผิดระหว่างการไม่มีการกระทำ, ความไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกของความจริงหรือแม้แต่สถานะของจิตใจที่ไม่มีสำหรับข้อมูลเชิงลึกของ anatta: Different Degrees of No-Self: Non-Doership, Non-dual, Anatta, Total Exertion and Dealing with Pitfalls. การประเมินของฉันคือเมื่อมีคนบอกว่าพวกเขาได้ทะลุทะลวงไปสู่ไม่มีตัวตน, 95% ถึง 99% ของเวลาพวกเขากำลังพูดถึงความไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่มีการกระทำ, ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอ


User

Continue 

ChatGPT


ก และแน่นอนไม่ใช่การตระหนักรู้ถึง anatman (ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นตราประทับธรรมของพุทธศาสนา)


นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกอย่างคือการคิดว่าประสบการณ์ของไม่มีจิตใจ (ที่ร่องรอยหรือความรู้สึกของการเป็นผู้สังเกตการณ์/ตัวตน/ตัวตนเบื้องหลังประสบการณ์ละลายไปชั่วคราวและที่เหลือเป็นเพียง 'ประสบการณ์' หรือ 'เพียงสีสัน/เสียง/กลิ่น/รส/สัมผัส/ความคิดที่ชัดเจน') คล้ายกับการตระหนักรู้ 'dharma-seal' หรือการตระหนักรู้ anatta ของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ขั้นที่ 5 มันไม่เหมือนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีประสบการณ์, แต่หายากที่จะมีการตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้ถึง anatta ทำให้การไม่มีจิตใจเป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่ต้องพยายาม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของฉัน หลังจากที่การตระหนักรู้ถึง anatta เกิดขึ้นและมั่นคง, ฉันไม่เคยมีร่องรอยหรือความรู้สึกของการแบ่งแยกวัตถุ/ปัจเจกบุคคลหรือตัวกระทำเลยเป็นเวลาประมาณ 8 ปี, จนถึงตอนนี้, และ ความเป็นจริงที่ผ่านไป รายงานเช่นเดียวกันสำหรับช่วงเวลา 20+ ปีที่ผ่านมา (เขาตระหนักรู้ถึง anatta ในปี 1997 และเอาชนะร่องรอยของพื้นหลังภายในหนึ่งปีหรือมากกว่า) ควรสังเกตว่าการเอาชนะการแบ่งแยกวัตถุ/ปัจเจกบุคคลและตัวกระทำ (ซึ่งเกิดขึ้นแม้กระทั่งที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ขั้นที่ 5) ไม่ได้หมายความว่าการอำพรางอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนถูกกำจัดออกไป -- การกำจัดสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์คือการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้า (หัวข้อนี้ได้ถูกกล่าวถึงในบทความ Buddhahood: The End of All Emotional/Mental Afflictions and Knowledge Obscurations, รวมทั้ง Traditional Buddhist Attainments: Arahantship and Buddhahood บทใน Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind). นี่เป็นเรื่องธรรมดาหลังจากที่การตระหนักรู้ถูกฝังลงไปเพื่อแทนที่รูปแบบการรับรู้เดิมหรือวิธีการที่ถูกฝังราก มันเป็นเหมือนการค้นหาภาพปริศนาและไม่เคยมองไม่เห็นมันอีกเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดหรือความสมบูรณ์แบบของการปฏิบัติ, หรือการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติยังคงดำเนินต่อไป, มันเพียงแค่กลายเป็นไดนามิกและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในขั้นที่ 7, แม้แต่ขั้นที่ 7 ก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุด หัวข้อของประสบการณ์กับการตระหนักรู้ได้ถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมใน No Mind and Anatta, Focusing on Insight. นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตกอยู่ในโรคของการไม่มีแนวคิด, คิดว่านั่นเป็นแหล่งที่มาของการปลดปล่อยและจึงยึดติดหรือแสวงหาสถานะของการไม่มีแนวคิดเป็นวัตถุหลักของการปฏิบัติ, ในขณะที่การปลดปล่อยมาจากการละลายความไม่รู้และมุมมอง (ของการแบ่งแยกวัตถุ/ปัจเจกบุคคล, และการมีอยู่โดยสัจธรรม) ที่ทำให้เกิดการเทียบเทียม, ด้วยข้อมูลเชิงลึกและการตระหนักรู้ (ดู: The Disease of Non-Conceptuality) เป็นความจริงที่การเทียบเทียมเป็นแนวคิด แต่การฝึกฝนเพื่อไม่มีแนวคิดเป็นเพียงการกดข่มอาการในขณะที่ไม่รักษาสาเหตุ - ความไม่รู้ (การพักในค


User

Continue 

ChatGPT


วามตระหนักรู้ที่ไม่มีแนวคิดเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกสมาธิ แต่ต้องไปพร้อมกับปัญญา [ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ anatta, การเกิดขึ้นพึ่งพาและความว่างเปล่า] เป็นการทำให้การตระหนักรู้ถึง anatta เป็นเรื่องปกติ) การไม่เทียบเทียมนำไปสู่การไม่มีแนวคิด แต่การไม่มีแนวคิดเองไม่นำไปสู่การรับรู้ที่ไม่เทียบเทียม


ดังนั้นเมื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ anatta, D.O. [การเกิดขึ้นพึ่งพา] และความว่างเปล่าถูกตระหนักรู้และทำให้เป็นปกติ, การรับรู้ก็เป็นธรรมชาติไม่เทียบเทียมและไม่มีแนวคิด นอกจากนี้ เราต้องเห็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดและไม่เทียบเทียมของทุกปรากฏการณ์จากมุมมองของการเกิดขึ้นพึ่งพา ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนไว้ในปี 2014, 'ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเอง, นาคารชุนา หรือ ซงคาปา, ทุกคนต่างประทับใจและทึ่งกับความลึกของการเกิดขึ้นพึ่งพา. มันเป็นเพียงเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะทะลุทะลวงถึงความลึกของมัน' และ 'จริงๆ แล้วถ้าคุณไม่เห็นการเกิดขึ้นพึ่งพา, คุณไม่เห็นพุทธศาสนา [คือสาระของ Buddhadharma] ความตระหนักรู้ถึง anatta เป็นเพียงจุดเริ่มต้น 

ยังจำเป็นต้องเข้าใจว่า 7 ขั้นตอนไม่ใช่การจัดอันดับ 'ความสำคัญ', แต่เป็นเพียงลำดับของวิธีการที่ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเกิดขึ้นในการเดินทางของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป, แม้ว่าฉันจะผ่านขั้นตอนเหล่านั้นไปในลักษณะเดียวกัน การตระหนักรู้ 'ความเป็นจริงที่ผ่านไป' ไม่ควรถูกมองว่า 'มีความสำคัญน้อยลง' หรือ 'ไม่สำคัญ' เมื่อเปรียบเทียบกับการตระหนักรู้ถึงความว่างเปล่า, และฉันมักจะบอกคนที่จะเริ่มต้นหรือผ่านการตระหนักรู้ 'ความเป็นจริงที่ผ่านไป' เพื่อนำออกมาเป็นแง่มุมของความสดใสก่อน (สำหรับบางคน, แง่มุมนี้อาจจะชัดเจนเฉพาะในเฟสต่อๆ ไปของการปฏิบัติ) หรือเช่นที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป กล่าวไว้ในอดีต, เราควร "เห็นทุกอย่างเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในการปลดปล่อยความเกี่ยวข้องลึกซึ้งที่ดำเนินต่อไปเพื่อให้ความชัดเจนกลายเป็นเรื่องง่าย, ไม่มีการสร้างขึ้น, อิสระ และปลดปล่อย" ขั้นตอนของการตระหนักรู้อาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในลำดับเดียวกันหรือเป็นเส้นตรงสำหรับแต่ละบุคคล, และบางครั้งอาจจำเป็นต้องวนเวียนผ่านข้อมูลเชิงลึกสักสองสามครั้งเพื่อ 'ทำให้ลึกซึ้ง' (ดู: Are the insight stages strictly linear?) นอกจากนี้, เช่นที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป กล่าวว่า "การตระหนักรู้ถึง anatta ที่ฉันตระหนักรู้นั้นไม่ธรรมดา ไม่เพียงแต่เป็นการตระหนักรู้ถึงไม่มีตัวตน แต่ต้องมีข้อมูลเชิงลึกสัญชาตญาณเกี่ยวกับการปรากฏตัว มิฉะนั้นจะต้องย้อนกลับขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึก" (ดู: Anatta and Pure Presence)


และเช่นที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป กล่าวไว้ก่อนหน้านี้, "สวัสดี Jax, แม้จะมีความแตกต่างทั้งหมดที่เราอาจมีเกี่ยวกับพระยานต่ำกว่า, ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ, ความจริงสูงสุด ... ฉันจริงๆ ชื่นชมค


User

Continue 

ChatGPT


วามพยายามของคุณอย่างเต็มใจที่จะนำข้อความนี้มาสู่มุมมองและฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างเต็มใจในแง่มุมนี้ของ "การส่งต่อ" หากคนใดต้องการจริงๆ ให้สาระนี้ถูก "ส่งต่อ", มันจะเป็นอย่างไรได้? เพราะสิ่งที่จะถูกส่งต่อนั้นแตกต่างไปจากมิติอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง, จะถูกเจือปนด้วยคำพูดและรูปแบบได้อย่างไร? ครูโบราณที่ยิ่งใหญ่จริงๆ จะสังเกตและรอเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อส่งสาระนี้ไปอย่างไม่มีข้อแม้และอย่างเต็มใจ มากจนเมื่อสาระนี้ถูกส่งต่อ, มันต้องเดือดเลือดและทะลุลึกเข้าไปในกระดูกอ่อน ทั้งร่างกายและจิตใจต้องกลายเป็นตาที่เปิดอยู่หนึ่งตา ทันทีที่เปิด, ทุกสิ่งกลายเป็น "วิญญาณ", จิตและปัญญาหล่นลงและสิ่งที่เหลืออยู่คือความมีชีวิตและปัญญาทุกที่! Jax, ฉันหวังว่าคุณจะเป็นอย่างดี, เพียงแต่อย่าทิ้งร่องรอยในสิ่งที่เป็นนิรันดร์"


นอกจากนี้, มันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจว่าการมีความเข้าใจแบบแนวคิดเกี่ยวกับไม่มีตัวตน, การเกิดขึ้นพึ่งพาและความว่างเปล่านั้นแตกต่างจากการตระหนักรู้โดยตรง ดังที่ฉันบอก Mason Spransy ใน The Importance of Luminosity, มันเป็นไปได้ที่จะมีความเข้าใจแบบแนวคิดของขั้นที่ 6 แต่ขาดการตระหนักรู้โดยตรง (ดู: Suchness / Mason Spransy) เช่นที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป ชี้ให้เห็นใน Purpose of Madhyamaka, หากหลังจากการวิเคราะห์และการพิจารณาทั้งหมดของ Madhyamaka (การสอนความว่างเปล่าของพุทธศาสนาที่สอนโดยนาคารชุนา) ไม่สามารถตระหนักรู้ได้ว่าชีวิตปกติคือที่ที่ความสดใสของเราแสดงออกอย่างเต็มที่, การชี้นำแบบแยกต่างหากเป็นสิ่งที่จำเป็น


หลายคนอาจสงสัย, ทำไมต้องมีขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกมากมาย? มีวิธีไปถึงการปลดปล่อยทันทีหรือไม่? บางคนพบว่าขั้นตอนและข้อมูลทั้งหมดนี้ซับซ้อนเกินไป ความจริงไม่ใช่สิ่งที่ตรงไปตรงมาและง่ายๆ หรือ? สำหรับคนที่โชคดีบางคน (หรือบางทีอาจเป็นบุคคลที่มี 'ความสามารถสูง'), เช่น Bahiya of the Bark Clothe, พวกเขาสามารถบรรลุธรรมได้ทันทีหลังจากได้ยินบทกวีหนึ่งของธรรมจากพระพุทธเจ้า สำหรับคนส่วนใหญ่ของเรา, มีกระบวนการเปิดเผยความจริงและทะลุทะลวงชั้นของความหลงผิดของเรา มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะติดอยู่ในขั้นตอนของการตระหนักรู้และคิดว่าตัวเองได้ถึงจุดสิ้นสุด (แม้กระทั่งในขั้นตอนก่อนหน้าเช่น ความเป็นจริงที่ผ่านไป ขั้นที่ 1), แต่ยังไม่สามารถละลายข้อมูลเชิงลึกและการเทียบเทียมที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เกิดการยึดติด, จึงขัดขวางการปลดปล่อย หากมีใครสามารถทะลุทะลวงด้วยข้อมูลเชิงลึกและละลายความเกี่ยวข้องและการเทียบเทียมทั้งหมดได้ในคราวเดียว, พวกเขาอาจถูกปลดปล่อยทันที แต่ถ้า (ส่วนใหญ่เป็นกรณีนี้) ไม่มีความสามารถในการทะลุทะลวงความหลงผิดทั้งหมดในคราวเดียว, การชี้นำและขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังที่ ความเป็นจริงที่ผ่าน


User

Continue 

ChatGPT


ไป กล่าวไว้,

"แม้ว่า Joan Tollifson จะพูดถึงสถานะไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกที่เป็นเรื่อง 'เรียบง่าย, ทันที, ชัดเจน, และมีอยู่เสมอจนเรามักจะมองข้ามไป', เราต้องเข้าใจว่าเพื่อที่จะไปถึงการตระหนักรู้ถึง 'ความเรียบง่ายของสิ่งที่เป็น', ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านกระบวนการที่ยากลำบากในการทำลายล้างความคิดที่สร้างขึ้น ต้องตระหนักอย่างลึกซึ้งถึง 'คำสาปแช่งที่ทำให้ตาบอด' เพื่อที่จะเข้าใจความตระหนักรู้ ฉันเชื่อว่า Joan ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนอย่างลึกซึ้ง, ไม่ควรมองข้าม :-)" (จาก: Three Paradigms with Nondual Luminosity)


ดังที่ John Tan กล่าวไว้,

"แม้ว่าธรรมชาติพุทธเป็นเรื่องธรรมดาและตรงไปตรงมาที่สุด, ขั้นตอนเหล่านี้ยังคงเป็นขั้นตอน หากไม่ทราบกระบวนการและพูดว่า 'ใช่ นี่คือมัน'... มันจะทำให้เข้าใจผิดอย่างมาก 99 เปอร์เซ็นต์ [ของ 'ผู้รู้'] ที่กำลังพูดถึง 'ความเป็นจริงที่ผ่านไป', และยังไม่ได้เกินขอบเขตของความถาวร, ยังคงคิดถึง [เรื่อง] ความถาวร, รูปแบบ... ...และเกือบทั้งหมดจะคิดถึงมันตามเส้นทางของ 'ความเป็นจริงที่ผ่านไป', ทั้งหมดเป็นเหมือนหลานของ 'AMness', และนั่นคือรากเหง้าของความแบ่งแยก” - John Tan, 2007


ขั้นตอนเหล่านี้เหมือนแพ, เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำ, มีไว้สำหรับการละทิ้งความเกี่ยวข้องและการยึดติดของเรา, ไม่ใช่สำหรับการยึดติดเป็นความจริงหรือความเชื่อบางอย่าง มันเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อแนะนำผู้แสวงหาให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของจิตใจและชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดและจุดบอด หลังจากตระหนักรู้แล้ว, ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นปกติในทุกขณะและไม่มีใครคิดถึงขั้นตอนหรือถือว่ามีความสำเร็จหรือมีผู้บรรลุธรรม, หรือมีที่อื่นที่จะไปถึง ทั้งฟิลด์สดใสที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงความเป็นจริงที่ไม่มีมิติ, ว่างเปล่าและไม่เกิดขึ้น กล่าวคือ, เมื่อแพหรือบันไดได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว, มันก็ถูกทิ้งไว้ด้านข้างแทนที่จะถูกพกพาขึ้นฝั่ง ดังที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนไว้ในปี 2010, "ในความเป็นจริง, ไม่มีบันไดหรือไม่มี 'ไม่มีตัวตน' เลย มีเพียงลมหายใจนี้, กลิ่นที่ผ่านมานี้, เสียงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีการแสดงที่ชัดเจนได้มากกว่าความชัดเจนนี้ ธรรมดาและง่ายดาย!" แต่สิ่งที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป กล่าวไว้ที่นี่หมายถึงการทำให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นปกติหลังจากการตระหนักรู้ anatta มันเป็นเรื่องง่ายที่จะกระตุ้นสภาวะของไม่มีจิตใจ -- ตัวอย่างเช่นมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอาจารย์เซนที่ให้ความตกใจ, ตะโกน, หยิกจมูกอย่างกะทันหัน และในช่วงเวลาของความเจ็บปวดและช็อค, ความรู้สึกของตัวตนและแนวคิดทั้งหมดถูกลืมลงโดยสิ้นเชิงและเหลือเพียงความเจ็บปวดที่ชัดเจนเท่านั้น สิ่งนี้สามารถกระตุ้นสิ่งที่เราเรียกว่าประสบการณ์ของไม่มีจิตใจ (ประสบการณ์สูงสุดของไม่มีตั


User

Continue 

ChatGPT


วตน/ไม่มีปัจเจกบุคคล) แต่ไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นการตระหนักรู้ถึง anatta อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้ถึง anatta เป็นสิ่งที่ทำให้การไม่มีจิตใจกลายเป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่ต้องพยายาม ส่วนใหญ่ของครูที่มีการสัมผัสกับ


User

Continue 

ChatGPT


ประสบการณ์ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกที่ฉันเคยเห็น มักจะแสดงออกถึงสภาวะของไม่มีจิตใจ แต่ไม่ใช่การตระหนักรู้ถึง anatta ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หัวข้อนี้ได้รับการกล่าวถึงเพิ่มเติมใน No Mind and Anatta, Focusing on Insight และจุดที่สี่ของ Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives ดังนั้น จนกว่า 7 ขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกจะถูกตระหนักรู้และทำให้เป็นปกติ แผนที่ยังคงมีประโยชน์มาก


ความเป็นจริงที่ผ่านไป ยังเขียนไว้หลายปีก่อนในข้อเสนอแนะต่อผู้ที่กำลังหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม Dzogchen ว่าเป็นการตระหนักรู้ถึงสาระสดใสและการผสานเข้ากับทุกประสบการณ์และกิจกรรม "ฉันเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไร แต่วิธีที่เขาสอน (ความเป็นจริงที่ผ่านไป: คือที่ถูกหารือโดยคนนั้น) นั้นทำให้เข้าใจผิด มันเป็นเพียงประสบการณ์ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกและการสัมผัสความตระหนักรู้ทั้งในแง่ของพื้นหลังและพื้นหน้าและใน 3 สถานะ (ความเป็นจริงที่ผ่านไป: การตื่น, การฝัน, การนอนลึกไม่ฝัน) นั่นไม่ใช่การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่ว่างเปล่าของเรา แต่เป็นการตระหนักรู้ถึงสาระสดใสของเรา... ...เข้าใจความแตกต่างระหว่างความสดใสและธรรมชาติที่ว่างเปล่า (ความเป็นจริงที่ผ่านไป: ความสดใสที่นี่หมายถึงแง่มุมของการตระหนักรู้ที่เป็นตัวตน, และความว่างเปล่าหมายถึงการขาดการมีอยู่ในตัวเองหรือสาระของการตระหนักรู้/ตัวตน/ปรากฏการณ์)... ...มักมีคนพึ่งพาประสบการณ์และไม่ใช่การตระหนักรู้ของมุมมองที่แท้จริง มุมมองที่ถูกต้อง (ความเป็นจริงที่ผ่านไป: ของ anatta [ไม่มีตัวตน], การเกิดขึ้นพึ่งพาและความว่างเปล่า) เหมือนกับตัวทำละลายที่ทำให้มุมมองคู่ฝ่ายนอกและแนวคิดที่มีอยู่แข็งแกร่งของเราละลาย; โดยตัวมันเอง, ไม่มีอะไรจะถือ ดังนั้นตระหนักถึงสิ่งที่มุมมองที่ถูกต้องชี้ไปและทุกประสบการณ์จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประสบการณ์การตระหนักรู้ที่ถูกต้องเป็นอย่างที่ (พระเซ็น) โดเก็นอธิบาย, ไม่เพียงแต่เป็นสถานะไม่ใช่คู่ฝ่ายนอกที่ผู้สัมผัสและสิ่งที่สัมผัสถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นกระแสประสบการณ์ไม่ใช่คู่ฝ่ายนอก นี่คือสิ่งที่ฉันได้บอกคุณอย่างชัดเจน"


สุดท้าย, ฉันจะสรุปด้วยสิ่งที่ ความเป็นจริงที่ผ่านไป เขียนไว้ในปี 2012, "ความตระหนักรู้ได้โดดเด่นออกมาหรือไม่? ไม่จำเป็นต้องมีการมุ่งเน้น การเข้าถึงที่บริสุทธิ์และต้นฉบับของหกช่องทางในและออกทำให้ธรรมชาติไม่มีเงื่อนไขโดดเด่นออกมา, ผ่อนคลายและไม่ได้สร้างขึ้น, มีความสดใสแต่ว่างเปล่า จุดประสงค์ของการผ่าน 7 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงการรับรู้คือเพื่อสิ่งนี้... ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอิสระและไม่ได้สร้างขึ้น, นั่นคือเส้นทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด การผ่อนคลายและไม่ทำอะไร, เปิดกว้างและไม่มีขอบเขต, เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นอิสระ, ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีและถูกปลดปล่อย, นี่คือเส้นทางที่ยอดเยี่ยมที่สุ


User

Continue 

ChatGPT


ดเยี่ยมที่สุด บน/ล่าง, ข้างใน/ข้างนอก, ไม่มีศูนย์กลางและว่างเปล่าเสมอ (2-fold emptiness), จากนั้นมุมมองจะถูกทำให้เป็นปกติและทุกประสบการณ์กลายเป็นการปลดปล่อยอย่างยิ่งใหญ่" ในปี 2014, เขากล่าวว่า, "ทุก 7 ขั้นตอนของข้อมูลเชิงลึกสามารถตระหนักรู้และประสบได้, ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่การสมบูรณ์แบบในแง่ของการทำให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองมุมมองของเรา, การเผชิญกับสถานการณ์และการอุทิศเวลาคุณภาพใน anatta และการออกทั้งหมด ปัญหาคือหลายคนไม่มีวินัยและความอดทน"


คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มอภิปรัชญาบน Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/


p.s. หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนของ ความเป็นจริงที่ผ่านไป/PasserBy, โปรดตรวจสอบ:


On Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, Maha และความธรรมดา, และ Spontaneous Perfection

Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives

Early Forum Posts by Thusness

Part 2 of Early Forum Posts by Thusness

Part 3 of Early Forum Posts by Thusness

Early Conversations Part 4

Early Conversations Part 5

Early Conversations Part 6

Thusness's Early Conversations (2004-2007) Part 1 to 6 in One PDF Document

Thusness's Conversations Between 2004 to 2012

A casual comment about Dependent Origination

Leaving traces or Attainment?

Emptiness as Viewless View and Embracing the Transience

Bringing Non-Dual to Foreground (Thusness wrote this to me after I was having nondual experiences after I AM but before anatta realization)

Putting aside Presence, Penetrate Deeply into Two Fold Emptiness (Thusness wrote this to me after I was having a deeper insight into anatta after an initial realization of anatta)

Reply to Yacine

Direct Seal of Great Bliss

The Unbounded Field of Awareness

Comments section of The Buddha on Non-Duality

Why the Special Interest in Mirror?

What is an Authentic Buddhist Teaching?

The Path of Anatta

The Key Towards Pure Knowingness

The place where there is no earth, fire, wind, space, water

AtR Blog Posts Tagged Under 'John Tan'


อัปเดต: ตอนนี้มีคู่มือปฏิบัติธรรมมีให้เป็นแนวทางในการตระหนักรู้และทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอในบล็อกนี้เป็นปกติ ดูที่ https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg


อัปเดต 2: ตอนนี้มีเวอร์ชันย่อ (สั้นและชัดเจนกว่า) ของคู่มือ AtR ที่มีให้ที่นี่: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, นี่อาจเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น (130+ หน้า) เนื่องจากเวอร์ชันต้นฉบับ (มากกว่า 1000 หน้า) อาจยาวเกินไปสำหรับบางคนที่จะอ่าน


ฉันขอแนะนำให้อ่านคู่มือ AtR ฟรีนั้น ตามที่ Yin Ling กล่าวว่า, "ฉันคิดว่าคู่มือ AtR ที่สั้นลงนั้นดีมาก มันควรจะนำคนไปสู่ anatta หากพวกเขาจริงๆ ไปอ่าน ชัดเจนและตรงไปตรงมา"


อัปเดต: 9 กันยายน 2023 - ตอนนี้มี AudioBook (ฟรี) ของคู่มือการปฏิบัติธรรม Awakening to Reality ให้บริการแล้วบน SoundCloud! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality


สุดท้าย, ฉันต้องการกล่าวถึงว่าบทความนี้ -- 7 Phases of Insights -- หมายถึงแง่มุมปัญญา (prajna) ของการฝึกฝนสามประการ อย่างไรก็ตาม, เพื่อให้การปฏิบัติธรรมครบถ้วนที่จำเป็นสำหรับการปลดปล่อย, มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกสองอย่าง - จริยธรรมและการสงบจิต (ดู: Measureless Mind (PDF)) การมีการปฏิบัติการนั่งสมาธิทุกวันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมอย่างมีส่วนร่วมที่จำเป็นสำหรับการไปสู่การปลดปล่อย, แม้ว่าการปฏิบัติธรรมจะเกินไปกว่าการนั่งเพียงอย่างเดียว, โดยเฉพาะหลังจากการตระหนักรู้ถึง anatta ความเป็นจริงที่ผ่านไป/John Tan ยังคงนั่งสมาธิสองชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นในปัจจุบัน แม้ว่าคุณจะฝึกสอบถามตัวเอง, การมีการฝึกฝนการนั่งสมาธิอย่างมีวินัยมีประโยชน์มากและมีคว


User

Continue 

ChatGPT


ามสำคัญสำหรับฉัน (ดู: How silent meditation helped me with nondual inquiry). นอกจากนี้, โปรดดูการสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสำคัญของการสงบจิตที่รวมกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อจุดประสงค์ในการเอาชนะความทุกข์ทางจิตใจ/อารมณ์, และคำแนะนำของเขาเกี่ยวกับการระลึกถึงการหายใจ (Anapanasati) ที่นี่.


ป้ายกำกับ: All is Mind, Anatta, Emptiness, I AMness, John Tan, Non Dual, Stages of Enlightenment | '

 

0 Responses