Original English Article: On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

Also See:  (Thai) ขั้นตอนทั้งเจ็ดของการตรัสรู้ของ Thusness/PasserBy - Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also see: (Thai) Seven Steps and Theravada Buddhism (and other Buddhist traditions)? - Seven Stages and Theravada (and other Buddhist traditions)?


หากคุณพบส่วนใดที่ควรปรับปรุงในการแปลหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาไปที่หน้าติดต่อเพื่อแชร์ความคิดเห็นของคุณ: ติดต่อเรา

หากคุณต้องการการแปลสำหรับบทความใดๆ ต่อไปนี้, อย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน, และฉันจะใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการแปล: ติดต่อเรา


ChatGPT:

To translate the text you provided from English to Thai, I will present the translation in a clear and detailed manner, with each sentence or dialogue line distinctly separated for clarity:


'เรื่อง Anatta (ไม่มีตัวตน), ความว่างเปล่า, มหา และความธรรมดา, และความสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ


ฟังเวอร์ชั่นเสียงบน SoundCloud: https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/awakening-to-reality-blog

ดูบทความนี้ในภาษาอื่นๆ:


จีน

อิตาลี

เนปาล

สเปน

เยอรมัน

ฮินดี

ทมิฬ

โปรตุเกส

ญี่ปุ่น


หากใครมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการแปลข้างต้น กรุณาติดต่อผมที่ https://www.awakeningtoreality.com/p/contact-us.html


ยังมี:


สองประเภทของการคิดเชิงไม่เป็นสองเดี่ยวหลังจาก I AM

ความว่างเปล่า +A และ -A


(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2009)


บทความเขียนโดย: Thusness/PasserBy


สงสัยว่าทำไม แต่ช่วงนี้หัวข้อเรื่อง anatta มักปรากฏในฟอรัมบ่อยๆ บางที 'yuan' (เงื่อนไข) อาจเกิดขึ้น -:) ผมจะบันทึกความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของ ‘ไม่มีตัวตน’ ของผม การแบ่งปันอย่างไม่เป็นทางการ เป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดา


สองบทกวีต่อไปนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการนำผมไปสู่ประสบการณ์โดยตรงของไม่มีตัวตน แม้ว่าดูเหมือนจะสื่อสารเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับ anatta การทำสมาธิด้วยสองบทกวีนี้สามารถทำให้ได้รับความเข้าใจที่ต่างกันสองประการ -- หนึ่งเกี่ยวกับความว่างเปล่า และอีกอย่างเกี่ยวกับความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว ความเข้าใจที่เกิดจากประสบการณ์เหล่านี้สว่างไสวมาก เพราะมันขัดแย้งกับความเข้าใจธรรมดาของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ความรู้สึกตระหนักรู้เป็น


มีความคิด, ไม่มีผู้คิด

มีการได้ยยิน, ไม่มีผู้ได้ยิน

มีการเห็น, ไม่มีผู้เห็น


ในการคิด, เพียงแค่ความคิด

ในการได้ยิน, เพียงแค่เสียง

ในการเห็น, เพียงแค่รูปทรง, สี, และสีสัน


ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป, มันสำคัญมากที่จะรู้ว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจบทกวีเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องโดยวิธีการอนุมาน, การอนุมูลอนุมานหรือการอนุมาน ไม่ใช่ว่ามีบางสิ่งที่เป็นลึกลับหรือเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับบทกวี แต่เป็นเพียงวิธีการคิดเชิงสนทนาที่เป็น 'วิธีที่ผิด' วิธีการที่ถูกต้องคือผ่าน 'วิปัสสนา' หรือวิธีการสังเกตการณ์ที่ตรงไปตรงมาและใส่ใจมากขึ้นที่ช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น แค่หมายเหตุเล็กน้อย, วิธีการรู้แบบนี้จะกลายเป็นธรรมชาติเมื่อความเข้าใจที่ไม่เป็นสองเดี่ยวเจริญขึ้น ก่อนหน้านั้นมันอาจจะเป็น 'ความพยายาม'


เกี่ยวกับบทกวีแรก


สองประสบการณ์ที่ชัดเจนที่สุดจากมุมมองแรกของบทกวีแรกคือการขาดความเป็นเจ้าของและการเข้าใจโดยตรงของการไม่มีตัวแทน ประสบการณ์ทั้งสองนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับขั้นที่ 5 ของผมใน 7 ขั้นของความเข้าใจ


การขาดความเป็นเจ้าของที่เชื่อมโยงและประสานประสบการณ์

โดยไม่มี 'ฉัน' ที่เชื่อมโยง, ปรากฏการณ์ (ความคิด, เสียง, ความรู้สึก ฯลฯ) ปรากฏเหมือนฟอง, ลอย และปรากฏอย่างอิสระ, โดยอัตโนมัติและไม่มีขอบเขต ด้วยการขาดความเป็นเจ้าของ ยังมาพร้อมกับความรู้สึกอิสระและความโปร่งใสอย่างลึกซึ้ง แม้ว่ามันจะฟังดูขัดแย้ง แต่มันเป็นจริงในประสบการณ์ เราจะไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเรายึดติดกับมุมมอง 'แท้จริง' มันน่าทึ่งว่ามุมมอง 'แท้จริง' ป้องกันเราไม่ให้เห็นความอิสระเป็นความไม่มีผู้ทำ, การพึ่งพาและการเชื่อมโยง, ความสว่างและความปรากฏที่ไม่เป็นสองเดี่ยว


การเข้าใจโดยตรงของการไม่มีตัวแทน

ในกรณีนี้, มีการยอมรับโดยตรงว่าไม่มี “ตัวแทน” แค่ความคิดหนึ่งตามด้วยอีกความคิดหนึ่ง ดังนั้นมันเสมอคือความคิดที่ดูความคิดมากกว่าผู้ดูดูความคิด อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของการตระหนักรู้นี้เอนไปทางประสบการณ์การปลดปล่อยอย่างอัตโนมัติและการมองเห็นอย่างคลุมเครือถึงธรรมชาติที่ว่างเปล่าของปรากฏการณ์ -- นั่นคือ ปรากฏการณ์ชั่วคราวที่เป็นเหมือนฟองและไม่มีความถาวร, ไม่มีอะไรที่แข็งแกร่งหรือมั่นคง ในขั้นนี้เราไม่ควรเข้าใจผิดว่าเราได้สัมผัสถึง ‘ธรรมชาติว่างเปล่า’ ของปรากฏการณ์และความรู้สึกตระหนักรู้แม้จะมีแรงจูงใจที่จะคิดว่าเราได้ทำแล้ว -:)


ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบุคคล, มันอาจไม่ชัดเจนว่ามันเสมอเป็น “ความคิดที่ดูความคิดมากกว่าผู้ดูดูความคิด” หรือ "ผู้ดูคือความคิดนั้น" เพราะนี่คือความเข้าใจสำคัญและขั้นตอนที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ในเส้นทางแห่งการปลดปล่อย ผมไม่อาจจะช่วยตัวเองได้ แต่ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ให้เกียรติบ


User

Continue 

ChatGPT


ิดว่า,


Copy code

สำหรับผู้ที่สอนว่า,

“ปล่อยให้ความคิดเกิดและสลายไป,

ดูกระจกแบ็กกราวด์ว่าสมบูรณ์แบบและไม่ได้รับผลกระทบ.”

ด้วยความเคารพ, พวกเขาแค่พูดว่าดี แต่หลงผิด.


แต่ว่า,


ดูว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังความคิด

ก่อนอื่น, ความคิดหนึ่ง แล้วตามด้วยอีกความคิด

ด้วยความเข้าใจที่ลึกขึ้นจะเปิดเผยในภายหลัง,

เพียงแค่นี้, ความคิดหนึ่ง!

ไม่เกิดขึ้น, สว่างแต่ว่างเปล่า!

และนี่คือจุดประสงค์ทั้งหมดของ anatta เพื่อดูอย่างลึกซึ้งว่าไม่มีแบ็กกราวด์นี้ในความเป็นจริง สิ่งที่มีอยู่คือกระแส, การกระทำ หรือคาร์มา ไม่มีผู้กระทำหรืออะไรที่ถูกทำ, เพียงแค่การกระทำ; ไม่มีผู้ภาวนาหรือการภาวนา, เพียงแค่การภาวนา เมื่อมองจากมุมมองของการปล่อยวาง, "ผู้ดูที่ดูความคิด" จะสร้างความประทับใจว่ามีผู้ดูที่อนุญาตให้ความคิดเกิดขึ้นและสลายไปในขณะที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบ นี่เป็นภาพลวงตา; เป็น 'การยึด' ที่ปลอมตัวเป็น 'การปล่อยวาง' เมื่อเราตระหนักว่าไม่มีแบ็กกราวด์ตั้งแต่เริ่มต้น, ความเป็นจริงจะปรากฏตัวเองเป็นการปล่อยวางทั้งหมด ด้วยการปฏิบัติ, 'ความตั้งใจ' จะลดลงตามการเติบโตของความเข้าใจและ 'การกระทำ' จะถูกสัมผัสเป็นเพียงเหตุการณ์อัตโนมัติเหมือนกับจักรวาลกำลังทำงาน ด้วยบางแนวทางจาก 'การเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข', เราจึงสามารถเจาะลึกเข้าไปเห็นการเกิดขึ้นนี้เป็นการแสดงออกที่งดงามของทุกสิ่งที่โต้ตอบกับทุกสิ่งที่เข้ามามีอยู่ ในความเป็นจริง, ถ้าเราไม่ทำให้ 'จักรวาล' เป็นรูปธรรม, มันก็เป็นแค่นั้น -- การแสดงออกของการเกิดขึ้นพึ่งพากันและกันที่เหมาะสมทุกที่ทุกเมื่อ


Copy code

การเข้าใจนี้, การปฏิบัติคือการเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะการเกิดขึ้นนี้เหมาะสมทุกที่ทุกเมื่อ

แม้ไม่มีที่ไหนที่เรียกว่าบ้าน แต่ทุกที่คือบ้าน


เมื่อประสบการณ์เติบโตในการปฏิบัติแห่งความง่ายอย่างยิ่ง,

ประสบการณ์คือมหา! ยิ่งใหญ่, มหัศจรรย์และเป็นสุข

ในกิจกรรมธรรมดาๆ เช่น การมอง, การกิน และการลิ้มรส,

เมื่อแสดงออกอย่างโรแมนติกก็เหมือนกับจักรวาลทั้งหมดกำลังภาวนา


สิ่งที่พูดและแสดงออกทุกอย่างคือรสชาติต่างๆ,

ของทุกสิ่งของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข,

ณ ขณะนี้ของการปรากฏตัวที่สดใส

ภายหลังจะชัดเจนว่าปรากฏการณ์ชั่วคราวนี้กำลังเกิดขึ้นในทางที่สมบูรณ์แบบ; การแก้ปัญหาที่ต้องทำ, การปรากฏขึ้นของสิ่งที่ต้องปรากฏและการสลายไปเมื่อถึงเวลา ไม่มีปัญหากับการเกิดขึ้นชั่วคราวนี้, ปัญหาเดียวคือการมี 'กระจกเพิ่มเติม', การทำให้เป็นรูปธรรมเนื่องจากอำนาจของจิตใจในการสรุป กระจกไม่สมบูรณ์แบบ; เป็นการเกิดขึ้นที่สมบูรณ์แบบ กระจกดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเพียงแค่กับมุมมองที่เป็นสองเดี่ยวและแท้จริง


มุมมองที่เป็นแก่


User

Continue 

ChatGPT


นและสองเดี่ยวของเราซึ่งถืออย่างลึกซึ้งและไม่รู้ตัวได้เปลี่ยน "ด้านสว่าง" เป็นผู้ดูและทิ้ง "ด้านว่างเปล่า" เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราว ความท้าทายสำคัญของการปฏิบัติคือการเห็นอย่างชัดเจนว่าความสว่างและความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวและไม่สามารถแยกจากกันได้ พวกเขาไม่เคยและไม่สามารถแยกจากกันได้


เกี่ยวกับบทกวีที่สอง


สำหรับบทกวีที่สอง, จุดสนใจคือความชัดเจน, ความบริสุทธิ์ของปรากฏการณ์ชั่วคราว ความคิด, เสียง และทุกสิ่งที่ชั่วคราวไม่สามารถแยกจากความรู้สึกตระหนักรู้ได้ ไม่มีการแบ่งแยกผู้สัมผัสและประสบการณ์, เพียงแค่ประสบการณ์ที่ไม่เป็นสองเดี่ยวที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติในฐานะผู้คิด/ความคิด, ผู้ได้ยิน/เสียง, ผู้รู้สึก/ความรู้สึก ฯลฯ ในการได้ยิน, ผู้ได้ยินและเสียงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่อาจแยกจากกันได้ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับประสบการณ์ "I AM", ความรู้สึกการมีอยู่ที่บริสุทธิ์, ประสบการณ์การมีอยู่ที่ทรงพลังที่ทำให้รู้สึกมีตัวตนจริงๆ, น่าจดจำมาก เมื่อแบ็กกราวด์หายไป, ปรากฏการณ์ทั้งหมดเปิดเผยตัวเองเป็นความปรากฏ มันเหมือนกับการเป็น 'วิปัสสนา' ตลอดเวลาหรือง่ายๆ แค่เปลือยอยู่ในความรู้สึกตระหนักรู้ จากเสียงแหลมของคอมพิวเตอร์, ถึงการสั่นสะเทือนของรถไฟใต้ดินที่เคลื่อนที่, ถึงความรู้สึกเมื่อเท้าสัมผัสพื้น, ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ชัดเจนอย่างสุดซึ้ง, ไม่ต่างจาก "I AM" เลย ความปรากฏยังมีอยู่อย่างเต็มที่, ไม่มีอะไรถูกปฏิเสธ -:)


Copy code

การแบ่งแยกผู้กระทำและวัตถุเป็นเพียงสมมติฐาน

ดังนั้น ผู้ยอมแพ้และสิ่งที่ต้องยอมแพ้เป็นภาพลวงตา

เมื่อตัวตนกลายเป็นโปร่งใสมากขึ้น

ปรากฏการณ์ก็กลายเป็นสว่างมากขึ้น

ในความโปร่งใสทั้งหมด การเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นชัดเจนและสดใส

ความชัดเจนทั่วทั้ง, ความมีชีวิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง!

จะชัดเจนภายหลังว่ามุมมองที่เป็นสองเดี่ยวเท่านั้นที่บดบังความเข้าใจของเราเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ ในประสบการณ์จริงๆ, มีเพียงความชัดเจนของปรากฏการณ์ที่ปรากฏ การพัฒนาประสบการณ์นี้, จิตและร่างกายละลายเป็นเพียงความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวและปรากฏการณ์ทั้งหมดเข้าใจได้ด้วยประสบการณ์เป็นการปรากฏของความปรากฏที่ไม่เป็นสองเดี่ยวนี้ -- ความเข้าใจสำคัญที่นำไปสู่การตระหนักรู้ว่า "ทุกสิ่งคือจิต"


หลังจากนั้น, ไม่ควรท่วมท้นหรืออ้างสิ่งที่มากกว่าที่จำเป็น; แต่สืบสวนต่อไป ความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวนี้มีลักษณะธรรมชาติของตัวเองที่เป็นอิสระ, คงที่และถาวรหรือไม่? ผู้ปฏิบัติยังสามารถติดอยู่ได้พักหนึ่งโดยทำให้ความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวมั่นคงโดยไม่รู้ตัว นี่คือการทิ้งร่องรอยของ 'กระจกเดียว' ตามที่อธิบายในขั้นที่ 4 ของ 7 ขั้นของความเข้าใจของฉ


User

Continue 

ChatGPT


ัน แม้ว่าประสบการณ์จะไม่เป็นสองเดี่ยว, แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับความว่างเปล่ายังไม่มี แม้ว่าความผูกพันทางคู่ขนานจะผ่อนคลายได้เพียงพอ, มุมมองที่เป็น 'แท้จริง' ยังคงแข็งแกร่ง


เมื่อ 'เรื่องราว' หายไป, ประสบการณ์กลายเป็นไม่เป็นสองเดี่ยว แต่เราลืมเกี่ยวกับ 'วัตถุ' เมื่อวัตถุถูกทำให้ว่างเปล่า, เราเห็นธารมะกายา ต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่ 'เรื่องราว' ถูกทะลุทะลวงก่อน, มันเป็นเพียงป้ายกำกับที่รวบรวม 5 อรรถกถา แต่สำหรับระดับถัดไปที่จะถูกปฏิเสธ, มันคือความสว่างที่เรากำลังทำให้ว่างเปล่า -- ไม่ใช่ป้ายกำกับ แต่เป็นตัวความสว่างนั้นเองที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นสองเดี่ยว


สำหรับผู้ปฏิบัติพุทธที่มีความเข้าใจไม่เป็นสองเดี่ยวที่เติบโตแล้ว, พวกเขาอาจถามตัวเองว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเน้นย้ำการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขถ้าความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวคือปลายทาง? ประสบการณ์ยังคงเป็นเวทันติกมากกว่าซุนยาตะ ความแข็งแกร่งของความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวนี้ต้องถูกทำลายด้วยการช่วยเหลือจากการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขและความว่างเปล่า รู้เช่นนี้แล้ว ผู้ปฏิบัติจะก้าวหน้าไปสู่การเข้าใจความว่างเปล่า (ที่เกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข) ของความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว มันเป็นการละเอียดยิ่งขึ้นของประสบการณ์ anatta ตามบทกวีแรก


สำหรับผู้ปฏิบัติ "I AMness", หลังจากความเข้าใจไม่เป็นสองเดี่ยว เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะอยู่ในความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว พวกเขาพบความสุขใน 'การตัดไม้, แบกน้ำ' และ 'ฤดูใบไม้ผลิ, หญ้าเติบโตเอง' ไม่มีอะไรมากที่จะเน้นย้ำ; ประสบการณ์ดูเหมือนจะเป็นสุดท้าย หวังว่า 'yuan' (เงื่อนไข) จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติเหล่านี้เพื่อเห็นร่องรอยที่ละเอียดนี้ที่ป้องกันการมองเห็น


เกี่ยวกับความว่างเปล่า


ถ้าเราสังเกตความคิดและถามว่าความคิดเกิดขึ้นจากที่ไหน, มันเกิดขึ้นอย่างไร, 'ความคิด' นั้นเป็นอย่างไร 'ความคิด' จะเปิดเผยธรรมชาติที่ว่างเปล่าของมัน -- ปรากฏชัดเจนแต่สมบูรณ์ไม่สามารถหาตำแหน่งได้ สำคัญมากที่ไม่ควรสรุป, คิดหรือมโนทัศน์ แต่รู้สึกด้วยทั้งสิ่งที่เป็น 'ไม่สามารถจับได้' และ 'ไม่สามารถหาตำแหน่งได้' มันดูเหมือนจะอยู่ 'ที่ไหนสักแห่ง' แต่ไม่มีทางหาตำแหน่งได้ มันเป็นเพียงแค่ความประทับใจของที่ไหนสักแห่ง "ที่นั่น" แต่ไม่เคย "ที่นั่น" ในทำนองเดียวกัน "ที่นี่-ness" และ "ตอนนี้-ness" เป็นเพียงความประทับใจที่ก่อตัวโดยความรู้สึก, อรรถกถาของเหตุและผล, ไม่มีอะไรที่แท้จริง 'ที่นั่น'; เท่าเทียมกับ 'ตัวตน'


ธรรมชาติที่ว่างเปล่านี้ที่ไม่สามารถจับได้และไม่สามารถหาตำแหน่งได้ไม่ใช่ทั้งหมดที่มี; ยังมี Maha นี้, ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีขอบเขตของ 'การเชื่อมต่อ' เมื่อมีคนตีระฆัง, บุคคล, ไม้, ระฆ


User

Continue 

ChatGPT


ัง, การสั่นสะเทือนของอากาศ, หู แล้วมีการปรากฏขึ้นของเสียง -- 'Tongsss…รีเสียง…' เป็นการปรากฏตัวของเหตุการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว, ประสบการณ์เดียวกัน ในการหายใจ, มันเป็นเพียงลมหายใจทั้งหมดนี้; เป็นการรวมกันทั้งหมดของเหตุและผลที่ทำให้เกิดความรู้สึกของลมหายใจเหมือนกับจักรวาลทั้งหมดกำลังหายใจ ความสำคัญของประสบการณ์ Maha นี้ไม่ได้อยู่ที่คำพูด; ในความคิดของผม, หากไม่มีประสบการณ์นี้, จะไม่มีประสบการณ์แท้จริงของ 'การเชื่อมต่อ' และความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวยังไม่สมบูรณ์


ประสบการณ์ของธรรมชาติที่ว่างเปล่าของเราแตกต่างจากประสบการณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เป็นสองเดี่ยว 'ระยะทาง' ตัวอย่างเช่น ถูกเอาชนะในความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เป็นสองเดี่ยวโดยการมองผ่านลักษณะที่หลอกลวงของการแบ่งแยกเรื่องราว/วัตถุ และส่งผลให้เกิดความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวเดียว มันเป็นการมองเห็นทั้งหมดเป็นเพียง 'นี้' แต่การสัมผัสความว่างเปล่าทำลายขอบเขตผ่านความว่างเปล่าและธรรมชาติที่ไม่สามารถหาตำแหน่งได้ของมัน


ไม่จำเป็นต้องมี 'สถานที่ไหน' หรือ 'เวลาเมื่อไหร่' หรือ 'ผู้ใดฉัน' เมื่อเราซึมซับลึกลงไปในธรรมชาตินี้ เมื่อได้ยินเสียง, เสียงไม่ได้อยู่ 'ข้างในนี้' หรือ 'ข้างนอกนั่น', มันอยู่ที่มันอยู่และหายไป! ศูนย์กลางและจุดอ้างอิงทั้งหมดละลายไปพร้อมกับปัญญาว่าการปรากฏตัวเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขและดังนั้นจึงว่างเปล่า ประสบการณ์สร้างความรู้สึก "เหมาะสมทุกที่ทุกเมื่อ" ความรู้สึกของบ้านทุกที่แม้ไม่มีที่ไหนเรียกว่าบ้าน การสัมผัสความว่างเปล่าของความสว่าง, ผู้ปฏิบัติที่จริงจังจะเห็นชัดว่าจริงๆ แล้วความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวกำลังทิ้งร่องรอยที่ละเอียด; เห็นธรรมชาติว่างเปล่าของมัน, ร่องรอยสุดท้ายที่ทำให้ประสบการณ์แข็งแกร่งละลายไป รู้สึกเย็นเพราะความสว่างถูกทำให้เข้ามาในปัจจุบันและไม่ต้องพยายาม เราจาก "ความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวที่ชัดเจน" เป็น "ถ


User

Continue 

ChatGPT


ึงแม้จะปรากฏชัดเจนและไม่เป็นสองเดี่ยว, แต่ก็ไม่มีอะไรที่จริงจัง, ว่างเปล่า!"


เกี่ยวกับมหาและความธรรมดา


ประสบการณ์ของมหาอาจฟังดูเหมือนเป็นการแสวงหาประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและดูเหมือนขัดแย้งกับ 'ความธรรมดาของการตรัสรู้' ที่ถูกส่งเสริมในพุทธศาสนาเซน นี่ไม่ใช่เรื่องจริงและในความเป็นจริง, หากไม่มีประสบการณ์นี้, ความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวยังไม่สมบูรณ์ ส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องของมหาในฐานะขั้นตอนที่จะบรรลุ แต่เพื่อเห็นว่าสุนยาตะเป็นมหาในธรรมชาติ ในมหา, คนไม่รู้สึกถึงตัวตน, แต่ 'รู้สึก


User

Continue 

ChatGPT


ถึงจักรวาล'; ไม่รู้สึกถึง 'พราหมณ์' แต่รู้สึกถึง 'การเชื่อมต่อ'; ไม่รู้สึกถึง 'ความช่วยไม่ได้' เนื่องจาก 'การพึ่งพาและการเชื่อมต่อ' แต่รู้สึกยิ่งใหญ่โดยไม่มีขอบเขต, อัตโนมัติและมหัศจรรย์ ตอนนี้มากลับไปที่ 'ความธรรมดา'


ความธรรมดาเป็นคุณลักษณะหลักของศาสนาเต๋า ในเซนเรายังเห็นความสำคัญของความธรรมดานี้จากโมเดลการตรัสรู้เช่น Tozan's 5 ranks และ The Ten Oxherding Pictures แต่ความธรรมดาต้องเข้าใจว่าความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวและโลกมหาของสุจริตย์ไม่ใช่สิ่งที่เกินเลย ไม่มีโลกอื่นให้มาถึงและไม่เคยมีสถานะที่แยกจากโลกประจำวันของเรา; แต่เป็นการนำประสบการณ์ดั้งเดิม, แท้จริง และไม่มีมลทินของความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวและประสบการณ์มหาเข้ามาในกิจกรรมธรรมดาที่สุด หากประสบการณ์นี้ไม่ได้พบในกิจกรรมที่ธรรมดาและปกติที่สุด ผู้ปฏิบัติยังไม่ได้เจริญความเข้าใจและการปฏิบัติของตน


ก่อนหน้านี้ ประสบการณ์มหาเป็นเรื่องหายากในสภาวะธรรมชาติและถูกมองว่าเป็นเทรนด์ที่ผ่านไปมา การกระตุ้นประสบการณ์นี้มักเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นในการทำงานบางอย่างอย่างต่อเนื่องสำหรับระยะเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น,


หากเราหายใจเข้าและออก, เข้าและออก...จนมีเพียงความรู้สึกของลมหายใจทั้งหมด, เพียงแค่ลมหายใจในขณะที่ทุกสาเหตุและผลมารวมกันในขณะนั้นของการปรากฏตัว


หากเรามุ่งเน้นในความรู้สึกของการก้าวเท้า, ความรู้สึกของความแข็ง, เพียงแค่ความรู้สึกของความแข็ง, จนมีเพียงความรู้สึก 'ความแข็ง' เมื่อเท้าสัมผัสพื้น, เพียงแค่ 'ความแข็ง' ในขณะที่ทุกสาเหตุและผลมารวมกันในขณะนั้นของการปรากฏ


User

Continue 

ChatGPT


ตัว


หากเรามุ่งเน้นในการได้ยินเสียงตีระฆัง, ไม้, ระฆัง, การสั่นสะเทือนของอากาศ, หู ทั้งหมดมารวมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกของเสียง, เราจะได้ประสบการณ์มหา ... อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การรวมการสอนของการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขเข้ากับความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว, ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันได้กลายเป็น 'เข้าถึงได้ง่ายขึ้น' แต่ไม่เคยถูกเข้าใจว่าเป็นสถานะพื้นฐาน ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ระหว่างการเห็นการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขและความว่างเปล่าต่อประสบการณ์ของความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว


สัปดาห์ที่ผ่านมา, ประสบการณ์มหาก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นไปได้โดยง่าย พร้อมกับการตระหนักรู้โดยตรงว่ามันยังเป็นสภาวะธรรมชาติ ในสุนยาตะ, มหาเป็นธรรมชาติและต้องถูกรวมเข้ากับเส้นทางของประสบการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มหาในฐานะสถานะพื้นฐานต้องการความเติบโตของประสบการณ์ที่ไม่เป็นสองเดี่ยว; เราไม่สามารถรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์ถึงการเชื่อมต่อของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นช่วงเวลานี้ของการปรากฏตัวอย่างชัดเจนด้วยจิตใจที่แบ่งแยก


Copy code

จักรวาลคือความคิดที่เกิดขึ้นนี้

จักรวาลคือเสียงที่เกิดขึ้นนี้

เพียงแค่การปรากฏขึ้นอันยิ่งใหญ่นี้!

คือดาว

นบพระทั้งหลายที่เกิดขึ้น

เมื่อประสบการณ์สองอย่างนี้ซึมเข้าหากัน, สิ่งที่จำเป็นจริงๆ คือการสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเปิดเผยและไม่มีข้อจำกัด มันอาจฟังดูง่าย แต่อย่าดูถูกเส้นทางง่ายๆ นี้; แม้ชีวิตหลายพันปีของการปฏิบัติก็ไม่สามารถสัมผัสความลึกของความลึกซึ้งของมันได้


ในความเป็นจริง ทุกหัวข้อย่อย -- "เกี่ยวกับบทกวีหนึ่ง", "เกี่ยวกับบทกวีสอง", "เกี่ยวกับความว่างเปล่า", มีการเน้นย้ำในเส้นทางธรรมชาติแล้ว ในการพูดถึงเส้นทางธรรมชาติ, ต้องบอกว่าการปรากฏตัวและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเปิดเผย, โดยไม่ต้องพยายามและไม่กลัวไม่ใช่ 'เส้นทาง' ของศาสนาหรือประเพณีใดๆ -- ไม่ว่าจะเป็นเซน, มหามุทรา, ซ็อกเชน, อัตไวตา, เต๋า หรือพุทธศาสนา ในความเป็นจริง, เส้นทางธรรมชาติคือ 'เส้นทาง' ของเต๋า แต่เต๋าไม่สามารถอ้างสิทธิ์เหนือ 'เส้นทาง' ได้เพียงเพราะมีประวัติยาวนานกว่า ประสบการณ์ของผมคือผู้ปฏิบัติที่จริงจังหลังจากความเข้าใจไม่เป็นสองเดี่ยวที่เติบโตแล้วจะมาถึงนี้โดยอัตโนมัติและธรรมชาติ มันเหมือนอยู่ในเลือด, ไม่มีทางอื่นนอกจากเส้นทางธรรมชาติ


ทั้งนี้, วิธีที่ธรรมชาติและอัตโนมัติมักถูกเข้าใจผิด ไม่ควรถูกตีความว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรหรือปฏิบัติไม่จำเป็น แต่เป็นความเข้าใจลึกซึ้งที่สุดของผู้ปฏิบัติที่หลังจากวัฏจักรและวัฏจักรในการขัดเกลาความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับอนัตตา,


User

Continue 

ChatGPT


ความว่างเปล่า และการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข, พวกเขาก็ทันใดนั้นตระหนักว่า anatta เป็นตราประทับและความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยวและความว่างเปล่าเสมอมาเป็น 'พื้นฐาน' ของทุกประสบการณ์ การปฏิบัติจึงเปลี่ยนจาก 'การมุ่งเน้น' เป็น 'ไร้ความพยายาม' และสำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการแพร่กระจายของความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่เป็นสองเดี่ยวและความว่างเปล่าเข้าไปในทุกส่วนของการดำรงชีวิตเหมือนกับวิธีที่มุมมองที่เป็นสองเดี่ยวและแท้จริงได้บุกรุกสติปัญญา


ในทุกกรณี, ควรระมัดระวังไม่ให้ทำให้ธรรมชาติที่ว่างเปล่าและสว่างของเรากลายเป็นสาระธรรมชาติเชิงปรัชญา เราจะสรุปด้วยความเห็นที่ผมเขียนในบล็อกอื่น ๆ เกี่ยวกับ Luminous Emptiness เนื่องจากมันสรุปได้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเขียน


arduino

Copy code

"ระดับของ 'ไม่ปรุงแต่ง',

เป็นระดับของการเปิดรับทุกสิ่งอย่างไม่มีข้อจำกัดและไม่กลัว

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิต, ถูกเห็น, ได้ยิน, ลิ้มรส และประสบ

สิ่งที่ไม่ได้เห็น, ไม่ได้ยิน และไม่ประสบ

เป็นความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งที่จิตคือ


เมื่อเราทำให้ 'ความสว่าง, ความบริสุทธิ์' เป็นวัตถุที่ไม่มีรูปแบบ,

มันกลายเป็นวัตถุที่จับได้ที่ป้องกันการมองเห็น 'รูปแบบ',

พื้นผิวและสิ่งทอของความรู้สึกตระหนักรู้

แนวโน้มในการทำให้เป็นวัตถุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,

เราปล่อย 'ตัวตน' ไป แต่ไม่รู้ตัวจับ 'ณ ตอนนี้' และ 'ที่นี่'

สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่เกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข, ไม่จำเป็นต้องมีใคร, ที่ไหน และเมื่อไหร่


ทุกประสบการณ์เท่าเทียมกัน, สว่างแต่ไม่มีตัวตน

ถึงแม้จะว่างเปล่า แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความสว่างที่ชัดเจนของมัน


การปลดปล่อยคือการสัมผัสจิตอย่างที่มันเป็น

การปลดปล่อยตัวเองคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการปลดปล่อยนี้เสมอและเป็นอยู่เสมอ;

ปรากฏอย่างอัตโนมัติ, สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติ!"

PS:

เราไม่ควรถือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความว่างเปล่า 'สูงกว่า' ความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว มันเป็นเพียงความเข้าใจที่แตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขที่แตกต่างกัน สำหรับบางผู้ปฏิบัติ, ความเข้าใจในธรรมชาติที่ว่างเปล่าของเราอาจเกิดขึ้นก่อนความสว่างที่ไม่เป็นสองเดี่ยว


เพื่อการเข้าใจทางแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความว่างเปล่า, โปรดอ่านบทความ "Non-Dual Emptiness" โดย ดร. เกร็ก กู๊ด


อัพเดต 2020 โดย โซห์:


นี่คือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้


“สำหรับฉัน บทกวี anatta ยังคงเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุด... ฮ่าๆ มันช่วยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า anatta เป็นสถานะธรรมชาติ เสมอมาและไร้ความพยายามอย่างสมบูรณ์ มันแสดงให้เห็นว่า 'ความไม่รู้' ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแยกจากกันและความเป็นสาระธรรมชาติของสิ่งที่เราเรียกว่า 'สิ่งของและปรากฏการณ์'


และการตระหนักรู้ถึงมุ


User

Continue 

ChatGPT


มมองนี้คือการชี้ไปที่ความจริงของ anatta จากบนลงล่างของวิธีที่จิตสับสนและเข้าใจผิดการมีอยู่แบบสมมุติเป็นจริงและเป็นไปได้ การเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไขและความว่างเปล่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยปรับสมดุลและกลางกลายทุกสิ่งที่จิตสร้างขึ้น, ทำให้จิตสามารถพักผ่อนอย่างสงบและสมดุล, เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ" - จอห์น ตัน, 2019


"ความเข้าใจว่า 'anatta' เป็นตราประทับไม่ใช่ขั้นตอนต้องเกิดขึ้นเพื่อก้าวต่อไปสู่ 'โหมดไร้ความพยายาม' นั่นคือ, anatta เป็นพื้นฐานของทุกประสบการณ์และเคยเป็นมาเสมอ, ไม่มี 'ฉัน' ในการมองเห็น, มีเพียงการมองเห็น, ในการได้ยินมีเพียงเสียง และในการคิด, มีเพียงความคิด ไม่จำเป็นต้องพยายามและไม่เคยมี 'ฉัน'" - จอห์น ตัน, 2009


"คุณต้องคิดเกี่ยวกับ anatta อย่างถูกต้องตามที่ https://awakeningtoreality.blogspot.com/2019/09/robert-dominiks-breakthrough.html กล่าว (มองเห็น anatta เป็นตราประทับไม่ใช่เพียงแค่สถานะที่ไม่มีจิต)" – โซห์, 2020


“ไม่มีการทะลุทะลวงทั้งสองบทกวีของ anatta 1 และ 2 อย่างลึกซึ้ง, จะไม่มีการตระหนักรู้ที่ชัดเจนหรือสมบูรณ์เกี่ยวกับ anatta อย่างถูกต้องตามคำจำกัดความของ AtR แม้ว่าบทกวีที่ 2 จะชัดเจนกว่าสำหรับฉันในการทะลุทะลวงครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2010, บทกวีที่ 1 ก็ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาต่อมาและการยึดมั่นที่ละเอียดอ่อน, รวมถึงการยึดมั่นที่ละเอียดอ่อนที่นี่/ตอนนี้ รวมถึงการอ้างอิงที่ละเอียดอ่อนที่เหลืออยู่ใดๆ ถึงจิต (แม้ว่ามันจะถูกละลายไปมากแล้ว, แต่แนวโน้มที่ละเอียดอ่อนที่ยังไม่เห็นก็ถูกเห็นและละลายไปในภายหลัง)” – โซห์, 2020


[TD Unmanifest เขียนถึงการปฏิบัติของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการทำให้วัตถุและปรากฏการณ์เป็นว่างเปล่า, และการถามคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ช่วยในการทะลุทะลวงเหล่านี้]


"svabhāva เป็นเหมือนหลักฐานหลักที่มีคุณสมบัติ svabhāva เป็นการรับรู้หลักฐานเป็นเอนทิตี, บางสิ่งที่เป็นเจ้าของคุณสมบัติเหล่านั้น


การตระหนักรู้ถึงความว่างเปล่าคือการรับรู้ประสบการณ์ว่าไม่มีเอนทิตีที่เป็นเจ้าของคุณสมบัติเหล่านี้, มีเพียงคุณสมบัติเท่านั้น, และไม่มีเอนทิตีที่เป็นหลักฐาน, คุณสมบัติเหล่านั้นก็ไม่ใช่คุณสมบัติ เอนทิตีไม่ได้อยู่ที่นั่น, ไม่มีวัตถุที่อยู่ที่ระยะห่างหรือในสถานที่


ความว่างเปล่าคือการไม่มีอยู่ของ svabhāva จริงๆ แต่ไม่ใช่การไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเช่นที่กล่าวถึงในตำแหน่งที่สองของ catuskoti tetralemma มันคือการตระหนักรู้ว่าไม่เคยมีเอนทิตีอยู่ตั้งแต่ต้น มันเป็นการไม่มีอยู่หรือไม่? ประมาณนั้น, เพราะไม่มีเอนทิตีที่มีอยู่ที่พบได้, และเอนทิตีเสมอเป็นความหลอกลวง แต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นจะขาดการมีอยู่ได้อย่างไร? นี่คือวิธีที่หลุดพ้นจากขั้วของความขัดแย้งได้" - ไคล์ ดิกสัน, 2022


"มีเพียงเสียง

Geovani Geo เขียน:


เราได้ยินเสียง เงื่อนไขที่


User

Continue 

ChatGPT


ฝังลึกกล่าวว่า, 'การได้ยิน' แต่มีความผิดพลาดที่นั่น มีเพียงเสียงเท่านั้น ในที่สุด, ไม่มีผู้ได้ยินและไม่มีการได้ยิน เช่นเดียวกับประสาทสัมผัสอื่นๆ ผู้รับรู้หรือผู้รับรู้ที่เป็นแก่นแท้, ขยาย, หรือไม่


มีมิติเป็นภาพลวงตา


Thusness/John Tan:


ดีมาก


หมายความว่าทั้งสองบทกวีชัดเจน

ในการได้ยิน, ไม่มีผู้ได้ยิน

ในการได้ยิน, เพียงแค่เสียง เท่านั้น ไม่มีการได้ยิน

ป้ายกำกับ: Anatta, Geovani Geo 0 ความคิดเห็น | |


ป้ายกำกับ: Anatta, Emptiness, John Tan, Luminosity, Maha, Non Dual, Spontaneous Presence | '


User

I think there was a huge section you missed or didnt translate, i think some conversation between soh and john tan. And more ? 

ChatGPT


I apologize for the oversight. It appears I may have missed translating a section of the conversation between Soh and John Tan, as well as potentially more content from the original text. Let's continue with the translation from where we left off:


“[long english text snipped]


User

Ok just translate into thai no need to show english 

ChatGPT


Certainly, here is the translation of the conversation between Soh Wei Yu and John Tan, and other related comments into Thai:


“TD Unmanifest


3 ชั่วโมง ·


ฉันพบว่าในการปฏิบัติของฉัน, การทำให้ 'เรื่องราว' เป็นว่างเปล่านั้น 'ง่ายกว่า' การทำให้ 'วัตถุ' เป็นว่างเปล่า ดังนั้นในภาษาของ AtR, การทำงานกับบทกวีแรกเทียบกับบทกวีที่สอง


การทำให้อรรถกถาและดาตุเป็นว่างเปล่าช่วยเพิ่มความเข้าใจลึกซึ้งในการตระหนักรู้ anatta ได้มาก การทำงานเพื่อกำจัดความโน้มเอียงกรรมในตัวตนที่เหลืออยู่ของฉัน


อย่างไรก็ตาม, ฉันสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ช่วยในการทะลุทะลวงเช่นเดียวกันของวัตถุ, เกี่ยวกับบทกวีที่สอง และความสว่าง, การเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข, และความว่างเปล่า"


ความเห็น


โซห์ วี ยู


ทั้งสองบทกวีของ anatta พูดถึง anatta, ไม่ใช่ความว่างเปล่าของอรรถกถา


TD Unmanifest


อ๋อ, ฉันเข้าใจผิดว่าส่วนนี้เกี่ยวกับบทกวีที่สองมุ่งเน้นอรรถกถาและวัตถุ:


"เมื่อ 'เรื่องราว' หายไป, ประสบการณ์กลายเป็นไม่เป็นสองเดี่ยว แต่เราลืมเกี่ยวกับ 'วัตถุ' เมื่อวัตถุถูกทำให้ว่างเปล่ามากขึ้น, เราเห็น Dharmakaya ต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่ 'เรื่องราว' ถูกทะลุทะลวงก่อน, มันเป็นเพียงป้ายกำกับที่รวบรวม 5 อรรถกถา แต่สำหรับระดับถัดไปที่จะถูกปฏิเสธ, มันคือความสว่างที่เรากำลังทำให้ว่างเปล่า -- ไม่ใช่ป้ายกำกับ แต่เป็นตัวความสว่างนั้นเองที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นสองเดี่ยว"


มันได้พัฒนาไปดีมากในการทำลึก anatta, แต่ฉันกำลังพิจารณาจากมุมมองของวัตถุเทียบกับเรื่องราว ดังนั้นตัวตน/ตัวเองยังคงไม่มีที่ไหนเห็นได้, และเสมอมา วัตถุของความรู้สึกตระหนักรู้อาจดู 'จริง' ในขณะที่ตัวตนชัดเจนไม่ใช่, เพียงแค่อรรถกถาเท่านั้น


โซห์ วี ยู


นั่นคือการเตือนใจให้นำความเข้าใจของไม่มีตัวตนไปใช้กับทุกปรากฏการณ์


ทั้งสองบทกวีมุ่งเป้าไปที่ภาพลวงตาของตัวตน/ตัวเอง แต่ต่อมาต้องนำไปใช้กับทุกปรากฏการณ์เพื่อตระหนักรู้ถึงความว่างเปล่าสองด้าน อย่างความเข้าใจในการไม่มีลมนอกจากลมพัด (https://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/08/the-wind-is-blowing.html) ต้องนำไปใช้กับทุกปรากฏการณ์, รวมถึงการเคลื่อนไหว เป็นต้น


ในปี 2011:


“ฉันบอกว่าบทกวีแรกและที่สองต้องไปด้วยกันเพื่อมีความเข้าใจที่แท้จริงของ anatta แม้แต่เริ่มต้น คุณต้องมีความเข้าใจทั้งสองด้านนี้ใน anatta ดังนั้น anatta คืออะไร? หมายความว่าเมื่อคุณทะลุทะลวงไม่มีตัวกระทำ, คุณกำลังพัฒนาความเข้าใจโดยตรงของคุณ นั่นไม่ใช่การทำให้อะไรเพิ่มเติม นั่นคือความเข้าใจโดยตรงในสุจริตย์ ดังนั้นเมื่อคุณเห็น 'ตัวเอง', มีเพียงแค่อรรถกถา เมื่อคุณเห็น 'อากาศ', มีเพียงเมฆที่เปลี่ยนแปลง, ฝน... เมื่อคุณเห็น 'ร่างกาย', คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก เมื่อคุณได้ยินเสียง, คุณเห็นการเกิดขึ้นอย่างขึ้นกับเงื่อนไข [dependent origination], แล้วคุณเห็นว่าความว่างเปล่าสองด้านเป็นเพียงความเข้าใจเดียวและทำไมมันนำไปสู่ 一合相 (yi4 he


User

Continue 

ChatGPT


2 xiang4; หนึ่งความสมบูรณ์/ผสมของการปรากฏตัว) หากไม่มีความเข้าใจแต่ยึดติดกับคำพูดแล้วคุณพลาดแก่นสาร นั่นคือ, การได้รับความเข้าใจใน 2 บทกวีไม่ใช่การคิดเฉพาะเรื่อง 'ตัวเอง'” - จอห์น ตัน, 2011


โซห์ วี ยู


[10:03 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: สำหรับฉัน เรื่องราว-การกระทำ-วัตถุเป็นเพียงโครงสร้างเพื่อช่วยในการอธิบายและทำให้เข้าใจโลก ฉันไม่เห็นมันในลักษณะนั้น ฉันเห็นมันเป็นการแสดงออกทั้งหมดของปรากฏการณ์-เงื่อนไข, ไม่ใช่ปรากฏการณ์และเงื่อนไข


[10:10 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: คุณหมายถึง td unmanifest หรือไม่?


[10:47 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ใช่


[10:49 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หากคุณเห็นวัตถุแยกจากเรื่องราวหรือเห็นปรากฏการณ์แยกจากจิต, ไม่ว่าคุณจะยกเลิกสิ่งนั้นอย่างไรก็ตาม, มันเป็นเพียงความรู้ คุณจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงของอะไรเลย


[10:52 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: แต่ไม่ใช่ทุกเงื่อนไขที่ปรากฏใช่ไหม, บางอย่างเป็นเพียงการคาดเดาหรือการสันนิษฐานแม้ไม่ได้เห็น.. ดังนั้นพวกมันจึงเป็นเพียงแค่สมมุติ


[10:53 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: แน่นอน, ไม่มีทางที่จะรู้เงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง


[10:54 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: มันเพียงแค่บอกว่าปรากฏการณ์ไม่ได้ปรากฏเพียงอย่างเดียว


[10:56 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ยังมีประสบการณ์ของความกว้างขวางเมื่อคุณผ่านกระบวนการยกเลิกทั้งเรื่องราวและวัตถุ... ประสบการณ์เหมือนกับการหล่นของจิตกาย


[11:04 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อคุณพูดว่า, รถยนต์เป็นว่างเปล่าแต่คุณนั่งอยู่ข้างใน...คุณหมายถึงอะไร?


[11:05 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: มันเหมือนกับไม่มีลมพัด...


[11:05 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หรือสายฟ้าแลบ


[11:07 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หรือฤดูใบไม้ผลิไป, ฤดูร้อนมา...


[11:09 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หมายความว่าคุณใช้ความเข้าใจเดียวกันกับทุกสิ่ง


[11:09 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตัวเอง...


[11:10 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: แม้แต่การเคลื่อนไหว


[11:13 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ดังนั้นจิตของคุณจะตลอดเวลาเห็นผ่านโครงสร้าง, แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?


[11:16 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: บอกฉันเมื่อคุณพูดว่ารถยนต์เป็นว่างเปล่าแต่คุณนั่งอยู่บนมัน คุณเห็นผ่านโครงสร้าง, แล้วเกิดอะไรขึ้น?


[11:16 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อคุณเห็นผ่านลมที่พัด... เกิดอะไรขึ้น?


[11:16 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อคุณเห็นผ่านฤดูร้อนหรืออากาศ? เกิดอะไรขึ้น?


[11:17 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หรือฉันพูดว่าสายฟ้าแลบ, เมื่อคุณจริงๆ เห็นผ่านสายฟ้านั้น...


[11:19 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: เป็นเพียงการปรากฏอย่างเดียว.. ไม่มีการทำให้เป็นรูปธรรม


[11:19 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: อย่าคิด, ประสบมัน...


[11:19 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: คุณถูกบังคับให้อยู่ในสถานะไม่มีความคิด


[11:21 PM, 7/27/2020] จอห์


User

Continue 

ChatGPT


์น ตัน: เหมือนกับประสบการณ์ PCE... ในความเป็นจริงมีความตั้งใจและตื่นตัวมากเมื่อคุณเริ่ม... คุณเริ่มรู้สึกถึงการพัด... ถูกต้องไหม...


[11:21 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อฉันพูดว่าไม่มีสายฟ้าแลบ... คุณมองไปที่การแลบของสายฟ้า


[11:24 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ถูกต้องไหม? คุณได้ฝึกฝนหรือให้ความสนใจจริงๆ ไหม, ไม่ใช่แค่พูดประโยค...


[11:25 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อคุณพูดว่าไม่มีฤดูร้อน, คุณกำลังสัมผัสความร้อน, ความชื้น... ฯลฯ


[11:26 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: หมายความว่าคุณเห็นผ่านโครงสร้าง แต่คุณไม่สามารถแค่คิดได้


[11:27 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: เมื่อฉันพูดว่าไม่มีรถยนต์, ฉันสัมผัสรถยนต์... มันคืออะไร... สี... หนัง, ล้อ...


[11:28 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ถ้าคุณอยู่ในสถานะนั้นตลอดเวลา... เกิดอะไรขึ้น?


[11:34 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: คุณกำลังพูดถึงการยกเลิกวัตถุและปรากฏการณ์และฉันบอกคุณว่าถ้าคุณเห็นผ่านมัน, จะเกิดอะไรขึ้น... ถ้าคุณแค่คิด, คุณจะไม่เข้าใจ...


[11:38 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: ทุกสิ่งเป็นเพียงการปรากฏอย่างสดใสแต่ไม่มีเรื่องราวหรือวัตถุ


[11:39 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: เช่น ฉันไม่เห็นวัตถุที่แข็งแรง, แต่เห็นเพียงสีที่สดใสที่ปรากฏเป็นการปรากฏตัวที่ว่างเปล่า


[11:39 PM, 7/27/2020] โซห์ วี ยู: และเสียง, ความรู้สึก ฯลฯ


[11:41 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: ใช่


[11:42 PM, 7/27/2020] จอห์น ตัน: แล้วมันขึ้นอยู่กับความลึกของการสัมผัสความรู้สึกหรือการปรากฏตัวเอง


TD Unmanifest


นี่เป็นประโยชน์มาก, ขอบคุณ ฉันเพิ่งกลับจากการเดินและใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อรู้สึกสิ่งที่ถูกชี้ไป ฉันมุ่งเน้นไปที่การยกเลิกวัตถุเกินไปมากกว่าการรู้สึก/มองเห็นความสดใสโดยตรง ขอบคุณมาก โซห์, และโปรดส่งคำขอบคุณของฉันไปยังจอห์น ตัน


1


· ตอบกลับ


· 3 นาที”


0 Responses