Original English Link: Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See: (Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

Also See: (Danish) Buddha Natur er IKKE "Jeg Er" - Buddha Nature is NOT "I Am"


Hvis du identificerer områder til forbedring i oversættelsen eller har forslag, bedes du besøge kontaktsiden for at dele din feedback: Kontakt Os

Hvis du ønsker oversættelser af nogen af følgende artikler, er du velkommen til at kontakte mig, og jeg vil anvende ChatGPT til at hjælpe med oversættelsen: Kontakt Os

 

ChatGPT

Here's the detailed translation of the provided text from English to Danish:


Sådanhed/PasserBys syv stadier af oplysning 

 Tilgængelige oversættelser af Sådanhed/PasserBys syv stadier af oplysning:

Kinesisk version Nepalesisk version Bengali version Spansk version Tysk version Hindi version Tamil version Portugisisk version Japansk version Thai version

Hvis du har forslag til forbedringer af oversættelsen eller kan oversætte til andre sprog, bedes du kontakte: Kontakt os

Opdateringer:

  • En vejledning til at hjælpe med at realisere og aktualisere indsigter er tilgængelig: Download vejledning
  • Ny forkortet version af AtR-guiden: Vis forkortet guide
  • Lydbog af Awakening to Reality Practice Guide nu på SoundCloud: Lyt på SoundCloud

Anbefaling: "Den forkortede AtR-guide er meget god. Den bør føre en til anatta, hvis de virkelig går og læser. Koncis og direkte." - Yin Ling

(Soh: Denne artikel blev skrevet af min lærer, "Sådanhed"/"PasserBy". Jeg har personligt oplevet disse faser af realiseringer.)

BEMÆRK: Stadierne er ikke autoritative, kun til delingsformål. Artiklen Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed er en god reference for disse 7 faser af oplevelse. De oprindelige seks stadier af oplevelse er blevet opdateret til syv stadier af oplevelse, med tilføjelsen af 'Trin 7: Tilstedeværelse er Spontant Fuldkomment' for at læserne kan forstå, at det at se virkelighedens natur som grundlag for alle oplevelser, som altid er sådan, er vigtigt for at indsatsløshed kan finde sted.

(Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection 

Baseret på: http://buddhism.sgforums.com/?action=thread_display&thread_id=210722&page=3

Kommentarer nedenfor er af Sådanhed, medmindre det udtrykkeligt er angivet at være fra Soh.

(Først skrevet: 20. september 2006, Sidst opdateret af Sådanhed: 27. august 2012, Sidst opdateret af Soh: 22. januar 2019)

Trin 1: Oplevelsen af "JEG ER"

Det var for omkring 20 år siden, og det hele startede med spørgsmålet "Før fødslen, hvem er jeg?" Jeg ved ikke hvorfor, men dette spørgsmål syntes at fange hele mit væsen. Jeg kunne bruge dage og nætter på bare at sidde og fokusere, gruble over dette spørgsmål; indtil en dag, alt syntes at komme til et komplet stilstand, ikke engang en enkelt tanke opstod. Der var blot intet og fuldstændig tomhed, kun denne rene eksistensfølelse. Denne blotte følelse af jeg, denne tilstedeværelse, hvad var det? Det var ikke kroppen, ikke tanke, da der ikke var nogen tanke, intet overhovedet, bare eksistens selv. Der var ikke behov for nogen til at godkende denne forståelse.

I det øjeblik af realisering oplevede jeg en enorm strøm af energi, der blev frigivet. Det var som om livet udtrykte sig selv gennem min krop, og jeg var intet andet end dette udtryk. Dog på det tidspunkt var jeg stadig ude af stand til fuldt ud at forstå, hvad denne oplevelse var, og hvordan jeg havde misforstået dens natur.

Kommentarer af Soh: Dette er også det første trin af de fem ranger af Tozan Ryokai (et Zen-buddhismekort over opvågning), kaldet "Det synlige indenfor det virkelige". Denne fase kan også beskrives som en oceanisk grundværen eller kilde uden følelsen af individualitet/personligt selv, beskrevet her af Sådanhed i 2006:

css
"Ligesom en flod flyder ind i havet, opløses selvet i intetheden. Når en udøver bliver grundigt klar over individualitetens illusionære natur, finder der ikke længere subjekt-objekt-afdeling sted. En person, der ople
User
continue
ChatGPT

ver "JEG ER-hed", vil finde "JEG ER-hed i alt". Hvordan er det?

vbnet
Fri for individualitet - kommer og går, liv og død, alle fænomener dukker simpelthen op og ud fra baggrunden af JEG ER-heden. JEG ER-heden opleves ikke som en 'enhed', der befinder sig noget sted, hverken indeni eller udenfor; snarere opleves den som grundvirkeligheden for, at alle fænomener kan finde sted. Selv i øjeblikket af aftagelse (død) er yogien fuldstændig autentificeret med denne virkelighed; oplever det 'Reelle' så klart som det kan være. Vi kan ikke miste denne JEG ER-hed; snarere kan alle ting kun opløses og genopstå fra den. JEG ER-heden har ikke flyttet sig, der er ingen komme og gå. Denne "JEG ER-hed" er Gud. Praktiserende bør aldrig fejltage dette for det sande Buddha Sind! "JEG ER-heden" er den uberørte opmærksomhed. Det er derfor, den er så overvældende. Bare at der ikke er 'indsigt' i dens tomme natur." (Uddrag fra Buddha Nature is NOT "I Am")

Soh: For at realisere JEG ER, er den mest direkte metode Selv-Undersøgelse, ved at spørge dig selv 'Før fødslen, Hvem er jeg?' eller bare 'Hvem er jeg?' Se: Hvad er dit allerinderste sind lige nu?, kapitel om selv-undersøgelse i The Awakening to Reality Practice Guide og AtR Guide - forkortet version og Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind og min gratis e-bog, The Direct Path to Your Real Self, Ramana Maharshis tekst 'Hvem er jeg?' (https://app.box.com/s/v8r7i8ng17cxr1aoiz9ca1jychct6v84) og hans bog 'Be As You Are', Ch'an Master Hsu Yuns tekster og bøger som du kan læse et eksempel fra Essentials Of Chan Practice (Hua Tou/Selvundersøgelse), og andre selv-undersøgelse bog anbefalinger i Book Recommendations 2019 og Practice Advices eller disse youtube videoer: https://www.youtube.com/watch?v=lCrWn_NueUg https://www.youtube.com/watch?v=783Gb4KbzGY https://www.youtube.com/watch?v=ymvj01q44o0 https://youtu.be/BA8tDzK_kPI https://www.youtube.com/watch?v=Kmrh3OaHnQs

Personligt førte spørgsmålet 'Før fødslen, Hvem er jeg?' mig til en ubetinget sikkerhed på Væren/Selv-Realisering efter to år. Bemærk, at man meget ofte oplever glimt og erfaringer af JEG ER eller levende rummelighed eller en vis erkendelse af at være en observatør, men alt dette er ikke JEG ER Realiseringen af Sådanhed Trin 1, ej heller er Trin 1 realisering blot en tilstand af klarhed. Selv-Undersøgelse vil føre til ubetinget realisering. Jeg havde glimt af JEG ER med jævne mellemrum i tre år før min ubetingede Selv-Realisering i februar 2010, som jeg skrev i min første journal post i min gratis e-bog. Om forskellene, se JEG ER Oplevelse/Glimt/Genkendelse vs JEG ER Realisering (Sikkerhed på Væren) og det første punkt i Realisering og Erfaring og Ikke-Dual Erfaring fra Forskellige Perspektiver

For yderligere fremskridt efter JEG ER realisering, fokusér på Fire Aspekter af JEG ER, kontempler de to stanzaer af anatta i Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed og To Typer af Ikke-Dual Kontemplation

Mange mennesker jeg kender (inklusive Sådanhed selv) var/er fastlåst i Fase 1~3 i årtier eller hele deres liv uden meget fremskridt på grund af mangel på klare pegepæle og vejledning, men ved at følge Sådanheds råd om de fire aspekter og kontemplation på anatta (ingen-selv), var jeg i stand til at gå fra Fase 1 realisering til Fase 5 på mindre end et år, tilbage i 2010.

Trin 2: Oplevelsen af "JEG ER Alt"

Det syntes, at min oplevelse blev understøttet af mange Advaita og hinduistiske læresætninger. Men den største fejl, jeg begik, var da jeg talte med en buddhistisk ven. Han fortalte mig om læren om intet-selv, om intet 'jeg'. Jeg afviste en sådan lære direkte, da den var i direkte modstrid med, hvad jeg havde oplevet. Jeg var dybt forvirret i noget tid og kunne ikke værdsætte, hvorfor Buddha havde undervist i denne lære og værre endnu, gjort det til et Dharma Segl. Indtil en dag, jeg oplevede en fusion af alt i 'Mig', men på en eller anden måde var der ingen 'mig'. Det var som et "Jeg-løst Jeg". Jeg accepterede på en eller anden måde ideen om 'intet jeg', men jeg insisterede stadig på, at Buddha ikke skulle have sagt det på den måde...

Oplevelsen var vidunderlig, det var som om jeg var totalt befriet, en fuldstændig frigørelse uden grænse. Jeg sagde til mig selv, "Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg ikke længere er forvirret", så jeg skrev et digt (noget i retningen af nedenstående),

Jeg er regnen 

Jeg er himlen 

Jeg er 'blåheden' 

Farven på himlen 

Intet er mere virkeligt end 

Jeg Derfor Buddha, Jeg er Jeg.

Der er en sætning for denne oplevelse -- Når som helst og hvor som helst der ER, er ER jeg. Denne sætning var som en mantra for mig. Jeg brugte ofte dette til at lede mig tilbage til oplevelsen af Tilstedeværelse.

Resten af rejsen var en udfoldelse og yderligere raffinering af denne oplevelse af Total Tilstedeværelse, men på en eller anden måde var der altid denne blokering, dette 'noget' der forhindrede mig i at genvinde oplevelsen. Det var ude af stand til fuldstændigt at 'dø' ind i total tilstedeværelse..

Kommentarer af Soh: Det følgende uddrag bør afklare om denne fase:

“Det er at bringe denne JEG ER ind i alt. JEG ER JEG i dig. JEG i katten, JEG i fuglen. JEG ER den første person i alle og Alt. Jeg. Det er min anden fase. At Jeg er ultimativ og universel.” - John Tan, 2013

Trin 3: Indtræden i en Tilstand af Intethed

På en eller anden måde blokerede noget den naturlige strøm af min inderste essens og forhindrede mig i at genopleve oplevelsen. Tilstedeværelsen var stadig der, men der var ingen følelse af 'totalitet'. Det var både logisk og intuitivt klart, at 'jeg' var problemet. Det var 'jeg', der blokerede; det var 'jeg', der var grænsen; det var 'jeg', der var grænsen, men hvorfor kunne jeg ikke gøre noget ved det? På det tidspunkt faldt det mig ikke ind, at jeg skulle kigge ind i naturen af bevidsthed og hvad bevidsthed handler om. I stedet var jeg for optaget af kunsten at træde ind i en tilstand af glemsel for at slippe af med 'jeg'... Dette fortsatte de næste 13+ år (i mellemtiden var der mange andre mindre begivenheder, og oplevelsen af total tilstedevæ

User
continue
ChatGPT

relse skete mange gange, men med huller et par måneder lange)…

Jeg kom dog til en vigtig erkendelse – 'Jeg' er roden til al kunstighed, sand frihed ligger i spontanitet. Overgiv dig til komplet intethed, og alt er simpelthen Selv Sådan.

Kommentarer af Soh:

Her er noget Sådanhed skrev til mig om Trin 3, mens jeg havde nogle glimt af Trin 1 og 2 i 2008,

css
"At associere 'døden af jeg' med den levende klarhed af din oplevelse er alt for tidligt. Dette vil føre dig ind i fejlagtige synspunkter, fordi der også er oplevelsen af praktiserende ved at overgive sig fuldstændigt eller eliminere (slippe) som Taoistiske praktiserende. En oplevelse af dyb salighed, der er ud over det, du har oplevet, kan forekomme. Men fokus er ikke på klarhed, men på indsatsløshed, naturlighed og spontanitet. Ved at give fuldstændigt slip, er der intet 'jeg'; det er også unødvendigt at vide noget; faktisk er 'viden' betragtet som en hindring. Praktiserende slipper sindet, kroppen, viden...alt. Der er ingen indsigt, der er ingen klarhed, der er kun total tilladelse af hvad end der sker, ske i sin egen overensstemmelse. Alle sanser inklusiv bevidsthed er lukket og fuldstændigt absorberet. Bevidsthed om 'noget' er kun efter at komme ud af den tilstand. Den ene er oplevelsen af levende klarhed, mens den anden er en tilstand af glemsel. Det er derfor ikke passende at relatere den komplette opløsning af 'jeg' med det, du har oplevet alene."

Se også denne artikel for kommentarer om Trin 3: http://www.awakeningtoreality.com/2019/03/thusnesss-comments-on-nisargadatta.html

Men det er først ved Sådanheds Trin 4 og 5, at man indser, at den indsatsløse og naturlige måde at give slip på selv/Selvet er gennem indsigt og realisering af anatta, ikke gennem indtræden i en særlig eller ændret tilstand af trance, samadhi, absorption eller glemsel. Som Sådanhed tidligere har skrevet,

less
"...det synes, at der skal gøres en masse indsats - hvilket virkelig ikke er tilfældet. Hele praksis viser sig at være en proces med at gøre tingene om. Det er en proces med gradvist at forstå vores natur, der fra begyndelsen er befriet, men skygget af denne 'selv' fornemmelse, der altid forsøger at bevare, beskytte og altid er knyttet. Hele følelsen af selv er en 'gøren'. Alt hvad vi gør, positivt eller negativt, er stadig gøren. I sidste ende er der ikke engang en at give slip på eller lade være, da der allerede er en kontinuerlig opløsning og opståen, og denne evigt opløsende og opstående viser sig at være selvbefriende. Uden dette 'selv' eller 'Selv' er der ingen 'gøren', der er kun spontan opståen. " ~ Sådanhed (kilde: Ikke-dual og karmiske mønstre) "...Når man er ude af stand til at se sandheden i vores natur, er al frigivelse intet mere end en anden form for at holde på forklædning. Derfor uden 'indsigten' er der ingen frigivelse.... det er en gradvis proces med dybere indseelse. når det ses, er frigivelsen naturlig. Du kan ikke tvinge dig selv til at give slip på selv... renselse for mig er altid disse indsigter... ikke-dual og tomhedsnatur...."

Trin 4: Tilstedeværelse som Spejlklar Klarhed

Jeg kom i kontakt med buddhismen i 1997. Ikke fordi jeg ønskede at finde ud af mere om oplevelsen af 'Tilstedeværelse', men snarere læren om forgængelighed resonerede dybt med det, jeg oplevede i livet. Jeg stod over for muligheden for at miste hele min rigdom og mere på grund af en finanskrise. På det tidspunkt havde jeg ingen anelse om, at buddhismen er så dybtgående rig på aspektet af 'Tilstedeværelse'. Livets mysterium kan ikke forstås, jeg søgte tilflugt i buddhismen (kommentarer af Soh: han tog tilflugt i de tre ædelstene Buddha, Dharma og Sangha under den 41. H.H. Sakya Trizin) for at lindre mine sorger forårsaget af finanskrisen, men det viste sig at være den manglende nøgle til at opleve total tilstedeværelse.

Jeg var ikke så modstandsdygtig dengang overfor læren om 'intet-selv', men ideen om, at al fænomenal eksistens er tom for et iboende 'selv' eller 'Selv' fik ikke rigtigt fat i mig. Talte de om 'selvet' som en personlighed eller 'Selvet' som 'Evig Vidne'? Skal vi endda gøre os af med 'Vidnet'? Er Vidnet selv en anden illusion?

Der er tænkning, ingen tænker 

Der er lyd, ingen lytter 

Lidelse eksisterer, ingen lidende 

Handlinger der er, ingen gerningsmand

Jeg mediterede dybt på betydningen af ovenstående stanza, indtil en dag pludselig hørte jeg 'tongss…', det var så klart, der var intet andet, bare lyden og intet andet! Og 'tongs…' genlydende… Det var så klart, så levende!

Den oplevelse var så bekendt, så ægte og så klar. Det var den samme oplevelse af "JEG ER"... den var uden tanke, uden begreber, uden mellemliggende, uden nogen der, uden noget imellem... Hvad var det? DET var Tilstedeværelse! Men denne gang var det ikke 'JEG ER', det var ikke at spørge 'hvem er jeg', det var ikke den rene fornemmelse af "JEG ER", det var 'TONGSss….', den rene Lyd... Derefter kom Smag, kun Smagen og intet andet.... Hjerteslag... Sceneriet...

Der var ingen mellemrum imellem, ikke længere et par måneders mellemrum for at det skulle opstå... Der var aldrig et trin at træde ind, ingen Jeg at ophøre og aldrig havde det eksisteret Der er ingen indgangs- og udgangspunkt... Der er ingen Lyd derude eller herinde... Der er intet 'Jeg' adskilt fra opståen og ophør... Mangfoldigheden af Tilstedeværelse... Øjeblik til øjeblik udfolder Tilstedeværelsen sig...

css
Kommentarer: Dette er begyndelsen på at se igennem intet-selv. Indsigt i intet-selv er opstået, men ikke-dual oplevelse er stadig meget 'Brahman' snarere end 'Sunyata'; faktisk er det mere Brahman end nogensinde. Nu opleves "JEG ER-hed" i Alt. Ikke desto mindre er det en meget vigtig nøglefase, hvor praktiserende oplever et kvantespring i perception og løsner den dualistiske knude. Dette er også den nøgleindsigt, der fører til realiseringen af, at "Alt er Sind", alt er bare denne En Virkelighed. Tendensen til at ekstrapolere en Ultimativ Virkelighed eller Universel Bevidsthed, hvor vi er en del af denne Virkelighed, forbliver overraskende stærk. Effektivt er den dualistiske knude væk, men båndet af at se
User
continue
ChatGPT

tingene iboende er ikke. 'Dualistisk' og 'iboenheds' knuder, der forhindrer den fulde oplevelse af vores Maha, tomme og ikke-dual natur af uberørt bevidsthed, er to meget forskellige 'perceptuelle fortryllelser', der blinder.

arduino
Afsnittet "Om Anden Stanza" i indlægget "Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed" uddyber yderligere denne indsigt.

(Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection 

Kommentarer af Soh:

Begyndelsen på ikke-dual realisering og den portløse port uden ind- og udgang. Man søger ikke længere efter en tilstand af glemsel for at slippe af med selvet som i tilfældet med Trin 3, men begynder at realisere og aktualisere den altid-således-af ikke-selv og ikke-dual natur af Bevidsthed. Stadig, Trin 4 ender ofte op med at opløse separatheden ind i polen af en ultimativ ren subjektivitet snarere end at se bevidsthed som den rene strøm af fænomenalitet som i Trin 5, og efterlader dermed spor af en Absolut.

less
Sådanhed skrev i 2005: "Uden 'selv' er enhed straks opnået. Der er kun og altid denne Erhed. Subjekt har altid været Objektet for observation. Dette er sand samadhi uden at træde ind i trance. Fuldt ud at forstå denne sandhed. Det er den sande vej mod befrielse. Hver lyd, sensation, opståen af bevidsthed er så klar, virkelig og levende. Hvert øjeblik er samadhi. Fingerspidsernes kontakt med tastaturet, mystisk skabt kontaktbevidsthed, hvad er det? Føl helheden af værenhed og virkelighed. Der er intet subjekt... bare Erhed. Ingen tanke, der er virkelig ingen tanke og intet 'selv'. Kun Ren Bevidsthed.", "Hvordan kan nogen forstå? Gråden, lyden, støjen er buddha. Det er hele Sådanheds oplevelse. At kende den sande betydning af dette, Hold ikke engang den mindste spor af 'Jeg'. I den mest naturlige tilstand af Jegløshed, Alt Er. Selv hvis man sagde den samme sætning, varierer oplevelsens dybde. Der er intet punkt i at overbevise nogen. Kan nogen forstå? Enhver form for afvisning, Enhver form for opdeling Er at afvise buddhahood. Hvis der er en mindste fornemmelse af et subjekt, en oplever, går vi glip af pointen. Naturlig Bevidsthed er subjektløs. Levende og klarhed. Føl, smag, se og hør med helhed. Der er altid intet 'Jeg'. Tak Buddha, Du ved virkelig. :)"

Trin 5: Ingen Spejl Reflekterer

Der er intet spejl, der reflekterer 

Hele tiden alene er manifestation.

 Den ene hånd klapper 

Alt ER!

Effektivt er Trin 4 blot oplevelsen af ikke-opdeling mellem subjekt/objekt. Den indledende indsigt skimtet fra anatta stanzaen er uden selv, men i den senere fase af min fremskridt syntes det mere som subjekt/objekt som en uadskillelig union, snarere end absolut intet-subjekt. Dette er præcist det 2. tilfælde af de tre niveauer af forståelse Ikke-Dual. Jeg var stadig imponeret af fænomenernes renhed og levende i fase 4.

( (Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection)

Fase 5 er ganske grundig i at være ingen, og jeg ville kalde dette anatta i alle 3 aspekter - ingen subjekt/objekt opdeling, ingen gør-skab og fravær af agent.

Udløserpunktet her er den direkte og grundige indseelse, at 'spejlet er ikke andet

User
continue
ChatGPT

end en opstående tanke'. Med dette forsvinder fastheden og al grandiositeten af 'Brahman' ned i afløbet. Men det føles helt rigtigt og befriende uden agenten og blot som en opstående tanke eller som et levende øjeblik af en klokke der klinger. Her forstås en spejl/refleksion-forening klart som fejlagtig, der er kun levende refleksion. Der kan ikke være en 'forening', hvis der ikke er et subjekt fra starten. Det er kun i subtil erindring, det vil sige i en tanke der minder om et tidligere øjeblik af tanke, at iagttageren synes at eksistere. Herfra bevægede jeg mig mod den 3. grad af ikke-dual.

Stanza Et komplementerer og raffinerer Stanza To for at gøre oplevelsen af intet-selv grundig og indsatsløs til kun kvidrende fugle, trommeslag, fodtrin, himmel, bjerg, gå, tygge og smage; intet vidne overhovedet gemmer sig nogen steder! 'Alt' er en proces, begivenhed, manifestation og fænomen, intet ontologisk eller med en essens.

Denne fase er en meget grundig ikke-dual oplevelse; der er indsatsløshed i den ikke-duale, og man indser, at i at se er der altid kun sceneri og i at høre, altid kun lyde. Vi finder sand glæde i naturlighed og almindelighed som almindeligvis udtrykt i Zen som 'hugge brænde, bære vand; foråret kommer, græsset vokser'. Med hensyn til almindelighed (se "Om Maha i Almindelighed"), skal dette også forstås korrekt. En nylig samtale med Simpo opsummerer, hvad jeg forsøger at formidle med hensyn til almindelighed. Simpo (Longchen) er en meget indsigtsfuld og oprigtig udøver, der er nogle meget gode kvalitetsartikler skrevet af ham vedrørende ikke-dualitet på hans hjemmeside Dreamdatum.

Ja Simpo, Ikke-dual er almindelig, da der ikke er noget 'ud over' stadium at nå til. Det ser ud til at være ekstraordinært og grandios kun som en eftertanke på grund af sammenligning. Det sagt, skal maha oplevelsen, der fremstår som "universet tygger", og spontaniteten af uberørt sker, stadig forblive maha, fri, grænseløs og klar. For det er, hvad det er, og kan ikke være anderledes. Den "ekstraordinærhed og grandiositet", der resulterer fra sammenligning, skal også skelnes korrekt fra 'hvad der er' af ikke-dual. Når kontraktion træder ind, er det allerede en manifestation af 'oplevelser-oplevelse split'. Konventionelt talt, det værende årsagen, det er virkningen. Uanset hvilken tilstand det er, det være sig resultatet af ugunstige situationer eller subtil erindring for at nå en bestemt god fornemmelse eller forsøge at rette en imaginær opdeling, vi skal behandle det som at 'ikke-dual' indsigt ikke har gennemtrængt vores hele væsen på samme måde som 'karmisk tendens til at opdele' gør. Vi har ikke frygtløst, åbent og forbeholdsløst budt hvad som helst velkommen. :-) Bare min mening, en afslappet deling.

Praktiserende op til dette niveau bliver ofte for ivrige og tror, at denne fase er endelig; faktisk ser den ud til at være en slags pseudo-finalitet. Men dette er en misforståelse. Ikke meget kan siges. Praktiserende vil også naturligt blive ledt ind i spontan fuldkommenhed uden at gå videre i at tømme aggregaterne. :-)

For yderligere kommentarer: http://buddhism.sgforums.com/forums/1728/topics/210722?page=6

rust
Kommentarer: Dråben er grundig, centret er væk. Centret er intet mere end en subtil karmisk tendens til at opdele. Et mere poetisk udtryk ville være "lyd hører, sceneri ser, støvet er spejlet." Flygtige fænomener har altid været spejlet; kun en stærk dualistisk opfattelse forhindrer seende. Meget ofte er cyklusser efter cyklusser af raffinering af vores indsigter nødvendige for at gøre ikke-dual mindre 'koncentrativ' og mere 'indsatsløs'. Dette vedrører oplevelsen af ikke-fasthed og spontanitet af oplevelse. Afsnittet "Om Første Stanza" i indlægget "Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed" uddyber yderligere denne fase af indsigt. 
  I denne fase skal vi være klare over, at tomhed af subjektet kun vil resultere i ikke-dualitet, og der er et behov for yderligere at tømme aggregaterne, 18 dhatus. Dette betyder, at man skal yderligere gennemtrænge tomhedsnaturen af de 5 aggregater, 18 dhatus med afhængig oprindelse og tomhed. Behovet for at reificere en Universel Brahman forstås som karmisk tendens til at 'solidificere' oplevelser. Dette fører til forståelsen af den tomme natur af ikke-dual tilstedeværelse.

Trin 6: Tilstedeværelsens Natur er Tom

Fase 4 og 5 er gråskalaen af at se gennem subjektet, at det ikke eksisterer i virkeligheden (anatta), der er kun aggregaterne. Men selv aggregaterne er tomme (Hjerte Sutra). Det lyder måske åbenlyst, men oftere end ikke vil selv en udøver, der har modnet anatta-oplevelsen (som i fase 5) gå glip af essensen af den.

Som jeg har sagt tidligere, ser fase 5 ud til at være endelig, og det er meningsløst at understrege noget. Om man går videre for at udforske denne tomme natur af Tilstedeværelse og bevæger sig ind i Maha-verdenen af sådanhed afhænger af vores betingelser.

På dette tidspunkt er det nødvendigt at have klarhed om, hvad Tomhed ikke er for at forhindre misforståelser:

rust
• Tomhed er ikke en substans • Tomhed er ikke et substrat eller en baggrund • Tomhed er ikke lys • Tomhed er ikke bevidsthed eller opmærksomhed • Tomhed er ikke det Absolutte • Tomhed eksisterer ikke på egen hånd • Objekter består ikke af tomhed • Objekter opstår ikke fra tomhed • Tomhed af 'Jeg' nægter ikke 'Jeg' • Tomhed er ikke den følelse, der opstår, når ingen objekter vises for sindet • Meditation på tomhed består ikke af at berolige sindet Kilde: Ikke-Dual Tomhedsundervisning

Og jeg vil gerne tilføje,

Tomhed er ikke en praksisvej Tomhed er ikke en form for frugt

Tomhed er 'naturen' af alle oplevelser. Der er intet at opnå eller praktisere. Det, vi skal indse, er denne tomme natur, denne 'uopnåelighed', 'uopsporbarhed' og 'indbyrdes forbundenhed' natur af alle levende opståen. Tomhed vil afsløre, at der ikke kun er intet 'hvem' i uberørt bevidsthed, der er ingen 'hvor' og 'hvornår'. Være det 'Jeg', 'Her' eller 'Nu', alle er blot indtryk, der afhængigt opstår i overensstemmelse med betingelsesprincippet.

mathematica
Når der
User
continue
ChatGPT

er dette, er det. Med opståen af dette, opstår det. Når dette ikke er, er heller ikke det. Med ophør af dette, ophører det.

Dybden af dette fire-linjers princip for betingethed ligger ikke i ordene. For en mere teoretisk udfoldelse, se Non-Dual Emptiness Teachings af Dr. Greg Goode; for en mere oplevelsesbaseret fortælling, se afsnittet "Om Tomhed" og "Om Maha" i indlægget "Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed". ( (Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection)

vbnet
Kommentarer: Her er praksis klart forstået som hverken at gå efter spejlet eller at flygte fra maya-refleksionen; det er at grundigt 'se' 'naturen' af refleksion. At se, at der virkelig ikke er noget spejl andet end den igangværende refleksion på grund af vores tomhedsnatur. Heller ikke er der et spejl at klamre sig til som baggrundsvirkeligheden, eller en maya at flygte fra. Ud over disse to ekstremer ligger den mellemste vej - prajna visdommen i at se, at maya er vores Buddha-natur. For nylig har An Eternal Now opdateret nogle meget høj kvalitets artikler, der bedre beskriver maha-oplevelsen af sådanhed. Læs følgende artikler: - Emancipation of Suchness - Buddha-Dharma: A Dream in a Dream De sidste 3 underafsnit ("Om Tomhed", "Om Maha i Almindelighed", "Spontan Fuldkommenhed") af indlægget "Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed" uddyber denne fase af tomhedsindsigt og den gradvise fremskridt i at modne oplevelsen til indsatsløs praksis. Det er vigtigt at vide, at ud over oplevelsen af uopsporbarheden og uopnåeligheden af tomhed, er den indbyrdes forbundenhed af alt, der skaber maha-oplevelsen, lige så værdifuld.

Trin 7: Tilstedeværelse er Spontant Fuldkommet

Efter cyklusser og cyklusser med at raffinere vores praksis og indsigter, vil vi komme til denne realisering:

arduino
Anatta er et segl, ikke et trin. Bevidsthed har altid været ikke-dual. Fremtoninger har altid været Ikke-opstået. Alle fænomener er 'indbyrdes forbundne' og af naturen Maha.

Alt er altid og allerede sådan. Kun dualistiske og iboende synspunkter skygger for disse oplevelsesmæssige fakta, og derfor er det, der virkelig er nødvendigt, blot at opleve, hvad der opstår åbent og forbeholdsløst (Se afsnittet "Om Spontan Fuldkommenhed"). Dog betyder dette ikke slutningen på praksis; praksis bevæger sig simpelthen til at blive dynamisk og betingelses-manifestationsbaseret. Grundlaget og praksisvejen bliver uadskillelige.

java
Kommentarer: Hele artiklen Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Fuldkommenhed kan ses som de forskellige tilgange til den eventuelle realisering af denne allerede perfekte og uopstillede natur af bevidsthed.

Kommentarer fra Soh:

Du er velkommen til at deltage i vores diskussionsgruppe på Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

Som nu - År 2019, ca. 12 år efter denne artikel blev først skrevet af Sådanhed, har mere end 30 personer realiseret anatta (2022 opdatering: nu mere end 60 efter min optælling!) gennem mødet med denne blog, mig

User
continue
ChatGPT

selv eller Sådanhed. Jeg er glad for, at disse artikler og blog har haft en positiv indvirkning på det spirituelle fællesskab, og jeg er overbevist om, at det vil fortsætte med at være til gavn for mange flere søgende i de kommende år.

Det er kommet til min opmærksomhed efter alle disse år, at på trods af de klare beskrivelser fra Sådanhed ovenfor, bliver Sådanheds 7 stadier af indsigter ofte misforstået. Derfor er yderligere afklaringer og uddybninger nødvendige.

Henvis til disse artikler for flere kommentarer fra Sådanhed om de 7 stadier:

Forskellen mellem Sådanhed Trin 1 og 2 og andre Stadier Buddha Natur er IKKE "Jeg Er" Forkert fortolkning af JEG ER som Baggrund Forskellen mellem Sådanhed Trin 4 og 5 (Substantiel Ikke-Dualitet vs Anatta) Forskellen mellem Sådanhed Trin 4 og 5 (2. artikel, kortere en kommenteret af Soh) To Typer af Ikke-Dual Kontemplation efter JEG ER (Om Hvordan man Realiserer Anatta) Råd til Taiyaki (Pegepæle til Post-Anatta Kontemplation) +A og -A Tomhed (Om de to oplevelsesmæssige indsigter involveret i Sådanhed Trin 6) Min Yndlingssutra, Ikke-opståen og Afhængig Oprindelse af Lyd Ikke-opståen på grund af Afhængig Oprindelse Total Anstrengelse og Praksisser

For flere pegepæle om, hvordan man undersøger og kontemplerer for at opnå hver af de realisationer ovenfor, se Bog Anbefalinger 2019 og Praksis Råd

Det er vigtigt at bemærke, at det er almindeligt at have visse indsigter i intet-selv, upersonlighed og ikke-gørerskab, og alligevel er det ikke det samme som indsigt i Sådanhed Trin 5 eller endda Sådanhed Trin 4, som diskuteret i Ikke-Gørerskab er Ikke Endnu En Anatta Realisering. Hvis du tror, du har realiseret Anatta eller Trin 5, skal du sørge for at tjekke denne artikel, da det ofte er meget almindeligt at forveksle ikke-gørerskab, substantiel ikke-dualitet eller endda en tilstand af intet-sind for indsigt i anatta: Forskellige Grader af Intet-Selv: Ikke-Gørerskab, Ikke-Dual, Anatta, Total Anstrengelse og Håndtering af Faldgruber. Det er min vurdering, at når nogen siger, de har gennembrudt til intet-selv, henviser de 95% til 99% af tiden til upersonlighed eller ikke-gørerskab, ikke engang ikke-dual, for slet ikke at tale om den sande realisering af anatman (buddhismens intet-selv dharma segl).

Desuden er en anden almindelig fejltagelse at tro, at højdepunktserfaringen af intet-sind (hvor enhver spor eller følelse af at være et subjekt/iagttager/selv/Selv bag oplevelsen midlertidigt opløses, og hvad der er tilbage er simpelthen 'bare oplevelse' eller 'bare de levende farver/lyde/dufte/smag/berøring/tanke) er ens med anatta 'dharma-segl' indsigt/realisering af Sådanhed Trin 5. Det er ikke det samme. Det er almindeligt at have en oplevelse, men sjældent at have realisering. Men det er realiseringen af anatta, der stabiliserer oplevelsen, eller gør den indsatsløs. For eksempel, i mit tilfælde, efter realiseringen af anatta er opstået og stabiliseret

User
continue
ChatGPT

, har jeg ikke haft den mindste spor eller følelse af subjekt/objekt opdeling eller agentur i omkring 8 år, indtil nu, og John Tan rapporterer det samme for de sidste 20+ år (han realiserede anatta i 1997 og overvandt sporet af baggrunden i løbet af et år eller så). Det skal bemærkes, at overvinde subjekt/objekt opdeling og agentur (som sker selv ved Sådanhed Trin 5) ikke betyder, at andre subtilere forhindringer er elimineret - den komplette eliminering af dette er fuld Buddhaskab (et emne, der diskuteres i artiklen Buddhaskab: Slutningen på Alle Følelsesmæssige/Mentale Forhindringer og Viden Forhindringer, samt Traditionelle Buddhistske Opnåelser: Arahantship og Buddhaskab kapitel i Awakening to Reality: A Guide to the Nature of Mind). Det er naturligt, efter realisering synker ind for at erstatte de gamle paradigmer eller betingede måder at opfatte, det er lidt som at finde ud af et billedpuslespil og aldrig uopse det igen. Men dette indikerer ikke en ende eller en finalitet til praksis, eller opnåelsen af Buddhaskab. Praksis fortsætter stadig, den bliver simpelthen dynamisk og betingelsesbaseret som angivet i Trin 7, selv Trin 7 er ikke en finalitet. Emnet oplevelse versus realisering diskuteres yderligere i Ingen Sind og Anatta, Fokusering på Indsigt. Det er også almindeligt at falde i sygdommen af ikke-konceptualitet, idet man fejlagtigt tror, at dette er kilden til befrielse og dermed klamrer sig til eller søger en tilstand af ikke-konceptualitet som det vigtigste praksisobjekt, hvorimod befrielse kun kommer gennem opløsningen af uvidenhed og synspunkter (af subjekt/objekt dualitet og iboende eksistens) der forårsager reifikation, ved indsigt og realisering. (Se: Sygdommen af Ikke-Konceptualitet) Det er sandt, at reifikation er konceptuel. Men blot at træne sig til at være ikke-konceptuel er simpelthen at undertrykke symptomerne, mens man ikke behandler årsagen - uvidenhed (hvile i ikke-konceptuel tilstedeværelse er vigtig som en del af meditativ træning, men skal gå sammen med visdom [indsigt i anatta, afhængig oprindelse og tomhed] som den naturlige løbende aktualisering af anatta). For ikke-reifikation fører til ikke-konceptualitet, men ikke-konceptualitet fører ikke til ikke-reificeret perception.

Så når indsigter i anatta, D.O. [afhængig oprindelse] og tomhed er realiseret og aktualiseret, er perception naturligt ikke-reificeret og ikke-konceptuel. Desuden skal vi se den tomme og ikke-opstående natur af alle fænomener fra perspektivet af afhængig oprindelse. Sådanhed skrev i 2014, 'Være det Buddha selv, Nagarjuna eller Tsongkhapa, alle [af dem] blev overvældet og forundret over dybden af afhængig oprindelse. Det er bare, at vi ikke har visdommen til at trænge dybt nok ind i den.' og 'Faktisk, hvis du ikke ser Afhængig Oprindelse, ser du ikke buddhismen [dvs. essensen af Buddhadharma]. Anatta er kun begyndelsen."

Det er også nødvendigt at forstå, at de 7 stadier ikke er rangeringer af 'vigtighed', men er simpelthen rækkefølgen af, hvordan visse indsigter udfoldede sig i Sådanheds rejse, selvom jeg også er gået gennem stadierne i stort set samme rækkefølge. Hver realisering i Sådanheds

User
continue
ChatGPT

7 Stadier er vigtige og værdifulde. Realiseringen af 'JEG ER-hed' bør ikke ses som værende 'mindre vigtig' eller 'vilkårlig' sammenlignet med realiseringen af tomhed, og jeg fortæller ofte folk at starte med eller gå igennem JEG ER-heds realisering for at bringe aspektet af lys frem først (for nogle andre vil dette aspekt kun være tydeligt i senere faser af praksis). Eller som Sådanhed sagde i fortiden, vi skal "se alle som vigtige indsigter for at frigive den dybe karmiske betingelse, så klarhed bliver indsatsløs, uopstillet, fri og befriende." Stadierne af realiseringer kan ikke nødvendigvis opstå i samme rækkefølge eller på en lineær måde for hver person, og man kan have brug for at cykle gennem indsigterne et par gange for 'fordybelse' (se: Er indsigtstrin strengt lineære?) Desuden, som Sådanhed sagde, "Anatta, jeg realiserede, er ret unik. Det er ikke

User
continue
ChatGPT

bare en realisering af intet-selv. Men det skal først have en intuitiv indsigt i Tilstedeværelse. Ellers vil man skulle vende faserne af indsigter om." (se: Anatta og Ren Tilstedeværelse)

Og som Sådanhed skrev før, "Hej Jax, På trods af alle forskelle vi måtte have om lavere yanas, ingen praksis nødvendig, Absolut... Jeg værdsætter virkelig din ivrige forsøg på at bringe dette budskab i forgrunden, og jeg er helt enig med dig i dette aspekt af 'overførsel'. Hvis man virkelig ønsker denne essens at blive 'overført', hvordan kan det være anderledes? For det, der skal videregives, er virkelig af en anden dimension, hvordan kan det blive forurenet med ord og former? De gamle lærere er yderst seriøse i at observere og vente på det rigtige tidspunkt til at videregive essensen ubetinget og helhjertet. Så meget, at når essensen overføres, skal det koge blodet og trænge dybt ind i knoglemarven. Hele krop-sindet skal blive til et enkelt åbent øje. Når det først er åbent, bliver alt til 'ånd', sindets intellekt falder bort, og hvad der er tilbage er livlighed og intelligens overalt! Jax, jeg ønsker dig oprigtigt godt, bare efterlad ikke spor i Absolutet. Farvel!"

Desuden, det er meget vigtigt at forstå, at at have en konceptuel forståelse af intet-selv, afhængig oprindelse og tomhed er meget forskelligt fra direkte realisering. Som jeg fortalte Mr. MS i The Importance of Luminosity, er det meget muligt at have den konceptuelle forståelse af Trin 6, men mangler direkte realisering (se: Suchness / Mr. MS). Som Sådanhed påpegede i Purpose of Madhyamaka, hvis man efter alle analyserne og overvejelserne af Madhyamaka (buddhistiske tomhedsundervisninger undervist af Nagarjuna) er ude af stand til at realisere, at det almindelige netop er, hvor ens naturlige stråleglans fuldt ud udtrykkes, er en separat pegepæl nødvendig.

Mange kan undre sig, hvorfor behovet for så mange faser af indsigter? Er der en måde at nå befrielse øjeblikkeligt? Nogle mennesker finder alle disse stadier og informationer at være overdrevet komplekse. Er sandheden ikke noget, der er direkte og simpelt? For de få heldige (eller måske nogen med 'højere kapacitet'), som Bahiya af Bark Klædet, var de i stand til at opnå befrielse med det samme efter at have hørt et enkelt vers af Dhamma/Dharma fra Buddha. For flertallet af os er der en proces med at afsløre sandheden og trænge igennem vores tykke lag af illusioner. Det er meget almindeligt at blive fastlåst i et realiseringstrin og tro, at man har nået en finalitet (endda i tidligere faser som Sådanhed Trin 1), men stadig ikke er i stand til at opløse subtile identiteter og reifikationer, der forårsager klamring, og dermed forhindrer befrielse. Hvis man er i stand til at trænge igennem ved indsigt og opløse alle selv/Selv/identiteter/reifikationer på én gang, kan man være befriet på stedet. Men hvis (højst sandsynligt) man ikke har denne kapacitet til at trænge igennem alle illusioner på én gang, er yderligere pegepæle og faser af indsigter nødvendige. Som Sådanhed sagde, "Selvom Joan Tollifson talte om den naturlige ikke-duale tilstand som noget 'så simpelt, så umiddelbart, så åben

User
continue
ChatGPT

lyst, så altid til stede, at vi ofte overser det', skal vi forstå, at for at komme til denne realisering af 'Det Enkle i Hvad Der Er', skal en udøver gennemgå en smertefuld proces med at dekonstruere de mentale konstrukter. Vi skal være dybt bevidste om 'blindhedens forbandelse' for at forstå bevidsthed. Jeg tror, Joan må have gennemgået en periode med dyb forvirring, ikke at undervurdere det. :)" (Uddrag fra: Tre Paradigmer med Ikke-Dual Lys)

Som John Tan sagde, "Selvom buddha naturen er enkelhed og mest direkte, er disse stadig trinene. Hvis man ikke kender processen og siger 'ja, dette er det'... så er det ekstremt vildledende. For 99 procent [af 'realiserede'/'oplyste' personer] er det, man taler om, "JEG ER-hed", og er ikke gået ud over permanens, stadig tænker [på] permanens, formeløs... ...alle og næsten alle vil tænke på det langs linjen af "JEG ER-hed", alle er som børnebørn af "AM-hed", og det er rodårsagen til dualitet." - John Tan, 2007

Stadierne er som en tømmerflåde, det er til formålet at krydse over, det er til formålet at give slip på vores illusioner og klamring, snarere end at holde fast ved som en slags dogme. Det er en dygtig måde at guide søgende til at realisere deres sindets natur og at påpege faldgruberne og blinde pletter. Når realiseret, bliver alle indsigterne aktualiseret øjeblik for øjeblik, og man tænker ikke længere på stadier, og heller ikke vil man holde fast ved en ide om at have en opnåelse eller en opnår, eller et andet sted at komme til. Hele det lysende felt af fremvisning er simpelthen nul-dimensionel sådanhed, tom og ikke-opstået. Med andre ord, når tømmerflåden eller stigen har tjent sit formål, lægges den til side i stedet for at bære den op ad kysten. Som Sådanhed skrev i 2010, "I virkeligheden er der ingen stige eller intet 'intet-selv' overhovedet. Bare dette åndedrag, denne forbipasserende duft, denne opstående lyd. Intet udtryk kan være klarere end denne/disse åbenbarhed. Almindelig og Enkel!" Men hvad Sådanhed sagde her henviser til post-anatta-realiseringsaktualiseringen. Det er let at fremkalde en tilstand af intet-sind oplevelse - for eksempel er der mange historier om Zen-mestre, der giver et helt uventet slag, et råb, en kniben i næsen pludseligt, og i det øjeblik af smerte og chok glemmes enhver følelse af selv og faktisk alle koncepter helt, og det eneste der er tilbage er den levende smerte. Dette kan fremkalde, hvad vi kalder en oplevelse af intet-sind (en højdepunktsoplevelse af intet-selv/intet-subjekt) men bør ikke forveksles med realiseringen af anatta. Men anatta realisering er hvad der gør intet-sind til en indsatsløs naturlig tilstand. De fleste af de lærere, der har adgang til ikke-dual oplevelse, som jeg har set, udtrykker kun en tilstand af intet-sind, men ikke realiseringen af anatta. Som nævnt tidligere, diskuteres dette emne yderligere i Ingen Sind og Anatta, Fokusering på Indsigt og det fjerde punkt i Realisering og Oplevelse og Ikke-Dual Oplevelse fra Forskellige Perspektiver. Derfor, indtil de 7 faser af indsigter er realiseret og aktualiseret, er kortet stadig meget nyttigt.

Sådanhed skrev også for mange år siden, da han kommenterede på nogen, der diskuterede Dzogchen-praksis som realiseringen af den lysende essens og integreringen af den i alle oplevelser og aktiviteter, "Jeg forstår, hvad han mente, og men måden det undervises på (Soh: dvs. diskuteres af personen) er vildledende. Det er simpelthen ikke-dual oplevelse og oplever tilstedeværelse i både forgrund og baggrund og i de 3 tilstande (Soh: vågen, drømmer, drømmeløs dyb søvn). Det er ikke at realisere vores sande tomme natur, men vores lysende essens... ...forstå forskellen mellem lys og tom natur (Soh: lys her henviser til aspektet af Tilstedeværelse-Opmærksomhed, og tomhed henviser til manglen på iboende eksistens eller essens af Tilstedeværelse/Selv/Fænomener)... ...Meget ofte, folk stoler på oplevelsen og ikke sand realisering af synspunktet. Det rigtige synspunkt (Soh: af anatta (intet-selv), afhængig oprindelse og tomhed) er som en neutralisator, der neutraliserer dualistiske og iboende synspunkter; i sig selv er der intet at holde. Så realiser, hvad det rigtige synspunkt peger på, og alle oplevelser vil komme naturligt. Den rigtige oplysningserfaring er som det, (Zen-mester) Dogen beskrev, ikke blot en ikke-dual tilstand, hvor opleveren og det oplevede kollapser ind i en ikke-dual strøm af oplevelse. Dette har jeg fortalt dig klart."

Endelig vil jeg slutte med noget Sådanhed skrev i 2012, "Har bevidsthed fremstået? Der er ingen koncentration nødvendig. Når seks indgange og udgange er rene og oprindelige, står det ubetingede lysende, afslappet og uopstillet, lysende men tom. Formålet med at gennemgå de 7 faser af perceptionsforskydning er for dette... Hvad end der opstår, er frit og uopstillet, det er den øverste vej. Hvad end der opstår, har aldrig forladt deres nirvaniske tilstand... ...din nuværende praksistilstand [efter de oplevelsesmæssige indsigter] bør være så direkte og uopstillet som muligt. Når du ser intet bagved, og magiske fremtoninger er for tomme, er bevidsthed naturligt lysende og fri. Synspunkter og alle uddybninger opløses, krop-sind glemmes... bare uhindret bevidsthed. Bevidsthed naturlig og uopstillet er øverste mål. Afslap og gør ingenting, Åben og grænseløs, Spontan og fri, Hvad end der opstår er fint og befriet, Dette er den øverste vej. Top/bund, indeni/udenfor, Altid uden center og tom (2-fold tomhed), Så synspunktet er fuldt ud aktualiseret og alle oplevelser er stor befrielse." I 2014 sagde han, "Alle 7 faser af indsigt kan realiseres og opleves, de er ikke verbale. Men perfektion i form af aktualisering i hverdagslivet kræver raffinering af vores synspunkt, møde situationer og dedikation af kvalitetstid i anatta og total anstrengelse. Problemet er, at mange ikke har disciplinen og udholdenheden."

Du er velkommen til at deltage i vores diskussionsgruppe på Facebook - https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality/

p.s. Hvis du vil læse mere af Sådanhed/PasserBys skrifter, så tjek:

Om Anatta (Ingen-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spont

User
continue
ChatGPT

an Fuldkommenhed Realisering og Oplevelse og Ikke-Dual Oplevelse fra Forskellige Perspektiver Tidlige Forumindlæg af Sådanhed Del 2 af Tidlige Forumindlæg af Sådanhed Del 3 af Tidlige Forumindlæg af Sådanhed Tidlige Samtaler Del 4 Tidlige Samtaler Del 5 Tidlige Samtaler Del 6 Sådanheds Tidlige Samtaler (2004-2007) Del 1 til 6 i Et PDF Dokument Sådanheds Samtaler Mellem 2004 til 2012 En tilfældig kommentar om Afhængig Oprindelse At efterlade spor eller Opnåelse? Tomhed som Udsigtsløs Udsigt og Omfavne Forbigangen At bringe Ikke-Dual i Forgrunden (Sådanhed skrev dette til mig efter jeg havde ikke-duale oplevelser efter JEG ER, men før anatta-realisation) At sætte Tilstedeværelse til side, Trænge Dybt ind i To Fold Tomhed (Sådanhed skrev dette til mig efter jeg havde en dybere indsigt i anatta efter en indledende realisering af anatta) Svar til Yacine Direkte Segl af Stor Lyksalighed Det Ubegrænsede Bevidsthedsfelt Kommentarer sektion af Buddha om Ikke-Dualitet Hvorfor den Særlige Interesse i Spejl? Hvad er en Ægte Buddhistsk Undervisning? Stien af Anatta Nøglen Mod Ren Videnhed Det sted hvor der ikke er jord, ild, vind, rum, vand
AtR Blogindlæg Tagget Under 'John Tan'

Opdatering: en guidebog er nu tilgængelig som en hjælp til at realisere og aktualisere indsigterne præsenteret på denne blog. Se https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg

Opdatering 2: En ny forkortet (meget kortere og mere præcis) version af AtR-guiden er nu tilgængelig her: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, denne kan være mere nyttig for nyankomne (130+ sider) da den oprindelige (over 1000 sider lange) kan være for lang at læse for nogle.

Jeg anbefaler kraftigt at læse den gratis AtR Practice Guide. Som Yin Ling sagde, "Jeg tror, at den forkortede AtR-guide er meget god. Den bør føre én til anatta, hvis de virkelig går og læser. Koncis og direkte."

Opdatering: 9. september 2023 - Lydbog (Gratis) af Awakening to Reality Practice Guide er nu tilgængelig på SoundCloud! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality

Til sidst vil jeg gerne nævne, at denne artikel -- de 7 Faser af Indsigter -- henviser til visdoms (prajna) aspektet af de tre træninger. Men for at have en integreret praksis, der er nødvendig for befrielse, er der to andre komponenter - etik og meditativ samling (se: Measureless Mind (PDF)). At have en daglig praksis med siddende meditation er vigtigt som en del af en integreret åndelig vej mod befrielse, selvom meditation går ud over blot at sidde, især post-anatta. Sådanhed/John Tan sidder stadig to timer om dagen eller mere i dag. Selv hvis du praktiserer undersøgelse, er det at have en disciplineret siddende praksis meget hjælpsom og har været vigtig for mig. (Se: Hvordan stille meditation hjalp mig med ikke-dual undersøgelse). Se også denne undervisning af Buddha om vigtigheden af meditativ samling sammenflettet med indsigt til formål at overvinde mentale forhindringer, og hans instruktioner i opmærksomhed på åndedræt (Anapanasati) her.

User
continue
ChatGPT

Etiketter: Alt er Sind, Anatta, Tomhed, JEG ER-hed, John Tan, Ikke-Dual, Oplysningens Stadier | '


Denne oversættelse stræber efter at være så præcis og detaljeret som muligt, samtidig med at den bevarer den oprindelige tekstens nuancer og betydninger. Hver sætning og dialoglinje er oversat separat for at sikre klarhed og nøjagtighed.


Also See: (Danish) Om Anatta (Intet-Selv), Tomhed, Maha og Almindelighed, og Spontan Perfektion - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

Also See: (Danish) Buddha Natur er IKKE "Jeg Er" - Buddha Nature is NOT "I Am"


0 Responses