Note by Soh: I would like to thank Vu Huy Le and Cao Khanh for offering to help with the translation and ammendments of the Thusness Seven Stages of Enlightenment article. Cao Khanh had a breakthrough into anatman realisation shortly after helping with the translation while reading the book that Yin Ling and I recommended: Cracking the Walnut: Understanding the Dialectics of Nagarjuna by Thich Nhat Hanh https://www.amazon.com/Cracking-Walnut-Understanding-Dialectics-Nagarjuna-ebook/dp/B0BKKR3N74/ref=sr_1_1?crid=3GY6R5K9F7ZCF


Ghi chú của Soh: Tôi muốn cảm ơn Vu Huy Le và Cao Khanh đã đề nghị giúp đỡ trong việc dịch và sửa đổi bài viết về Bảy Giai Đoạn Giác Ngộ của Thusness. Cao Khanh đã có bước đột phá vào nhận thức anatman ngay sau khi giúp dịch, trong khi đọc cuốn sách mà Yin Ling và tôi đã giới thiệu: Cracking the Walnut: Understanding the Dialectics of Nagarjuna của Thích Nhất Hạnh https://www.amazon.com/Cracking-Walnut-Understanding-Dialectics-Nagarjuna-ebook/dp/B0BKKR3N74/ref=sr_1_1?crid=3GY6R5K9F7ZCF 


Original English Article: Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See: (Vietnamese) Về Anatta (Không Tự Ngã), Sự Trống Rỗng, Maha và Tính Thường Nhật, và Sự Hoàn Hảo Tự Nhiên - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

Also See: (Vietnamese) Không cần danh từ để bắt đầu động từ - No nouns are necessary to initiate verbs


Nếu bạn nhận thấy bất kỳ khu vực nào cần cải thiện trong bản dịch hoặc có đề xuất, vui lòng truy cập trang liên hệ để chia sẻ phản hồi của bạn: Liên Hệ

Nếu bạn muốn có bản dịch cho bất kỳ bài viết nào sau đây, đừng ngần ngại liên hệ với tôi, và tôi sẽ sử dụng ChatGPT để hỗ trợ việc dịch: Liên Hệ


ChatGPT:

To translate the provided text from English to Vietnamese, I'll ensure that the translation is precise and clear, with each sentence or dialogue line translated separately for clarity. Here is the translation:


"Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Các bản dịch có sẵn của Bảy Giai Đoạn Giác Ngộ của Thusness/PasserBy:


Phiên bản tiếng Trung

Phiên bản tiếng Nepal

Phiên bản tiếng Bengal

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Phiên bản tiếng Đức

Phiên bản tiếng Hindi

Phiên bản tiếng Tamil

Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha

Phiên bản tiếng Nhật

Phiên bản tiếng Thái


Nếu bạn có gợi ý để cải thiện bản dịch hoặc có thể dịch sang các ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ: Liên Hệ Chúng Tôi


Cập nhật:


less

Copy code

Một cuốn cẩm nang để hỗ trợ nhận thức và thực hiện sự nhận biết đã có sẵn: Tải Xuống Cẩm Nang

Phiên bản rút gọn mới của hướng dẫn AtR: Xem Hướng Dẫn Rút Gọn

Sách nói về Hướng Dẫn Thực Hành Tỉnh Thức đến Thực Tại giờ đây trên SoundCloud: Nghe trên SoundCloud

Khuyến nghị: "Hướng dẫn AtR rút gọn rất tốt. Nó sẽ dẫn người ta đến anatta nếu họ thực sự đi và đọc. Ngắn gọn và trực tiếp." - Yin Ling


(Soh: Bài viết này được viết bởi giáo viên của tôi, "Thusness"/"PasserBy". Tôi đã trải nghiệm cá nhân những giai đoạn nhận thức này.)


CHÚ Ý: Các giai đoạn không phải là thẩm quyền, chỉ để chia sẻ mục đích. Bài viết về Anatta (Không-Ngã), Không, Maha và Bình Thường, và Hoàn Hảo Tự Nhiên là tài liệu tham khảo tốt cho 7 giai đoạn trải nghiệm này. Sáu giai đoạn trải nghiệm ban đầu đã được cập nhật thành bảy giai đoạn trải nghiệm, với sự bổ sung 'Giai Đoạn 7: Sự Hiện Diện Được Hoàn Thiện Tự Nhiên' để độc giả hiểu rằng thấy bản chất của thực tại như là nền tảng của tất cả trải nghiệm, luôn luôn như vậy, là quan trọng cho sự nỗ lực diễn ra.


Dựa trên: http://buddhism.sgforums.com/?action=thread_display&thread_id=210722&page=3


Nhận xét dưới đây là của Thusness trừ khi được nêu rõ là từ Soh.


(Đầu tiên viết: 20 tháng Chín 2006, Cập nhật lần cuối bởi Thusness: 27 tháng Tám 2012, Cập nhật lần cuối bởi Soh: 22 tháng Một 2019)


7 Giai Đoạn Giác Ngộ của Thusness/PasserBy - Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment
(Soh: Bài viết này được viết bởi thầy của tôi, "Thusness"/"PasserBy". Tôi đã chứng nghiệm cá nhân những giai đoạn nhận thức này.)
CHÚ Ý: Các giai đoạn này được chia sẻ để giúp mọi người tham khảo, không với mục đích nói đây là “con đường tuyệt đối". Bài viết về Anatta (Vô-Ngã), Tính Không, Đại Diệu và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên là tài liệu tham khảo tốt cho 7 giai đoạn trải nghiệm này. Sáu giai đoạn trải nghiệm ban đầu đã được cập nhật thành bảy giai đoạn trải nghiệm, với sự bổ sung 'Giai Đoạn 7: Sự hiện diện tự nhiên được hoàn thiện' để độc giả hiểu rằng thấy bản chất của thực tại như là nền của tất cả trải nghiệm, luôn luôn như vậy, là nền tảng cho phi-nỗ lực nảy sinh.
Giai Đoạn 1: Trải Nghiệm “TA LÀ” - Cái Ta


Khoảng 20 năm trước, tất cả bắt đầu với câu hỏi 'Trước khi sinh, tôi là ai?' Tôi không rõ tại sao nhưng câu hỏi này dường như chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Tôi có thể dành nhiều ngày, đêm chỉ ngồi tập trung, suy ngẫm về câu hỏi này; cho đến một ngày, mọi thứ dường như đến một điểm dừng hoàn toàn, không một chút suy nghĩ nào xuất hiện. Chỉ còn lại hư không và sự trống rỗng hoàn toàn, chỉ thuần tuý tồn tại. Cảm nhận về cái Tôi, sự Hiện Diện này, là gì? Nó không phải là cơ thể, không phải suy nghĩ vì không có suy nghĩ, không có gì cả, chỉ là Sự Tồn Tại. Không cần ai xác nhận sự thực này.


Tại khoảnh khắc ngộ ra, một dòng năng lượng mạnh mẽ được giải phóng. Đó giống như sự sống tự thể hiện qua thân tâm tôi và tôi chỉ là một biểu hiện của sự sống. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ trải nghiệm này là gì và cách tôi đã hiểu lầm bản chất của nó.


Nhận xét của Soh: 


Đây cũng là Giai Đoạn Đầu tiên trong Năm Bậc của Tozan Ryokai (bản đồ giác ngộ của Zen Thiền tông), được gọi là "Cái Hiển Nhiên trong Cái Thực". Giai đoạn này cũng có thể được mô tả như một Đại Dương Căn Nguyên của Sự Tồn Tại hoặc Nguồn mà không có cảm giác về cá nhân/tự ngã cá nhân, được mô tả ở đây bởi Thusness vào năm 2006:


"Giống như sông chảy vào đại dương, cái tôi tan vào hư không. Khi một người tu luyện trở nên hoàn toàn rõ ràng về bản chất ảo tưởng của cá nhân, sự phân chia chủ thể - đối tượng không diễn ra. Một người trải nghiệm “Tính Ta" sẽ tìm thấy “Cái Ta” trong mọi thứ'. Nó như thế nào?


Giải thoát khỏi cá nhân -- đến và đi, sinh và tử, tất cả hiện tượng chỉ xuất hiện và biến mất từ nền tảng của cái ta. Cái Ta không được trải nghiệm như một 'thực thể' nằm ở đâu đó, không trong hay ngoài; mà được trải nghiệm như là nền tảng của thực tại cho tất cả hiện tượng diễn ra. Ngay cả trong giây phút lìa trần (cái chết), người tu luyện hoàn toàn chứng thực với thực tại đó; trải nghiệm 'Cái Thực' rõ ràng nhất có thể. Chúng ta không thể mất đi Cái Ta; thay vào đó, mọi thứ chỉ có thể tan ra và sau đó tái xuất hiện từ chính nó. Cái Ta không di chuyển, không có đi hay đến. Cái Ta này là Thượng Đế.


Người tu luyện không nên nhầm lẫn điều này là Tâm Phật thực sự! “Cái Ta” là khi nhận thức đã được thuần khiết. Đó là lý do tại sao nó rất áp đảo khiến nhiều hành giả không có chính kiến vào tính không của nó."  (Trích từ Tâm Phật Không Phải Là 'Tôi Là')
Soh: Để nhận ra Tính Ta, phương pháp trực tiếp nhất là Tự Vấn, hỏi chính mình 'Trước khi sinh, Tôi là ai?' hoặc chỉ đơn giản là 'Tôi là ai?' Xem: Tâm của bạn bây giờ là gì?, chương về tự vấn trong Hướng dẫn Thực Hành Tỉnh Thức đến Thực Tại và Hướng dẫn AtR - phiên bản rút gọn và Tỉnh Thức đến Thực Tại: Hướng dẫn về Bản Chất Tâm và cuốn sách điện tử miễn phí của tôi, Con Đường Trực Tiếp đến Cái Tôi Chân Thực, văn bản 'Tôi là ai?' của Ramana Maharshi  (https://app.box.com/s/v8r7i8ng17cxr1aoiz9ca1jychct6v84) và cuốn sách 'Hãy Là Chính Bạn', các văn bản và sách của Thiền sư Hsu Yun mà bạn có thể đọc một ví dụ từ Essentials Of Chan Practice (Hua Tou/Tự Vấn), và các khuyến nghị sách tự vấn khác trong Book Recommendations 2019 và Practice Advices hoặc những video YouTube này:


https://www.youtube.com/watch?v=lCrWn_NueUg


https://www.youtube.com/watch?v=783Gb4KbzGY


https://www.youtube.com/watch?v=ymvj01q44o0


https://youtu.be/BA8tDzK_kPI


https://www.youtube.com/watch?v=Kmrh3OaHnQs
Cá nhân tôi, việc hỏi mình 'Trước khi sinh, Tôi là ai?' trong hai năm đã dẫn đến sự chắc chắn không nghi ngờ của Tự Thực Hóa/Tự Biết. Lưu ý rằng rất thường xuyên, người ta có những cái nhìn thoáng qua và trải nghiệm Cái Ta hoặc không gian rộng lớn hoặc một số nhận thức về việc là một quan sát viên, nhưng tất cả những điều này không phải là Nhận Thức Cái Ta của Giai Đoạn 1 Thusness, cũng không phải là trạng thái rõ ràng, chỉ là Tôi. 


Tự Vấn sẽ dẫn đến nhận thức không nghi ngờ. Tôi đã có những cái nhìn thoáng qua về Cái Ta thỉnh thoảng trong ba năm trước khi Tự Biết không nghi ngờ của tôi vào tháng Hai 2010 mà tôi đã viết trong bản ghi nhận đầu tiên của cuốn sách điện tử miễn phí của mình. Về sự khác biệt, xem Trải Nghiệm/Nhận Thức Cái Ta so với Chứng Ngộ Cái Ta (Chắc Chắn về Tự Thực) và điểm đầu tiên trong Nhận Thức và Trải Nghiệm Phi Nhị Nguyên từ Nhiều Góc Độ.


Để tiến triển thêm sau khi nhận thức Cái Ta, tập trung vào Bốn Khía Cạnh của Cái Ta, suy ngẫm về hai khổ thơ trong Vô-Ngã, Tính Không, Đại Diệu và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên và Hai Loại Suy Ngẫm Phi Nhị Nguyên.


Nhiều người tôi biết (bao gồm cả chính Thusness) đã/kẹt ở Giai Đoạn 1~3 trong hàng thập kỷ hoặc suốt đời mà không có nhiều tiến triển do thiếu chỉ dẫn rõ ràng, nhưng bằng cách tuân theo lời khuyên của Thusness về bốn khía cạnh và suy ngẫm về anatta (vô-ngã), tôi đã có thể tiến từ Giai Đoạn 1 nhận thức đến Giai Đoạn 5 trong chưa đầy một năm, trở lại vào năm 2010.
Giai Đoạn 2: Trải Nghiệm "Ta Là Vạn Vật"


Có vẻ như trải nghiệm của tôi đồng điệu với nhiều giáo lý Advaita và Hindu Giáo. Nhưng “sai lầm” lớn nhất tôi mắc phải là khi tôi nói chuyện với một người bạn Phật tử. Anh ấy kể cho tôi nghe về giáo lý vô ngã, về không có 'Ta'. Tôi đã phản đối mạnh mẽ giáo lý này vì nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã trải nghiệm. Tôi cảm thấy rất hoang mang một thời gian và không thể hiểu tại sao Đức Phật lại dạy giáo lý này và tệ hơn nữa, lại đặt nó làm Pháp Ấn. Cho đến một ngày, tôi trải nghiệm sự hợp nhất của mọi thứ vào 'Tôi' nhưng dường như không có 'tôi'. Nó giống như một trạng thái 'Tôi mà-không-Tôi'. Tôi chấp nhận ý tưởng 'không có Tôi' nhưng sau đó tôi vẫn khăng khăng rằng Đức Phật không nên nói như vậy...


Trải nghiệm thật tuyệt vời, giống như tôi đã hoàn toàn giải thoát, một sự giải phóng không giới hạn. Tôi tự nhủ, "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi không còn lúng túng nữa", vì vậy tôi viết một bài thơ (như dưới đây),


Tôi là cơn mưa


Tôi là bầu trời


Tôi là 'màu xanh'


Màu sắc của bầu trời


Không gì thực hơn Tôi


Do đó Đức Phật, Tôi là Tôi.


Có một cụm từ cho trải nghiệm này - Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, Đó đều là Tôi. Cụm từ này giống như một bài thần chú với tôi. Tôi thường sử dụng nó để dẫn dắt tôi trở lại với trải nghiệm về Sự Hiện Diện.


Phần còn lại của hành trình là việc bộc lộ và tinh chỉnh thêm trải nghiệm này về Sự Hiện Diện Tổng Thể, nhưng dường như luôn có một sự ngăn cản, một cái gì đó ngăn tôi tái hiện trải nghiệm. Đó là khả năng không thể hoàn toàn hòa mình vào Sự Hiện Diện Tổng Thể.


Nhận xét của Soh: Đoạn trích sau đây sẽ làm rõ về giai đoạn này:


"Đó là việc đưa Cái Ta vào mọi thứ. Cái ta của tôi chính là cái 'Tôi' trong bạn. Trong cái ngã của con mèo, con chim. Cái ta là người thứ nhất trong mọi người và Mọi Thứ. Tôi. Đó là giai đoạn thứ hai của tôi. Rằng Tôi là tối thượng và phổ quát." - John Tan, 2013
Giai Đoạn 3: Bước Vào Trạng Thái Hư Không


Một cách nào đó, dòng chảy tự nhiên của bản chất sơ nguyên nhất của tôi bị “chặn" và khiến tôi không tái trải nghiệm cảm giác “Toàn Thể Trong Vạn Vật". Sự Hiện Diện vẫn còn đó nhưng không có cảm giác 'toàn thể'. Cả logic và trực giác đều nói rõ ràng là 'Tôi' là vấn đề. 'Tôi' chính là rào cản; 'Tôi' chính là giới hạn; 'Tôi' chính là ranh giới nhưng tại sao tôi không thể loại bỏ “tôi"? Tại thời điểm đó, tôi không nghĩ đến việc khám phá bản chất của nhận thức và chính nhận thức là gì. Thay vào đó, tôi quá mải mê với việc tập luyện để bước vào các trạng thái nhận thức để quên đi 'Tôi'... Điều này tiếp tục trong 13 năm tiếp theo (trong đó có nhiều sự kiện nhỏ khác và trải nghiệm về sự hiện diện toàn thể đã xảy ra nhiều lần, nhưng với khoảng cách vài tháng)…


Tuy nhiên, tôi đến với một nhận thức quan trọng - 'Tôi' là nguyên nhân gốc rễ của mọi sự giả tạo, tự do đích thực nằm trong sự ngẫu hứng, tự nhiên. Đầu hàng hoàn toàn vào hư không và mọi thứ chỉ đơn giản là Tự Thân.


Nhận xét của Soh:


Đây là điều Thusness đã viết cho tôi về Giai Đoạn 3 khi tôi đang có một số trải nghiệm nhất thời về Giai Đoạn 1 và 2 vào năm 2008,


"Gắn việc “diệt cái Tôi” với cái sáng sống động của trải nghiệm của Soh là quá sớm. Điều này sẽ dẫn bạn vào quan điểm sai lầm. Cũng có nhiều người tu luyện Đạo giáo theo cách hoàn toàn đầu hàng hoặc loại bỏ (rơi rớt). Một trải nghiệm sâu sắc hơn so với những gì bạn đã trải nghiệm có thể xảy ra. Nhưng trọng tâm không phải là thứ ánh sáng sống động mà là sự tự nhiên, tự phát và không nỗ lực. Trong sự đầu hàng trọn vẹn, không còn có 'Tôi'; không còn cần biết bất cứ điều gì; thực tế 'kiến thức' được coi là một trở ngại. Người tu luyện loại bỏ tâm trí, cơ thể, kiến thức...mọi thứ. Không có sự chứng thực, không có ánh sáng, chỉ có sự cho phép tự do cho mọi điều xảy ra, xảy ra theo cách của nó. Tất cả các giác quan bao gồm cả ý thức đều hoàn toàn hòa nhập. Nhận thức về 'bất cứ điều gì' chỉ sau khi thoát ra khỏi trạng thái đó.


Một là trải nghiệm về ánh sáng sống động, còn lại là trạng thái lãng quên. Do đó, không phù hợp khi liên kết việc hoàn toàn tan biến của 'Tôi' với những gì bạn đã trải nghiệm."


Ngoài ra xem bài viết này cho nhận xét về Giai Đoạn 3: http://www.awakeningtoreality.com/2019/03/thusnesss-comments-on-nisargadatta.html


Tuy nhiên, chỉ ở Giai Đoạn 4 và 5 của Thusness, Người ta mới nhận ra rằng cách từ bỏ bản ngã không phải là thông qua nghiệm chứng và thấm nhuần Vô Ngã như một sự hiểu biết sâu sắc, mà là thông qua tự nhiên hơn là nỗ lực, không phải bằng cách bước vào một trạng thái thiền định nào như samadhi. Như Thusness đã viết trước đây:


"...Dường như cần phải bỏ rất nhiều công sức - nhưng thực sự không phải như vậy. Toàn bộ quá trình tu luyện hóa ra là một quá trình buông bỏ. Đó là quá trình hiểu dần dần về cơ chế của bản chất chúng ta, vốn đã được giải thoát nhưng lại bị che phủ bởi cảm giác 'tự ngã' luôn cố gắng bảo tồn, bảo vệ và luôn luôn vướng bận. Toàn bộ sự tự ngã là một 'hành động'. Bất cứ điều gì chúng ta làm, tích cực hay tiêu cực, vẫn là hành động. Ở mức tuyệt đối, không có việc buông bỏ, vì vốn luôn có dòng chảy tan biến - xuất hiện liên tục và tự giải thoát. Không có 'tự ngã' hay 'Tự Thân', không còn 'hành động', chỉ còn sự xuất hiện tự phát."


~ Thusness (nguồn: Phi Nhị Nguyên và nghiệp mẫu)


"...Khi người ta không thể nhìn thấy sự thật về bản chất của mỗi cá nhân, kể cả sự buông bỏ cũng trở thành thứ mới để bấu víu và sinh thêm vướng bận. Do đó, nếu không có “sự thực chứng”, thì không thể có sự giải phóng.... đó là 1 quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc hơn. Khi nó được nhìn thấy, việc buông bỏ là lẽ tự nhiên. Bạn không thể buộc mình từ bỏ cái tôi... sự thanh tẩy với tôi luôn là những hiểu biết sâu sắc này... về phi nhị nguyên và tính không..."


Giai Đoạn 4: Hiện Diện là Gương Sáng Rọi Tỏ 


Tôi bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo vào năm 1997. Không phải vì tôi muốn tìm hiểu thêm về trải nghiệm 'Sự Hiện Diện' mà bởi vì giáo lý về vô thường kết nối sâu sắc với những gì tôi đang trải qua trong cuộc sống. Tôi đối mặt với khả năng mất tất cả tài sản do khủng hoảng tài chính. Lúc đó tôi không hề biết Phật giáo phong phú đến mức nào về khía cạnh 'Cái Hiện Diện'. Bí ẩn của cuộc sống không thể hiểu được, tôi tìm kiếm nơi nương tựa trong Phật giáo (nhận xét của Soh: ông đã quy y Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng dưới sự hướng dẫn của H.H. Sakya Trizin thứ 41) để giảm bớt nỗi đau do khủng hoảng tài chính gây ra, nhưng hóa ra đó lại là chìa khóa còn thiếu để chứng nghiệm Cái Hiện Diện toàn diện.


Tôi không còn phản đối mạnh mẽ về giáo lý "vô ngã" nữa, nhưng ý tưởng rằng tất cả các hiện tượng, sự vật, sự việc trên đời đều "trống rỗng", không có cái Ta nào đằng sau vẫn chưa thực sự thấm vào tôi. Liệu họ đang nói về cái ngã như một tính cách hay 'Cái Ngã' như 'Nhân Chứng Vĩnh Hằng'? Chúng ta phải loại bỏ cả 'Nhân Chứng' sao? Nhân Chứng có phải là một ảo tưởng khác?


Có suy nghĩ, mà không có người suy nghĩ


Có âm thanh, mà không có người nghe


Khổ đau tồn tại, mà không có người chịu khổ


Có hành động, mà không có người hành động


Tôi đã suy ngẫm sâu về ý nghĩa của khổ thơ trên cho đến một ngày, bất ngờ tôi nghe thấy 'tongss...', nó rất rõ ràng, chỉ có âm thanh và không gì khác! Và 'tongs...' vang vọng... Nó rất rõ ràng, rất sống động!


Trải nghiệm đó rất quen thuộc, rất thực và rất rõ ràng. Đó cùng là một trải nghiệm "Cái Ta"... mà không có suy nghĩ, không có khái niệm, không có trung gian, không có ai ở đó, không có gì ở giữa... Đó là gì? Nó là Sự Hiện Diện! Nhưng lần này không phải là “Ta Là”, không phải hỏi 'tôi là ai', không phải là cảm giác thuần khiết của "TA LÀ", mà là 'TONGSss...', âm thanh thuần khiết...


Rồi đến Vị, chỉ có Vị và không gì khác...


Nhịp đập của trái tim...


Phong cảnh...


Không còn khoảng cách nữa, không còn phải chờ vài tháng nữa cho nó xuất hiện...


Không bao giờ có tầng định nào để bước vào, không có “Tôi” để diệt vì nó chưa từng tồn tại


Không có điểm vào và cũng không có điểm ra...


Không có  m thanh ở bên ngoài hay bên trong...


Không có 'Tôi' tách biệt khỏi dòng chảy cứ xuất hiện rồi tan biến...


Sự hiện diện đa dạng...


Cứ từng khoảnh khắc hiện diện...


Nhận xét:


Đây là khởi điểm của việc nhìn thấu vô ngã. Sự nhận thức về vô ngã đã xuất hiện nhưng trải nghiệm phi nhị nguyên vẫn rất nhiều “Đại Ngã” hơn là Tính Không; thực tế nó còn đại ngã hơn bao giờ hết. Bây giờ Cái Tính “TA LÀ" được trải nghiệm trong Tất Cả.


Tuy nhiên, đây là một giai đoạn quan trọng mà người tu luyện trải nghiệm một bước nhảy vọt lớn trong nhận thức, giải quyết nút thắt của tư duy nhị nguyên. Đây cũng là sự nhận thức then chốt dẫn đến sự nhận ra rằng "Tất Cả Là Tâm", tất cả chỉ là Thực Tại này.


Tuy nhiên, xu hướng suy diễn một Thực Tại Tuyệt Đối hoặc Ý Thức Phổ Quát nơi chúng ta là một phần của Thực Tại này có thể vẫn còn rất mạnh. Hệ quả là dù nút thắt nhị nguyên đã tan, vẫn còn nhiều ràng buộc để tiếp tục nhìn mọi thứ như vẫn có bản thể. 'Nhị nguyên' và 'bản thể' là hai 'phép vi diệu tri giác' rất khác nhau làm mù lòa chúng ta khỏi chứng nghiệm Chân Như trong mọi vật.


Mục "Câu thứ Hai" trong bài viết "Về Anatta (Vô Ngã), Tính Không, Đại Diệu và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên" giải thích thêm về sự nhận thức này.


Nhận xét của Soh:


Đây là sự bắt đầu của nhận thức phi nhị nguyên không điểm vào, không điểm ra. Người ta không còn tìm kiếm một trạng thái lãng quên để thoát khỏi cái ngã như ở Giai Đoạn 3 mà bắt đầu nhận ra và thực hành bản chất vô ngã và phi nhị nguyên của Ý Thức. Tuy nhiên, Giai Đoạn 4 thường kết thúc trong trường hợp hòa tan sự tách biệt vào hướng nhìn chủ quan cực đoan thuần khiết chứ không phải nhìn thấy ý thức như là dòng chảy hiện tượng thuần túy như ở Giai Đoạn 5, do đó vẫn còn dấu vết của một Chân Thực.


Thusness đã viết vào năm 2005:


"Không có 'cái ngã', sự đồng nhất ngay lập tức được chứng nhận. Chủ Thể luôn luôn là Đối Tượng của quan sát. Đây là thiền định thực sự mà không cần nhập định. Hiểu rõ sự thật này. Đó là con đường thực sự dẫn đến giải thoát. Mọi âm thanh, cảm giác, sự xuất hiện của ý thức đều rõ ràng, thực và sống động. Mọi khoảnh khắc đều là thiền định. Đầu ngón tay chạm vào bàn phím, bí ẩn tạo ra nhận thức của cái chạm, đó là gì? Cảm nhận sự toàn vẹn và thực tại. Không có chủ thể... chỉ có Cái Này. Không có suy nghĩ, thực sự không có suy nghĩ và không có 'tự ngã'. Chỉ có Ý Thức Thuần Khiết.", "Làm sao ai có thể hiểu được? Tiếng khóc, tiếng động, tiếng ồn đều là Phật. Đó là tất cả trải nghiệm của Chân Như. Để biết ý nghĩa thực sự của điều này, Đừng giữ lại dù chỉ là dấu vết nhỏ nhất của 'Tôi'. Trong trạng thái tự nhiên nhất của Không-Có-Tôi, Tất Cả Đều Là. Ngay cả khi 2 người nói cùng một câu, độ sâu trải nghiệm sẽ khác nhau. Không có lý do gì để thuyết phục ai cả. Ai có thể hiểu được? Mọi hình thức từ chối, Mọi sự phân chia, Là từ chối Phật pháp. Nếu có một chút ý thức về chủ thể, một người trải nghiệm về Ý Thức Tự Nhiên là không chủ thể. Sự sống động và rõ ràng. Cảm nhận, nếm, nhìn và nghe với tính toàn thể. Luôn luôn không có 'Tôi'. 


Giai Đoạn 5: Không Có Gương Phản Chiếu


Chẳng có gương phản chiếu


Trước giờ vốn chỉ có Cái Biểu Hiện đơn độc.


Tiếng vỗ của 1 bàn tay


Mọi thứ ĐỀU LÀ!


Giai Đoạn 4 chỉ là trải nghiệm hợp nhất giữa chủ thể/đối tượng. Sự nhận thức ban đầu từ khổ thơ Vô Ngã không có cái Ta nhưng trong giai đoạn sau của quá trình tiến triển của tôi, nó dần trở thành sự gắn kết không thể tách rời của chủ thể/đối tượng, chứ không phải hoàn toàn không có chủ thể. Đây chính xác là trường hợp thứ hai trong Ba Cấp Độ Hiểu Biết Phi Nhị Nguyên. Tôi vẫn còn kinh ngạc trước cái sáng và tính sống động của hiện tượng ở Giai Đoạn 4.


Giai Đoạn 5 khá toàn diện trong việc không có ai và tôi gọi đây là vô ngã trong cả ba khía cạnh - không có sự phân chia chủ thể/đối tượng, không có cảm giác đang hành động và không có chủ ý của hành động.


Điểm khởi đầu ở đây là việc chứng nhận trực tiếp và triệt để rằng 'cái gương cũng chỉ là một suy nghĩ đang hiện diện'. Với điều này, sự chắc nịch và tất cả sự sùng kính cho 'Đại Ngã' - Chân Thực Tuyệt Đối. Thay vào đó, việc không có chủ ý cảm thấy hoàn toàn hợp lý và đầy tính giải phóng. Cái Này chỉ đơn giản là một suy nghĩ đang xuất hiện hoặc một khoảnh khắc sống động của 1 tiếng chuông vang. Tất cả sự sống động và hiện diện vẫn còn đó, giờ thêm cảm giác tự do. Ở đây, sự kết hợp cái gương/cái phản chiếu rõ ràng được hiểu là 1 sai kiến, chỉ có phản chiếu rõ ràng. Không thể có 'kết hợp' nếu không có chủ thể ngay từ đầu. Chỉ trong 1 cái nhớ lại mơ hồ, tức là trong suy nghĩ nhớ lại một khoảnh khắc trước đây của suy nghĩ, người quan sát dường như tồn tại. Từ đây, tôi chuyển sang cấp độ phi nhị nguyên thứ ba.


Khổ thơ Một bổ sung và tinh chỉnh Khổ thơ Hai để làm cho trải nghiệm vô ngã toàn diện mà chẳng cần đến nỗ lực; chỉ có tiếng chim hót, tiếng trống, tiếng bước chân, bầu trời, núi, đi bộ, nhai và nếm; không có nhân chứng nào ẩn náu ở đâu cả! 'Mọi thứ' là quá trình, sự kiện, biểu hiện và hiện tượng, không có bản chất hay tính chất hữu hình.


Giai đoạn này là một trải nghiệm phi nhị nguyên rất toàn diện; không có sự nổ lực nào trong trạng thái phi nhị nguyên và người ta nhận ra rằng trong việc nhìn thấy, luôn luôn chỉ có cảnh và trong việc nghe, luôn luôn chỉ có âm thanh. Chúng ta tìm thấy niềm vui thực sự trong sự tự nhiên và bình thường như hay được biểu hiện trong Thiền tông: 'chặt củi, gánh nước; mùa xuân đến, cỏ mọc'. Về sự thường nhật (xem "Về Cái Đại Diệu trong Cái Thường Nhật"), điều này cũng cần được hiểu đúng. Một cuộc trò chuyện gần đây với Simpo tóm tắt những gì tôi muốn truyền đạt về sự bình thường. Simpo (Longchen) là một người tu luyện rất sâu sắc và chân thành, có một số bài viết chất lượng cao về phi nhị nguyên trên trang web của anh ấy Dreamdatum.


“Vâng Simpo,


Phi nhị nguyên thường nhật vì không còn cảnh giới "vượt xa" nào cần đạt được. Nó chỉ xuất hiện phi thường và vĩ đại như một suy nghĩ so sánh.


Tuy nhiên, trải nghiệm Đại Diệu xuất hiện như "vũ trụ đang nhai" và sự tự phát của sự biểu hiện thuần khiết vẫn là Đại Diệu, tự do, không giới hạn và trong suốt. Bởi đó là những gì nó vốn là và không thể khác. Sự "phi thường và vĩ đại" là kết quả từ so sánh cũng phải được phân biệt đúng từ 'ngay -đây-bây-giờ' của phi nhị nguyên.


Khi có sự co, kéo xuất hiện, nó là một biểu hiện của phép chia giữa 'người trải nghiệm/trải nghiệm'. Theo cách hiểu thông thường, 1 cái là nhân, 1 cái là quả. Dù điều kiện là gì, thì kết quả của 1 tình huống bất lợi hay 1 tình huống có lợi đều là cảm giác hay cố gắng chữa sự phân chia “tưởng tượng”, chúng ta nên xem xét rằng 'sự nhận thức phi nhị nguyên' chưa thâm nhập vào toàn bộ con người của chúng ta như cách 'xu hướng nghiệp gây chia cắt'. Chúng ta chưa mở lòng, chào đón mọi thứ một cách dũng cảm, cởi mở và không phân biệt. :-)


Chỉ là ý kiến của tôi, một sự chia sẻ không chính thức.”


Những người tu luyện đến cấp độ này thường quá phấn khích tin rằng giai đoạn này là cuối cùng; thực tế nó xuất hiện như một loại giả cảm giác cuối cùng. Nhưng đó là một sự hiểu lầm. Không cần nói nhiều hơn. Người tu luyện cũng sẽ tự nhiên được dẫn dắt vào Hoàn hảo Tự nhiên mà không cần tiến xa hơn trong việc tìm tinhs không trong các uẩn. :-)


Để biết thêm nhận xét: http://buddhism.sgforums.com/forums/1728/topics/210722?page=6”


Nhận xét:


Việc buông bỏ đã trọn vẹn, “trung tâm” đã biến mất. “Trung tâm” không gì khác hơn là một nghiệp hướng tinh tế để chia cắt. Một biểu hiện văn thơ hơn là "tiếng vỗ nghe, cái cảnh thấy, bụi là gương." Hiện tượng chính là gương; chỉ có quan điểm nhị nguyên mạnh mẽ mới ngăn chặn việc nhìn thấy.


Thường sẽ cần nhiều chu kỳ để tinh chỉnh nhận thức của chúng ta để phi nhị nguyên ít 'tập trung' và 'tự nhiên' hơn. Điều này liên quan đến việc trải nghiệm tính không cố định và tự phát của trải nghiệm. Mục "Về Khổ thơ Đầu tiên" của bài viết "Về Anatta (Vô Ngã), Tính Không, Đại Diệu và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên" giải thích thêm về giai đoạn nhận thức này.


Ở giai đoạn này, chúng ta phải rõ ràng rằng việc “làm trống rỗng” chủ thể chỉ dẫn đến phi nhị nguyên và cần phải tiếp tục trống rỗng các uẩn, 18 giới. Điều này có nghĩa là ta phải tiếp tục nhìn thấu tính không của 5 uẩn, 18 giới với pháp đồng khởi và tính không. Nhu cầu tái lập một Thực Tại Tuyệt Đối / Ý Thức Phổ Quát được hiểu là nghiệp hướng để “chắc chắn hóa” trải nghiệm. Điều này dẫn đến sự hiểu biết về tính không của sự hiện diện phi nhị nguyên.


Giai Đoạn 6: Bản Chất của Hiện Diện là Tính Không


Giai Đoạn 4 và 5 là quá trình dần nhìn thấu chủ thể rằng nó không tồn tại thực sự, chỉ có các uẩn. Tuy nhiên, ngay cả các uẩn cũng có tính không (Bát-nhã Tâm Kinh). Nghe có vẻ rõ ràng nhưng khá thường xuyên, ngay với một người tu luyện đã tường tận trong trải nghiệm vô ngã (như ở Giai Đoạn 5) cũng có thể bỏ lỡ bản chất của chính trải nghiệm đó.


Như tôi đã nói trước đây, Giai Đoạn 5 có vẻ như là cuối cùng. Không cần nhắc lại. Việc người tu tập tiếp tục khám phá bản chất tính không của Sự Hiện Diện hay bước vào thế giới Đại Diệu của Chân Như sẽ phụ thuộc vào điều kiện của người đó.


Tại thời điểm này, cần có sự rõ ràng về điều gì không phải là Tính Không phải để chặn các hiểu lầm:


• Tính Không không phải là cái chất


• Tính Không không phải là một nền tảng hoặc nền


• Tính Không không phải là ánh sáng


• Tính Không không phải là ý thức


• Tính Không không phải là ý thức hay nhận thức


• Tính Không không phải là Tuyệt Đối


• Tính Không không tồn tại một mình


• Đối tượng không bao gồm tính không


• Đối tượng không xuất hiện từ tính không


• Nói cái tôi có Tính Không không phải là phủ nhận cái Tôi


• Tính Không không phải là cảm giác khi tâm tịnh (không có đối tượng trong tâm)


• Thiền để chứng nhận tính không, không bao gồm việc làm tâm yên


Nguồn: Non-Dual Emptiness Teaching


Và tôi muốn bổ sung thêm,


Tính Không không phải là một con đường thực hành


Tính Không không phải là một quả của việc tu hành


Tính Không là 'bản chất' của tất cả trải nghiệm. Chẳng có gì để đạt được hay thực hành. Điều chúng ta cần nhận thấy là bản chất tính không này, 'không nắm bắt được', 'không xác định được' và tính kết nối của tất cả sự hiện diện thật rõ ràng. Tính Không sẽ tiết lộ rằng không chỉ không có 'ai' trong nhận thức thuần khiết, mà thậm chí còn không có 'nơi nào' và 'khi nào'. Dù là 'Tôi', 'Ở đây' hay 'Bây giờ', tất cả chỉ xuất hiện theo quy luật đồng khởi, nhân quả.


Khi có điều này, thì có điều kia.


Với sự xuất hiện của điều này, điều kia xuất hiện.


Khi không có điều này, không có điều kia.


Với sự chấm dứt của điều này, điều kia chấm dứt.


Sự sâu sắc của bốn nguyên tắc trong bốn dòng này không nằm ở câu từ. Để biết thêm về lý thuyết, xem Non-Dual Emptiness Teachings của Dr. Greg Goode; để biết thêm dưới dạng trải nghiệm kiểm chứng, xem mục "Về Tính Không" và "Về Maha/Đại Diệu" của bài viết "Về Anatta (Vô Ngã), Tính Không, Maha và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên".


Nhận xét:


Ở đây, tu tập được hiểu rõ ràng không phải là theo đuổi “cái gương” hay trốn tránh cái phản chiếu; nó là để 'thấy' rõ 'bản chất' của phản chiếu. Để thấy rằng thực sự không có gương nào khác ngoài phản chiếu liên tục do tính không của mọi hiện tượng. Không có gương nào để bám vào như 1 thực tại nền cũng như không có trốn trần gian “ảo tưởng" nào cần trốn tránh. Vượt ra khỏi hai cực đoan này, chính là Trung Đạo - trí tuệ để nhìn thấy cái ảo chính là Phật tính của chúng ta.


Gần đây An Eternal Now đã cập nhật một số bài viết chất lượng cao mô tả tốt hơn trải nghiệm maha của sự thực. Hãy đọc các bài viết sau:


- Giải Phóng của Chân Như


- Phật Pháp: Một Giấc Mơ trong Giấc Mơ


Ba phần cuối cùng ("Về Tính Không", "Về Maha trong Thường Nhật", "Hoàn Hảo Tự Nhiên") của bài viết "Về Anatta (Vô Ngã), Tính Không, Maha và Thường Nhật, và Hoàn Hảo Tự Nhiên" giải thích thêm về giai đoạn nhận thức này và quá trình tiến triển dần dần của việc trải nghiệm vào chế độ thực hành không nỗ lực. Quan trọng là phải biết rằng ngoài việc trải nghiệm tính không-thể-nắm-bắt và không thể-định-vị của Tính Không, việc mọi thứ tương tác để tạo ra trải nghiệm Maha cũng có rất nhiều giá trị.


Giai Đoạn 7: Sự Hiện Diện Được Hoàn Thiện Tự Nhiên


Sau nhiều chu kỳ tu tập và tinh chỉnh nhận thức của chúng ta, chúng ta sẽ ngộ ra điều này:


Vô Ngã là một dấu ấn, không phải một giai đoạn.


Ý thức vốn luôn phi nhị nguyên.


Hiện tượng vốn luôn không xuất hiện.


Tất cả hiện tượng là 'tương tác' và theo bản chất là Maha-Đại thừa.


Vạn vật đều luôn hiện diện và vốn luôn như vậy. Chỉ có quan điểm nhị nguyên và bản thể cố hữu làm mờ đi sự thật này và do đó, điều cần làm chỉ đơn giản là trải nghiệm mọi thứ hiện đến một cách rộng mở và không phân biệt (Xem phần "Về Hoàn Hảo Tự Nhiên"). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là kết thúc của thực hành; thực hành chỉ đơn giản chuyển sang trở nên linh động và dựa vào mối quan hệ giữa điều kiện-kết quả. Nền tảng thực tại và con đường tu hành trở nên không thể phân biệt được.

 

less

Copy code

Nhận xét:


Toàn bộ bài viết về Anatta (Không-Tự Ngã), Không, Maha và Bình Thường, và Hoàn Hảo Tự Nhiên có thể được xem là các cách tiếp cận khác nhau đối với sự nhận ra cuối cùng về bản chất đã hoàn hảo và không cần sắp xếp này của nhận thức. 

Nhận xét từ Soh:


Bạn được chào đón tham gia nhóm thảo luận của chúng tôi trên Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/


Tính đến nay - Năm 2019, khoảng 12 năm sau khi bài viết này được Thusness viết lần đầu tiên, hơn 30 người đã nhận ra anatta (cập nhật năm 2022: bây giờ hơn 60 người theo số liệu của tôi!) thông qua việc gặp gỡ blog này, bản thân tôi hoặc Thusness. Tôi rất vui mừng rằng những bài viết và blog này đã có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng tâm linh, và tôi tin tưởng rằng nó sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho nhiều người tìm kiếm trong những năm tới.


Sau tất cả những năm này, tôi nhận ra rằng mặc dù các mô tả rõ ràng của Thusness ở trên, những Giai Đoạn 7 nhận thức của Thusness rất thường bị hiểu nhầm. Đó là lý do tại sao cần thiết phải có thêm sự làm rõ và giải thích.


Hãy tham khảo những bài viết này để


User

Continue 

ChatGPT


biết thêm nhận xét của Thusness về 7 giai đoạn:


Sự Khác Biệt Giữa Giai Đoạn 1 và 2 của Thusness và các Giai Đoạn khác

Bản Chất Phật Không Phải Là "Tôi Là"

Hiểu Sai về TÔI LÀ như là Nền

Sự Khác Biệt Giữa Giai Đoạn 4 và 5 của Thusness (Phi Nhị Nguyên Chất liệu so với Anatta)

Sự Khác Biệt Giữa Giai Đoạn 4 và 5 của Thusness (Bài viết ngắn hơn, được bình luận bởi Soh)

Hai Loại Suy Ngẫm Phi Nhị Nguyên sau TÔI LÀ (Về Cách Nhận Ra Anatta)

Lời Khuyên cho Taiyaki (Chỉ dẫn cho Suy Ngẫm sau Anatta)

+Không và -Không (Về hai trải nghiệm sâu sắc liên quan đến Giai Đoạn 6 của Thusness)

Kinh Điển Yêu Thích của Tôi, Không Phát Sinh và Nguyên Nhân Phụ Thuộc về Âm Thanh

Không Phát Sinh do Nguyên Nhân Phụ Thuộc

Toàn Lực và Thực Hành


Để biết thêm chỉ dẫn về cách điều tra và suy ngẫm để đạt được mỗi nhận thức trên, xem Book Recommendations 2019 và Practice Advise


Quan trọng là phải lưu ý rằng rất phổ biến để có một số hiểu biết về không-tự ngã, không cá nhân và không làm, nhưng nó không giống như nhận thức của Giai Đoạn 5 của Thusness hoặc thậm chí Giai Đoạn 4 của Thusness, như đã được thảo luận trong Non-Doership is Not Yet Anatta Realization. Nếu bạn nghĩ bạn đã nhận ra Anatta hoặc Giai Đoạn 5, hãy chắc chắn kiểm tra bài viết này, vì rất phổ biến khi nhầm lẫn không làm, phi nhị nguyên chất liệu hoặc thậm chí trạng thái không tâm với nhận thức anatta: Các Mức Độ Không-Tự Ngã Khác Nhau: Không Làm, Phi Nhị Nguyên, Anatta, Toàn Lực và Đối Phó với Rủi Ro. Ước tính của tôi là khi ai đó nói họ đã vượt qua không-tự ngã, 95% đến 99% thời gian họ đang đề cập đến không cá nhân hoặc không làm, chưa đến phi nhị nguyên, chứ đừng nói đến nhận thức thực sự về anatman (dấu ấn không-tự ngã của Phật giáo).


Ngoài ra, một sai lầm phổ biến khác là nghĩ rằng trải nghiệm đỉnh cao của không-tâm (nơi mọi dấu vết hoặc cảm giác của việc là một chủ thể/người nhận thức/tự ngã/Tự Thân tạm thời tan biến và chỉ còn lại 'chỉ là trải nghiệm' hoặc 'chỉ là màu sắc/vị giác/mùi hương/cảm giác/suy nghĩ sống động') tương tự như nhận thức 'dấu ấn pháp' của Giai Đoạn 5 của Thusness. Đó không phải là như vậy. Rất phổ biến để có một trải nghiệm, nhưng hiếm khi có nhận thức. Tuy nhiên, chính nhận thức anatta làm cho không-tâm trở thành trạng thái tự nhiên không nỗ lực. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, sau khi nhận thức anatta xuất hiện và ổn định, tôi không hề có dấu vết hoặc cảm giác về sự phân chia chủ thể/đối tượng hay đại lý trong khoảng 8 năm, cho đến bây giờ, và John Tan cũng báo cáo điều tương tự trong 20+ năm qua (ông nhận ra anatta vào năm 1997 và vượt qua dấu vết của nền tảng trong khoảng một năm). Cần lưu ý rằng việc vượt qua sự phân chia chủ thể/đối tượng và đại lý (điều xảy ra ngay cả ở Giai Đoạn 5 của Thusness) không có nghĩa là các chướng ngại tinh tế khác được loại bỏ -- việc loại bỏ hoàn toàn này là sự thành tựu của Phật đạo hoàn chỉnh (chủ đề được thảo luận trong bài viết Buddhahood: The End of All Emotional/Mental Afflictions and Knowledge Obscurations, cũng như chương Traditional Buddhist Attainments: Arahantship and Buddhahood trong Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind). Điều này tự nhiên sau khi nhận thức thay thế cách nhìn cũ hay cách nhìn có điều kiện, giống như giải quyết một câu đố hình ảnh và không bao giờ không nhìn thấy nó nữa. Tuy nhiên, điều này không chỉ ra một kết thúc hay cuối cùng cho thực hành, hay sự thành tựu của Phật đạo. Thực hành vẫn tiếp tục, nó chỉ trở nên động và dựa vào điều kiện như đã nói ở Giai Đoạn 7, thậm chí Giai Đoạn 7 cũng không phải là cuối cùng. Chủ đề trải nghiệm so với nhận thức được thảo luận thêm trong No Mind and Anatta, Focusing on Insight. Cũng rất phổ biến để rơi vào căn bệnh không-khái niệm, nhầm lẫn đó là nguồn của giải thoát và do đó bám vào hoặc tìm kiếm một trạng thái không-khái niệm như mục tiêu chính của thực hành, trong khi giải thoát chỉ đến từ việc giải quyết sự ngu muội và quan điểm (về sự phân chia chủ thể/đối tượng, và tồn tại có bản chất) gây ra sự tái lập, thông qua nhận thức và nhận ra. (Xem: The Disease of Non-Conceptuality) Đúng là tái lập là khái niệm. Nhưng chỉ đơn giản là tập luyện không-khái niệm chỉ là kiềm chế triệu chứng mà không điều trị nguyên nhân - sự ngu muội (nghỉ ngơi trong sự hiện diện không-khái niệm là quan trọng như một phần của đào tạo thiền định nhưng phải đi kèm với trí tuệ [nhận thức về anatta, nguyên nhân phụ thuộc và không] như sự thực hành tự nhiên liên tục của anatta). Vì không tái lập dẫn đến không-khái niệm nhưng không-khái niệm không dẫn


User

Continue 

ChatGPT


đến việc nhìn không tái lập.


Vì vậy, khi những nhận thức về anatta, D.O. [nguyên nhân phụ thuộc] và không được nhận ra và thực hành, tri giác tự nhiên không tái lập và không-khái niệm. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn thấy bản chất không xuất hiện và không tồn tại của tất cả hiện tượng từ góc độ nguyên nhân phụ thuộc. Thusness viết vào năm 2014, 'Dù là Phật, Nagarjuna hay Tsongkhapa, tất cả [họ] đều bị choáng ngợp và kinh ngạc với sâu sắc của nguyên nhân phụ thuộc. Chỉ là chúng ta không có trí tuệ để thấu hiểu đủ sâu về nó.' và 'Thực ra nếu bạn không thấy Nguyên Nhân Phụ Thuộc, bạn không thấy Phật giáo [tức là bản chất của Phật Pháp]. Anatta chỉ là bắt đầu.'


Cũng cần hiểu rằng 7 giai đoạn không phải là xếp hạng 'quan trọng', mà chỉ là thứ tự mà những nhận thức nhất định xuất hiện trong hành trình của Thusness, mặc dù tôi cũng trải qua các giai đoạn theo hầu hết cùng một thứ tự. Mỗi nhận thức trong 7 Giai Đoạn của Thusness đều quan trọng và quý giá. Nhận thức về 'TÔI LÀness' không nên được coi là 'ít quan trọng hơn' hoặc 'tùy ý' khi so sánh với nhận thức về không, và tôi thường nói với mọi người bắt đầu với hoặc trải qua nhận thức 'TÔI LÀness' để đưa ra khía cạnh ánh sáng trước tiên (đối với một số người khác, khía cạnh này chỉ rõ ràng trong các giai đoạn sau của thực hành). Hoặc như Thusness đã nói trước đây, chúng ta nên "xem tất cả là những nhận thức quan trọng để giải phóng điều kiện karmic sâu sắc để sự rõ ràng trở nên tự nhiên, không gượng ép, tự do và giải thoát." Các giai đoạn nhận thức có thể không nhất thiết xuất hiện theo cùng một thứ tự hoặc một cách tuyến tính cho mỗi người, và một người có thể cần lặp lại các nhận thức vài lần để 'sâu sắc hóa' (xem: Are the insight stages strictly linear?) Hơn nữa, như Thusness nói, "Nhận thức anatta mà tôi nhận ra khá độc đáo. Nó không chỉ là một nhận thức về không-tự ngã. Nhưng nó phải trước tiên có một hiểu biết trực giác về Sự Hiện Diện. Nếu không, sẽ phải đảo ngược các giai đoạn nhận thức" (xem: Anatta and Pure Presence)


Và như Thusness viết trước đây, "Hi Jax, Dù tất cả những khác biệt chúng ta có về yanas thấp hơn, không cần thực hành, Tuyệt Đối… Tôi thực sự đánh giá cao nỗ lực của bạn để đưa thông điệp này vào tầm nhìn và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về khía cạnh này của 'truyền đạt'. Nếu ai đó thực sự muốn bản chất này được 'truyền đạt', nó có thể là gì khác? Bởi vì điều đó cần được truyền là thực sự của một chiều kích khác, làm sao nó có thể bị làm ô nhiễm bởi lời nói và hình thức? Các giáo viên cổ đại rất nghiêm túc trong việc quan sát và chờ đợi điều kiện


đúng để truyền đạt bản chất một cách không giữ lại và hết lòng. Đến nỗi khi bản chất được truyền đạt, nó phải làm sôi máu và xâm nhập sâu vào tủy xương. Toàn bộ cơ thể-tâm trở thành một con mắt mở. Một khi mở, mọi thứ trở thành 'linh hồn', trí óc bị bỏ qua và những gì còn lại là sự sống động và thông minh ở khắp mọi nơi! Jax, tôi chân thành hy vọng bạn được bình an, chỉ đừng để lại dấu vết trong Tuyệt Đối. Biến mất!"


Ngoài ra, rất quan trọng phải hiểu rằng việc có một hiểu biết khái niệm về không-tự ngã, nguyên nhân phụ thuộc và không khác rất nhiều so với nhận thức trực tiếp. Như tôi đã nói với Mason Spransy trong The Importance of Luminosity, rất có thể có hiểu biết khái niệm về Giai Đoạn 6 nhưng thiếu nhận thức trực tiếp (xem: Suchness / Mason Spransy). Như Thusness đã chỉ ra trong Purpose of Madhyamaka, nếu sau tất cả các phân tích và suy ngẫm về Madhyamaka (giáo lý không của Phật giáo do Nagarjuna giảng dạy) một người không thể nhận ra rằng thế gian chính là nơi bản chất tỏa sáng tự nhiên của mình được biểu hiện đầy đủ, một chỉ dẫn riêng biệt là cần thiết.


Nhiều người có thể tự hỏi, tại sao cần nhiều giai đoạn nhận thức như vậy? Có cách nào để đạt được giải thoát ngay lập tức không? Một số người thấy tất cả các giai đoạn và thông tin này quá phức tạp. Sự thật không phải là điều gì đó trực tiếp và đơn giản sao? Đối với một số ít người may mắn (hoặc có lẽ, người có 'khả năng cao hơn'), như Bahiya của Áo Vỏ, họ có thể đạt được giải thoát ngay lập tức sau khi nghe một câu kệ Dhamma/Dharma từ Đức Phật. Đối với đa số chúng ta, có một quá trình khám phá sự thật và xuyên thấu các lớp ngu muội dày đặc của chúng ta. Rất phổ biến để mắc kẹt ở một giai đoạn nhận thức và nghĩ rằng mình đã đạt đến một sự cuối cùng (ngay cả ở các giai đoạn sớm như Giai Đoạn 1 của Thusness), nhưng vẫn không thể giải quyết các danh tính và tái lập tinh tế khiến cho bám víu, do đó ngăn cản giải thoát. Nếu ai đó có khả năng xuyên thấu và giải quyết tất cả các danh tính và tái lập một lần, họ có thể được giải thoát ngay lập tức. Nhưng nếu (đa số trường hợp) ai đó không có khả năng xuyên thấu tất cả các lớp ngu muội cùng một lúc, các chỉ dẫn và giai đoạn nhận thức bổ sung là cần thiết. Như Thusness nói, "Mặc dù bản chất Phật là sự giản dị và trực tiếp nhất, đây vẫn là những bước đi. Nếu ai đó không biết quá trình và nói 'vâng, đây là nó'... thì điều đó cực kỳ gây hiểu lầm. Vì 99 phần trăm [của những người 'nhận ra'/'giác ngộ'] đều nói về 'TÔI LÀness', và chưa đi xa hơn sự vĩnh hằng, vẫn nghĩ [về] vĩnh hằng, hình thức... ...hầu hết và gần như tất cả sẽ nghĩ về nó theo hướng 'TÔI LÀness', tất cả đều như là cháu của 'AMness', và đó là nguyên nhân gốc rễ của sự nhị nguyên.” - John Tan, 2007


Các giai đoạn như một chiếc bè, nó được sử dụng để vượt qua, để từ bỏ những ngu muội và bám víu của chúng ta, chứ không phải để bám vào như một loại giáo lý. Đó là phương tiện khéo léo để hướng dẫn người tìm kiếm nhận ra bản chất tâm của họ và chỉ ra những điểm mù và rủi ro. Một khi nhận ra, tất cả các nhận thức được thực hành từng khoảnh khắc và người ta không còn nghĩ về các giai đoạn, và cũng không giữ ý tưởng về việc có một thành tựu hoặc người đạt được, hoặc nơi nào khác để đi đến. Toàn bộ lĩnh vực ánh sáng chỉ đơn giản là suchness không chiều không, trống rỗng và không xuất hiện. Nói cách khác, một khi chiếc bè hoặc thang đã phục vụ mục đích của nó, nó được bỏ lại chứ không phải mang theo lên bờ. Như Thusness viết vào năm 2010, "Trên thực tế, không có thang hoặc không 'không tự ngã' gì cả. Chỉ có hơi thở này, mùi hương thoáng qua này, âm thanh xuất hiện này. Không có biểu hiện nào rõ ràng hơn thế/thứ rõ ràng này. Giản dị và Đơn Giản!" Nhưng những gì Thusness nói ở đây đề cập đến việc thực hành sau nhận thức anatta. Rất dễ dàng để gây ra một trạng thái không-tâm -- ví dụ có nhiều câu chuyện về các thiền sư Thiền đánh một cú đánh hoàn toàn bất ngờ, một tiếng hét, một cái kẹp mũi đột ngột, và trong giây phút đau đớn và sốc đó, mọi cảm giác về bản thân và thực sự tất cả các khái niệm đều hoàn toàn bị lãng quên và chỉ còn lại sự đau đớn sống động. Điều này có thể gây ra cái gọi là trải nghiệm không-tâm (một trải nghiệm đỉnh cao của không-tự ngã/không-chủ thể) nhưng không nên nhầm lẫn là nhận thức anatta. Tuy nhiên, nhận thức anatta làm cho không-tâm trở thành trạng th


User

Continue 

ChatGPT


ái tự nhiên không nỗ lực. Hầu hết những giáo viên mà tôi đã thấy có truy cập đến trải nghiệm phi nhị nguyên chỉ biểu hiện một trạng thái không-tâm chứ không phải nhận thức anatta. Như đã đề cập trước đây, chủ đề này được thảo luận thêm trong No Mind and Anatta, Focusing on Insight và điểm thứ tư của Realization and Experience and Non-Dual Experience from Different Perspectives. Do đó, cho đến khi 7 giai đoạn nhận thức được nhận ra và thực hành, bản đồ vẫn rất hữu ích.


Thusness cũng đã viết nhiều năm trước khi bình luận về ai đó thảo luận về thực hành Dzogchen như là nhận ra bản chất ánh sáng và tích hợp nó vào tất cả trải nghiệm và hoạt động, "Tôi hiểu ý anh ấy và nhưng cách nó được dạy (Soh: tức là thảo luận bởi người đó) gây hiểu lầm. Nó chỉ đơn giản là trải nghiệm phi nhị nguyên và trải nghiệm sự hiện diện trong cả nền và tiền cảnh và trong 3 trạng thái (Soh: tỉnh, mơ, sâu thẳm không mơ). Đó không phải là nhận ra bản chất trống rỗng của chúng ta nhưng bản chất ánh sáng của chúng ta... ...hiểu sự khác biệt giữa ánh sáng và bản chất không (Soh: ánh sáng ở đây đề cập đến khía cạnh Sự Hiện Diện-Nhận Thức, và không đề cập đến thiếu tính chất hoặc bản thể của Sự Hiện Diện/Tự Thân/Hiện Tượng)... ...Rất thường, mọi người dựa vào trải nghiệm chứ không phải nhận thức thực sự của quan điểm. Quan điểm đúng (Soh: về anatta (không-tự ngã), nguyên nhân phụ thuộc và không) giống như một chất trung hòa làm tan biến quan điểm nhị nguyên và bản thể; bản thân nó, không có gì để giữ. Vì vậy, nhận ra quan điểm đúng đang chỉ ra và tất cả trải nghiệm sẽ tự nhiên đến. Trải nghiệm giác ngộ đúng là như Dogen mô tả, không chỉ là một trạng thái phi nhị nguyên nơi người trải nghiệm và cái được trải nghiệm hòa nhập vào một dòng trải nghiệm phi nhị nguyên. Điều này tôi đã nói rõ cho bạn."


Cuối cùng, tôi sẽ kết thúc với điều Thusness viết vào năm 2012, "Có ý thức đã nổi bật? Không cần tập trung. Khi sáu cửa vào và ra sạch sẽ và nguyên thủy, cái không điều kiện đứng sáng rõ, thư giãn và không gượng ép, ánh sáng nhưng trống rỗng. Mục đích của việc trải qua 7 giai đoạn chuyển đổi tri giác là cho điều này... Mọi thứ xuất hiện tự do và không gượng ép, đó là con đường tối cao. Mọi thứ xuất hiện chưa bao giờ rời trạng thái nirvanic của chúng... ...cách thực hành hiện tại của bạn [sau những trải nghiệm sâu sắc] nên trực tiếp và không gượng ép nhất có thể. Khi bạn không thấy gì phía sau và hiện tượng ma thuật quá trống rỗng, ý thức tự nhiên sáng rõ và tự do. Quan điểm và mọi sự phát triển tan biến, tâm-trí quên lãng... chỉ còn lại ý thức không ngăn cản. Ý thức tự nhiên và không gượng ép là mục tiêu tối cao. Thư giãn và không làm gì, Mở rộng và không giới hạn, Tự phát và tự do, Mọi thứ xuất hiện đều tốt và giải thoát, Đó là con đường tối cao. Trên/dưới, trong/ngoài, Luôn không có trung tâm và trống rỗng (không gấp đôi), Sau đó quan điểm được hoàn toàn thực hành và tất cả trải nghiệm là giải thoát lớn." Năm 2014, ông nói, "Tất cả 7 giai đoạn nhận thức có thể được nhận ra và trải nghiệm, chúng không phải là lời nói suông. Nhưng sự hoàn hảo về việc thực hành trong cuộc sống hàng ngày đòi hỏi việc tinh chỉnh quan điểm của chúng ta, đối mặt với tình huống và dành thời gian chất lượng trong anatta và toàn lực. Vấn đề là nhiều người không có kỷ luật và kiên nhẫn."


Bạn được chào đón tham gia nhóm thảo luận của chúng tôi trên Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/


p.s. Nếu bạn muốn đọc thêm về những bài viết của Thusness/PasserBy, hãy kiểm tra:


Về Anatta (Không-Tự Ngã), Không, Maha và Bình Thường, và Hoàn Hảo Tự Nhiên

Nhận Thức và Trải Nghiệm và Trải Nghiệm Phi Nhị Nguyên từ Nhiều Góc Độ

Những Bài Viết Diễn Đàn Sớm của Thusness

Phần 2 của Những Bài Viết Diễn Đàn Sớm của Thusness

Phần 3 của Những Bài Viết Diễn Đàn Sớm của Thusness

Những Cuộc Trò Chuyện Sớm Phần 4

Những Cuộc Trò Chuyện Sớm Phần 5

Những Cuộc Trò Chuyện Sớm Phần 6

Những Cuộc Trò Chuyện Sớm của Thusness (2004-2007) Phần 1 đến 6 trong Một Tài Liệu PDF

Những Cuộc Trò Chuyện của Thusness Từ 2004 đến 2012

Một bình luận không chính thức về Nguyên Nhân Phụ Thuộc

Để lại dấu vết hay Thành tựu?

Không như Quan Điểm Không Quan Điểm và Ôm lấy Sự Biến Đổi

Đưa Phi Nhị Nguyên vào Tiền Cảnh (Thusness đã viết điều này cho tôi sau khi tôi trải qua trải nghiệm phi nhị nguyên sau TÔI LÀ nhưng trước nhận thức anatta)

Đặt sang một bên Sự Hiện Diện, Xuyên Thấu Sâu vào Không Gấp Đôi (Thusness đã viết điều này cho tôi sau khi tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về anatta sau nhận thức ban


User

Continue 

ChatGPT


đầu về anatta)

Phản hồi cho Yacine

Dấu Ấn Trực Tiếp của Niềm Vui Lớn

Trường Ý Thức Không Giới Hạn

Phần bình luận của bài viết The Buddha on Non-Duality

Tại Sao Quan Tâm Đặc Biệt đến Gương?

Phật Giáo là Gì?

Con Đường của Anatta

Chìa Khóa Hướng Tới Tri Thức Thuần Khiết

Nơi không có đất, lửa, gió, không gian, nước

Bài viết trên Blog AtR được gắn thẻ dưới 'John Tan'


Cập nhật: hiện tại có một hướng dẫn thực hành có sẵn như một công cụ để nhận ra và thực hành những hiểu biết được trình bày trên blog này. Xem https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg


Cập nhật 2: Phiên bản rút gọn (ngắn hơn và súc tích hơn) của hướng dẫn AtR hiện đang có sẵn tại đây: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, phiên bản này có thể hữu ích hơn cho người mới (130+ trang) vì phiên bản gốc (dài hơn 1000 trang) có thể quá dài để đọc cho một số người.


Tôi rất khuyến khích đọc hướng dẫn thực hành AtR miễn phí đó. Như Yin Ling đã nói, "Tôi nghĩ rằng hướng dẫn AtR rút gọn rất tốt. Nó nên dẫn một người đến anatta nếu họ thực sự đi và đọc. Súc tích và trực tiếp."


Cập nhật: ngày 9 tháng 9 năm 2023 - Sách Âm Thanh (Miễn phí) của Hướng dẫn Thực Hành Tỉnh Thức đến Thực Tại hiện có sẵn trên SoundCloud! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality


Cuối cùng, tôi muốn đề cập rằng bài viết này - 7 Giai Đoạn của Nhận Thức - đề cập đến khía cạnh trí tuệ (prajna) của ba bộ môn đào tạo. Tuy nhiên, để có một thực hành toàn diện cần thiết cho giải thoát, có hai thành phần khác - đạo đức và tĩnh tâm (xem: Measureless Mind (PDF)). Có một thực hành thiền định hàng ngày là quan trọng như một phần của con đường tâm linh toàn diện hướng tới giải thoát, mặc dù thiền định vượt ra ngoài chỉ ngồi, đặc biệt sau anatta. Thusness/John Tan vẫn ngồi thiền hai giờ mỗi ngày hoặc hơn ngày nay. Ngay cả khi bạn đang thực hành tự vấn, việc có một thực hành ngồi thiền kỷ luật rất hữu ích và đã quan trọng đối với tôi. (Xem: How silent meditation helped me with nondual inquiry). Ngoài ra, xem bài giảng này của Đức Phật về tầm quan trọng của tĩnh tâm kết hợp với trí tuệ cho mục đích vượt qua các phiền não tâm lý và chỉ dẫn của Ngài về thiền quán thở (Anapanasati) tại đây.

Nhãn: All is Mind, Anatta, Emptiness, I AMness, John Tan, Non Dual, Stages of Enlightenment |

0 Responses