Original English Article: Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

If you identify any areas for improvement in the translation or have suggestions, please visit the contact page to share your feedback: Contact Us

Should you desire translations for any of the following articles, feel free to reach out to me, and I will employ ChatGPT to assist with the translation: Contact Us

यदि तपाईंले सुधारका लागि कुनै क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुभयो वा कुनै सुझावहरू छन् भने, कृपया सम्पर्क पृष्ठमा भ्रमण गरी तपाईंको प्रतिक्रिया साझा गर्नुहोस्: सम्पर्क गर्नुहोस्

यदि तपाईंले तलका कुनै पनि लेखहरूको अनुवाद चाहनुहुन्छ भने, मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र म अनुवादको सहायताका लागि ChatGPT प्रयोग गर्नेछु: सम्पर्क गर्नुहोस्

 

ChatGPT 4
User
Hello, I have a lengthy English text that I need translated into Nepalese. I'd like the translation to be done paragraph by paragraph, with each original English paragraph followed by its Nepalese translation. Here's the text:


[long text snipped]

Please start by translating the first one or two paragraphs, and then continue with the rest in subsequent messages. Thank you!
ChatGPT

Sure, I will translate the first two paragraphs into Nepalese for you.

Original English Article: Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment"Mar 11
Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

For Chinese version, see Chinese Translation of Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

If anyone is able to translate Thusness's Seven Stages to other languages, that will be great, do let me know. In the past I've translated it to Chinese along with a short verse from Bahiya Sutta and posted that a forum in China, and that alone resulted in a Chinese forummer having certain breakthrough into no-self (previously he was in the I AM stage). By translating these to other languages, more people can become awakened."

Translated into Nepalese:

"मार्च ११
थस्नेस/पासरबाईका सात चरणहरूको जागृति

चिनियाँ संस्करणको लागि, थस्नेस/पासरबाईका सात चरणहरूको जागृतिको चिनियाँ अनुवाद हेर्नुहोस्

यदि कसैले थस्नेसका सात चरणहरूलाई अरू भाषामा अनुवाद गर्न सक्छ भने त्यो राम्रो हुनेछ, कृपया मलाई जानकारी गराउनुहोस्। पहिले मैले यसलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेको थिएँ बहिया सुत्ताबाट एक छोटो पद्यसहित र त्यसलाई चीनमा एक फोरममा पोस्ट गरेको थिएँ, र त्यसले मात्र एक चिनियाँ फोरम्मेरलाई आत्म-नहुनुमा (यसअघि उनी म छु चरणमा थिए) प्रवेश गर्ने केहि विकास हुन पुग्यो। यीलाई अरू भाषामा अनुवाद गर्दा, धेरै मानिसहरू जागृत हुन सक्छन्।"

Let me know if you need the rest of the text translated as well.
User
Yes pls continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Update: a guidebook is now available as an aid to realize and actualize the insights presented on this blog. See https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

Update 2: A new abridged (much shorter and concise) version of the AtR guide is now available here: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, this can be more useful for newcomers (130+ pages) as the original one (over 1000 pages long) may be too long to read for some."

Translated into Nepalese:

"अपडेट: यस ब्लगमा प्रस्तुत दृष्टान्तहरूलाई बुझ्न र साकार गर्न मद्दत गर्न एक गाइडबुक अब उपलब्ध छ। हेर्नुहोस् https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

अपडेट २: एटीआर गाइडको एक नयाँ संक्षिप्त (धेरै छोटो र संक्षेप) संस्करण अब यहाँ उपलब्ध छ: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, यो नयाँ आउनेहरूको लागि फाइदाजनक हुन सक्छ (१३०+ पृष्ठहरू) किनकि मूल (१००० भन्दा बढी पृष्ठ लामो) को लागि केहीको लागि धेरै लामो हुन सक्छ।"

I will now continue with the next portion of the text.

Continuing with the translation:

Original English Text:

"I highly recommend reading that free AtR Practice Guide. As Yin Ling said, 'I think the shortened AtR guide is very good. It should lead one to anatta if they really go and read. Concise and direct.'

Update: 9th September 2023 - AudioBook (Free) of the Awakening to Reality Practice Guide is now available on SoundCloud! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality"

Translated into Nepalese:

"म त्यो निःशुल्क एटीआर अभ्यास गाइड पढ्न धेरै सिफारिस गर्दछु। यिन लिङले भने जस्तै, 'मलाई लाग्छ कि संक्षिप्त एटीआर गाइड धेरै राम्रो छ। यदि कसैले वास्तवमै जान्छन् र पढ्छन् भने, यसले उनीहरूलाई अनात्तामा लैजानु पर्दछ। संक्षिप्त र प्रत्यक्ष।'

अपडेट: ९ सेप्टेम्बर २०२३ - रियालिटी गाइड अभ्यास गाइडको अडियोबुक (निःशुल्क) अब साउन्डक्लाउडमा उपलब्ध छ! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality"

I will continue with the translation of the next part of your text.

Continuing with the translation:

Original English Text:

"(Soh: This article was written by my teacher who goes by the online moniker "Thusness"/"PasserBy". I have personally gone through these phases of realizations myself since then.)

NOTE: The stages are nothing authoritative, merely for sharing purposes. The article On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection is a good reference for these 7 phases of experience. The original six stages of experience has been updated to seven stages of experience, with the addition of 'Stage 7: Presence is Spontaneously Perfected' for readers to understand that seeing the nature of reality as the ground of all experiences which is Always So, is important for effortlessness to take place."

Translated into Nepalese:

"(सोह: यो लेख मेरो शिक्षकले लेखेका छन्, जो अनलाइन मोनिकर "थस्नेस"/"पासरबाई" भनेर चिनिन्छन्। मैले पनि त्यसदेखि यी चरणहरूका अनुभूतिहरू भोगेको छु।)

नोट: यी चरणहरू कुनै प्राधिकारिक कुरा होइनन्, केवल साझेदारीका उद्देश्यका लागि मात्रै हुन्। अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता सम्बन्धी लेख यी ७ चरणहरूको अनुभवका लागि एक राम्रो सन्दर्भ हो। मूल छ चरणहरूको अनुभवलाई सात चरणहरूको अनुभवमा अद्यावधिक गरिएको छ, 'चरण ७: उपस्थिति स्वत: पूर्ण भएको' को थपेर, पाठकहरूलाई बुझाउनका लागि कि सबै अनुभवहरूको आधारको रूपमा वास्तविकताको प्रकृतिलाई देख्नु जुन सधैं सो हुन्छ, प्रयासरहितताका लागि महत्त्वपूर्ण छ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Based on: http://buddhism.sgforums.com/?action=thread_display&thread_id=210722&page=3

Comments below are by Thusness unless explicitly stated to be from Soh.

(First written: 20th September 2006, Last Updated by Thusness: 27th August 2012, Last Updated by Soh: 22nd January 2019)

Stage 1: The Experience of “I AM”

It was about 20 years back and it all started with the question of “Before birth, who am I?” I do not know why but this question seemed to capture my entire being. I could spend days and nights just sitting focusing, pondering over this question; till one day, everything seemed to come to a complete standstill, not even a single thread of thought arose. There was merely nothing and completely void, only this pure sense of existence. This mere sense of I, this Presence, what was it? It was not the body, not thought as there was no thought, nothing at all, just Existence itself. There was no need for anyone to authenticate this understanding."

Translated into Nepalese:

"आधारित: http://buddhism.sgforums.com/?action=thread_display&thread_id=210722&page=3

तलका टिप्पणीहरू थस्नेसका हुन्, यदि स्पष्ट रूपमा सोहबाट भनिएको नभए।

(पहिलो लेखन: २० सेप्टेम्बर २००६, थस्नेसद्वारा अन्तिम अपडेट: २७ अगस्ट २०१२, सोहद्वारा अन्तिम अपडेट: २२ जनवरी २०१९)

चरण १: "म छु" भन्ने अनुभव

यो झण्डै २० वर्ष पहिले थियो र यसले "जन्म भन्दा अघि, म को हुँ?" भन्ने प्रश्नसँग सुरु भएको थियो। मलाई थाहा छैन किन तर यो प्रश्नले मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई कब्जा गरेजस्तो लाग्यो। म दिनरात बसेर केवल यो प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, चिन्तन गर्दै बिताउन सक्थें; एक दिन, सबै कुरा पूर्ण रूपमा रोकिएको जस्तो लाग्यो, एक पनि विचारको सूत्र उठेन। केवल शून्यता मात्रै थियो, पूर्ण रूपले रिक्तता, केवल अस्तित्वको शुद्ध अनुभूति मात्रै। यो केवल "म" को अनुभूति, यो उपस्थिति, यो के थियो? यो शरीर होइन थियो, विचार पनि होइन थियो किनकि विचार थिएन, केही पनि थिएन, केवल अस्तित्व नै थियो। यस बुझाइलाई प्रमाणित गर्न कसैको आवश्यकता थिएन।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"At that moment of realization, I experienced a tremendous flow of energy being released. It was as if life was expressing itself through my body and I was nothing but this expression. However, at that point in time, I was still unable to fully understand what this experience was and how I had misunderstood its nature.

Comments by Soh: This is also the First Stage of the Five Ranks of Tozan Ryokai (a Zen Buddhism map of awakening), called "The Apparent within the Real". This phase can also be described as an oceanic Ground of Being or Source devoid of the sense of individuality/personal self, described here by Thusness in 2006:
'Like a river flowing into the ocean, the self dissolves into nothingness. When a practitioner becomes thoroughly clear about the illusionary nature of the individuality, subject-object division does not take place. A person experiencing “AMness” will find “AMness in everything”. What is it like?

Being freed from individuality -- coming and going, life and death, all phenomenon merely pop in and out from the background of the AMness. The AMness is not experienced as an ‘entity’ residing anywhere, neither within nor without; rather it is experienced as the ground reality for all phenomenon to take place. Even in the moment of subsiding (death), the yogi is thoroughly authenticated with that reality; experiencing the ‘Real’ as clear as it can be. We cannot lose that AMness; rather all things can only dissolve and re-emerges from it. The AMness has not moved, there is no coming and going. This "AMness" is God.

Practitioners should never mistake this as the true Buddha Mind! "I AMness" is the pristine awareness. That is why it is so overwhelming. Just that there is no 'insight' into its emptiness nature.'"

Translated into Nepalese:

"त्यस क्षणको अनुभूतिमा, मैले एक विशाल ऊर्जाको प्रवाह मुक्त हुने अनुभव गरेँ। जसरी जीवनले आफ्नो अभिव्यक्ति मेरो शरीर मार्फत गर्दै थियो र म यस अभिव्यक्तिको अतिरिक्त केही पनि होइन थिएँ। तर त्यस समयमा, म यस अनुभवको प्रकृति र मैले यसको गलत बुझाइ कसरी गरेको थिएँ भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेको थिएन।

सोहबाट टिप्पणी: यो टोज़ान र्योकाइको पाँच रैंकहरू (जेन बौद्ध धर्मको जागृतिको मानचित्र) को पहिलो चरण पनि हो, जुनलाई "वास्तविकतामा स्पष्ट" भनिन्छ। यो चरणलाई थस्नेसले २००६ मा वर्णन गरेको अनुसार व्यक्तित्व/व्यक्तिगत आत्मको अनुभूति विहीन सागरीय हुन्छको आधार वा स्रोतको रूपमा पनि वर्णन गर्न सकिन्छ:
'नदीले समुद्रमा बहने जस्तै, आत्मा शून्यतामा घुल्मिल हुन्छ। जब एक अभ्यासकर्ता व्यक्तित्वको भ्रामक प्रकृतिबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन्छ, विषय-वस्तु विभाजन हुँदैन। "म छु" भन्ने अनुभव गर्ने व्यक्तिले हरेक कुरामा "म छु" भेट्छ। यसको अनुभव कस्तो हुन्छ?

व्यक्तित्वबाट मुक्त हुनु -- आउने र जाने, जीवन र मृत्यु, सबै घटनाहरू केवल "म छु"को पृष्ठभूमिबाट आउँछन् र जान्छन्। "म छु"लाई कहीँ बसेको 'इकाई'को रूपमा अनुभव गरिँदैन, न भित्र न बाहिर; बरु यसलाई सबै घटनाको घटना घट्ने आधारिक वास्तविकताको रूपमा अनुभव गरिन्छ। मृत्युको क्षणमा पनि, योगी त्यस वास्तविकतासँग पूर्ण रूपमा प्रमाणित हुन्छ; 'वास्तविक'लाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा अनुभव गर्दै। हामी "म छु"लाई हराउन सक्दैनौं; बरु सबै कुरा त्यसबाट मात्रै घुल्मिल हुन्छन् र पुनः प्रकट हुन्छन्। "म छु"ले हलचल गरेको छैन, यसमा आउने र जाने छैन। यो "म छु" भगवान हो।

अभ्यासकर्ताले कहिल्यै यसलाई वास्तविक बुद्ध मनको रूपमा गल्ती नगर्नु पर्छ! "म छु" यो शुद्ध जागरण हो। त्यसैले यो यति भारी छ। बस यसको शून्यता प्रकृतिमा 'अन्तर्दृष्टि' छैन।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Soh: To realize I AM, the most direct method is Self-Inquiry, asking yourself 'Before birth, Who am I?' or just 'Who am I?' See: What is your very Mind right now?, self-inquiry chapter in The Awakening to Reality Practice Guide and AtR Guide - abridged version and Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind and my free e-book, The Direct Path to Your Real Self, Ramana Maharshi's text 'Who am I?' (https://app.box.com/s/v8r7i8ng17cxr1aoiz9ca1jychct6v84) and his book 'Be As You Are', Ch'an Master Hsu Yun's texts and books which you can read an example from Essentials Of Chan Practice (Hua Tou/Self Enquiry), and other self-inquiry book recommendations in Book Recommendations 2019 and Practice Advices or these youtube videos:
https://www.youtube.com/watch?v=lCrWn_NueUg
https://www.youtube.com/watch?v=783Gb4KbzGY
https://www.youtube.com/watch?v=ymvj01q44o0
https://youtu.be/BA8tDzK_kPI
https://www.youtube.com/watch?v=Kmrh3OaHnQs
 
Personally, asking myself 'Before birth, Who am I?' for two years led to my doubtless certainty of Being/Self-Realisation. Do note that very often, one is having glimpses and experiences of I AM or vivid spaciousness or some recognition of being an observer, but all these are not the I AM Realization of Thusness Stage 1, nor is Stage 1 realization merely a state of clarity. Self-Inquiry will lead to doubtless realization. I had glimpses of I AM on and off for three years before my doubtless Self-Realization in February 2010 which I wrote in my first journal entry of my free e-book. On the differences, see I AM Experience/Glimpse/Recognition vs I AM Realization (Certainty of Being) and the first point in Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives."

Translated into Nepalese:

"सोह: 'म छु' बुझ्नको लागि सबैभन्दा प्रत्यक्ष तरिका आत्म-अनुसन्धान हो, आफूलाई सोध्नुहोस् 'जन्म भन्दा अघि, म को हुँ?' वा केवल 'म को हुँ?' हेर्नुहोस्: तपाईंको आजको मन के छ?, आत्म-अनुसन्धान अध्याय द अवेकनिंग टु रियालिटी प्र्याक्टिस गाइड र एटीआर गाइड - संक्षिप्त संस्करण र अवेकनिंग टु रियालिटी: माइंडको नेचरको गाइड र मेरो निःशुल्क ई-बुक, द डायरेक्ट पाथ टु योर रियल सेल्फ, रामाना महर्षीको टेक्स्ट 'म को हुँ?' (https://app.box.com/s/v8r7i8ng17cxr1aoiz9ca1jychct6v84) र उनको पुस्तक 'बी एज यू आर', चान मास्टर ह्सु युनका टेक्स्ट र पुस्तकहरू जसमध्ये तपाईं चान अभ्यासको आवश्यकताहरूबाट (हुआ तौ/आत्म-अनुसन्धान) एक उदाहरण पढ्न सक्नुहुन्छ, र अन्य आत्म-अनुसन्धान पुस्तक सिफारिसहरू बुक रेकमेन्डेसन्स २०१९ र प्र्याक्टिस एडवाइसेसमा वा यी युट्यूब भिडियोहरूमा:
https://www.youtube.com/watch?v=lCrWn_NueUg
https://www.youtube.com/watch?v=783Gb4KbzGY
https://www.youtube.com/watch?v=ymvj01q44o0
https://youtu.be/BA8tDzK_kPI
https://www.youtube.com/watch?v=Kmrh3OaHnQs
 
व्यक्तिगत रूपमा, आफूलाई 'जन्म भन्दा अघि, म को हुँ?' भनेर दुई वर्षसम्म सोध्दा मेरो असन्दिग्ध आत्म-साक्षात्कार/आत्म-साक्षात्कार हुन्छ। यसलाई ध्यानमा राख्नुहोस् कि धेरैपटक व्यक्तिले 'म छु' वा चम्किलो फाँट वा कुनै पर्यवेक्षक हुनुको केहि पहिचानका झलक र अनुभव गर्छ, तर यी सबै थस्नेसको पहिलो चरणको 'म छु' साक्षात्कार होइनन्, न त चरण १ को साक्षात्कार मात्रै स्पष्टताको अवस्था हो। आत्म-अनुसन्धानले सन्देहरहित साक्षात्कारमा लैजानेछ। म तीन वर्षसम्म 'म छु'को झलकहरू देखिरहेको थिएँ, त्यसपछि फेब्रुअरी २०१० मा मेरो सन्देहरहित आत्म-साक्षात्कार भयो, जुन मैले मेरो निःशुल्क ई-बुकको पहिलो जर्नल प्रविष्टिमा लेखेको छु। यसका भिन्नताहरूको लागि, हेर्नुहोस् 'म छु' अनुभव/झलक/पहिचान बनाम 'म छु' साक्षात्कार (अस्तित्वको निश्चितता) र विभिन्न दृष्टिकोणबाट रियलाइजेसन र अनुभव र नोन-डुअल अन
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Experience from Different Perspectives.

For further progress after I AM realization, focus on Four Aspects of I AM, contemplating the two stanzas of anatta in On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection and Two Types of Nondual Contemplation

Many people I know (including Thusness himself) were/are stuck at Phase 1~3 for decades or their whole life without much progress due to lack of clear pointers and guidance, but by following Thusness's advice on the four aspects and contemplation on anatta (no-self), I was able to progress from Phase 1 realization to Phase 5 in less than a year, back in 2010."

Translated into Nepalese:

"विभिन्न दृष्टिकोणबाट अनुभव।

'म छु' साक्षात्कारपछि अगाडि बढ्नको लागि, 'म छु'का चार पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, 'अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता'मा अनात्ताका दुई पद्यहरूमा चिन्तन गर्नुहोस् र दुई प्रकारका नोनड्युअल चिन्तन

मैले चिनेका धेरै मानिसहरू (थस्नेस समेत) दशकौंसम्म वा आफ्नो पूरै जीवन चरण १~३ मा अड्किएर बसे र धेरै प्रगति हुन सकेन किनकि स्पष्ट निर्देशन र मार्गदर्शनको अभाव थियो, तर थस्नेसको चार पक्षहरूको सुझाव र अनात्ता (नो-सेल्फ)मा चिन्तन अनुसार मैले २०१० मा चरण १ साक्षात्कारबाट चरण ५ मा एक वर्षभन्दा कम समयमा प्रगति गर्न सकेँ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 2: The Experience of “I AM Everything”

It seemed that my experience was supported by many Advaita and Hindu teachings. But the biggest mistake I made was when I spoke to a Buddhist friend. He told me about the doctrine of no-self, about no ‘I’. I rejected such doctrine outright as it was in direct contradiction with what I had experienced. I was deeply confused for some time and could not appreciate why Buddha had taught this doctrine and worse still, make it a Dharma Seal. Until one day, I experienced the fusing of everything into ‘Me’ but somehow there was no ‘me’. It was like an “I-less I’. I somehow accepted the 'no I' idea but then I still insisted that Buddha shouldn't have put it that way...

The experience was wonderful, it was as if I was totally emancipated, a complete release without boundary. I told myself, “I am totally convinced that I am no longer confused”, so I wrote a poem (something like the below),

I am the rain
I am the sky
I am the ‘blueness’
The color of the sky
Nothing is more real than the I
Therefore Buddha, I am I.

There is a phrase for this experience -- Whenever and wherever there IS, the IS is Me. This phrase was like a mantra to me. I often used this to lead me back into the experience of Presence."

Translated into Nepalese:

"चरण २: “म सबै कुरा छु” भन्ने अनुभव

मेरो अनुभव धेरै अद्वैत र हिन्दू शिक्षाहरूबाट समर्थित थियो। तर मैले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती तब भयो जब मैले एक बौद्ध साथीसँग कुरा गरें। उनले मलाई नो-सेल्फको धर्म, 'म' नभएको बारेमा बताए। मैले यस्तो धर्मलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरें किनकि यसले मेरो अनुभवसँग प्रत्यक्ष विरोध गर्थ्यो। म केही समयको लागि गहिरो रूपमा अवाक भएँ र बुद्धले यस धर्मलाई किन सिकाएका थिए भनेर बुझ्न सकिनँ र अझ बढी, यसलाई धर्म चिह्न बनाउनु झन् नराम्रो थियो। एक दिन, मैले 'म'मा सबै कुरा मिलाउने अनुभव गरें तर कुनै पनि तरिकाले 'म' थिएन। यो 'म-बिनाको म' जस्तै थियो। मैले कुनै पनि तरिकाले 'म' नभएको विचारलाई स्वीकार गरें तर त्यसपछि पनि मैले बुद्धले त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने बताएँ...

अनुभव अद्भुत थियो, जसरी म पूर्ण रूपमा मुक्त भएको थिएँ, सीमाबिना पूर्ण रिहाइ। मैले आफूलाई भनें, “म पूर्ण रूपमा आश्वस्त छु कि म अब भ्रमित छैन,” र मैले एउटा कविता लेखें (तलको जस्तै),

म वर्षा हुँ
म आकाश हुँ
म ‘नीलापन’ हुँ
आकाशको रंग
मभन्दा बढी वास्तविक केही छैन
तसर्थ बुद्ध, म छु म।

यस अनुभवको लागि एक वाक्यांश छ -- जहिले र जहाँ पनि छ, त्यो 'म' हो। यो वाक्यांश मेरो लागि एक मन्त्र जस्तै थियो। मैले यसलाई प्रायः उपस्थिति अनुभवमा फर्कन प्रयोग गर्थें।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"The rest of the journey was the unfolding and further refining of this experience of Total Presence, but somehow there was always this blockage, this ‘something’ preventing me from recapturing the experience. It was the inability to fully ‘die’ into total Presence.

Comments by Soh: The following excerpt should clarify about this phase:

'It is bringing this I AM into everything. I AM the I in you. The I in the cat, the I in the bird. I AM the first person in everyone and Everything. I. That is my second phase. That the I is ultimate and universal.' - John Tan, 2013"

Translated into Nepalese:

"यात्राको बाँकी भाग यस उपस्थिति अनुभवको विकास र थप सुधार थियो, तर कुनै पनि तरिकाले सधैं यो अवरोध थियो, यो 'केहि'ले मलाई यस अनुभव पुन: प्राप्त गर्नबाट रोक्दै थियो। यो पूर्ण उपस्थितिमा पूर्ण रूपले 'मर्न' नसक्ने असमर्थता थियो।

सोहका टिप्पणीहरू: यो अन्शले यस चरणको बारेमा स्पष्ट पार्नु पर्छ:

'यो 'म छु'लाई सबैमा ल्याउनु पर्छ। म तपाईंमा छु। बिरालोमा, चरामा 'म छु'। म हरेक र सबै कुरामा पहिलो व्यक्ति हुँ। म। त्यो मेरो दोस्रो चरण हो। यो 'म' अन्तिम र सार्वभौमिक छ।' - जोन तन, २०१३"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 3: Entering Into a State of Nothingness

Somehow something was blocking the natural flow of my innermost essence and preventing me from re-living the experience. Presence was still there but there was no sense of ‘totality’. It was both logically and intuitively clear that ‘I’ was the problem. It was the ‘I’ that was blocking; it was the ‘I’ that was the limit; it was the ‘I’ that was the boundary but why couldn’t I do away with it? At that point in time it didn’t occur to me that I should look into the nature of awareness and what awareness is all about. Instead, I was too occupied with the art of entering into a state of oblivion to get rid of the ‘I’... This continued for the next 13+ years (in between of course there were many other minor events and the experience of total presence did occur many times, but with gaps a few months long)…

However I came to one important understanding –
The ‘I’ is the root cause of all artificialities, true freedom is in spontaneity. Surrender into complete nothingness and everything is simply Self So.

Comments by Soh:

Here's something Thusness wrote to me about Stage 3 while I was having some glimpses of Stage 1 and 2 in 2008,

'Associating 'death of I' with vivid luminosity of your experience is far too early. This will lead you into erroneous views because there is also the experience of practitioners by way of complete surrendering or elimination (dropping) like Taoist practitioners. An experience of deep bliss that is beyond that of what you experienced can occur. But the focus is not on luminosity but effortlessness, naturalness and spontaneity. In complete giving up, there is no 'I'; it is also needless to know anything; in fact 'knowledge' is considered a stumbling block. The practitioner drops away mind, body, knowledge...everything. There is no insight, there is no luminosity there is only total allowing of whatever that happens, happen in its own accord. All senses including consciousness are shut and fully absorbed. Awareness of 'anything' is only after emerging from that state.'"

Translated into Nepalese:

"चरण ३: शून्यताको अवस्थामा प्रवेश

कुनै पनि तरिकाले मेरो अन्तरतम सारको प्राकृतिक प्रवाहलाई अवरोध गर्दै थियो र मलाई अनुभव पुनः जीवन्त गर्नबाट रोक्दै थियो। उपस्थिति अझै पनि थियो तर 'पूर्णता'को अनुभूति थिएन। यो तर्कसंगत र सहज रूपमा स्पष्ट थियो कि 'म' नै समस्या थियो। 'म' नै अवरोध थियो; 'म' नै सीमा थियो; 'म' नै सीमाना थियो तर म किन यसलाई हटाउन सकिनँ? त्यस समयमा मलाई चेतनाको प्रकृति र चेतनाको बारेमा हेर्नु पर्ने कुरा नभएको थियो। बरु म 'म'लाई हटाउन विस्मरणको अवस्थामा प्रवेश गर्ने कलामा धेरै व्यस्त थिएँ... यो १३+ वर्षको लागि जारी रह्यो (बीचमा पनि धेरै साना घटनाहरू भए र पूर्ण उपस्थितिको अनुभव धेरै पटक भयो, तर केही महिनाको अन्तरालमा)...

तर मैले एउटा महत्त्वपूर्ण बुझाइमा पुगें –
'म' नै सबै कृत्रिमताको मूल कारण हो, वास्तविक स्वतन्त्रता स्वाभाविकतामा छ। सम्पूर्ण शून्यतामा समर्पण गर्नुहोस् र सबै कुरा सिम्पली स्वयम् सो हो।

सोहका टिप्पणीहरू:

यहाँ थस्नेसले २००८ मा म चरण १ र २ का केही झलकहरू पाउँदा मलाई बारेमा लेखेका छन्,

'मको मृत्यु'लाई तपाइँको अनुभवको चमकदार चमकसँग जोड्नु धेरै छिटो हो। यसले तपाईंलाई गलत धारणामा लैजानेछ किनकि ताओवादी अभ्यासकर्ताहरू जस्तै पूर्ण रूपमा समर्पण वा हटाउने (छोड्ने) मार्फत अनुभव हुन्छ। तपाईंले भोगेको भन्दा बाहिर गहिरो आनन्दको अनुभव हुन सक्छ। तर ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा चमक होइन बरु प्रयासरहितता, स्वाभाविकता र स्वत:स्फूर्तिता हो। पूर्ण रूपमा छोड्दा, 'म' छैन; केही पनि जान्नु आवश्यक छैन; वास्तवमा 'ज्ञान'लाई बाधा मानिन्छ। अभ्यासकर्ताले मन, शरीर, ज्ञान...सबै कुरा छोड्छन्। त्यहाँ कुनै अन्तर्दृष्टि छैन, त्यहाँ कुनै चमक छैन त्यहाँ केवल जे भए पनि हुन दिने कुरा मात्रै छ, आफ्नो स्वाभाविक रूपमा हुन दिने। सबै इन
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"All senses including consciousness are shut and fully absorbed. Awareness of 'anything' is only after emerging from that state."

Translated into Nepalese:

"सबै इन्द्रियहरू लगायत चेतना पनि बन्द र पूर्ण रूपमा लिनयाइएका छन्। कुनै पनि कुराको चेतना केवल त्यस अवस्थाबाट बाहिर निस्किएपछि मात्रै हुन्छ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 4: Presence as Mirror Bright Clarity

I got in touch with Buddhism in 1997. Not because I wanted to find out more about the experience of ‘Presence’ but rather the teaching of impermanence synced deeply with what I was experiencing in life. I was faced with the possibility of losing all my wealth and more by financial crisis. At that point in time I had no idea that Buddhism is so profoundly rich on the aspect of ‘Presence’. The mystery of life cannot be understood, I sought for a refuge in Buddhism (comments by Soh: he took refuge in the triple gems Buddha, Dharma and Sangha under the 41st H.H. Sakya Trizin) to alleviate my sorrows caused by the financial crisis, but it turned out to be the missing key towards experiencing total presence.

I wasn’t that resistant then to the doctrine of ‘no-self’ but the idea that all phenomenal existence is empty of an inherent ‘self’ or ‘Self’ did not quite get into me. Were they talking about the ‘self’ as a personality or ‘Self’ as ‘Eternal Witness’? Must we do away even with the ‘Witness’? Was the Witness itself another illusion?

There is thinking, no thinker
There is sound, no hearer
Suffering exists, no sufferer
Deeds there are, no doer

I was meditating on the meaning of the above stanza deeply until one day, suddenly I heard ‘tongss…’, it was so clear, there was nothing else, just the sound and nothing else! And ‘tongs…’ resounding… It was so clear, so vivid!

That experience was so familiar, so real and so clear. It was the same experience of “I AM”… it was without thought, without concepts, without intermediary, without anyone there, without any in-between… What was it? IT was Presence! But this time it was not ‘I AM’, it was not asking ‘who am I’, it was not the pure sense of “I AM”, it was ‘TONGSss….’, the pure Sound…
Then came Taste, just the Taste and nothing else….
The heart beats…
The Scenery…

There was no gap in between, no longer a few months gap for it to arise…
There never was a stage to enter, no I to cease and never had it existed
There is no entry and exit point…
There is no Sound out there or in here…
There is no ‘I’ apart from the arising and ceasing…
The manifold of Presence…
Moment to moment Presence unfolds…"

Translated into Nepalese:

"चरण ४: उपस्थिति दर्पणको उज्यालो स्पष्टता

म १९९७ मा बौद्ध धर्मसँग जडान भएँ। यो 'उपस्थिति'को अनुभवको बारेमा थप जान्नको लागि होइन बरु अनित्यताको शिक्षाले मेरो जीवनमा भोगिरहेको अनुभवसँग गहिरो रूपमा मेल खाएको थियो। म आर्थिक संकटले गर्दा आफ्नो सम्पत्ति र थप गुमाउने सम्भावनाको सामना गरिरहेको थिएँ। त्यो समयमा मलाई थाहा थिएन कि बौद्ध धर्म 'उपस्थिति'को पक्षमा यति गहिरो रूपमा समृद्ध छ। जीवनको रहस्यलाई बुझ्न सकिँदैन, मैले आर्थिक संकटले गर्दा भएको दुःखलाई कम गर्न बौद्ध धर्ममा शरण लिएँ (सोहको टिप्पणी: उनले ४१औं ह.ह. साक्य त्रिजिन अन्तर्गत बुद्ध, धर्म र संघमा शरण लिए), तर यो पूर्ण उपस्थितिको अनुभवमा पुग्ने लापता कुञ्जी परिणत भयो।

म 'नो-सेल्फ'को धर्मप्रति त्यति विरोधी थिइनँ तर सबै अद्भुत अस्तित्वमा आफ्नो आन्तरिक 'आत्मा' वा 'सेल्फ'को शून्यता भन्ने विचार मेरोमा राम्ररी भित्रिएको थिएन। के उनीहरू 'आत्मा'लाई व्यक्तित्वको रूपमा वा 'सेल्फ'लाई 'शाश्वत साक्षी'को रूपमा भन्दै थिए? के हामीले 'साक्षी'सँग पनि त्याग गर्नु पर्छ? के साक्षी आफै अर्को भ्रम थियो?

सोच छ, सोच्ने छैन
आवाज छ, सुन्ने छैन
दुःख छ, दुःखी छैन
कर्म छन्, कर्ता छैन

म उपरोक्त पद्यको अर्थमा गहिराइसम्म ध्यान गरिरहेँ जबसम्म कि एक दिन अचानक मैले 'टङ्स...' सुनेँ, यो एकदमै स्पष्ट थियो, त्यहाँ अरू केही थिएन, केवल आवाज मात्र र केही पनि छैन! र 'टङ्स...' गुञ्जन... यो एकदमै स्पष्ट, एकदमै जीवन्त थियो!

त्यो अनुभव एकदमै परिचित, एकदमै वास्तविक र एकदमै स्पष्ट थियो। यो 'म छु'को नै अनुभव थियो... यसमा विचार थिएन, अवधारणा थिएन, मध्यस्थ थिएन, कसै पनि थिएन, कुनै पनि बीचमा थिएन... यो के थियो? यो उपस्थिति थियो
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"! But this time it was not ‘I AM’, it was not asking ‘who am I’, it was not the pure sense of “I AM”, it was ‘TONGSss….’, the pure Sound…
Then came Taste, just the Taste and nothing else….
The heart beats…
The Scenery…

There was no gap in between, no longer a few months gap for it to arise…
There never was a stage to enter, no I to cease and never had it existed
There is no entry and exit point…
There is no Sound out there or in here…
There is no ‘I’ apart from the arising and ceasing…
The manifold of Presence…
Moment to moment Presence unfolds…"

Translated into Nepalese:

"! तर यस पटक यो 'म छु' होइन थियो, यो 'म को हुँ' भनेर सोध्दै थिएन, यो 'म छु'को शुद्ध अर्थ होइन थियो, यो 'टङ्सस...' थियो, शुद्ध ध्वनि...
त्यसपछि स्वाद आयो, केवल स्वाद र केही पनि छैन...
हृदयको धड्कन...
दृश्य...

बीचमा कुनै खाली ठाउँ थिएन, यसको उदय हुनका लागि केही महिनाको अन्तराल अब थिएन...
प्रवेश गर्ने कुनै चरण कहिल्यै थिएन, 'म' अन्त्य हुनु थिएन र कहिल्यै अस्तित्वमा थिएन
प्रवेश र निस्कासको कुनै बिन्दु छैन...
बाहिर वा भित्र कुनै ध्वनि छैन...
उदय र अन्त्यबाहेक कुनै 'म' छैन...
उपस्थितिको विविधता...
पल-पलको उपस्थिति विकसित हुँदै जान्छ..."

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Comments:

This is the beginning of seeing through no-self. Insight into no-self has arisen but non-dual experience is still very much 'Brahman' rather than 'Sunyata'; in fact it is more Brahman than ever. Now 'I AMness' is experienced in All.

Nevertheless it is a very important key phase where the practitioner experiences a quantum leap in perception untying the dualistic knot. This is also the key insight leading to the realization that 'All is Mind', all is just this One Reality.

The tendency to extrapolate an Ultimate Reality or Universal Consciousness where we are part of this Reality remains surprisingly strong. Effectively the dualistic knot is gone but the bond of seeing things inherently isn't. 'Dualistic' and 'inherent' knots that prevent the full experiencing of our Maha, empty and non-dual nature of pristine awareness are two very different 'perceptual spells' that blind.

The subsection 'On Second Stanza' of the post 'On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection' further elaborates this insight."

Translated into Nepalese:

"टिप्पणीहरू:

यो नो-सेल्फलाई देख्ने सुरुवात हो। नो-सेल्फमा अन्तर्दृष्टि उत्पन्न भएको छ तर नोन-डुअल अनुभव अझै पनि धेरै 'ब्रह्मान' भन्दा पनि 'शून्यता' हो; वास्तवमा यो जे जस्तो छ भन्दा पनि बढी 'ब्रह्मान' हो। अब 'म छु' सबैमा अनुभव गरिएको छ।

तथापि यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रमुख चरण हो जहाँ अभ्यासकर्ताले द्वैतवादी गाँठो खोल्ने दृष्टिकोणमा एक क्वान्टम छलाङ अनुभव गर्छन्। यो 'सबै मन हो', सबै केवल यो एक वास्तविकता मात्र हो भन्ने एहसासमा पुग्ने प्रमुख अन्तर्दृष्टि पनि हो।

जहाँ हामी यो वास्तविकताको भाग हौं भनेर एक अन्तिम वास्तविकता वा सार्वभौमिक चेतनामा प्रसारित गर्ने प्रवृत्ति आश्चर्यजनक रूपमा बलियो रहेको छ। प्रभावकारी रूपमा द्वैतवादी गाँठो हराएको छ तर चीजहरूलाई स्वाभाविक रूपमा देख्ने बन्धन छैन। 'द्वैतवादी' र 'स्वाभाविक' गाँठोहरू जसले हाम्रो महा, शून्य र नोन-डुअल स्वच्छ चेतनाको पूर्ण अनुभव गर्न बाधा पुर्याउँछन्, छुट्टै 'अनुभूतिका जादू' हुन् जसले अन्धो बनाउँछ।

पोस्ट 'अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता'को 'दोस्रो पद्य' उपखण्डले यस अन्तर्दृष्टिलाई थप विस्तार गर्दछ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Comments by Soh:

The beginning of non-dual realization and the gateless gate without entry and exit. One no longer seeks after a state of oblivion to get rid of self as in the case of Stage 3 but starts to realize and actualize the always-already-so of no-self and non-dual nature of Awareness. Still, Stage 4 tends to end up in the case of dissolving separateness into the pole of an ultimate pure subjectivity rather than seeing consciousness as the mere flow of phenomenality as in Stage 5, thus leaving traces of an Absolute.

Thusness wrote in 2005:

'Without 'self' oneness is immediately attained. There is only and always this Isness. Subject has always been the Object of observation. This is true samadhi without entering trance. Completely understanding this truth. It is the true way towards liberation. Every sound, sensation, arising of consciousness is so clear, real and vivid. Every moment is samadhi. The tip of the fingers in contact with the keyboard, mysteriously created the contact consciousness, what is it? Feel the entirety of beingness and realness. There is no subject... just Isness. No thought, there really is no thought and no 'self'. Only Pure Awareness.', 'How could anyone understand? The crying, the sound, the noise is buddha. It is all the experience of Thusness. To know the true meaning of this, Hold not even the slightest trace of 'I'. In the most natural state of ILessNess, All Is. Even if one said the same statement, the depth of experience differs. The is no point convincing anyone. Can anyone understand? Any form of rejection, Any sort of division Is to reject buddhahood. If there is a slightest sense of a subject, an experiencer, we miss the point. Natural Awareness is subjectless. The vividness and clarity. Feel, taste, see and hear with totality. There is always no 'I'. Thank you Buddha, You truly know. :)"

Translated into Nepalese:

"सोहका टिप्पणीहरू:

नोन-डुअल साक्षात्कारको सुरुवात र प्रवेश र निस्कास नभएको गेटलेस गेट। चरण ३ को अवस्थामा जस्तै आत्मालाई हटाउनको लागि विस्मृतिको अवस्थाको खोजी अब छैन तर नो-सेल्फ र नोन-डुअल प्रकृतिको चेतनाको सधैं-पहिलेदेखिको अवस्थालाई बुझ्न र वास्तविकतामा ल्याउन सुरु गर्दछ। तथापि, चरण ४ अन्तिमता व्यक्तिगत विषयको पोलमा अलग पृथकतालाई घोलेर चरण ५ मा जस्तै चेतनालाई केवल घटनात्मकताको प्रवाहको रूपमा देख्नुको सट्टा अन्तिम विषुद्ध विषयकत्वमा पुग्छ, यसले एक प्रकारको एब्सोलुटको छाप छोड्छ।

थस्नेसले २००५ मा लेखे:

'आत्मा बिना एकता तत्काल प्राप्त हुन्छ। केवल र सधैं यो इस्नेस हुन्छ। विषय सधैं अवलोकनको वस्तु रहेको छ। यो सत्य समाधि हो, त्रान्समा प्रवेश नगरी। यो सत्यलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने। यो मुक्तिको वास्तविक बाटो हो। प्रत्येक ध्वनि, अनुभूत
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Sensation, arising of consciousness is so clear, real and vivid. Every moment is samadhi. The tip of the fingers in contact with the keyboard, mysteriously created the contact consciousness, what is it? Feel the entirety of beingness and realness. There is no subject... just Isness. No thought, there really is no thought and no 'self'. Only Pure Awareness.', 'How could anyone understand? The crying, the sound, the noise is buddha. It is all the experience of Thusness. To know the true meaning of this, Hold not even the slightest trace of 'I'. In the most natural state of ILessNess, All Is. Even if one said the same statement, the depth of experience differs. There is no point convincing anyone. Can anyone understand? Any form of rejection, Any sort of division Is to reject buddhahood. If there is a slightest sense of a subject, an experiencer, we miss the point. Natural Awareness is subjectless. The vividness and clarity. Feel, taste, see and hear with totality. There is always no 'I'. Thank you Buddha, You truly know. :)"

Translated into Nepalese:

"चेतनाको उदय, अनुभूति एकदमै स्पष्ट, वास्तविक र जीवन्त छ। प्रत्येक क्षण समाधि हो। किबोर्डमा सम्पर्क गर्दै औँलाको टिप्पा, रहस्यमय रूपमा सम्पर्क चेतना सिर्जना गर्‍यो, यो के हो? पूर्ण अस्तित्व र वास्तविकतालाई महसुस गर्नुहोस्। कुनै विषय छैन... केवल इस्नेस छ। कुनै विचार छैन, वास्तवमा कुनै विचार र कुनै 'आत्मा' छैन। केवल शुद्ध चेतना।', 'कसरी कोही बुझ्न सक्छ? रुवाबासी, ध्वनि, शब्द बुद्ध हो। यो सबै थस्नेसको अनुभव हो। यसको सत्य अर्थ जान्नका लागि, 'म'को सानो पनि छाप नराख्नुहोस्। आईलेस्नेसको सबैभन्दा प्राकृतिक अवस्थामा, सबै छ। यदि कसैले समान वक्तव्य भने पनि, अनुभवको गहिराइ फरक हुन्छ। कसैलाई विश्वास दिलाउने कुरा छैन। कसैले बुझ्न सक्छ? कुनै पनि प्रकारको अस्वीकृति, कुनै पनि प्रकारको विभाजन बुद्धत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो। यदि विषय, अनुभवकर्ताको सानो पनि अनुभूति छ भने, हामी मुख्य बिन्दुलाई गुमाउँछौं। प्राकृतिक चेतना विषयविहीन छ। स्पष्टता र जीवन्तता। पूर्णतासाथ सबै कुरा महसुस, स्वाद, देख्न र सुन्नुहोस्। सधैं 'म' छैन। धन्यवाद बुद्ध, तपाईं साँच्चै जान्नुहुन्छ। :)"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 5: No Mirror Reflecting

There is no mirror reflecting
All along manifestation alone is.
The one hand claps
Everything IS!

Effectively Phase 4 is merely the experience of non-division between subject/object. The initial insight glimpsed from the anatta stanza is without self but in the later phase of my progress it appeared more like subject/object as an inseparable union, rather than absolutely no-subject. This is precisely the 2nd case of the Three levels of understanding Non-Dual. I was still awed by the pristineness and vividness of phenomena in phase 4.

Phase 5 is quite thorough in being no one and I would call this anatta in all 3 aspects -- no subject/object division, no doer-ship and absence of agent.

The trigger point here is the direct and thorough seeing that 'the mirror is nothing more than an arising thought'. With this, the solidity and all the grandeur of 'Brahman' goes down the drain. Yet it feels perfectly right and liberating without the agent and being simply as an arising thought or as a vivid moment of a bell resounding. All the vividness and presence remains, with an additional sense of freedom. Here a mirror/reflection union is clearly understood as flawed, there is only vivid reflection. There cannot be a 'union' if there isn't a subject to begin with. It is only in subtle recalling, that is in a thought recalling a previous moment of thought, that the watcher seems to exist. From here, I moved towards the 3rd degree of non-dual."

Translated into Nepalese:

"चरण ५: कुनै पनि दर्पण प्रतिबिम्बित नगर्ने

कुनै पनि दर्पण प्रतिबिम्बित नगर्ने
सधैँभरि प्रकटीकरण मात्रै हुन्छ।
एक हातले ताली बजाउँछ
सबै कुरा छ!

प्रभावकारी रूपमा चरण ४ केवल विषय/वस्तुबीचको न-विभाजनको अनुभव हो। अनात्ता पद्यबाट प्रारम्भिक अन्तर्दृष्टि आत्माबिना हो तर मेरो प्रगतिको पछिल्लो चरणमा यो विषय/वस्तुको अविभाज्य संघको रूपमा देखिन्थ्यो, बरु पूर्ण रूपमा नो-विषय होइन। यो नोन-डुअल बुझ्ने तीन तहको ठीक दोस्रो मामला हो। म चरण ४ मा घटनाहरूको शुद्धता र जीवन्तताबाट अझै पनि प्रभावित थिएँ।

चरण ५ पूर्ण रूपमा कुनै पनि हुनुमा निकै गहिरो छ र म यसलाई तीन आयाममा अनात्ता भन्नेछु -- विषय/वस्तु विभाजन नहुने, कर्ताहरूको अनुपस्थिति र एजेन्टको अभाव।

यहाँको ट्रिगर बिन्दु यो हो कि 'दर्पण केवल उदय हुने विचार भन्दा बढी केही छैन' भन्ने कुरालाई प्रत्यक्ष र गहिराइसम्म देख्ने हो। यससँग, 'ब्रह्मान'को स्थिरता र सबै महानता खर्च हुन्छ। तर यो पूर्ण रूपमा सही र मुक्तिदायी लाग्छ, एजेन्ट बिना र केवल उदय हुने विचार वा घण्टीको जीवन्त क्षणको रूपमा हुन्छ। सबै जीवन्तता र उपस्थिति कायम रहन्छ, स्वतन्त्रताको अतिरिक्त अनुभूति साथ। यहाँ दर्पण/प्रतिबिम्ब संघलाई स्पष्ट रूपमा त्रुटिपूर्ण रूपमा बुझिन्छ, केवल जीवन्त प्रतिबिम्ब छ। यदि शुरुमा विषय नै छैन भने 'संघ' हुन सक्दैन। यो केवल सूक्ष्म स्मरणमा हो, अर्थात एक विचारले अघिल्लो विचारलाई स्मरण गर्दा, पर्यवेक्षक जस्तै देखिन्छ। यहाँबाट, म नोन-डुअलको तेस्रो डिग्रीतर्फ बढेँ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 6: The Nature of Presence is Empty

Phase 4 and 5 are the grayscale of seeing through the subject that it does not exist in actuality (anatta), there are only the aggregates. However even the aggregates are empty (Heart Sutra). It may sound obvious but more often than not, even a practitioner who has matured the anatta experience (as in phase 5) will miss the essence of it.

As I have said earlier, phase 5 does appear to be final and it is pointless to emphasize anything. Whether one proceeds further to explore this empty nature of Presence and move into the Maha world of suchness will depend on our conditions.

At this juncture, it is necessary to have clarity on what Emptiness is not to prevent misunderstandings:

• Emptiness is not a substance
• Emptiness is not a substratum or background
• Emptiness is not light
• Emptiness is not consciousness or awareness
• Emptiness is not the Absolute
• Emptiness does not exist on its own
• Objects do not consist of emptiness
• Objects do not arise from emptiness
• Emptiness of the "I" does not negate the "I"
• Emptiness is not the feeling that results when no objects are appearing to the mind
• Meditating on emptiness does not consist of quieting the mind

Source: Non-Dual Emptiness Teaching
And I would like to add,

Emptiness is not a path of practice
Emptiness is not a form of fruition

Emptiness is the 'nature' of all experiences. There is nothing to attain or practice. What we have to realize is this empty nature, this ‘ungraspability’, ‘unlocatability ’ and ‘interconnectedness’ nature of all vivid arising. Emptiness will reveal that not only is there no ‘who’ in pristine awareness, there is no ‘where’ and ‘when’. Be it ‘I’, ‘Here’ or ’Now’, all are simply impressions that dependently originate in accordance with the principle of conditionality.

When there is this, that is.
With the arising of this, that arises.
When this is not, neither is that.
With the cessation of this, that ceases."

Translated into Nepalese:

"चरण ६: उपस्थितिको प्रकृति शून्य छ

चरण ४ र ५ विषयलाई यसले वास्तवमा अस्तित्वमा नभएको (अनात्ता) देख्ने ग्रेस्केल हुन्, केवल स्कन्धहरू मात्र छन्। तर स्कन्धहरू पनि शून्य हुन्छन् (हार्ट सूत्र)। यो प्रष्ट लाग्न सक्छ तर धेरैपटक अनात्ताको अनुभवले परिपक्क भएका अभ्यासकर्ताहरू (चरण ५ मा जस्तै) यसको सारलाई गुमाउँछन्।

जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ, चरण ५ अन्तिम जस्तो देखिन्छ र कुनै कुरा जोडेर जोड्नु निरर्थक छ। के कसैले उपस्थितिको यस शून्य प्रकृतिलाई थप पड्ताल गर्ने र सुच्नेसको विश्वतर्फ बढ्ने छ भन्ने हाम्रो अवस्थामा निर्भर गर्दछ।

यस सन्दर्भमा, गलत बुझाइहरू रोक्नका लागि शून्यता के होइन भन्ने कुरामा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ:

• शून्यता कुनै पदार्थ होइन
• शून्यता कुनै आधार वा पृष्ठभूमि होइन
• शून्यता प्रकाश होइन
• शून्यता चेतना वा जागरण होइन
• शून्यता अन्तिम होइन
• श
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"• Emptiness does not exist on its own
• Objects do not consist of emptiness
• Objects do not arise from emptiness
• Emptiness of the 'I' does not negate the 'I'
• Emptiness is not the feeling that results when no objects are appearing to the mind
• Meditating on emptiness does not consist of quieting the mind

Source: Non-Dual Emptiness Teaching
And I would like to add,

Emptiness is not a path of practice
Emptiness is not a form of fruition

Emptiness is the 'nature' of all experiences. There is nothing to attain or practice. What we have to realize is this empty nature, this ‘ungraspability’, ‘unlocatability’ and ‘interconnectedness’ nature of all vivid arising. Emptiness will reveal that not only is there no ‘who’ in pristine awareness, there is no ‘where’ and ‘when’. Be it ‘I’, ‘Here’ or ’Now’, all are simply impressions that dependently originate in accordance with the principle of conditionality.

When there is this, that is.
With the arising of this, that arises.
When this is not, neither is that.
With the cessation of this, that ceases.
The profundity of this four-liner principle of conditionality is not in words. For a more theoretical exposition, see Non-Dual Emptiness Teachings by Dr. Greg Goode; for a more experiential narration, see the subsection 'On Emptiness' and 'On Maha' of the post 'On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection'."

Translated into Nepalese:

"• शून्यता आफैमा अस्तित्वमा छैन
• वस्तुहरू शून्यताको संरचना गर्दैनन्
• वस्तुहरू शून्यताबाट उत्पन्न हुँदैनन्
• 'म'को शून्यता 'म'लाई नकार्दैन
• शून्यता मनमा कुनै वस्तुहरू नदेखिने भावना होइन
• शून्यतामा ध्यान गर्नु मनलाई शान्त गर्ने कुरामा समावेश छैन

स्रोत: नोन-डुअल शून्यता शिक्षण
र मैले थप्न चाहन्छु,

शून्यता अभ्यासको मार्ग होइन
शून्यता कुनै प्रकारको फल होइन

शून्यता सबै अनुभवहरूको 'प्रकृति' हो। प्राप्त गर्न वा अभ्यास गर्न केही छैन। हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो शून्य प्रकृति हो, यो ‘अग्रहणीयता’, ‘अस्थानीयता’ र ‘अन्तर्सम्बन्धितता’ प्रकृति जुन सबै जीवन्त उदयमा छ। शून्यताले प्रकट गर्नेछ कि केवल 'को' छैन शुद्ध चेतनामा, 'कहाँ' र 'कहिले' पनि छैन। चाहे 'म', 'यहाँ' वा 'अहिले', सबै केवल प्रभावमा निर्भर गर्दै उत्पन्न हुने छापहरू हुन्।

यदि यो छ, त्यो छ।
यसको उदयसँग, त्यो उदय हुन्छ।
यदि यो छैन, त्यो पनि छैन।
यसको अन्त्यसँग, त्यो पनि अन्त्य हुन्छ।
यो चार-लाइनको सर्त प्रणालीको गहिराइ शब्दमा छैन। थोरै अधिक तात्त्विक प्रदर्शनको लागि, डा. ग्रेग गुडको नोन-डुअल शून्यता शिक्षण हेर्नुहोस्; थप अनुभवात्मक वर्णनको लागि, पोस्ट 'अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता'को 'शून्यता' र 'महा' उपखण्ड हेर्नुहोस्।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Comments:

Here practice is clearly understood as neither going after the mirror nor escaping from the maya reflection; it is to thoroughly 'see' the 'nature' of reflection. To see that there is really no mirror other than the on-going reflection due to our emptiness nature. Neither is there a mirror to cling to as the background reality nor a maya to escape from. Beyond these two extremes lies the middle path -- the prajna wisdom of seeing that the maya is our Buddha nature.

Recently An Eternal Now has updated some very high quality articles that better described the maha experience of suchness. Do read the following articles:

    Emancipation of Suchness
    Buddha-Dharma: A Dream in a Dream

The last 3 subsections ('On Emptiness', 'On Maha in Ordinariness', 'Spontaneous Perfection') of the post 'On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection' elaborates this phase of emptiness insight and the gradual progress of maturing the experience into the effortless mode of practice. It is important to know that in addition to the experience of the unfindability and ungraspability of emptiness, the interconnectedness of everything creating the Maha experience is equally precious."

Translated into Nepalese:

"टिप्पणीहरू:

यहाँ अभ्यास दर्पण पछि लाग्ने वा माया प्रतिबिम्बबाट बच्ने रूपमा नभई, प्रतिबिम्बको 'प्रकृति'लाई पूर्ण रूपमा 'देख्ने' कुरामा स्पष्ट बुझिन्छ। यो हेर्ने कि हाम्रो शून्यता प्रकृतिका कारण जारी प्रतिबिम्बबाहेक अरु कुनै दर्पण छैन। न त पृष्ठभूमि वास्तविकतामा झुण्डिने दर्पण छ, न त मायाबाट बच्ने कुरा छ। यी दुई चरमताको बाहिर मध्य मार्ग छ -- माया हाम्रो बुद्ध प्रकृति भएको कुरा देख्ने प्रज्ञा ज्ञान।

हालैका समयमा एन इटर्नल नाउले सुच्नेसको अनुभवलाई उत्तम रूपमा वर्णन गर्ने केही उच्च गुणस्तरका लेखहरू अपडेट गरेका छन्। निम्नलिखित लेखहरू पढ्नुहोस्:

    सुच्नेसको मुक्ति
    बुद्ध-धर्म: सपनामा सपना

पोस्ट 'अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता'का अन्तिम ३ उपखण्डहरू ('शून्यता', 'महा सामान्यतामा', 'स्वत: पूर्णता')ले यस चरणको शून्यता अन्तर्दृष्टि र अनुभवलाई बिना प्रयासको अभ्यास मोडमा परिपक्व बनाउने प्रक्रियालाई विस्तृत गर्दछ। शून्यताको अप्राप्यता र अग्रहणीयताको अनुभवको अतिरिक्त, सबै कुराको अन्तर्सम्बन्धितताले सृजना गर्ने महा अनुभव पनि समान रूपमा मूल्यवान छ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Stage 7: Presence is Spontaneously Perfected

After cycles and cycles of refining our practice and insights, we will come to this realization:

Anatta is a seal, not a stage.
Awareness has always been non-dual.
Appearances have always been Non-arising.
All phenomena are ‘interconnected’ and by nature Maha.
All are always and already so. Only dualistic and inherent views are obscuring these experiential facts and therefore what is really needed is simply to experience whatever arises openly and unreservedly (See section 'On Spontaneous Perfection'). However this does not denote the end of practice; practice simply moves to become dynamic and conditions-manifestation based. The ground and the path of practice become indistinguishable.

Comments:

The entire article of On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection can be seen as the different approaches toward the eventual realization of this already perfect and uncontrived nature of awareness."

Translated into Nepalese:

"चरण ७: उपस्थिति स्वत: पूर्णता

हाम्रो अभ्यास र अन्तर्दृष्टिहरूलाई बारम्बार परिष्कृत गरेपछि, हामी यस एहसासमा पुग्छौं:

अनात्ता एक चिह्न हो, चरण होइन।
चेतना सधैं नोन-डुअल रहेको छ।
देखावटहरू सधैं नोन-अराइजिंग छन्।
सबै घटनाहरू 'अन्तर्सम्बन्धित' र प्रकृतिले महा छन्।
सबै कुराहरू सधैं र पहिलेदेखि नै यस्तै छन्। केवल द्वैतवादी र अन्तर्निहित दृष्टिकोणहरूले यी अनुभवात्मक तथ्यहरूलाई अस्पष्ट बनाइरहेका छन् र त्यसैले वास्तवमा आवश्यक कुरा के हो भने जे पनि उदय हुन्छ, त्यसलाई खुलेर र बिना संकोच अनुभव गर्नु हो (भाग 'स्वत: पूर्णता' हेर्नुहोस्)। तर यसले अभ्यासको अन्त्य भनेको होइन; अभ्यास गतिशील र स्थिति-प्रकटीकरण आधारित बन्दै जान्छ। अभ्यासको आधार र पथ अबिभाज्य हुन जान्छन्।

टिप्पणीहरू:

'अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वत: पूर्णता'को पूरै लेखलाई यस अवस्थाको चेतनाको पहिलेदेखिको पूर्ण र अनिर्मित प्रकृतिको अन्ततः एहसासतर्फ फरक दृष्टिकोणको रूपमा हेर्न सकिन्छ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"You are welcome to join our discussion group on Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

As of now - Year 2019, about 12 years after this article was first written by Thusness, more than 30 people have realised anatta (2022 update: now more than 60 by my count!) through encountering this blog, myself or Thusness. I am glad that these articles and blog have been of a positive impact to the spiritual community, and I'm confident that it will continue to be of benefit to many more seekers in years to come.

It has come to my attention after all these years that despite the clear descriptions by Thusness above, the Thusness 7 Stages of insights are very often misapprehended. This is why further clarifications and elaborations are necessary.

Do refer to these articles for more commentaries by Thusness on the 7 stages:

Difference Between Thusness Stage 1 and 2 and other Stages
Buddha Nature is NOT "I Am"
Wrong Interpretation of I AM as Background
Difference Between Thusness Stage 4 and 5 (Substantial Non-duality vs Anatta)
Difference Between Thusness Stage 4 and 5 (2nd article, shorter one commented by Soh)
Two Types of Nondual Contemplation after I AM (On How to Realize Anatta)
Advice for Taiyaki (Pointers for Post-Anatta Contemplation)
+A and -A Emptiness (On the two experiential insights involved in Thusness Stage 6)
My Favourite Sutra, Non-Arising and Dependent Origination of Sound
Non-Arising due to Dependent Origination
Total Exertion and Practices
 
For more pointers on how to investigate and contemplate to attain each of those realizations above, see Book Recommendations 2019 and Practice Advise"

Translated into Nepalese:

"तपाईंलाई हाम्रो फेसबुक चर्चा समूहमा सामेल हुन स्वागत छ - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

हाल - वर्ष २०१९, यो लेख थस्नेसद्वारा पहिलो पटक लेखिएको लगभग १२ वर्षपछि, ३० भन्दा बढी मानिसहरूले अनात्ता साक्षात्कार गरेका छन् (२०२२ अपडेट: अब मेरो गणना अनुसार ६० भन्दा बढी!) यो ब्लग, म वा थस्नेससँग भेट्ने माध्यमबाट। म खुशी छु कि यी लेखहरू र ब्लगले आध्यात्मिक समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्, र म विश्वस्त छु कि यसले आउने वर्षहरूमा धेरै खोजी गर्नेहरूको लागि फाइदा पुर्‍याइरहनेछ।

यी सबै वर्षहरूपछि मेरो ध्यानमा आएको कुरा यो हो कि थस्नेसका स्पष्ट विवरणहरू भए पनि, थस्नेसका ७ चरणहरूको अन्तर्दृष्टि धेरैपटक गलत बुझिन्छ। यसैले थप स्पष्टीकरण र विस्तारको आवश्यकता छ।

यी ७ चरणहरूमा थस्नेसका थप टिप्पणीहरूका लागि यी लेखहरू हेर्नुहोस्:

थस्नेस चरण १ र २ र अन्य चरणहरू बीचको फरक
बुद्ध प्रकृति "म छु" होइन
"म छु"लाई पृष्ठभूमिको रूपमा गलत व्याख्या
थस्नेस चरण ४ र ५ बीचको फरक (व्यापक नोन-डुअलिटी बनाम अनात्ता)
थस्नेस चरण ४ र ५ बीचको फरक (दोस्रो लेख, सोहद्वारा टिप्पणी गरिएको छोटो लेख)
"म छु" पछि नोनडुअल चिन्तनका दुई प्रकार (अनात्ता कसरी साक्षात्कार गर्ने)
तैयाकीको लागि सल्लाह (अनात्ता चिन्तनपछिको संकेत)
+ए र -ए शून्यता (थस्नेस चरण ६ मा संलग्न दुई अनुभवात्मक अन्तर्दृष्टि)
मेरो मनपर्ने सूत्र, नोन-अराइजिंग र प्रत्याश्रित उत्पत्ति
नोन-अराइजिंग प्रत्याश्रित उत्पत्तिका कारण
कुल परिश्रम र अभ्यासहरू
 
उपरोक्त प्राप्तिहरूमा प्रत्येकमा कसरी अनुसन्धान र चिन्तन गर्ने भनेर जान्नको लागि, २०१९ को पुस्तक सिफारिसहरू र अभ्यास सल्लाह हेर्नुहोस्।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"It is important to note that it is common to have certain insights into no-self, impersonality and non-doership, and yet it is not the same as the insight of Thusness Stage 5 or even Thusness Stage 4, as discussed in Non-Doership is Not Yet Anatta Realization. If you think you realised Anatta or Stage 5, make sure to check out this article, as it is often very common to mistaken non-doership, substantialist non-duality or even a state of no-mind for the insight of anatta: Different Degress of No-Self: Non-Doership, Non-dual, Anatta, Total Exertion and Dealing with Pitfalls. It is my estimate that when someone says they have broken through to no-self, 95% to 99% of the time they are referring to impersonality or non-doership, not even non dual, let alone the true realization of anatman (Buddhism's no-self dharma seal).

Furthermore, another common mistake is to think that the peak experience of no-mind (where any trace or sense of being a subject/perceiver/self/Self behind experience temporarily dissolves and what's left is simply 'just experience' or 'just the vivid colors/sounds/scents/taste/touch/thought) is similar to the anatta 'dharma-seal' insight/realization of Thusness Stage 5. It is not the same. It is common to have an experience, but rare to have realization. Yet it is the realization of anatta that stabilizes the experience, or makes it effortless."

Translated into Nepalese:

"यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि नो-सेल्फ, निर्व्यक्तित्व र नोन-डोएरशिपमा केही अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुनु सामान्य हो, तर यो थस्नेस चरण ५ वा यहाँसम्म कि थस्नेस चरण ४ को अन्तर्दृष्टिसँग समान होइन, जस्तो कि 'नोन-डोएरशिप इज नट येट अनात्ता रियलाइजेशन'मा छलफल भएको छ। यदि तपाईंले अनात्ता वा चरण ५ साक्षात्कार गरेको सोच्नुहुन्छ भने, यो लेख अवश्य हेर्नुहोस्, किनकि नोन-डोएरशिप, वस्तुवादी नोन-डुअलिटी वा यहाँसम्म कि नो-माइंडको अवस्थालाई अनात्ताको अन्तर्दृष्टिको रूपमा गलत बुझ्नु धेरै सामान्य छ: नो-सेल्फका विभिन्न डिग्रीहरू: नोन-डोएरशिप, नोन-डुअल, अनात्ता, टोटल एक्जर्शन र पिटफल्स सँग डिलिङ। मेरो अनुमान अनुसार, जब कोही भन्छन् कि उनीहरूले नो-सेल्फमा भेद गरेका छन् भने, ९५% देखि ९९% समयमा उनीहरू निर्व्यक्तित्व वा नोन-डोएरशिपको बारेमा मात्र उल्लेख गरिरहेका हुन्छन्, नोन डुअल भन्दा टाढा, अनात्मन (बौद्ध धर्मको नो-सेल्फ धर्म चिह्न)को वास्तविक साक्षात्कारको बारेमा नै छैन।

त्यसैगरी, अर्को सामान्य गल्ती भनेको नो-माइंडको शिखर अनुभवलाई (जहाँ अनुभव पछाडि एक विषय/अनुभवकर्ता/आत्मा/सेल्फको कुनै पनि ट्रेस वा अनुभूति अस्थायी रूपमा गायब भइसकेको छ र बाँकी केवल 'केवल अनुभव' वा 'केवल जीवन्त रंगहरू/ध्वनिहरू/गन्धहरू/स्वादहरू/स्पर्श/विचार') थस्नेस चरण ५ को अनात्ता 'धर्म-चिह्न
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"'insight/realization is similar to the anatta 'dharma-seal' insight/realization of Thusness Stage 5. It is not the same. It is common to have an experience, but rare to have realization. Yet it is the realization of anatta that stabilizes the experience, or makes it effortless. For example, in my case, after the realization of anatta has arisen and stabilized, I do not have the slightest trace or sense of subject/object division or agency for about 8 years, till now, and John Tan reports the same for the past 20+ years (he realised anatta in 1997 and overcame the trace of background in a year or so). It should be noted that overcoming subject/object division and agency (which happens even at Thusness Stage 5) does not mean other subtler obscurations are eliminated -- the complete elimination of this is full Buddhahood (a topic that is discussed in the article Buddhahood: The End of All Emotional/Mental Afflictions and Knowledge Obscurations, as well as Traditional Buddhist Attainments: Arahantship and Buddhahood chapter in Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind). That is natural after realization sinks in to replace the old paradigm or conditioned ways of perception, it's a bit like figuring out a picture puzzle and never unseeing it again. However this does not indicate an end or finality to practice, or the attainment of Buddhahood. Practice still goes on, it simply becomes dynamic and condition-based as stated in Stage 7, even Stage 7 is not a finality. The topic of experience vs realization is discussed further in No Mind and Anatta, Focusing on Insight. It is also common to fall into the disease of non-conceptuality, mistaking that as the source of liberation and thus clinging to or seeking a state of non-conceptuality as the main object of practice, whereas liberation comes only through the dissolving of ignorance and views (of subject/object duality, and inherent existence) that cause reification, by insight and realization. (See: The Disease of Non-Conceptuality) It is true that reification is conceptual. But merely training to be non-conceptual is simply suppressing the symptoms while not treating the cause - ignorance (resting in non-conceptual presencing is important as part of meditative training but must go along with wisdom [insight into anatta, dependent origination and emptiness] as the natural ongoing actualization of anatta). For non-reification leads to non-conceptuality but non-conceptuality itself does not lead to non-reified perception."

Translated into Nepalese:

"‘अन्तर्दृष्टि/साक्षात्कार’ थस्नेस चरण ५ को अनात्ता 'धर्म-चिह्न' अन्तर्दृष्टि/साक्षात्कारसँग समान हो भन्ने कुरा हो। यो समान छैन। अनुभव प्राप्त गर्नु सामान्य हो, तर अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नु दुर्लभ छ। तथापि अनात्ताको साक्षात्कार नै अनुभवलाई स्थिर पार्दछ, वा यसलाई निरायास बनाउँछ। उदाहरणका लागि, मेरो केसमा, अनात्ताको साक्षात्कार भएपछि र स्थिर भएपछि, म सामान्यतया ८ वर्षसम्म, अबसम्म, विषय/वस्तु विभाजन वा एजेन्सीको सानो पनि अनुभूति वा चिन्ह छैन, र जोन तानले पछिल्ला २०+ वर्षहरूमा समान रिपोर्ट गरेका छन् (उनले अनात्ता १९९७ मा साक्षात्कार गरे र एक वर्ष वा त्यस्तैमा पृष्ठभूमिको चिन्ह नाघे)। यसलाई नोट गर्नु आवश्यक छ कि विषय/वस्तु विभाजन र एजेन्सीलाई पार गर्नु (जुन थस्नेस चरण ५ मा पनि हुन्छ) भनेको अन्य सूक्ष्म अवरोधहरू निकालिएको छैन -- यसको पूर्ण निष्कासन नै पूर्ण बुद्धत्व हो (यो विषय 'बुद्धत्व: सबै भावनात्मक/मानसिक विकारहरू र ज्ञान अवरोधहरूको अन्त्य' लेखमा छलफल भएको छ, साथै 'अवेकनिंग टु रियालिटी: द गाइड टु द नेचर अफ माइंड' पुस्तकमा परम्परागत बौद्ध उपलब्धिहरू: अरहन्तशिप र बुद्धत्व अध्यायमा पनि छ)। यो स्वाभाविक हो, अन्तर्दृष्टि पुरानो परिदृश्य वा परिस्थितिबाट प्राप्त गरिएको दृष्टिकोणलाई प्रतिस्थापन गरेपछि, यो केहि हदसम्म एउटा चित्र पजल फेला पारेर फेरि कहिल्यै नदेख्ने जस्तै हो। तथापि यसले अभ्यासको अन्त वा अन्तिमता वा बुद्धत्व प्राप्तिको संकेत गर्दैन। अभ्यास जारी रहन्छ, यो केवल गतिशील र स्थिति-आधारित बन्दै जान्छ जस्तो कि चरण ७ मा उल्लेख गरिएको छ, यहाँसम्म कि चरण ७ पनि अन्तिमता होइन। अनुभव बनाम अन्तर्दृष्टि विषयलाई 'न
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"No Mind and Anatta, Focusing on Insight' further discusses. It is also common to fall into the disease of non-conceptuality, mistaking that as the source of liberation and thus clinging to or seeking a state of non-conceptuality as the main object of practice, whereas liberation comes only through the dissolving of ignorance and views (of subject/object duality, and inherent existence) that cause reification, by insight and realization. (See: The Disease of Non-Conceptuality) It is true that reification is conceptual. But merely training to be non-conceptual is simply suppressing the symptoms while not treating the cause - ignorance (resting in non-conceptual presencing is important as part of meditative training but must go along with wisdom [insight into anatta, dependent origination and emptiness] as the natural ongoing actualization of anatta). For non-reification leads to non-conceptuality but non-conceptuality itself does not lead to non-reified perception."

Translated into Nepalese:

"'नो माइंड एण्ड अनात्ता, फोकसिंग अन इनसाइट' थप छलफल गर्छ। यो पनि सामान्य हो नोन-कन्सेप्चुअलिटीको रोगमा पर्नु, त्यसलाई मुक्तिको स्रोतको रूपमा गलत समझ्दै, अभ्यासको मुख्य वस्तुको रूपमा नोन-कन्सेप्चुअलिटीको अवस्थालाई आकर्षित गर्ने वा खोज्ने, जबकि मुक्ति केवल अज्ञान र दृष्टिकोणहरू (विषय/वस्तु द्वैतता, र स्वाभाविक अस्तित्व)को विलयबाट आउँछ जसले पुनर्स्थापना गर्दछ, अन्तर्दृष्टि र साक्षात्कारबाट। (हेर्नुहोस्: नोन-कन्सेप्चुअलिटीको रोग) यो सत्य हो कि पुनर्स्थापना संकल्पनात्मक हो। तर केवल नोन-कन्सेप्चुअल हुने प्रशिक्षण लिनु भनेको केवल लक्षणहरू दबाउनु हो जबकि कारण - अज्ञान - निकाल्नु होइन (नोन-कन्सेप्चुअल प्रेजेन्सिंगमा आराम गर्नु ध्यान अभ्यासको हिस्सा को रूपमा महत्त्वपूर्ण छ तर ज्ञानसँग [अनात्ता, प्रत्याश्रित उत्पत्ति र शून्यता]को अन्तर्दृष्टि अनात्ताको प्राकृतिक निरन्तर प्रकटीकरणको रूपमा जानुपर्छ)। पुनर्स्थापना नोन-कन्सेप्चुअलिटीमा लैजान्छ तर नोन-कन्सेप्चुअलिटी आफैले पुनर्स्थापित प्रत्यक्षीकरणमा लैजाँदैन।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Also, it is very important to understand that the 7 stages are not rankings of 'importance', but are simply the order of how certain insights unfolded in Thusness's journey, although I too have gone through the stages in pretty much the same order. Each realization in the Thusness 7 Stages is important and precious. The realization of 'I AMness' should not be seen as being 'less important' or 'arbitrary' when compared with the realization of emptiness, and I often tell people to start with or go through the I AMness realization to bring out the aspect of luminosity first (for some others, this aspect will only be obvious in later phases of practice). Or as Thusness said in the past, we should 'see all as important insights to release the deep karmic conditioning so that clarity becomes effortless, uncontrived, free and liberating.' The phases of realizations may not necessarily arise in the same order or linear way for each person, and one may need to cycle through the insights a couple of times for 'deepening' (see: Are the insight stages strictly linear?) Furthermore, as Thusness said, 'The anatta I realized is quite unique. It is not just a realization of no-self. But it must first have an intuitive insight of Presence. Otherwise will have to reverse the phases of insights' (see: Anatta and Pure Presence)

And as Thusness wrote before, 'Hi Jax, Despite all differences we may have about lower yanas, no practices needed, Absolute… I really appreciate your zealous attempt to bring this message into view and I agree with you wholeheartedly on this aspect of “transmission”. If one truly wants this essence to be “transmitted”, how can it be otherwise? For what that is to be passed is truly of different dimension, how can it be adulterated with words and forms? The ancient teachers are extremely serious observing and waiting for the right condition to pass the essence unreservedly and wholeheartedly. So much so that when the essence is transmitted, it must boil the blood and penetrate deep into the bone marrow. The entire body-mind must become one opening eye. Once open, everything turns “spirit”, mind intellect drops and what’s left is aliveness and intelligence everywhere! Jax, I sincerely hope you well, just don’t leave trace in the Absolute. Gone!'"

Translated into Nepalese:

"त्यसैगरी, यो बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि ७ चरणहरू 'महत्त्वपूर्णता'को श्रेणीकरण होइनन्, तर केवल थस्नेसको यात्रामा केही अन्तर्दृष्टिहरू कसरी विकसित भए भन्ने क्रम हो, यद्यपि म पनि लगभग उस्तै क्रममा चरणहरूबाट गुज्रिएको छु। थस्नेसका ७ चरणहरूमा प्रत्येक साक्षात्कार महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान छ। 'म छु'को साक्षात्कारलाई शून्यताको साक्षात्कारसँग तुलना गर्दा 'कम महत्त्वपूर्ण' वा 'यादृच्छिक'को रूपमा हेर्नु हुँदैन, र म धेरै पटक मानिसहरूलाई प्रकाशको पक्ष निकाल्न पहिले 'म छु'को साक्षात्कारबाट सुरु गर्न वा त्यसमा जान सल्लाह दिन्छु (केही अन्यहरूका लागि, यो पक्ष पछिल्ला चरणहरूमा मात्र स्पष्ट हुन्छ)। वा जस्तो कि थस्नेसले अघि भनेका थिए, हामीले 'सबैलाई गहिरो कर्मिक सर्तहरू छोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टिको रूपमा हेर्नुपर्छ जसले च
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Clarity becomes effortless, uncontrived, free and liberating.' The phases of realizations may not necessarily arise in the same order or linear way for each person, and one may need to cycle through the insights a couple of times for 'deepening' (see: Are the insight stages strictly linear?) Furthermore, as Thusness said, 'The anatta I realized is quite unique. It is not just a realization of no-self. But it must first have an intuitive insight of Presence. Otherwise will have to reverse the phases of insights' (see: Anatta and Pure Presence)

And as Thusness wrote before, 'Hi Jax, Despite all differences we may have about lower yanas, no practices needed, Absolute… I really appreciate your zealous attempt to bring this message into view and I agree with you wholeheartedly on this aspect of “transmission”. If one truly wants this essence to be “transmitted”, how can it be otherwise? For what that is to be passed is truly of different dimension, how can it be adulterated with words and forms? The ancient teachers are extremely serious observing and waiting for the right condition to pass the essence unreservedly and wholeheartedly. So much so that when the essence is transmitted, it must boil the blood and penetrate deep into the bone marrow. The entire body-mind must become one opening eye. Once open, everything turns “spirit”, mind intellect drops and what’s left is aliveness and intelligence everywhere! Jax, I sincerely hope you well, just don’t leave trace in the Absolute. Gone!'"

Translated into Nepalese:

"स्पष्टता निरायास, अनिर्मित, स्वतन्त्र र मुक्तिदायी हुन्छ।' अन्तर्दृष्टिका चरणहरू प्रत्येक व्यक्तिको लागि एकै क्रम वा रैखिक तरिकाले उत्पन्न हुन सक्दैन, र कसैले 'गहिराइ'को लागि केहि पटक अन्तर्दृष्टिहरूमा चक्रीय गर्न सक्छन् (हेर्नुहोस्: के अन्तर्दृष्टि चरणहरू कडाइपूर्वक रैखिक हुन्छन्?) त्यसैले, जस्तो कि थस्नेसले भनेका थिए, 'मैले साक्षात्कार गरेको अनात्ता निकै अनौठो छ। यो केवल नो-सेल्फको साक्षात्कार मात्र होइन। तर पहिला उपस्थितिको अन्तर्ज्ञानात्मक अन्तर्दृष्टि हुनुपर्छ। नत्र अन्तर्दृष्टिका चरणहरूलाई उल्टाउनु पर्नेछ' (हेर्नुहोस्: अनात्ता र शुद्ध उपस्थिति)

र जस्तो कि थस्नेसले अघि लेखेका थिए, 'नमस्कार ज्याक्स, निम्न यानहरूका बारेमा हामीसँग भिन्नताहरू भए पनि, कुनै अभ्यास आवश्यक छैन, अब्सोल्युट… म तपाईंको यो सन्देशलाई दृष्टिमा ल्याउने उत्साहपूर्ण प्रयासको लागि धेरै सराहना गर्छु र यस 'ट्रान्समिशन' पक्षमा तपाईंसँग पूर्णतया सहमत छु। यदि कोही यो सारलाई 'ट्रान्समिट' गर्न चाहन्छन् भने, अर्को कसरी हुन सक्छ? जुन कुरा पारित हुनुपर्दछ त्यो वास्तवमा फरक आयामको हो, त्यसलाई शब्द र रूपहरूसँग खोटो गर्न कसरी सकिन्छ? प्राचीन शिक्षकहरू सारलाई बिना संकोच र पूर्ण हृदयले पारित गर्न सही अवस्था पर्खन र निरीक्षण गर्न अत्यन्तै गम्भीर हुन्छन्। यस्तो हदसम्म कि जब सार पारित हुन्छ, त्यसले रगत उमाल्नुपर्छ र हाड्नालीमा गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ। सम्पूर्ण शरीर-मन एक खुल्ला आँखा बन्नुपर्छ। एकपटक खुलेपछि, सबै कुरा 'आत्मा'मा परिणत हुन्छ, मन बुद्धि छाड्छ र बाँकी रहन्छ जीवन्तता र बुद्धिमत्ता हरतर्फ! ज्याक्स, म तपाईंको कल्याणको लागि हार्दिक आशा गर्छु, अब्सोल्युटमा कुनै पनि चिन्ह नछोड्नुहोस्। गए!'"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Also, it is very important to understand that having a conceptual understanding of no-self, dependent origination and emptiness is very different from direct realization. As I told Mason Spransy in The Importance of Luminosity, it is very possible to have the conceptual understanding of Stage 6 but lacking in direct realization (see: Suchness / Mason Spransy). As Thusness pointed out in Purpose of Madhyamaka, if after all the analysis and contemplations of Madhyamaka (Buddhist emptiness teachings taught by Nagarjuna) one is unable to realize that the mundane is precisely where one's natural radiance is fully expressed, a separate pointing is necessary.

Many may wonder, why the need for so many phases of insights? Is there a way to reach liberation instantly? Some people find all these stages and information to be overly complex. Isn't truth something that is direct and simple? For the fortunate few (or perhaps, someone of 'higher capacity'), like Bahiya of the Bark Clothe, they were able to attain liberation immediately upon hearing a single verse of Dhamma/Dharma from the Buddha. For the majority of us, there is a process of uncovering truth and penetrating our thick layers of delusions. It is very common to get stuck at a phase of realization and think that one has reached a finality (even in earlier phases like Thusness Stage 1), but are still unable to dissolve subtle identities and reification that cause clinging, thus preventing liberation. If one is able to penetrate by insight and dissolve all self/Self/identities/reifications at once, one may be liberated on the spot. But if (most likely the case) one does not have this capacity to penetrate all delusions at once, further pointings and phases of insights are necessary. As Thusness said, 'Although Joan Tollifson spoke of the natural non-dual state as something “so simple, so immediate, so obvious, so ever-present that we often overlook”, we have to understand that to even come to this realization of the “Simplicity of What Is”, a practitioner will need to undergo a painstaking process of de-constructing the mental constructs. We must be deeply aware of the ‘blinding spell’ in order to understand consciousness. I believe Joan must have gone through a period of deep confusions, not to under-estimate it. :)' (Excerpt from: Three Paradigms with Nondual Luminosity)"

Translated into Nepalese:

"त्यसैगरी, यो बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि नो-सेल्फ, प्रत्याश्रित उत्पत्ति र शून्यताको संकल्पनात्मक बुझाइ भएको हुनु र प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट निकै फरक हुन्छ। जस्तै मैले मेसन स्प्रान्सीलाई 'द इम्पोर्टेन्स अफ लुमिनोसिटी'मा भनेको थिए, चरण ६ को संकल्पनात्मक बुझाइ हुनु सम्भव छ तर प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा कमी हुन्छ (हेर्नुहोस्: सुच्नेस / मेसन स्प्रान्सी)। जस्तै थस्नेसले माध्यमिकाको उद्देश्यमा उल्लेख गरेका छन्, माध्यमिका (नागार्जुनाद्वारा सिकाइएको बौद्ध शून्यता शिक्षा)को सबै विश्लेषण र चिन्तनपछि कसैले पनि यदि यो बुझ्न सक्दैनन् कि सामान्य अवस्था नै उनको प्राकृतिक चमक पूर्ण रूपमा प्रकट हुने स्थान हो, भिन्न प्रकारको संकेत आवश्यक छ।

धेरैलाई चिन्ता हुन सक्छ, किन यति धेरै अन्तर्दृष्टिका चरणहरूको आवश्यकता छ? के तत्काल मुक्ति प्राप्त गर्ने तरिका छ? केही मानिसहरूले यी सबै चरणहरू र जानकारीहरूलाई अत्यन्तै जटिल मान्छन्। के सत्य एकदम सरल र प्रत्यक्ष हुँदैन? 'उच्च क
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Many may wonder, why the need for so many phases of insights? Is there a way to reach liberation instantly? Some people find all these stages and information to be overly complex. Isn't truth something that is direct and simple? For the fortunate few (or perhaps, someone of 'higher capacity'), like Bahiya of the Bark Clothe, they were able to attain liberation immediately upon hearing a single verse of Dhamma/Dharma from the Buddha. For the majority of us, there is a process of uncovering truth and penetrating our thick layers of delusions. It is very common to get stuck at a phase of realization and think that one has reached a finality (even in earlier phases like Thusness Stage 1), but are still unable to dissolve subtle identities and reification that cause clinging, thus preventing liberation. If one is able to penetrate by insight and dissolve all self/Self/identities/reifications at once, one may be liberated on the spot. But if (most likely the case) one does not have this capacity to penetrate all delusions at once, further pointings and phases of insights are necessary. As Thusness said, 'Although Joan Tollifson spoke of the natural non-dual state as something “so simple, so immediate, so obvious, so ever-present that we often overlook”, we have to understand that to even come to this realization of the “Simplicity of What Is”, a practitioner will need to undergo a painstaking process of de-constructing the mental constructs. We must be deeply aware of the ‘blinding spell’ in order to understand consciousness. I believe Joan must have gone through a period of deep confusions, not to under-estimate it. :)' (Excerpt from: Three Paradigms with Nondual Luminosity)"

Translated into Nepalese:

"धेरैले सोच्न सक्छन्, यति धेरै अन्तर्दृष्टिका चरणहरूको आवश्यकता किन? के तुरुन्तै मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय छ? केही मानिसहरूले यी सबै चरणहरू र जानकारीलाई अत्यन्तै जटिल पाउँछन्। के सत्य एकदम सरल र प्रत्यक्ष हुँदैन? भाग्यमानी केही (वा शायद 'उच्च क्षमता' भएका कसैले), जस्तै बर्क क्लोथका बाहिया, बुद्धबाट धम्म/धर्मको एक श्लोक सुनेपछि तत्कालै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने थिए। हामीमध्ये धेरैका लागि, सत्य खोल्ने र हाम्रा गाढा भ्रमका तहहरूमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया छ। अन्तर्दृष्टिको चरणमा अल्झिएर र अन्तिमता पुगेको सोच्नु अत्यन्तै सामान्य छ (थस्नेस चरण १ जस्ता पहिलाका चरणहरूमा पनि), तर अझै पनि सूक्ष्म पहिचानहरू र पुनर्स्थापनाहरू गलाउन असमर्थ हुन्छन्, जसले आसक्ति सिर्जना गर्दछ, यसले मुक्तिलाई रोक्छ। यदि कसैले सबै आत्म/सेल्फ/पहिचानहरू/पुनर्स्थापनाहरूलाई एकै पटक अन्तर्दृष्टिबाट गलाउन सक्छ भने, त्यो तत्कालै मुक्त हुन सक्छ। तर यदि (सम्भावित रूपमा) कसैसँग यो क्षमता छैन भने एकै पटक सबै भ्रमहरूमा प्रवेश गर्न, थप संकेतहरू र अन्तर्दृष्टिका चरणहरू आवश्यक छन्। जस्तो कि थस्नेसले भनेका थिए, 'जोआन टोलिफ्सनले प्राकृतिक नोन-डुअल अवस्थालाई "एकदम सरल, तत्काल, स्पष्ट, सधैं उपस्थित भएको यस्तो कुरा भनेकी थिइन् कि हामी धेरै पटक अवहेलना गर्छौं", हामीले बुझ्नुपर्छ कि यस "के छ भन्नेमा सरलताको" एहसासमा आउन, एक अभ्यासकर्ताले मानसिक संरचनाहरूलाई बिर्सने पीडादायी प्रक्रियामा जानुपर्नेछ। हामीले चेतनालाई बुझ्न 'अन्धताको जादु'मा गहिरो चेतना हुनुपर्छ। म विश्वास गर्छु कि जोआनले गहिरो भ्रमको अवधि गुज्रिनु परेको थियो, यसलाई कम मान्नु हुँदैन। :)' (उद्धरण: थ्री प्याराडाइम्स विथ नोनडुअल लुमिनोसिटी)"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"‘Though buddha nature is plainness and most direct, these are still the steps. If one does not know the process and said ‘yes this is it’… then it is extremely misleading. For 99 percent [of ‘realized’/’enlightened’ persons] what one is talking about is "I AMness", and has not gone beyond permanence, still thinking [of] permanence, formless… ...all and almost all will think of it along the line of "I AMness", all are like the grandchildren of "AMness", and that is the root cause of duality.” - John Tan, 2007

The stages are like a raft, it’s for the purpose of crossing over, it’s for the purpose of giving up our delusions and clinging, rather than for clinging on as some sort of dogma. It is a skillful means to guide seekers to realise their nature of mind and to point out the pitfalls and blindspots. Once realized, all the insights are actualized moment to moment and one no longer thinks about stages, and neither will one hold onto an ideation of having an attainment nor an attainer, nor somewhere else to get to. The whole luminous field of display is simply zero-dimensional suchness, empty and non-arisen. In other words, once the raft or ladder has served its purpose, it is left aside rather than carried up the shore. As Thusness wrote in 2010, "In actuality, there is no ladder or no 'no self' whatsoever. Just this breath, this passing scent, this arising sound. No expression can be clearer then this/these obviousness. Plain and Simple!" But what Thusness said here is referring to the post-anatta-realization actualization. It is easy induce a state of no-mind experience -- for example there are many stories about Zen masters giving a completely unexpected blow, a shout, a pinch on your nose out of a sudden, and in that moment of pain and shock, all sense of self and indeed all concepts are completely forgotten and only the vivid pain remains. This can induce what we call an experience of no-mind (a peak experience of no-self/no-subject) but should not be mistaken as the realization of anatta. However, anatta realization is what makes no-mind into an effortless natural state. Most of those teachers who have access to nondual experience that I’ve seen only express a state of no-mind but not the realization of anatta. As mentioned earlier, this topic is discussed further in No Mind and Anatta, Focusing on Insight and the fourth point of Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives. Hence, until the 7 phases are realized and actualized, the map is still very useful."

Translated into Nepalese:

"‘यद्यपि बुद्ध प्रकृति सरलता र सबैभन्दा प्रत्यक्ष हो, यी अझै पनि कदमहरू हुन्। यदि कसैले प्रक्रिया नजानी भन्छ 'हो यो नै हो'... तब यो अत्यन्तै भ्रामक हुन्छ। ९९ प्रतिशत [‘साक्षात्कार गरेका’/’जागृत’ व्यक्तिहरू]ले जुन कुराको कुरा गर्दछन् त्यो "म छु" हो, र अझै पनि स्थायित्वता भन्दा टाढा जान सकेका छैनन्, अझै पनि स्थायित्व, निराकार... ... सबै वा लगभग सबैले "म छु" भन्ने लाइनमा सोच्नेछन्, सबै "एमनेस"का नातिनातिना हुन्, र त्यो द्वैतताको मूल कारण हो।” - जोन तान, २००७

चरणहरू एक डुंगा जस्तै हुन्, यसको उद्देश्य पार गर्नु हो, हाम्रा भ्रम र आसक्तिलाई छोड्नु हो, कुनै प्रकारको सिद्धान्तको रूपमा झुण्डिनु भन्दा। यो मनको प्रकृति बुझ्न खोजी गर्नेहरूलाई निर्देशित गर्ने कुशल उपाय हो र जालहरू र अन्ध स्थानहरूलाई देखाउने हो। एकपटक साक्षात्कार भएपछि, सबै अन्तर्दृष्टिहरू क्षण क्षणमा प्रकट हुन्छन् र कसैले चरणहरूको बारेमा सोच्दैनन्, र न त कसैले प्राप्ति वा प्राप्तकर्ता हुनुको कल्पना गर्दछन्, न त कतै अर्को पुग्नुपर्ने ठान्दछन्। सम्पूर्ण प्रकाशित प्रदर्शनको क्षेत्र केवल शून्य-आयामी सुच्नेस, खाली र नोन-अराइजिंग हो। अर्थात्, एकपटक डुंगा वा सीढीले यसको उद्देश्य पूरा गरेपछि, यसलाई तटमा बोकेर लैजानुको साटो छाडिन्छ। जस्तै थस्नेसले २०१० मा लेखेका थिए, "वास्तवमा, कुनै सीढी वा 'नो सेल्फ' छैन। केवल यो सास, यो गुज्रिने सुगन्ध, यो उदय हुने ध्वनि। यो/यी स्पष्टताभन्दा अरू स्पष्ट अभिव्यक्ति हुन सक्दैन। सरल र साधारण!" तर यहाँ थस्नेसले भनेको अनात्ता-साक्षात्कारपछिको प्रकटीकरणको सन्दर्भ गर्दैछन्। नो-माइंडको अनुभव ल्याउन सजिलो छ -- उदाहरणका लागि, धेरै कथाहरू छ
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Many stories about Zen masters giving a completely unexpected blow, a shout, a pinch on your nose out of a sudden, and in that moment of pain and shock, all sense of self and indeed all concepts are completely forgotten and only the vivid pain remains. This can induce what we call an experience of no-mind (a peak experience of no-self/no-subject) but should not be mistaken as the realization of anatta. However, anatta realization is what makes no-mind into an effortless natural state. Most of those teachers who have access to nondual experience that I’ve seen only express a state of no-mind but not the realization of anatta. As mentioned earlier, this topic is discussed further in No Mind and Anatta, Focusing on Insight and the fourth point of Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives. Hence, until the 7 phases are realized and actualized, the map is still very useful."

Translated into Nepalese:

"जेन गुरुहरूले अप्रत्याशित रूपमा प्रहार गरेको, चिच्याउँदै, अचानक नाक चिम्लेर दिएको, र त्यो पीडा र आश्चर्यको क्षणमा, सेल्फको सबै भावना र वास्तवमा सबै संकल्पनाहरू पूर्ण रूपमा भुलिन्छन् र केवल प्रखर पीडा मात्र रहन्छ। यसले नो-माइंडको अनुभव ल्याउन सक्छ (नो-सेल्फ/नो-सब्जेक्टको चरम अनुभव) तर यसलाई अनात्ताको साक्षात्कारको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तथापि, अनात्ता साक्षात्कार नै हो जसले नो-माइंडलाई निरायास स्वाभाविक अवस्थामा परिणत गर्दछ। मैले देखेका धेरै शिक्षकहरूले नोनडुअल अनुभवमा पहुँच गरेर केवल नो-माइंडको अवस्थालाई प्रकट गर्दछन् तर अनात्ताको साक्षात्कार होइन। यसअघि उल्लेख गरिएको छ, यो विषय 'नो माइंड एण्ड अनात्ता, फोकसिंग अन इनसाइट' र चौथो बिन्दु 'रियलाइजेशन एण्ड एक्सपेरियन्स एण्ड नोन-डुअल एक्सपेरियन्स फ्रम डिफरेन्ट पर्स्पेक्टिभ्स'मा थप छलफल गरिएको छ। यसैले, ७ चरणहरू साक्षात्कार र प्रकटीकरण हुनुअघि सम्म, नक्शा अझै पनि धेरै उपयोगी छ।"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Thusness also wrote many years ago commenting on someone discussing Dzogchen practice as the realization of the luminous essence and integrating it into all experience and activities, 'I understand what he meant and but the way it is taught (Soh: i.e. discussed by the person) is misleading. It is simply non-dual experience and experiencing presence in both the foreground and background and in the 3 states (Soh: waking, dreaming, dreamless deep sleep). That is not realizing our true empty nature but our luminous essence... ...understand the difference between luminosity and empty nature (Soh: luminosity here refers to the aspect of Presence-Awareness, and emptiness refers to the lack of intrinsic existence or essence of Presence/Self/Phenomena)... ...Very often, people rely on the experience and not true realization of the view. The right view (Soh: of anatta (no-self), dependent origination and emptiness) is like a neutralizer that neutralizes dualistic and inherent views; by itself, there is nothing to hold. So realize what right view is pointing and all experiences will come naturally. The right enlightenment experience is like what (Zen Master) Dogen described, not merely a non-dual state where experiencer and what's experienced collapses into a non-dual stream of experience. This I have told you clearly.'"

Translated into Nepalese:

"थस्नेसले धेरै वर्ष पहिले ध्यान गरेर कसैले ड्जोगचेन अभ्यासलाई प्रकाशको सार साक्षात्कारको रूपमा र सबै अनुभव र गतिविधिहरूमा एकीकरण गर्ने रूपमा छलफल गरेको बारेमा लेखेका थिए, 'म बुझ्छु कि उनले के भनेका थिए तर यसलाई सिकाउने तरिका (सोह: अर्थात् व्यक्तिद्वारा छलफल गरिएको) भ्रामक छ। यो केवल नोन-डुअल अनुभव हो र अग्रभूमि र पृष्ठभूमिमा उपस्थितिको अनुभव गर्नु हो र ३ अवस्थाहरूमा (सोह: जाग्रत, सपना, गहिरो निद्रामा सपनाहीन अवस्था)। यो हाम्रो वास्तविक खाली प्रकृतिको साक्षात्कार होइन तर हाम्रो प्रकाशको सार हो... ...प्रकाशता र खाली प्रकृतिबीचको भिन्नता बुझ्नुहोस् (सोह: यहाँ प्रकाशताले उपस्थिति-जागरूकताको पक्षलाई सन्दर्भ गर्दछ, र खालीपनले उपस्थिति/आत्मा/घटनाहरूको मौलिक अस्तित्व वा सारको अभावलाई सन्दर्भ गर्दछ)... ...मानिसहरू धेरैपटक अनुभवमा निर्भर रहन्छन् र विचारको सत्य साक्षात्कारमा होइन। सही दृष्टिकोण (सोह: अनात्ता (नो-सेल्फ), प्रत्याश्रित उत्पत्ति र शून्यता) जस्तै एक न्यूट्रलाइजर हो जसले द्वैत र स्वाभाविक दृष्टिकोणलाई निष्प्रभावी पार्छ; यसमा आफैंमा केही पनि धराउनु हुँदैन। त्यसैले बुझ्नुहोस् कि सही दृष्टिकोणले के संकेत गर्दछ र सबै अनुभवहरू स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। सही जागृति अनुभव (जेन मास्टर) डोगेनले वर्णन गरेको जस्तो हो, केवल नोन-डुअल अवस्था होइन जहाँ अनुभवकर्ता र अनुभव गरिने कुरा नोन-डुअल अनुभवको धारामा मिल्छन्। यो मैले तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छु।'"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Lastly, I'll end with something Thusness wrote in 2012, 'Has awareness stood out? There is no concentration needed. When six entries and exits are pure and primordial, the unconditioned stands shining, relaxed and uncontrived, luminous yet empty. The purpose of going through the 7 phases of insight is for this... Whatever arises is free and uncontrived, that is the supreme path. Whatever arises has never left their nirvanic state... ... your current mode of practice [after those experiential insights] should be as direct and uncontrived as possible. When you see nothing behind and magical appearances are too empty, awareness is naturally lucid and free. Views and all elaborations dissolved, mind-body forgotten... just unobstructed awareness. Awareness natural and uncontrived is supreme goal. Relax and do nothing, Open and boundless, Spontaneous and free, Whatever arises is fine and liberated, This is the supreme path. Top/bottom, inside/outside, Always without center and empty (2-fold emptiness), Then view is fully actualized and all experiences are great liberation.' In 2014, he said, 'All 7 phases of insight can be realized and experienced, they are not verbiage. But perfection in terms of actualization in everyday life requires refining our view, meeting situations and dedication of quality time in anatta and total exertion. The problem is many do not have the discipline and perseverance.'"

Translated into Nepalese:

"अन्तमा, म २०१२ मा थस्नेसले लेखेको कुरासँग समाप्ति गर्नेछु, 'के चेतनाले खडा भयो? ध्यानको आवश्यकता छैन। जब छ प्रवेश र निस्क्रियाहरू शुद्ध र आदिम छन्, अनुत्पन्न चम्किरहेको, आराम र अनिर्मित, प्रकाशित तथापि खाली छ। ७ चरणको अन्तर्दृष्टिमा हिँड्ने उद्देश्य यही हो... जे पनि उदय हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र र अनिर्मित छ, त्यो उच्चतम पथ हो। जे पनि उदय हुन्छ, त्यसले कहिल्यै आफ्नो निर्वाणिक अवस्थाबाट छुट्टिएको छैन... ... तपाईंको वर्तमान अभ्यास तरिका [ती अनुभवात्मक अन्तर्दृष्टिहरू पछि] यथासम्भव प्रत्यक्ष र अनिर्मित हुनुपर्छ। जब तपाईं पछाडि केही नदेख्नुहुन्छ र जादुमय प्रदर्शनहरू धेरै खाली छन्, चेतना स्वाभाविक रूपमा चम्किलो र स्वतन्त्र हुन्छ। दृष्टिकोण र सबै विस्तारहरू विलिन भएका छन्, मन-शरीर भुलिएको छ... केवल अवरुद्ध चेतना। चेतना स्वाभाविक र अनिर्मित उच्चतम लक्ष्य हो। आराम गर्नुहोस् र केही नगर्नुहोस्, खुला र सीमाविहीन, स्वतःस्फूर्त र स्वतन्त्र, जे पनि उदय हुन्छ त्यो ठीक छ र मुक्त छ, यो उच्चतम पथ हो। माथि/तल, भित्र/बाहिर, सधैं केन्द्रबिहीन र खाली (२-गुणा खालीपन), अनि दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा प्रकट हुन्छ र सबै अनुभवहरू महान मुक्ति हुन्छन्।' २०१४ मा, उनले भने, 'सबै ७ चरणको अन्तर्दृष्टि साक्षात्कार र अनुभव गर्न सकिन्छ, ती केवल शब्दाडम्बर होइनन्। तर दैनिक जीवनमा प्रकटीकरणको पूर्णताले हाम्रो दृष्टिकोण सुधार, परिस्थितिहरूसँग सामना गर्ने र अनात्ता र सम्पूर्ण परिश्रममा गुणस्तरीय समयको समर्पण चाहिन्छ। समस्या यो छ कि धेरैसँग अनुशासन र धैर्य छैन।'"

I will continue with the translation of the subsequent part of your text.
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"You are welcome to join our discussion group on Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

p.s. If you like to read more of Thusness/PasserBy's writings, check out:

On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection
Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives
Early Forum Posts by Thusness
Part 2 of Early Forum Posts by Thusness
Part 3 of Early Forum Posts by Thusness
Early Conversations Part 4
Early Conversations Part 5
Early Conversations Part 6
Thusness's Early Conversations (2004-2007) Part 1 to 6 in One PDF Document
Thusness's Conversations Between 2004 to 2012
A casual comment about Dependent Origination
Leaving traces or Attainment?
Emptiness as Viewless View and Embracing the Transience
Bringing Non-Dual to Foreground (Thusness wrote this to me after I was having nondual experiences after I AM but before anatta realization)
Putting aside Presence, Penetrate Deeply into Two Fold Emptiness (Thusness wrote this to me after I was having a deeper insight into anatta after an initial realization of anatta)
Reply to Yacine
Direct Seal of Great Bliss
The Unbounded Field of Awareness
Comments section of The Buddha on Non-Duality
Why the Special Interest in Mirror?
What is an Authentic Buddhist Teaching?
The Path of Anatta
The Key Towards Pure Knowingness
The place where there is no earth, fire, wind, space, water
AtR Blog Posts Tagged Under 'John Tan'

Update: a guidebook is now available as an aid to realize and actualize the insights presented on this blog. See https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

Update 2: A new abridged (much shorter and concise) version of the AtR guide is now available here: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, this can be more useful for newcomers (130+ pages) as the original one (over 1000 pages long) may be too long to read for some."

Translated into Nepalese:

"तपाईं हाम्रो फेसबुक छलफल समूहमा सहभागी हुन स्वागत छ - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

पी.एस. यदि तपाईं थस्नेस/पासरबाईको लेखनहरू थप पढ्न चाहनुहुन्छ भने, यी हेर्नुहोस्:

अनात्ता (नो-सेल्फ), शून्यता, महा र सामान्यता, र स्वतःस्फूर्त पूर्णता
रियलाइजेशन एण्ड एक्सपेरियन्स एण्ड नोन-डुअल एक्सपेरियन्स फ्रम डिफरेन्ट पर्स्पेक्टिभ्स
थस्नेसका प्रारम्भिक फोरम पोस्टहरू
थस्नेसका प्रारम्भिक फोरम पोस्टहरूको भाग २
थस्नेसका प्रारम्भिक फोरम पोस्टहरूको भाग ३
प्रारम्भिक कुराकानीहरू भाग ४
प्रारम्भिक कुराकानीहरू भाग ५
प्रारम्भिक कुराकानीहरू भाग ६
थस्नेसका प्रारम्भिक कुराकानीहरू (२००४-२००७) भाग १ देखि ६ एक PDF दस्तावेजमा
थस्नेसका २००४ देखि २०१२ सम्मका कुराकानीहरू
प्रत्याश्रित उत्पत्तिबारे एक सामान्य टिप्पणी
चिन्हहरू छोड्ने वा उपलब्धि?
शून्यता दृष्टिकोणविहीन दृष्टिकोण र अस्थायीत्वलाई अंगीकार गर्ने
नोन-डुअललाई अग्रभूमिमा ल्याउने (थस्नेसले मलाई यो लेखेका थिए जब म अनात्ता साक्षात्कार पछि नोनडुअल अनुभवहरू भोग्दै थिएँ)
उपस्थितिलाई पार्श्वमा राख्ने, दुई गुणा खालीपनमा गहिरो प्रवेश गर्ने (थस्नेसले मलाई यो लेखेका थिए जब म अनात्ताको अन्तर्दृष्टिमा गहिरो अनुभव गरेपछि)
यासिनलाई जवाफ
महान आनन्दको प्रत्यक्ष मोहर
असीम चेतनाको क्षेत्र
बुद्ध द्वारा नोन-डुअलिटीको टिप्पणी खण्ड
दर्पणमा विशेष चासो किन?
असली बौद्ध शिक्षा के हो?
अनात्ताको मार्ग
शुद्ध ज्ञानत्वतर्फको कुञ्जी
जहाँ पृथ्वी, आगो, हावा, आकाश, पानी नहुने स्थान
जोन तान अन्तर्गत 'एटीआर' ब्लग पोस्टहरू

अपडेट: अब यस ब्लगमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिहरूलाई साक्षात्कार र प्रकटीकरण गर्ने सहयोगीका रूपमा एक गाइडबुक उपलब्ध छ। हेर्नुहोस् https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

अपडेट २: एटीआर
User
Continue
ChatGPT

Continuing with the translation:

Original English Text:

"Update 2: A new abridged (much shorter and concise) version of the AtR guide is now available here: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, this can be more useful for newcomers (130+ pages) as the original one (over 1000 pages long) may be too long to read for some."

Translated into Nepalese:

"अपडेट २: एटीआर गाइडको नयाँ संक्षिप्त (धेरै छोटो र संक्षिप्त) संस्करण अब यहाँ उपलब्ध छ: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, यो नयाँ आगन्तुकहरूका लागि अधिक उपयोगी हुन सक्छ (१३०+ पृष्ठ) किनभने मूल संस्करण (१००० भन्दा बढी पृष्ठ) केहीका लागि पढ्न धेरै लामो हुन सक्छ।"

This completes the translation of your text. If there's anything else you need, feel free to ask!

0 Responses