Original article in English: Buddha Nature is NOT "I Am"

Also See: (Serbian) Bitak/Prođošće: Sedam Faza Prosvetljenja - Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

Also See: (Serbian) O Anatta (Ne-Ja), Praznini, Mahi i Običnosti, i Spontanoj Perfekciji - On Anatta (No-Self), Emptiness, Maha and Ordinariness, and Spontaneous Perfection

English: “If you identify any areas for improvement or have suggestions, please visit the contact page to share your feedback: Contact Us

Should you desire translations for any of the following articles, feel free to reach out to me, and I will employ ChatGPT to assist with the translation: Contact Us

"Ako identifikujete bilo koje oblasti za poboljšanje ili imate predloge, molimo posetite stranicu za kontakt kako biste podelili vaše povratne informacije: Kontaktirajte Nas

Ukoliko želite prevode za bilo koji od sledećih članaka, slobodno mi se obratite, i ja ću upotrebiti ChatGPT za pomoć u prevodu: Kontaktirajte Nas"


"Buda Priroda NIJE 'Ja Jesam'"


Ažuriranje: Snimak ovog članka je sada dostupan na SoundCloud-u! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/buddha-nature-is-not-i-am-part-1?in=soh-wei-yu/sets/awakening-to-reality-blog&si=1f483a1bb44a44b8a647b29a6cd56349&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Ažuriranje: Korejska verzija ovog članka je sada dostupna ovde https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=sunyanet&logNo=222980117000&searchKeyword=transcendental%20turn


Hindi verzija je sada dostupna ovde: (Hindi) बुद्ध प्रकृति 'मैं हूँ' नहीं है" - Buddha Priroda NIJE "Ja Jesam"


Tamil verzija je sada dostupna ovde: (Tamil) புத்த இயல்பு 'நான் உள்ளேன்' அல்ல - Buddha Priroda NIJE "Ja Jesam"


Vidi takođe: 1) Thusness/PasserBy's Sedam Stadijuma Prosvetljenja 2) O Anatta (Nije-Self), Praznini, Maha i Običnosti, i Spontanoj Perfekciji


Pogrešna Interpretacija JA JESAM kao Pozadine


(Članak poslednji put ažuriran: 25. juna 2019. - dodati su neki izvodi od Gil Fronsdila i Thusness-a na kraju)


(Veći deo sledećeg je kompilacija onoga što je Thusness/PasserBy napisao iz nekoliko izvora sa minimalnim uređivanjem.)


Please let me know if you need further segments translated.


User

Yes continue. There is no need to provide the english , just translate to Serbian 

ChatGPT


Kao reka koja teče u okean, ja se rastvara u ništavilu. Kada praktikant postane potpuno svestan iluzorne prirode individualnosti, podela subjekta i objekta se ne odvija. Osoba koja doživljava "AMnost" naći će "AMnost u svemu". Kako je to?


Oslobađajući se od individualnosti -- dolazak i odlazak, život i smrt, svi fenomeni jednostavno iskaču i nestaju iz pozadine AMnosti. AMnost se ne doživljava kao 'entitet' koji boravi bilo gde, ni unutar ni izvan; umesto toga, doživljava se kao osnovna stvarnost za odigravanje svih fenomena. Čak i u trenutku nestajanja (smrti), jogin je potpuno ovlašćen sa tom stvarnošću; doživljavajući 'Stvarno' što je jasnije moguće. Ne možemo izgubiti tu AMnost; umesto toga, sve stvari mogu samo da se rastvore i ponovo pojave iz nje. AMnost se nije pomerila, nema dolaska ni odlaska. Ova "AMnost" je Bog.


Praktikanti nikada ne bi trebali da greše misleći da je ovo pravi Buddha Um! "JA JESAMnost" je pristinska svest. Zbog toga je tako preplavljujuća. Samo što nema 'uvida' u njenu praznu prirodu. Ništa ne ostaje i nema čega da se držimo. Ono što je stvarno, je pristinsko i teče, ono što ostaje je iluzija. Povratak u pozadinu ili Izvor je zbog slepila izazvanog jakim karmičkim sklonostima 'Ja'. To je sloj 'veze' koji nas sprečava da 'vidimo' nešto... veoma je suptilan, veoma tanak, veoma fin... gotovo neprimetan. Šta ova 'veza' radi je da nas sprečava da 'vidimo' šta "SVEDOK" zaista jeste i čini nas da konstantno padamo nazad u Svedoka, u Izvor, u Centar. Svaki tren želimo da se vratimo u Svedoka, u Centar, u ovo Biće, to je iluzija. To je navika i gotovo hipnotičko.


Ali šta tačno znači ovaj "svedok" o kojem pričamo? To je sama manifestacija! To je sama pojava! Nema Izvora u koji se vraćamo, Pojava je Izvor! Uključujući trenutak po trenutak misli. Problem je što biramo, ali sve je zapravo to. Nema čega da se bira.


Nema ogledala koje odražava

Sve vreme samo manifestacija postoji.

Jedna ruka plješće

Sve JEST!


Između "JA JESAMnosti" i nema "Ogledala koje odražava", postoji još jedna različita faza koju bih nazvao "Ogledalo Svetle Jasnoće". Večni Svedok se doživljava kao besformno kristalno čisto ogledalo koje odražava sve fenomene postojanja. Postoji jasno znanje da 'ja' ne postoji, ali poslednji trag karmičke sklonosti 'ja' još uvek nije potpuno eliminisan. Nalazi se na veoma suptilnom nivou. Bez ogledala koje odražava, karmička sklonost 'ja' je u velikoj meri opuštena i prava priroda Svedoka se vidi. Sve vreme nema Svedoka koji svedoči o bilo čemu, sama manifestacija je. Postoji samo Jedno. Druga ruka ne postoji…


Nema nevidljivog svedoka koji se skriva bilo gde. Kad god pokušamo da se vratimo na nevidljivu providnu sliku, to je opet igra uma misli. To je 'veza' na delu. (Vidi Thusness-ove Šest Faza Iskustva)


Transcendentalni uvidi su zavedeni kognitivnom sposobnošću našeg uma. Taj način saznanja je dualistički. Sve je Um ali ovaj um se ne treba shvatati kao 'Ja'. "JA JESAM", Večni Svedok, su svi proizvodi našeg saznanja i jeste koren uzrok koji sprečava pravo viđenje.


Kada svest doživi čistu senzaciju "JA JESAM", preplavljena transcendentalnim bezmislenim trenutkom Bića, svest se drži tog iskustva kao svojeg najčistijeg identiteta. Time se suptilno stvara 'posmatrač' i ne uspeva da vidi da je 'Čista Senzacija Postojanja' samo aspekt čiste svesti u odnosu na carstvo misli. To zauzvrat služi kao karmički uslov koji sprečava iskustvo čiste svesti koje nastaje iz drugih čulnih objekata. Proširujući to na druga čula, postoji slušanje bez slušaoca i viđenje bez gledaoca -- iskustvo Čiste Zvučne-Svesti radikalno se razlikuje od Čiste Vidne-Svesti. Iskreno, ako smo sposobni da odustanemo od 'Ja' i zamenimo ga sa "Prazninom Prirode", Svest se doživljava kao nelokalna. Nema stanja koja su čistija od drugih. Sve je samo Jedan Ukus, mnoštvo Prisutnosti.


'Ko', 'gde' i 'kada', 'ja', 'ovde' i 'sada' moraju konačno ustupiti mesto iskustvu potpune providnosti. Ne vraćajte se izvoru, samo manifestacija je dovoljna. To će postati tako jasno da se doživljava potpuna providnost. Kada se potpuna providnost stabilizuje, doživljava se transcendentalno telo i dharmakaya se vidi svuda. Ovo je samadhi blaženstvo Bodhisattve. Ovo je plod prakse.


Doživite svaku pojavu sa potpunom vitalnošću, živopisnošću i jasnoćom. Zaista su naša Pristinska Svest, svaki trenutak i svuda u svim svojim raznolikostima i diverzitetima. Kada uzroci i uslovi postoje, manifestacija postoji, kada manifestacija postoji, Svest postoji. Sve je jedna stvarnost.


Pogledajte! Formiranje oblaka, kiša, boja neba, grom, sve ovo celovitost koja se odvija, šta je to? To je Pristinska Svest. Ne identifikovana sa bilo čim, ne ograničena unutar tela, slobodna od definicije i doživljaj šta je to. To je celo polje naše pristinske svesti koje se odvija sa svojom prirodom praznine.


Ako se vratimo na 'Ja', zatvaramo se unutar. Prvo moramo ići dalje od simbola i videti iza suštine koja se odvija. Ovladajte ovom veštinom dok faktor prosvetljenja ne nastane i stabilizuje se, 'ja' se povlači i osnovna stvarnost bez jezgra se razume.


Često se shvata da je biće u iskustvu "JA JESAM", čak i bez reči i oznake "JA JESAM", 'čisto osećanje postojanja', prisustvo i dalje JESTE. To je stanje odmora u Biću. Ali u budizmu, takođe je moguće doživeti sve, svaki trenutak neispoljenog.


K


User

Continue

ChatGPT


ljuč takođe leži u 'Tebe' ali je to "videti" da nema 'Tebe' umesto toga. To je 'videti' da nikada nije bilo do-er-a (onog koji nešto radi) koji stoji usred fenomenalnog nastajanja. Samo je puko dešavanje zbog prirode praznine, nikada nije bilo 'Ja' koje nešto radi. Kada 'Ja' nestane, simboli, oznake i ceo sloj konceptualnog carstva idu sa njim. Šta ostaje bez 'do-er-a' je samo puko dešavanje.


I viđenje, slušanje, osećanje, ukus, miris i ne samo to, sve se pojavljuje kao čisto spontana manifestacija. Cela Prisutnost mnogostrukosti.


Do određene faze nakon uvida u nedualnost, postoji prepreka. Na neki način praktikant stvarno ne može "probiti" spontanost nedualnosti. To je zato što latentni duboki 'pogled' ne može biti u sinhronizaciji sa nedualnim iskustvom. Stoga je realizacija/uvid u Pogled bez Pogleda Praznine neophodna. (više o Praznini kasnije)


Tokom godina sam prefinio pojam "prirodnosti" u "spontano nastaje zbog uslova". Kada uslov postoji, Prisutnost Jest. Ne ograničena unutar prostor-vremenskog kontinuuma. Pomaže u razbijanju centričnosti.


Pošto je pojava sve što postoji i pojava je zaista izvor, šta daje raznolikost pojavama? "Slatkoća" šećera nije "plavetnilo" boje neba. Isto važi i za "AMnost"... sve su podjednako čiste, nijedno stanje nije čistije od drugog, samo se uslov razlikuje. Uslovi su faktori koji daju 'oblike' pojavama. U budizmu, pristinska svest i uslovi su nerazdvojni.


'Veza' je znatno popuštena nakon "nema ogledala koje odražava". Od treptanja očima, dizanja ruke...skokova...cvetova, neba, cvrkuta ptica, koraka...svakog trenutka...ništa nije to! Samo JE TO. Trenutni trenutak je potpuna inteligencija, potpuni život, potpuna jasnoća. Sve Zna, to je to. Nema dvoje, postoji jedno.


Tokom procesa prelaska od 'Svedoka' do 'nema Svedoka' neki doživljavaju manifestaciju kao samu inteligenciju, neki je doživljavaju kao ogromnu vitalnost, neki kao ogromnu jasnoću i neki, sve 3 kvaliteta eksplodiraju u jednom trenutku. Čak i tada, 'veza' je daleko od potpuno eliminisane, znamo koliko suptilna može biti ;). Princip uslovljenosti može pomoći ako u budućnosti naiđete na problem (Znam kako se osoba oseća nakon iskustva nedualnosti, ne vole 'religiju'... :) Samo jednostavno 4 rečenice).


Kada postoji ovo, postoji to.

Sa pojavom ovoga, pojavljuje se to.

Kada ovoga nema, nema ni toga.

Sa prestankom ovoga, prestaje i to.


Nije za naučnike, važnije je za iskustvo totalnosti naše Pristinske Svesti. 'Ko' je nestao, 'gde' i 'kada' nije (Soh: nakon početnog proboja uvida u anatta).


Nađi zadovoljstvo u -- ovo jest, to jest. :)


Iako postoji nedualnost u Advaita Vedanti, i ne-ja u Budizmu, Advaita Vedanta počiva na "Krajnjem Pozadinskom" (čineći to dualističkim) (Komentari od Soha u 2022: U retkim varijantama Advaita Vedante kao što su Greg Goode ili Atmananda Direktni Put, čak i [su

btilni subjekt/objekat] Svedok je na kraju srušen i pojam Svesti takođe se rastvara kasnije na kraju -- vidi https://www.amazon.com/After-Awareness-Path-Greg-Goode/dp/1626258090), dok Budizam potpuno eliminise pozadinu i počiva na prazninoj prirodi fenomena; nastajanje i prestanak je gde je pristinska svest. U Budizmu, nema večnosti, samo beskonačno kontinuitet (beskonačno kao u živosti u sadašnjem trenutku ali se menja i nastavlja kao talasni obrazac). Nema promenljive stvari, samo promena.


Misli, osećaji i percepcije dolaze i odlaze; oni nisu 'ja'; oni su prolazne prirode. Zar nije jasno da ako sam svestan ovih prolaznih misli, osećaja i percepcija, onda to dokazuje da neko biće je nepromenljivo i nepromenjivo? To je logičan zaključak umesto iskustvene istine. Besformna stvarnost se čini stvarnom i nepromenljivom zbog sklonosti (uslovljenosti) i moći da se priseti prethodnog iskustva. (Vidi Čaroliju Karmičkih Sklonosti)


Postoji i drugo iskustvo, ovo iskustvo ne odbacuje niti se odriče prolaznih -- oblika, misli, osećaja i percepcija. To je iskustvo da misao misli i zvuk čuje. Misao ne zna zato što postoji odvojeni znalac već zato što je to što je poznato. Zna zato što je to to. To dovodi do uvida da isstvo nikada ne postoji u nediferenciranom stanju već kao prolazna manifestacija; svaki trenutak manifestacije je potpuno nova realnost, potpuna sama po sebi.


Um voli da kategorizuje i brzo je da identifikuje. Kada mislimo da je svest trajna, propuštamo da 'vidimo' aspekt njenog nestalnosti. Kada je vidimo kao besformnu, propuštamo živopisnost tkanja i teksture svesti kao oblika. Kada smo vezani za okean, tražimo okean bez talasa, ne znajući da su i okean i talas jedno te isto. Manifestacije nisu prašina na ogledalu, prašina je ogledalo. Sve vreme nema prašine, postaje prašina kada se identifikujemo sa određenim delićem i ostatak postaje prašina.


Nemanifestovano je manifestacija,

Ništa od svega,

Potpuno mirno a ipak večito teče,

Ovo je spontana priroda izvora.

Jednostavno Samo-Tako.

Koristi samo-tako da prevaziđeš konceptualizaciju.

Potpuno se uroni u neverovatnu stvarnost fenomenalnog sveta.


User

Continue 

ChatGPT


Ažuriranje, 2022:


Sim Pern Chong, koji je prošao kroz slične uvide, napisao je:


"Samo moje mišljenje...

U mom slučaju, prvi put kada sam doživeo definitivno prisustvo JA JESAM, nije bilo ni misli. samo beskrajno, sveprisutno prisustvo. Zapravo, nije bilo razmišljanja ili traženja da li je ovo JA JESAM ili ne. Nije bilo konceptualne aktivnosti. Tumačeno je kao 'JA JESAM' samo nakon tog iskustva.

Za mene, iskustvo JA JESAM je zapravo uvid u način na koji stvarnost jeste.. ali se brzo tumači. Atribut 'beskrajnosti' se doživljava. ali drugi 'atributi' kao što su 'bez subjekta-objekta', 'providna svetlost, praznina' još nisu shvaćeni.

Moje mišljenje je da, kada se doživi JA JESAM, nećete sumnjati da je to iskustvo."


------------ Ažuriranje: 2022


Soh nekome ko je u fazi JA JESAM: U mojoj zajednici AtR (buđenje u stvarnosti), oko 60 ljudi je shvatilo anatta i većina je prošla kroz iste faze (od JA JESAM do nedualnog do anatta... i mnogi su sada ušli u dvodelnu prazninu), i vi ste dobrodošli da se pridružite našoj online zajednici ako želite: https://www.facebook.com/groups/AwakeningToReality

Za praktične svrhe, ako ste imali buđenje JA JESAM, i fokusirate se na kontemplaciju i praksu zasnovanu na ovim člancima, moći ćete da probudite uvid u anatta u roku od godine dana. Mnogi ljudi ostaju zaglavljeni u JA JESAM decenijama ili životima, ali ja sam napredovao od JA JESAM do realizacije anatta u roku od godine dana zahvaljujući vođstvu John Tana i fokusiranju na sledeće kontemplacije: 1) Četiri aspekta JA JESAM, http://www.awakeningtoreality.com/2018/12/four-aspects-of-i-am.html 2) Dve nedualne kontemplacije, https://awakeningtoreality.blogspot.com/2018/12/two-types-of-nondual-contemplation.html 3) Dve strofe o Anatti, http://www.awakeningtoreality.com/2009/03/on-anatta-emptiness-and-spontaneous.html 4) Bahiya Sutta, http://www.awakeningtoreality.com/2008/01/ajahn-amaro-on-non-duality-and.html i http://www.awakeningtoreality.com/2010/10/my-commentary-on-bahiya-sutta.html


važno je da se uđe u teksture i oblike svesti, ne samo da se zadržavate na besformnom... zatim, sa kontemplacijom dve strofe o anatti, probićete se do nedualnog anatta


https://www.awakeningtoreality.com/2018/12/thusnesss-vipassana.html


evo odlomka iz još jednog dobrog članka


"Veoma je teško izraziti šta je 'Isstvo'. Isstvo je svest kao oblici. To je čisto osećanje prisutnosti, a ipak obuhvata 'providnu konkretnost' oblika. Postoji kristalno čista senzacija svesti koja se manifestuje kao mnogostrukost fenomenalnog postojanja. Ako smo nejasni u doživljaju ove 'providne konkretnosti' Isstva, to je uvek zbog tog 'osećaja ja' koji stvara osećaj podeljenosti... ...morate naglasiti 'oblik' dela svesti. To su 'oblici', to su 'stvari'." - John Tan, 2007


Ovi članci takođe mogu pomoći:


moj članak Nije potrebno imenovati imenice da bi se pokrenuli glagoli - http://www.awakeningtoreality.com/2022/07/no-nouns-are-necessary-to-initiate-verbs.html,


moj članak Vetar duva, duvanje je vetar - http://www.awakeningtoreality.com/2018/08/the-wind-is-blowing.html,


Objašnjenja Daniela o Vipassani - https://vimeo.com/250616410,


Zen istraživanje Bahiya Sutte (Anatta i Bahiya Sutta objašnjeni u kontekstu Zen budizma od strane Zen učitelja koji je prošao kroz faze uvida) http://www.awakeningtoreality.com/2011/10/a-zen-exploration-of-bahiya-sutta.html


Joel Agee: Pojave su samoosvetljavajuće http://www.awakeningtoreality.com/2013/09/joel-agee-appearances-are-self_1.html


Savet od Kyle Dixon http://www.awakeningtoreality.com/2014/10/advise-from-kyle_10.html


Sunce koje nikada ne zalazi http://www.awakeningtoreality.com/2012/03/a-sun-that-never-sets.html


Preporučuje se: (SoundCloud) Audio snimci Kyle Dixon/Krodha/Asunthatneverset's Postova na Dharmawheel - https://www.awakeningtoreality.com/2023/10/highly-recommended-soundcloud-audio.html


Rani forum postovi Thusness - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2013/09/early-forum-posts-by-thusness_17.html (kako je sam Thusness rekao, ovi rani forum postovi su pogodni za vođenje nekoga od JA JESAM do nedualnog i anatta),


Deo 2 ranih forum postova Thusness - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2013/12/part-2-of-early-forum-posts-by-thusness_3.html


Deo 3 ranih forum postova Thusness - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2014/07/part-3-of-early-forum-posts-by-thusness_10.html


Rani razgovori Deo 4 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2014/08/early-conversations-part-4_13.html


Rani razgovori Deo 5 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2015/08/early-conversations-part-5.html


Rani razgovori Deo 6 - https://awakeningtoreality.blogspot.com/2015/08/early-conversations-part-6.html


Rani razgovori Thusness (2004-2007) Deo 1 do 6 u jednom PDF dokumentu - https://www.awakeningtoreality.com/2023/10/thusnesss-early-conversations-2004-2007.html


Razgovori Thusness (Forum) između 2004. i 2012. - https://www.awakeningtoreality.com/2019/01/thusnesss-conversation-between-2004-to.html


Kompilacija Simpo's Writings - https://www.awakeningtoreality.com/2018/09/a-compilation-of-simpos-writings.html


Nova skraćena (mnogo kraća i konciznija) verzija AtR vodiča je sada dostupna ovde: http://www.awakeningtoreality.com/2022/06/the-awakening-to-reality-practice-guide.html, ovo može biti korisnije za nove dolaznike (130+ stranica) jer originalna (preko 1000 stranica duga) može biti predugačka za čitanje za neke.


Toplo preporučujem čitanje tog besplatnog AtR Praktičnog Vodiča. Kako je Yin Ling rekla, "Mislim da je skraćeni AtR vodič veoma dobar. Trebalo bi da dovede do anatta ako zaista odu i pročitaju. Koncizan i direktan."


Ažuriranje: 9. sept


User

Continue 

ChatGPT


embar 2023 - AudioKnjiga (Besplatno) Praktičnog Vodiča za Buđenje u Stvarnosti je sada dostupna na SoundCloud-u! https://soundcloud.com/soh-wei-yu/sets/the-awakening-to-reality


2008:

(3:53 PM) AEN: hmm da, Joan Tollifson je rekla: Ovo otvoreno biće nije nešto što treba metodološki praktikovati. Toni ukazuje da nije potreban nikakav napor da se čuju zvuci u prostoriji; sve je već tu. Nema "mene" (i nema problema) dok misao ne dođe i kaže: "Da li to radim kako treba? Da li je ovo 'svesnost'? Da li sam prosvetljen?"; odjednom prostranstvo nestaje - um je zauzet pričom i emocijama koje ona generiše.

(3:53 PM) Thusness: da, svesnost će na kraju postati prirodna i bez napora kada pravi uvid nastupi i kada cela svrha prakse svesnosti postane jasna.

(3:53 PM) AEN: aha

(3:54 PM) Thusness: da.

(3:54 PM) Thusness: To će se desiti samo kada postoji sklonost ka 'Ja'.

(3:55 PM) Thusness: Kada je naša priroda praznine tu, takva vrsta misli neće nastati.

(3:55 PM) AEN: Toni Packer: ... Meditacija koja je slobodna i bez napora, bez cilja, bez očekivanja, jeste izraz Čistog Bića koje nema kuda da ide, ništa da dobije.

Nije potrebno da svesnost ide bilo gde. Ona je ovde! Sve je ovde u svesnosti! Kada se probudimo iz fantazije, nema nikoga ko to radi. Svesnost i zvuk aviona su ovde bez ičega između koji pokušava "da ih radi" ili da ih spoji. Oni su ovde zajedno! Jedino što stvari (i ljudi) drži odvojenim je "ja"-kolo sa svojim odvojenim mišljenjem. Kada to utihne, podela ne postoji.

(3:55 PM) AEN: aha

(3:55 PM) Thusness: ali čak i nakon uvida pre stabilizacije, to će se dogoditi.

(3:55 PM) AEN: aha

(3:56 PM) Thusness: Nema Svesnosti i Zvuka.

(3:56 PM) Thusness: Svesnost je taj Zvuk. To je zato što imamo određenu definiciju Svesnosti da um ne može uskladiti Svesnost i Zvuk zajedno.

(3:56 PM) AEN: aha..

(3:57 PM) Thusness: Kada ovaj inherentni pogled nestane, postaje veoma jasno da je Pojava Svesnost, sve je golo izloženo i nesputano doživljeno bez napora.

(3:57 PM) AEN: aha..

(3:58 PM) Thusness: neko udari zvono, nema proizvedenog zvuka. Samo uslovi.

(3:58 PM) Thusness: Tong, to je svesnost.

(3:58 PM) AEN: aha..

(3:59 PM) AEN: šta misliš pod 'nema proizvedenog zvuka'

(3:59 PM) Thusness: ti iskusi i razmisli

(3:59 PM) Thusness: nema smisla objašnjavati.

(3:59 PM) AEN: nema lokaliteta, zar ne, nije proizvedeno od nečega

(4:00 PM) Thusness: ne

(4:00 PM) Thusness: udaranje, zvono, osoba, uši, šta god... sumirano kao 'uslovi'

(4:00 PM) Thusness: potrebni za 'zvuk' da se pojavi.

(4:00 PM) AEN: aha..

(4:01 PM) AEN: oh zvuk ne postoji eksterno

(4:01 PM) AEN: već samo kao pojava uslova

(4:01 PM) Thusness: ni interno ne postoji

(4:01 PM) AEN: aha

(4:02 PM) Thusness: onda um misli, 'Ja' čujem.

(4:02 PM) Thusness: ili um misli da sam nezavisna duša.

(4:02 PM) Thusness: Bez mene nema 'zvuka'

(4:02 PM) Thusness: ali ja nisam 'zvuk'

(4:02 PM) Thusness: i osnovna stvarnost, baza za sve da se pojavi.

(4:03 PM) Thusness: to je samo delimično tačno.

(4:03 PM) Thusness: dublje shvatanje je da nema odvojenosti. Mi tretiramo 'zvuk' kao eksterni.

(4:03 PM) Thusness: ne videći to kao 'uslove'

(4:03 PM) Thusness: nema zvuka tamo napolju ili ovde unutra.

(4:04 PM) Thusness: to je naš način viđenja/analiziranja/razumevanja zasnovan na dualnosti subjekta/objekta koji to čini.

(4:04 PM) Thusness: uskoro ćeš imati iskustvo.

(4:04 PM) AEN: aha

(4:04 PM) AEN: šta misliš

(4:04 PM) Thusness: idi meditiraj.


User

Continue 

ChatGPT


Ažuriranje, 2022, od strane Soha:


Kada ljudi čitaju "nema svedoka", mogli bi pogrešno da misle da je to negiranje svedoka/svedočenja ili postojanja. Pogrešno su shvatili i trebalo bi da pročitaju ovaj članak:


Nema svesti ne znači nepostojanje svesti


Delimični izvodi:


John TanSubota, 20. septembar 2014. u 10:10am UTC+08


Kada se predstavite 不思, ne smete da negirate 觉 (svest). Ali istaknite kako 覺 (svest) se besprekorno i divno manifestuje bez najmanjeg osećaja referenciranja i tačke centričnosti i dualnosti i subsumiranja ...bilo da je ovde, sada, unutra, napolju...ovo može doći samo od realizacije anatta, DO i praznine tako da se spontanost 相 (pojava) realizuje do jedne jasne svetlosti.


2007:


(4:20 PM) Thusness: budizam više naglašava direktno iskustvo.

(4:20 PM) Thusness: nema 'ja' osim iz pojavljivanja i nestajanja

(4:20 PM) AEN: aha..

(4:20 PM) Thusness: i iz pojavljivanja i nestajanja vidi se prazna priroda 'Ja'

(4:21 PM) Thusness: Postoji Svedočenje.

(4:21 PM) Thusness: Svedočenje je manifestacija.

(4:21 PM) Thusness: nema svedoka koji svedoči manifestaciji.

(4:21 PM) Thusness: to je budizam.


2007:


(11:42 PM) Thusness: uvek sam govorio da nije negiranje večnog svedoka.

(11:42 PM) Thusness: ali šta tačno jeste taj večni svedok?

(11:42 PM) Thusness: to je pravo razumevanje večnog svedoka.

(11:43 PM) AEN: da, mislio sam tako

(11:43 PM) AEN: dakle to je nešto kao david carse zar ne

(11:43 PM) Thusness: bez 'viđenja' i 'veo' trenutka, reagovanja na sklonosti.

(11:43 PM) AEN: praznina, a ipak svetlost

(11:43 PM) AEN: aha

(11:43 PM) Thusness: međutim kada neko citira šta je Buda rekao, da li prvo razume.

(11:43 PM) Thusness: vidi li večni svedok kao u advaiti?

(11:44 PM) AEN: verovatno je zbunjen

(11:44 PM) Thusness: ili vidi slobodan od sklonosti.

(11:44 PM) AEN: nikad eksplicitno nije pomenuo ali verujem da je njegovo razumevanje nešto slično

(11:44 PM) Thusness: dakle nema smisla citirati ako to nije viđeno.

(11:44 PM) AEN: aha

(11:44 PM) Thusness: inače to je samo ponavljanje atman pogleda.

(11:44 PM) Thusness: pa trebalo bi da ti bude sada veoma jasno...i da ne budeš zbunjen.

(11:44 PM) AEN: aha

(11:45 PM) Thusness: šta sam ti rekao?

(11:45 PM) Thusness: takođe si napisao na svom blogu.

(11:45 PM) Thusness: šta je večni svedok?

(11:45 PM) Thusness: to je manifestacija...tren po tren pojavljivanje

(11:45 PM) Thusness: vidi li se sa sklonostima i šta je stvarno to?

(11:45 PM) Thusness: to je važnije.

(11:46 PM) Thusness: rekao sam toliko puta da je iskustvo tačno ali razumevanje pogrešno.

(11:46 PM) Thusness: pogrešan pogled.

(11:46 PM) Thusness: i kako percepcija utiče na iskustvo i pogrešno razumevanje.

(11:46 PM) Thusness: pa nemoj citirati ovde i tamo samo sa trenutkom...

(11:47 PM) Thusness: budi veoma veoma jasan i znao sa mudrošću tako da ćeš znati šta je pravi i pogrešan pogled.

(11:47 PM) Thusness: inače ćeš čitati ovo i zbuniti se sa onim.


2007:


(3:55 PM) Thusness: nije da se negira postojanje svetlosti

(3:55 PM) Thusness: znajući

(3:55 PM) Thusness: već pre da se ima ispravan pogled šta je svest.

(3:56 PM) Thusness: kao nedualno

(3:56 PM) Thusness: rekao sam da nema svedoka osim manifestacije, svedok je zaista manifestacija

(3:56 PM) Thusness: to je prvi deo

(3:56 PM) Thusness: pošto je svedok manifestacija, kako je to tako?

(3:57 PM) Thusness: kako je jedno zaista mnogo?

(3:57 PM) AEN: uslovi?

(3:57 PM) Thusness: reći da je jedno mnogo je već pogrešno.

(3:57 PM) Thusness: to je konvencionalni način izražavanja.

(3:57 PM) Thusness: u stvarnosti, nema takve stvari kao 'jedno'

(3:57 PM) Thusness: i mnogo

(3:58 PM) Thusness: postoji samo pojavljivanje i nestajanje zbog prirode praznine

(3:58 PM) Thusness: i pojavljivanje i nestajanje samo je jasnoća.

(3:58 PM) Thusness: nema jasnoće osim fenomena

(4:00 PM) Thusness: ako doživimo nedualno kao ken wilber i pričamo o atmanu.

(4:00 PM) Thusness: iako je iskustvo istinito, razumevanje je pogrešno.

(4:00 PM) Thusness: to je slično "JA JESAM".

(4:00 PM) Thusness: osim što je to viši oblik iskustva.

(4:00 PM) Thusness: to je nedualno.


User

Continue

ChatGPT


Početak sesije: Nedelja, 19. oktobar 2008.


(1:01 PM) Thusness: Da

(1:01 PM) Thusness: Zapravo praksa nije da se negira ovo 'Jue' (svest)


(6:11 PM) Thusness: način na koji si objasnio kao da 'nema Svesti'.

(6:11 PM) Thusness: Ljudi ponekad pogrešno shvate šta pokušavaš da preneseš. ...ali da ispravno razumemo ovu 'jue' kako bi se mogla doživeti iz svakog trenutka bez napora.

(1:01 PM) Thusness: Ali kada praktikant čuje da to nije 'TO', odmah počinje da brine jer je to njihovo najdragocenije stanje.

(1:01 PM) Thusness: Sve faze napisane su o ovoj 'Jue' ili Svesti.

(1:01 PM) Thusness: Međutim, šta Svest zaista jeste nije ispravno doživljeno.

(1:01 PM) Thusness: Budući da nije ispravno doživljeno, kažemo da 'Svest koju pokušavate da zadržite' ne postoji na taj način.

(1:01 PM) Thusness: To ne znači da nema Svesti.


2010:


(12:02 AM) Thusness: nije da nema svesti

(12:02 AM) Thusness: to je razumeti svest ne iz perspektive subjekta/objekta

(12:02 AM) Thusness: ne iz inherentnog pogleda

(12:03 AM) Thusness: to je rastvaranje razumevanja subjekta/objekta u događaje, akciju, karmu

(12:04 AM) Thusness: zatim postepeno shvatamo da je 'osećaj' nekoga tamo zaista samo 'senzacija' inherentnog pogleda

(12:04 AM) Thusness: znači 'senzacija', 'misao'

o

inherentnom

pogledu

:P

(12:06 AM) Thusness: kako ovo vodi do oslobođenja zahteva direktno iskustvo

(12:06 AM) Thusness: tako oslobođenje nije sloboda od 'ja' već sloboda od 'inherentnog pogleda'

(12:07 AM) AEN: aha..

(12:07 AM) Thusness: shvataš?

(12:07 AM) Thusness: ali je važno doživeti luminiscenciju


Početak sesije: Subota, 27. mart, 2010.


(9:54 PM) Thusness: Nije loše za samoopitivanje

(9:55 PM) AEN: aha..

šta misliš šta lucky i chandrakirti pokušavaju da prenesu

(9:56 PM) Thusness: ti citati nisu baš dobro prevedeni po mom mišljenju.

(9:57 PM) Thusness: ono što treba razumeti je 'Nema Ja' ne znači negiranje Svesti svedoka.

(9:58 PM) Thusness: i 'Nema Fenomena' ne znači negiranje Fenomena

(9:59 PM) Thusness: To je samo radi 'dekonstrukcije' mentalnih konstrukcija.

(10:00 PM) AEN: aha..

(10:01 PM) Thusness: kada čuješ zvuk, ne možeš ga negirati...zar ne?

(10:01 PM) AEN: da

(10:01 PM) Thusness: pa šta negiraš?

(10:02 PM) Thusness: kada doživiš Svedoka kao što si opisao u svojoj temi 'sigurnost bića', kako možeš negirati to ostvarenje?

(10:03 PM) Thusness: pa šta znači 'nema Ja' i 'nema fenomena'?

(10:03 PM) AEN: kao što si rekao samo su mentalne konstrukcije lažne... ali svest ne može biti negirana?

(10:03 PM) Thusness: ne...ne govorim to

Buda nikad nije negirao agregate

(10:04 PM) Thusness: samo samoidentifikaciju

(10:04 PM) Thusness: problem je šta znači 'ne-inherentno', prazna priroda, fenomena i 'Ja'


2010:


(11:15 PM) Thusness: ali razumeti to pogrešno je druga stvar

možeš li negirati Svedočenje?

(11:16 PM) Thusness: možeš li negirati tu sigurnost postojanja?

(11:16 PM) AEN: ne

(11:16 PM) Thusness: onda nema ništa loše u tome

kako bi mogao negirati svoje samo postojanje?

(11:17 PM) Thusness: kako bi mogao negirati postojanje uopšte

(11:17 PM) Thusness: nema ništa loše u direktnom doživljavanju bez posrednika čistog osećaja postojanja

(11:18 PM) Thusness: nakon ovog direktnog iskustva, trebao bi da preciziraš svoje razumevanje, svoj pogled, svoje uvide

(11:19 PM) Thusness: ne nakon iskustva, skrenuti sa pravog puta, ojačati svoj pogrešan pogled

(11:19 PM) Thusness: ne negiraš svedoka, preciziraš svoj uvid u njega

šta znači nedualno

(11:19 PM) Thusness: šta znači ne-konceptualno

šta znači biti spontan

šta je 'neosobnost' aspekt

(11:20 PM) Thusness: šta je luminiscencija.

(11:20 PM) Thusness: nikad nisi doživeo ništa nepromenljivo

(11:21 PM) Thusness: u kasnijoj fazi, kada doživiš nedualno, još uvek postoji ta tendencija da se fokusira na pozadinu... i to će sprečiti tvoj napredak u direktni uvid u TATA kako je opisano u tata članku.

(11:22 PM) Thusness: i još uvek postoje različiti stepeni intenziteta čak i ako si shvatio do tog nivoa.

(11:23 PM) AEN: nedualno?

(11:23 PM) Thusness: tada (članak) je više od nedualnog...to su faze 5-7

(11:24 PM) AEN: aha..

(11:24 PM) Thusness: to je sve o integraciji uvida anatta i praznine

(11:25 PM) Thusness: živost u prolaznosti, osećaj što sam zvao 'tekstura i tkanje' Svesti kao oblika je veoma važno

zatim dolazi praznina

(11:26 PM) Thusness: integracija luminiscencije i praznine


(10:45 PM) Thusness: ne negiraj to Svedočenje ali preciziraj pogled, to je veoma važno

(10:46 PM) Thusness: do sada si ispravno naglasio važnost svedočenja

(10:46 PM) Thusness: za razliku od ranije, dao si ljudima utisak da negiraš to prisustvo svedoka

(10:46 PM) Thusness: samo negiraš personifikaciju, reifikaciju i objektifikaciju

(10:47 PM) Thusness: tako da možeš dalje napredovati i shvatiti našu praznu prirodu.

ali nemoj uvek objavljivati ono što ti kažem na msn

(10:48 PM) Thusness: za tren oka, postaću neka vrsta vođe kulta

(10:48 PM) AEN: aha.. lol

(10:49 PM) Thusness: anatta nije običan uvid. Kada možemo dost


User

Continue 

ChatGPT


ići nivou potpune transparentnosti, shvatićete koristi

(10:50 PM) Thusness: ne-konceptualnost, jasnoća, luminiscencija, transparentnost, otvorenost, prostranstvo, bezmislenost, ne-lokalitet... sve ove opise postaje prilično nejasno.


2009:


(7:39 PM) Thusness: uvek je prisutno svedočenje... nemojte to pogrešno shvatiti

samo da li neko razume njegovu praznu prirodu ili ne.

(7:39 PM) Thusness: uvek postoji luminiscencija

od kada nema svedočenja?

(7:39 PM) Thusness: samo je luminiscencija i prazna priroda

ne samo luminiscencija


(9:59 PM) Thusness: uvek postoji ovo svedočenje... potrebno je eliminisati osećaj podeljenosti

(9:59 PM) Thusness: zato nikada nisam negirao iskustvo i ostvarenje svedoka, samo ispravno razumevanje


2008:


(2:58 PM) Thusness: Nema problema biti svedok, problem je samo pogrešno razumevanje šta svedok jeste.

(2:58 PM) Thusness: To je videti dualnost u Svedočenju.

(2:58 PM) Thusness: ili videti 'Ja' i drugo, podelu subjekta i objekta. To je problem.

(2:59 PM) Thusness: Možete to nazvati Svedočenjem ili Svešću, ne sme biti osećaja ja.


(11:21 PM) Thusness: da, svedočenje

ne svedok

(11:22 PM) Thusness: u svedočenju, uvek je nedualno

(11:22 PM) Thusness: kada je u svedoku, uvek postoji svedok i objekat koji se svedoči

kada postoji posmatrač, ne postoji to da nema posmatranog

(11:23 PM) Thusness: kada shvatite da postoji samo svedočenje, nema posmatrača i posmatranog

uvek je nedualno

(11:24 PM) Thusness: zato kada genpo nešto kaže da nema svedoka samo svedočenje, ipak uči da ostanete pozadi i posmatrate

(11:24 PM) Thusness: komentarisao sam da se put odstupa od pogleda

(11:25 PM) AEN: aha..

(11:25 PM) Thusness: kada učite iskustvo svedoka, učite to

to nije o nedualnom

učite nekoga da iskusi taj svedok

(11:26 PM) Thusness: prva faza uvida u "JA JESAM"


2008:


(2:52 PM) Thusness: da li negiraš "JA JESAM" iskustvo?

(2:54 PM) AEN: misliš u postu?

(2:54 PM) AEN: ne

(2:54 PM) AEN: više je kao priroda 'ja jesam' zar ne

(2:54 PM) Thusness: šta se negira?

(2:54 PM) AEN: dualističko razumevanje?

(2:55 PM) Thusness: da to je pogrešno razumevanje tog iskustva. Kao "crvenilo" cveća.

(2:55 PM) AEN: aha..

(2:55 PM) Thusness: Živo i izgleda stvarno i pripada cvetu. Samo se tako čini, nije tako.

(2:57 PM) Thusness: Kada vidimo u smislu subjekat/objekat dihotomije, zbunjujuće je da postoje misli, nema mislioca. Postoji zvuk, nema slušaoca i postoji reinkarnacija, ali nema trajne duše koja se reinkarnira.

(2:58 PM) Thusness: Zbunjujuće je zbog našeg duboko usađenog pogleda na inherentno viđenje gde je dualizam podskup ovog 'inherentnog' gledanja.

(2:59 PM) Thusness: Dakle, koji je problem?

(2:59 PM) AEN: aha..

(2:59 PM) AEN: duboko usađeni pogledi?

(2:59 PM) Thusness: da

(2:59 PM) Thusness: koji je problem?

(3:01 PM) AEN: vratio sam se

(3:02 PM) Thusness: Problem je što korijen patnje leži u ovim duboko usađenim pogledima. Mi tražimo i vezujemo se zbog ovih pogleda. Ovo je veza između 'pogleda' i 'svesti'. Nema izlaza. Sa inherentnim pogledom, uvek postoji 'Ja' i 'Moje'. Uvek postoji 'pripada' kao što 'crvenilo' pripada cvetu.

(3:02 PM) Thusness: Zato uprkos svim transcendentalnim iskustvima, nema oslobođenja bez ispravnog razumevanja.


User

Continue 

ChatGPT


Soh: Takođe, zajednica Buđenje u Stvarnosti preporučuje praktikovanje samoproučavanja kako bi se ostvarilo JA JESAM prvo, pre nego što se pređe na nedualnost, anatta i prazninu. Zbog toga ovaj post nije o negiranju JA JESAM već ukazuje na potrebu za daljim otkrivanjem nedualne, anatta, prazne prirode Prisutnosti.


Realizacija anatta je ključna da se taj ukus nedualne Prisutnosti unese u sve manifestacije i situacije i uslove bez ikakvog traga o naprezanju, referentnosti, centra ili granica... to je san svakoga ko je ostvario Ja/JA JESAM/Boga, to je ključ koji to donosi do punog sazrevanja svakog trenutka u životu bez napora.


To je ono što donosi prozračnost i neizmerno briljantnu svetlost Čiste Prisutnosti u sve, to nije inertno ili dosadno stanje nedualnog iskustva.


To omogućava ovo iskustvo:


"Šta je prisutnost sada? Sve... Ukus pljuvačke, miris, razmišljanje, šta je to? Pucanj prsta, pevanje. Sve obična aktivnost, nula napora stoga ništa nije postignuto. Ipak je puno ostvarenje. U ezoterijskim terminima, jesti Boga, ukus Boga, videti Boga, čuti Boga...lol. Ako postoji ogledalo, ovo nije moguće. Ako jasnoća nije prazna, ovo nije moguće. Ni najmanji napor nije potreban. Osećaš li to? Hvatanje mojih nogu kao da hvatam prisutnost! Da li već imaš ovo iskustvo? Kada nema ogledala, tada čitavo postojanje je samo svetlost-zvuk-senzacije kao jedna prisutnost. Prisutnost hvata prisutnost. Pokret hvatanja nogu je Prisutnost.. senzacija hvatanja nogu je Prisutnost.. Za mene čak i kucanje ili treptanje očima. Iz straha da se pogrešno shvati, ne pričaj o tome. Pravilno razumevanje je nema prisutnosti, jer svaki pojedinačni osećaj poznavanja je drugačiji. Inače gospodin J će reći besmislice... lol. Kada postoji ogledalo, ovo nije moguće. Mislim da sam pisao Longchenu (Sim Pern Chongu) pre oko 10 godina." - John Tan


"To je takav blagoslov nakon 15 godina 'JA JESAM' doći do ove tačke. Oprez, navika će pokušati svim silama da uzme nazad ono što je izgubila. Navikni se da ne radiš ništa. Jedi Boga, ukusi Boga, vidi Boga i dodirni Boga.


Čestitam." – John Tan Sim Pern Chongu nakon njegovog početnog proboja iz JA JESAM u ne-ja 2006., http://awakeningtoreality.blogspot.com/2013/12/part-2-of-early-forum-posts-by-thusness_3.html


"Zanimljiv komentar gospodina J. Nakon realizacije… Samo jedi Boga, diši Boga, miriši Boga i vidi Boga… Na kraju budi potpuno neuspostavljen i oslobodi Boga." - John Tan, 2012


"Cilj anatta je da se ima puno iskustvo srca -- bezgranično, potpuno, nedualno i ne-lokalno. Ponovo pročitajte što sam napisao Jaxu.


U svim situacijama, u svim uslovima, u svim događajima. To je da se eliminišu nepotrebni napori tako da naša suština može biti izražena bez zamagljivanja.


Jax želi da ukaže na srce, ali nije u stanju da izrazi na nedualan način... jer u dualnosti, suština ne može biti realizovana. Sva dualistička tumačenja su umotvorine. Znate li osmeh Mahākāśyapa? Možete li dodirnuti srce tog osmeha čak i 2500 godina kasnije?


Morate izgubiti sav um i telo osećajući sa celim umom i telom ovu suštinu koja je 心 (Um). Ipak 心 (Um) je takođe 不可得 (nedostižan)... Cilj nije da se negira 心 (Um) već da se ne postavljaju ograničenja ili dualnost kako bi 心 (Um) mogao potpuno da se manifestuje.


Stoga, bez razumevanja 缘 (uslova), to je ograničavanje 心 (Uma). Bez razumevanja 缘(conditions), to je postavljanje ograničenja u njegovim manifestacijama. Morate potpuno doživeti 心 (Um) shvatajući 无心 (Bez-Uma) i potpuno prihvatiti mudrost 不可得 (nedostižan)." - John Tan/Thusness, 2014


User

Continue 

ChatGPT


...


"Cilj je uživanje u potpunoj prozračnosti srca u svakoj situaciji, u svim uslovima, u svim pojavama. To je eliminacija nepotrebnog napora kako bi se naša suština izrazila bez zamagljivanja.


Jax želi ukazati na srce, ali nije u stanju izraziti to nedualno... jer u dualnosti suština ne može biti shvaćena. Sva dualistička tumačenja su umotvorine. Znate li osmeh Mahākāśyapa? Možete li osetiti srce tog osmeha čak i 2500 godina kasnije?


Morate izgubiti sve um i telo osećajući sa celim umom i telom ovu suštinu koja je 心 (Um). Ipak, 心 (Um) je takođe 不可得 (nedostižan).. Cilj nije negirati 心 (Um) već da ne postavimo ograničenja ili dualnost kako bi 心 (Um) mogao potpuno da se manifestuje.


Stoga, bez razumevanja 缘 (uslova), to je postavljanje ograničenja 心 (Um). Bez razumevanja 缘(conditions), to je postavljanje ograničenja u njegovim manifestacijama. Morate potpuno doživeti 心 (Um) shvatajući 无心 (Nema Uma) i potpuno prihvatiti mudrost 不可得 (nedostižno)."


...


"Svest" više nije "specijalna" ili "krajnja" više od prolaznog uma.


...


Postoji takođe lep članak Dan Berkowa, evo delimičnog izvoda iz članka:


https://www.awakeningtoreality.com/2009/04/this-is-it-interview-with-dan-berkow.html


Dan:

Govoriti da "posmatrač ne postoji" nije reći da nešto stvarno nedostaje. Ono što je prestalo (kako "Sada" stoji) je konceptualna pozicija na koju se "posmatrač" projektuje, zajedno sa nastojanjem da se ta pozicija održi koristeći misao, sećanje, očekivanja i ciljeve.


Ako je "Ovde" "Sadašnjost", nijedna tačka gledišta ne može biti identifikovana kao "ja", čak ni iz trenutka u trenutak. Zapravo, psihološko vreme (koje je konstruisano poređenjem) je prestalo. Stoga, postoji samo "ovaj nepodeljeni Trenutni trenutak", čak ni

zamišljeni osećaj kretanja iz ovog trenutka u sledeći trenutak.


Budući da konceptualna tačka posmatranja ne postoji, ono što se posmatra ne može biti "uklopljeno" u konceptualne kategorije prethodno održavane kao "ja-centar" percepcije. Relativnost svih ovih kategorija je "viđena", i Realnost koja je nedeljena, necepana mislima ili konceptom jednostavno je slučaj.


Šta se desilo sa svesti prethodno smeštenom kao "posmatrač"? Sada, svest i percepcija su necepane. Na primer, ako se posmatra drvo, "posmatrač" je "svaki list drveta". Nema posmatrača/svesti odvojeno od stvari, niti postoje stvari odvojene od svesti. Ono što se rađa je: "ovo je to". Sve propovedi, ukazivanja, mudre reči, implikacije "posebnog znanja", neustrašive potrage za istinom, paradoksalno pametni uvidi -- sve ovo se vidi kao nepotrebno i van tačke. "Ovo", tačno kako jeste, je "To". Nema potrebe da se doda "Ovo" sa bilo čim daljim, zapravo nema "dalje" - niti postoji bilo "šta" za držanje, ili za odbacivanje.


Gloria: Dan, u ovom trenutku, svaka tvrdnja izgleda suvišna. Ovo je teritorija na koju se samo može ukazati tišinom i prazninom, i čak je to previše. Čak i reći, "JA JESAM" samo dalje komplikuje, dodaje još jedan sloj značenja svesti. Čak i reći ne-postojanje delatnika je vrsta tvrdnje, zar ne? Dakle, je li ovo jednostavno nemoguće dalje diskutovati?


Dan:

Ovde si pokrenula dve tačke, Glo, koje izgleda vrede adresiranja: ne referencirati "JA JESAM" i koristiti terminologiju "ne-delatnika", ili možda "ne-posmatrača" bi bilo prikladnije.


Ne koristiti "JA JESAM", i umesto toga referencirati "čistu svest", je način da se kaže da svest nije fokusirana na "Ja" niti je zabrinuta za razlikovanje bivanja od ne-bivanja u vezi sa sobom. Ne posmatra sebe na bilo koji način objektivizujući, pa stoga ne bi imala koncepte o stanjima u kojima se nalazi -- "JA JESAM" se samo uklapa nasuprot "nešto drugo jeste", ili "ja nisam". Bez "nečeg drugog" i bez "ne-ja", ne može postojati svest "JA JESAM". "Čista svest" može biti kritikovana na sličan način - da li postoji "nečista" svest, postoji li nešto osim svesti? Dakle, termini "čista svest" ili jednostavno "svest" jednostavno se koriste za interakciju kroz dijalog, sa priznanjem da reči uvek impliciraju dualističke kontraste.


Povezani koncepti da "posmatrač ne postoji", ili "delatnik ne postoji" su načini da se dovedu u pitanje pretpostavke koje obično upravljaju percepcijom. Kada je pretpostavka dovoljno dovedena u pitanje, tvrdnja više nije potrebna. To je princip "korišćenja trna da se ukloni trn". Nijedan negativ nije relevantan kada pozitiv nije tvrđen. "Jednostavna svest" nije razmišljala o prisustvu posmatrača ili delatnika prisutnog ili odsutnog.

 

-------------- 2. ažuriranje za 2022.


Pobijanje substancijalističkog pogleda na nedualnu svest


Došlo je do mog saznanja da se video https://www.youtube.com/watch?v=vAZPWu084m4 "Vedantsko Ja i Budističko Ne-Ja | Svami Sarvaprijananda" širi internetom i forumima i veoma je popularan. Cenim Svamijeve pokušaje poređenja, ali se ne slažem da Candrakirtijeva analiza ostavlja nedualnu svest kao krajnju nesmanjivu stvarnost, nedeponovanu. U suštini, Svami Sarvaprijananda sugeriše da sedmostruka analiza dekonstruiše odvojeno večno Ja, poput Svedoka ili Atmana dualističkih škola Samkhya, ali ostavlja nedualni Brahman nedualističkih škola Advaita netaknutim, i analogija koju je dao je da su svest i forme poput zlata i ogrlice, one su nedualne i nisu odvojeni svedok. Ovaj nedualni supstrat ("zlatnost svega", tako reči) koji je suština svega zaista postoji.


Zbog ovog videa shvatio sam da je potrebno da ažuriram svoj blog članak koji sadrži kompilaciju citata od John Tana i mene i još nekoliko drugih: 3) Buda priroda NIJE "Ja Jesam" http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/mistaken-reality-of-amness.html -- važno je za mene da ažuriram jer sam ovaj članak slao ljudima na internetu (uz druge članke zavisno od uslova, obično takođe šaljem 1) Thusness/PasserBy's Sedam Faza Prosvetljenja http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/thusnesss-six-stages-of-experience.html i možda 2) O Anatta (Ne-Ja), Praznini, Maha i Svakodnevnosti, i Spontanoj Perfekciji http://www.awakeningtoreality.com/2009/03/on-anatta-emptiness-and-spontaneous.html -- opšti odgovori su veoma pozitivni i mnogo ljudi je imalo koristi). Trebalo je ranije da ažuriram radi pojašnjenja.


Imam ogromno poštovanje prema Advaita Vedanta i drugim školama hinduizma bilo da su dualističke ili nedualističke, kao i prema drugim mističkim tradicijama zasnovanim na krajnjem Ja ili Nedualnoj Svesti prisutnoj u različitim i svim religijama. Ali budistički naglasak je na tri pečata dharme Nepostojanosti, Patnje, Ne-Ja. I Praznini i Uslovljenom Postanku. Stoga moramo naglasiti razlike u smislu iskustvenih realizacija takođe, i kao što je rekao Archaya Mahayogi Shridhar Rana Rinpoche, "Moram ponoviti da je ova razlika u oba sistema veoma važna za potpuno razumevanje oba sistema i nije namenjena da umanji bilo koji sistem." - http://www.awakeningtoreality.com/search/label/Acharya%20Mahayogi%20Shridhar%20Rana%20Rinpoche .


Evo dodatnih paragrafa koje sam dodao u http://www.awakeningtoreality.com/2007/03/mistaken-reality-of-amness.html :


Između realizacije JA JESAM i Anatta, postoji faza kroz koju su John Tan, ja i mnogi drugi prošli. To je faza Jednog Uma, gde se nedualni Brahman vidi kao supstanca ili suština svih oblika, nedualan sa svim oblicima, ali ipak ima nepromenljivo i nezavisno postojanje, koje se

User

Continue.. pls put normal formatting seems weird

ChatGPT


moduliše kao sve i svašta. Analogija je zlato i ogrlica, zlato može biti pretvoreno u ogrlice svih oblika, ali u stvarnosti svi oblici i oblici su samo od supstance Zlata. Sve je u konačnoj analizi samo Brahman, samo se čini da su različiti objekti kada se njegova osnovna stvarnost (čista singularnost nedualne svesti) pogrešno shvata kao mnoštvo. U ovoj fazi, svest više nije viđena kao dualistički Svedok koji je odvojen od pojava, jer su sve pojave aprehendirane kao jedna supstanca čiste nedualne svesti koja se moduliše kao sve.


Takvi pogledi na suštinski nedualizam ("zlato"/"brahman"/"čista nedualna svest koja je nepromenljiva") takođe se vide kroz realizaciju Anatta. Kao što je John Tan ranije rekao, "Ja je konvencionalno. Ne može se mešati dvoje. Inače se priča o umu-samo.", i "potrebno je odvojiti [Soh: dekonstruisati] ja/Ja od svesti. Onda čak i svest se dekonstruiše u oba sloboda od svih elaboracija ili samoprirode."


Za više informacija o ovoj temi, pogledajte obavezne članke 7) Iza Svesti: razmišljanja o identitetu i svesti http://www.awakeningtoreality.com/2018/11/beyond-awareness.html i 6) Razlikovanje JA JESAM, Jednog Uma, Bez Uma i Anatta http://www.awakeningtoreality.com/2018/10/differentiating-i-am-one-mind-no-mind.html


Evo odlomka iz dužeg [ne-skraćenog izdanja] vodiča AtR:


Komentar Soh, 2021: “Na fazi 4 može se upasti u pogled da je sve jedna svest koja se moduliše kao razni oblici, poput zlata koje se oblikuje u razne ukrase dok nikada ne napušta svoju čistu supstancu zlata. To je Brahmanov pogled. Iako takav pogled i uvid jesu nedualni, i dalje se zasnivaju na paradigmi pogleda na suštinu i 'inherentno postojanje'. Umesto toga, trebalo bi shvatiti prazninu svesti [koja je samo ime baš kao ‘vreme’ – vidi poglavlje o analogiji sa vremenom], i trebalo bi razumeti svest u smislu uslovljenog postanka. Ova jasnoća uvida će se rešiti pogleda na suštinu da je svest intrinzična suština koja se moduliše u ovo i ono. Kao što je knjiga ‘Šta je Buda učio’ od Walpola Rahula citirala dve velike budističke učenje o ovoj materiji:


Mora se ponoviti ovde da prema budističkoj filozofiji ne postoji trajni, nepromenljivi duh koji se može smatrati 'Ja', ili 'Duša', ili 'Ego', kao suprotnost materiji, i da svest (vinnana) ne treba uzimati kao 'duh' nasuprot materiji. Ovu tačku treba posebno naglasiti, jer pogrešna predstava da je svest neka vrsta Ja ili Duše koja nastavlja kao trajna supstanca kroz život, postoji od najranijeg vremena do današnjeg dana.


Jedan od Buddhaovih učenika, po imenu Sati, smatrao je da je Učitelj učio: 'Ista svest prelazi i luta okolo.' Buddha ga je upitao šta misli pod 'svešću'. Satiov odgovor je klasičan: 'To je ono što izražava, što oseća, što doživljava rezultate dobrih i loših dela ovde i tamo'.


'Kome, glupane', prekorio je Učitelj, 'si čuo da ja izlažem doktrinu na ovaj način? Zar nisam na mnogo načina objasnio svest kao nastalu iz uslova: da nema nastanka svesti bez uslova.' Tada je Buddha detaljno objasnio svest: "Svest se imenuje prema svakom uslovu kroz koji nastaje: zbog oka i vidljivih oblika nastaje svest, i zove se vizuelna svest; zbog uha i zvukova nastaje svest, i zove se slušna svest; zbog nosa i mirisa nastaje svest, i zove se olfaktorna svest; zbog jezika i ukusa nastaje svest, i zove se gustatorna svest; zbog tela i opipljivih objekata nastaje svest, i zove se taktilna svest; zbog uma i objekata uma (ideja i misli) nastaje svest, i zove se mentalna svest.'


Tada je Buddha to dodatno objasnio primerom: Vatra se imenuje prema materijalu na osnovu kojeg gori. Vatra može goreti zbog drveta, i zove se drvena vatra. Može goreti zbog slame, i tada se zove slamnata vatra. Dakle svest se imenuje prema uslovu kroz koji nastaje.


Stanovanje na ovoj tački, Buddhaghosa, veliki komentator, objašnjava: '... vatra koja gori zbog drveta gori samo kada postoji snabdevanje, ali umire na tom istom mestu kada ga (snabdevanje) više nema, jer se tada uslov promenio, ali (vatra) ne prelazi na strugotine, itd., i postaje strugotinska vatra i tako dalje; isto tako svest koja nastaje zbog oka i vidljivih oblika nastaje na tom pragu senzornog organa (tj. u oku), samo kada postoji uslov oka, vidljivih oblika, svetlosti i pažnje, ali prestaje tamo i tada kada ga (uslov) više nema, jer se tada uslov promenio, ali (svest) ne prelazi na uho, itd., i postaje slušna svest i tako dalje...'


Buddha je jasno izjavio da svest zavisi od materije, senzacije, percepcije i mentalnih formacija, i da ne može postojati nezavisno od njih. On kaže:


'Svest može postojati imajući materiju kao sredstvo (rupupayam) materiju kao objekat (rupdrammanam) materiju kao podršku (rupapatittham) i tražeći zadovoljstvo može rasti, povećavati se i razvijati; ili svest može postojati imajući senzaciju kao sredstvo ... ili percepciju kao sredstvo ... ili mentalne formacije kao sredstvo, mentalne formacije kao objekat, mentalne formacije kao podršku, i tražeći zadovoljstvo može rasti, povećavati se i razvijati.


'Da čovek kaže: Pokazaću dolazak, odlazak, prolazak, pojavljivanje, rast, povećanje ili razvoj svesti nezavisno od materije, senzacije, percepcije i mentalnih formacija, govorio bi o nečemu što ne postoji.'"


Bodhidharma je takođe učio: Gledajući sa uvidom, forma nije samo forma, jer forma zavisi od uma. I, um nije samo um, jer um zavisi od forme. Um i forma stvaraju i poništavaju jedno drugo. ... Um i svet su suprotnosti, pojave se pojavljuju tamo gde


User

Continue 

ChatGPT


se sretnu. Kada se vaš um ne pomera unutra, svet se ne pojavljuje spolja. Kada su svet i um oboje prozirni, to je pravi uvid." (iz Govora o Buđenju) Buđenje do Stvarnosti: Put Bodhija http://www.awakeningtoreality.com/2018/04/way-of-bodhi.html


Soh je napisao 2012. godine,


februara 2012.

Vidim Shikantazu (Zen meditacijska metoda "Samo Sedenja") kao prirodni izraz realizacije i prosvetljenja.


Ali mnogi potpuno pogrešno shvataju ovo... misle da praksa-prosvetljenje znači da nema potrebe za realizacijom, pošto je praksa sama prosvetljenje. Drugim rečima, čak i početnik je koliko i Buddha realizovan tokom meditacije.


To je potpuno pogrešno i misli ludaka.


Umesto toga, shvatite da je praksa-prosvetljenje prirodni izraz realizacije... i bez realizacije, neće se otkriti suština prakse-prosvetljenja.


Kako sam rekao mom prijatelju/učitelju 'Thusness', "Ranije sam sedeo u meditaciji sa ciljem i smerom. Sada je samo sedenje prosvetljenje. Sedenje je samo sedenje. Sedenje je samo aktivnost sedenja, brujanje klima uređaja, disanje. Hodanje samo je prosvetljenje. Praksa se ne vrši za prosvetljenje već svaka aktivnost sama je savršeni izraz prosvetljenja/buda-prirode. Nema kuda ići."


Ne vidim mogućnost direktnog iskustva ovoga osim ako neko ima jasan direktan nedualni uvid. Bez shvatanja praiskonske čistoće i spontane savršenosti ovog trenutnog trenutka manifestacije kao same Buda-prirode, uvek će postojati trud i pokušaj 'činjenja', postizanja nečega... bilo da je to obično stanje smirenosti, apsorpcije, ili nadnaravna stanja buđenja ili oslobođenja... sve su samo zbog neznanja prave prirode ovog trenutnog trenutka.


Ipak, nedualno iskustvo može još uvek biti odvojeno:


Jedan Um

u poslednje vreme sam primetio da većina duhovnih učitelja i majstora opisuje nedualnost u smislu Jednog Uma. To jest, shvativši da ne postoji podela subjekat-objekt/percepcija-percipirano, sve podvrgavaju Um samo, planine i reke sve su Ja - jedna nedeljena suština koja se pojavljuje kao mnogi.

Iako neodvojeni, pogled je još uvek na inherentnu metafizičku suštinu. Dakle nedualno ali inherentno.


Bez Uma

Gde čak i 'Jedna Gola Svest' ili 'Jedan Um' ili Izvor potpuno biva zaboravljen i rastvoren u jednostavno pejzaž, zvuk, nastajanje misli i prolazni miris. Samo tok samoosvetljujuće prolaznosti.


....


Međutim, moramo shvatiti da čak i imajući iskustvo Bez Uma još uvek nije realizacija Anatta. U slučaju Bez Uma, to može ostati vrhunsko iskustvo. Zapravo, to je prirodan napredak za praktikanta na Jednom Um da povremeno uđe na teritoriju Bez Uma... ali pošto nema proboja u smislu pogleda putem realizacije, latentna tendencija da se ponovo potone u Izvor, u Jedan Um je veoma jaka i iskustvo Bez Uma neće biti stabilno održano. Praktikant će onda pokušati sve od sebe da ostane gol i ne-konceptualan i održi iskustvo Bez Uma kroz golo prisustvo u svesti, ali proboj ne može doći osim ako se ne pojavi određena realizacija.


Konkretno, važna realizacija za proboj ovog pogleda na inherentno ja jeste realizacija da Uvek Već, nikada nije bilo ja - u viđenju uvek samo viđeno, pejzaž, oblici i boje, nikada viđač! U slušanju samo zvučni tonovi, nema slušaoca! Samo aktivnosti, nema agenta! Proces uslovljenog postanka sam se kotrlja i zna... nema ja, agenta, percepcijenta, kontrolora unutra.


To je ta realizacija koja razgrađuje pogled 'viđač-viđenje-viđeno', ili 'Jedna Gola Svest' trajno shvatanjem da nikada nije postojala 'Jedna Svest' - 'svest', 'viđenje', 'slušanje' su samo etikete za stalno promenljive senzacije i vidove i zvukove, poput reči 'vreme' ne ukazuje na nepromenljivu entitetu već na stalno promenljivi tok kiše, vetra, oblaka, koji se formiraju i razdvajaju trenutno...


Tada kako istraživanje i uvidi produbljuju, vidi se i doživljava da postoji samo ovaj proces uslovljenog postanka, svi uzroci i uslovi dolaze zajedno u ovom trenutnom trenutku aktivnosti, tako da kada jedete jabuku to je kao da univerzum jede jabuku, univerzum kuca ovu poruku, univerzum čuje zvuk... ili univerzum jeste zvuk. Samo to... je Shikantaza. U viđenju samo viđeno, u sedenju samo sedenje, i čitav univerzum sedi... i nije moglo biti drugačije kada nema ja, nema meditatora odvojenog od meditacije. Svaki trenutak ne može 'pomoći' da bude praksa-prosvetljenje... to čak nije ni rezultat koncentracije ili bilo koje vrste konstruisanog napora... pre to je prirodna potvrda realizacije, iskustva i pogleda u realnom vremenu.


Zen Majstor Dogen, zagovornik prakse-prosvetljenja, je jedan od retkih i jasnih dragulja Zen Budizma koji ima veoma duboku eksperimantalnu jasnoću o anatta i uslovljenom postanku u realnom vremenu, nikada ne možemo razumeti na šta Dogen ukazuje... njegove reči mogu zvučati kriptično, mistično, ili poetski, ali zapravo jednostavno ukazuju na ovo.


Neko se 'požalio' da je Shikantaza samo privremeno suzbijanje nečistoća umesto trajnog uklanjanja istih. Međutim, ako se shvati anatta onda je to trajni kraj pogleda na ja, tj. tradicionalni ulazak u tok (https://www.reddit.com/r/streamentry/comments/igored/insight_buddhism_a_reconsideration_of_the_meaning/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf ).


.....


Nedavno je Soh takođe napisao nekome:


Zapravo je veoma jednostavno razumeti. Znate reč 'vreme'? To nije stvar sama po sebi, zar ne? To je samo etiketa za stalno promenljive obrasce oblaka koji se formiraju i razdvajaju, vetar koji duva, sunce koje sija, kiša koja pada, i tako dalje, mnoštvo i kongl


User

Continue 

ChatGPT


omerat stalno promenljivih, uslovljeno nastalih faktora na prikazu.


Sada, pravilno je shvatiti da je 'Svest' ništa drugo do vreme, to je samo reč za viđeno, čujno, osetljivo, sve se otkriva kao Čisto Prisustvo i da, pri smrti, besformalno čisto svetlosno Prisustvo ili ako se uskladite sa tim aspektom, to je samo još jedna manifestacija, još jedan senzorski ulaz koji nije ništa specijalniji. 'Svest' poput 'vremena' je uslovno određenje, to je samo određenje koje samo po sebi nema inherentno postojanje.


Pogrešan način gledanja na to je kao da je 'Vreme' kontejner koji postoji sam po sebi, u kojem kiša i vetar dolaze i odlaze, ali Vreme je neka vrsta nepromenljive pozadine koja se moduliše kao kiša i vetar. To je čista zabluda, takvo 'vreme' je čisto mentalno konstruisano i nema stvarno postojanje nakon istrage. Slično, 'Svest' ne postoji kao nešto nepromenljivo i ne prestaje dok se moduliše iz jednog stanja u drugo, to nije kao 'drvo' koje 'menja u pepeo'. Drvo je drvo, pepeo je pepeo.


Dogen je rekao:


"Kada se vozite brodom i posmatrate obalu, možete pretpostaviti da se obala kreće. Ali kada pažljivo gledate u brod, možete videti da se brod kreće. Slično, ako ispitujete mnoštvo stvari sa zbunjenim telom i umom, možda pretpostavljate da su vaš um i priroda trajni. Kada praktikujete intimno i vratite se tamo gde jeste, biće jasno da uopšte ništa nema nepromenljivo ja.


Drvna građa postaje pepeo, i ne postaje ponovo drvna građa. Ipak, nemojte pretpostaviti da je pepeo budućnost i drvna građa prošlost. Trebalo bi razumeti da drvna građa postoji u fenomenalnom izrazu drvne građe, koji u potpunosti uključuje prošlost i budućnost i nezavisan je od prošlosti i budućnosti. Pepeo postoji u fenomenalnom izrazu pepela, koji u potpunosti uključuje budućnost i prošlost. Kao što drvna građa ne postaje ponovo drvna građa nakon što je pepeo, vi se ne vraćate u rođenje nakon smrti."


(Napomena: Dogen i budisti ne odbacuju reinkarnaciju, ali ne postavljaju nepromenljivu dušu koja prolazi kroz reinkarnaciju, vidi Reinkarnacija bez Duše http://www.awakeningtoreality.com/2018/12/reincarnation-without-soul.html )


.....


Soh:


kada se shvati da svest i manifestacija nisu odnosi između inherentno postojeće suštine i njenog izgleda.. već je kao voda i vlažnost ( http://www.awakeningtoreality.com/2018/06/wetness-and-water.html ), ili kao 'munja' i 'bljesak' ( http://www.awakeningtoreality.com/2013/01/marshland-flowers_17.html ) -- nikada nije bilo munje osim kao bljesak ni kao agent bljeska, nijedan agent ili imenica nije potrebna da pokrene glagole.. već su samo reči za isto dešavanje.. tada se ulazi u uvid anatta


oni sa pogledom na suštinu misle da se nešto pretvara u drugo, kao univerzalna svest se transformiše u ovo i ono i menja se.. uvid anatta vidi kroz pogled na inherentno i vidi samo uslovno nastale dharme, svaki trenutni primerak je odvojen ili odvojen iako međuzavisan sa svim drugim dharmama. nije slučaj nečega što se transformiše u drugo.


User

Continue 

ChatGPT


......


[3:44 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: Anurag Jain

Soh Wei Yu

pad Svedoka se dešava nakon što se gestalt pojava prozre u Direktnom Putu. Objekti, kako ste već spomenuli, trebali bi biti temeljito dekonstruisani ranije. Kada su objekti i pojave dekonstruisani, nema čega da bude Svedok i on se ruši.

1

· Odgovor

· 1m

[3:46 PM, 1/1/2021] John Tan: Nije tačno. Objekat i pojava takođe mogu kolabirati kroz subsumiranje u sveobuhvatnu svest.

[3:48 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: da ali to je kao nedualno

[3:49 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: znači nakon kolapsa Svedoka i pojave, to može biti nedualno

[3:49 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: ali još uvek jedan um

[3:49 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: zar ne?

[3:49 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: ali onda Atmananda takođe kaže na kraju čak i pojam svesti se rastvara

[3:49 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: mislim da je to kao jedan um u bez uma ali nisam siguran da li to govori o anatta

[3:50 PM, 1/1/2021] John Tan: Da.

[3:57 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: Anurag Jain

Soh Wei Yu

gde je pojam "sveobuhvatne svesti". Zvuči kao da se svest reifikuje kao kontejner.


· Odgovor

· 5m


Anurag Jain

Soh Wei Yu

takođe kada kažete da se Svest rastvara, prvo morate odgovoriti kako je uopšte ikada postojala? :)

· Odgovor

· 4m

[3:57 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: lol

[4:01 PM, 1/1/2021] John Tan: U subsumiranju nema odnosa kontejner-sadržano, postoji samo Svest.

[4:03 PM, 1/1/2021] Soh Wei Yu: Anurag Jain

So Soh Wei Yu

kako Svest "ostaje"? Gde i kako?

· Odgovor

· 1m

[4:04 PM, 1/1/2021] John Tan: U svakom slučaju ovo nije za nepotrebne debate, ako on zaista razume onda samo neka bude.

.....

"Da. Predmet i objekat mogu oba kolabirati u čisto viđenje, ali je tek kada se ovo čisto viđenje takođe ispusti/isprazni da prirodna spontanost i besprekornost mogu početi divno funkcionisati. Zato je potrebno biti temeljit i sve te 'naglaske'. Ali mislim da on shvata, tako da ne moraš stalno da ga gnjaviš 🤣." - John Tan

......


Mipham Rinpoche je napisao, izvodi iz Madhyamaka, Cittamātra, i prava namera Maitreje i Asaṅge self.Buddhism http://www.awakeningtoreality.com/2020/09/madhyamaka-cittamatra-and-true-intent.html :


...Zašto onda majstori Mādhyamika opovrgavaju Cittamātra tenetski sistem? Jer samoproklamovani pristalice Cittamātra teneta, kada govore o umu-samo, kažu da nema eksternih objekata, ali da um postoji substancijalno—kao konopac koji je lišen zmijolikosti, ali nije lišen konopčanosti. Ne shvativši da su takve izjave tvrdnjene iz konvencionalne tačke gledišta, veruju da je nedualna svest zaista postojana na ultimativnom nivou. To je tenet koji Mādhyamikasi osporavaju. Ali, kažu, mi ne osporavamo mišljenje Ārya Asaṅge, koji je ispravno shvatio put umu-samo koji je Buddha naučio...


...Dakle, ako se ova tzv. "samosvetlujuća nedualna svest" koju tvrde Cittamātrini shvati kao svest koja je ultimativ svih dualističkih svesti, i to je samo da su njen predmet i objekat neizrecivi, i ako se takva svest shvati kao zaista postojeća i ne intrinzično prazna, onda je to nešto što mora biti opovrgnuto. Ako, s druge strane, ta svest shvata kao neodrođena od samog početka (tj. prazna), direktno iskusna kroz refleksivnu svest, i kao samosvetlujuća gnoza bez predmeta ili objekta, to je nešto što treba uspostaviti. I Madhyamaka i Mantrayāna moraju prihvatiti ovo...


......


Razlikovatelj opaža razlikovljivo;

Bez razlikovljivog nema opažanja;

Zato zašto ne priznate

Da ni objekat ni subjekat ne postoje [uopšte]?


Um je samo puko ime;

Osim njegovog imena postoji kao ništa;

Tako posmatrajte svest kao puko ime;

Ime takođe nema intrinzičnu prirodu.


Bilo unutra ili takođe spolja,

Ili negde između ta dva,

Pobednici nikada nisu pronašli um;

Tako um ima prirodu iluzije.


Razlike boja i oblika,

Ili to od objekta i subjekta,

Od muškog, ženskog i neutralnog -

Um nema takve fiksne forme.


Ukratko, Buddhe nikada nisu videli

Niti će ikada videti [takav um];

Tako kako mogu videti to kao intrinzičnu prirodu

Ono što je lišeno intrinzične prirode?


"Entitet" je konceptualizacija;

Odsustvo konceptualizacije je praznina;

Gde se pojavljuje konceptualizacija,

Kako može postojati praznina?


Um u smislu opaženog i opažača,

To Tathagatasi nikada nisu videli;

Gde postoji opaženo i opažač,

Nema prosvetljenja.


Lišen karakteristika i nastanka,

Lišen substantivne realnosti i prelazeći govor,

Prostor, um buđenja i prosvetljenje

Poseduju karakteristike nedualnosti.


Nagarjuna

....


Takođe, u poslednje vreme sam primetio da mnogi ljudi na Redditu, pod uticajem učenja Thanissaro Bhikkhua koji tvrdi da je anatta samo strategija disidentifikacije, umesto da uče o važnosti realizacije anatta kao uvida u dharma pečat http://www.awakeningtoreality.com/2021/07/anatta-is-dharma-seal-or-truth-that-is.html, misle da je anatta samo "ne-ja" nasuprot "bez-ja" i praznini ja. Takvo razumevanje je pogrešno i obmanjujuće. O tome sam pisao pre 11 godina u svom članku Anatta: Not-Self or No-Self? http://www.awakeningtoreality.com/2011/10/anatta-not-self-or-no-self_1.html sa mnogim citatima iz skripti koji podržavaju moje tvrdnje.


...


Takođe pogledajte, Greg Goode o Advaiti/Madhyamika http://www.awakeningtoreality.com/2014/08/greg-goode-on-advaitamadhyamika_9.html


-------------- Ažuriranje: 15/9/2009


Buddha o 'Izvoru'


Thanissaro Bhikkhu je rekao u komentaru na ovu sutru Mulapariyaya Sutta: The Root Sequence - https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MN1.html:

Iako u sadašnjosti retko razmišljamo u istim terminima kao Samkhya filozofi, dugo je bilo — i još uvek je — uobičajena tendencija da se kreira "budistička" metafizika u kojoj se iskustvo praznine, Neuslovljenog, Dharma-tela, Buddha-prirode, rigpa, itd., kaže da funkcioniše kao osnova bića iz koje "Sve" — celokupnost našeg senzornog & mentalnog iskustva — kaže da proizlazi i u koje se vraćamo kada meditiramo. Neki ljudi misle da su te teorije izumi učenjaka bez direktnog meditativnog iskustva, ali zapravo su najčešće nastale među meditantima, koji označavaju (ili rečima diskursa, "percipiraju") određeno meditativno iskustvo kao krajnji cilj, identifikuju se sa njim na suptilan način (kao kada nam se kaže da "mi smo poznavanje"), a zatim posmatraju taj nivo iskustva kao osnovu bića iz koje sva druga iskustva dolaze.

Svako učenje koje sledi ove linije bilo bi podložno istoj kritici koju je Buddha uputio monasima koji su prvi čuli ovu diskusiju.


Rob Burbea je rekao u vezi sa tom suttom u Realizing the Nature of Mind:

Jednom Buddha je govorio grupi monaha i u suštini im rekao da ne vide Svest kao Izvor svega. Dakle ovo osećanje da postoji ogromna svest i sve se samo pojavljuje iz toga i nestaje nazad u to, lepo kako god to bilo, rekao im je da zapravo nije vešto način gledanja na stvarnost. I to je veoma zanimljiva sutta, jer je to jedna od retkih suttas gde na kraju ne kaže da su monasi radovali njegovim rečima.

Ova grupa monaha nije želela da čuje to. Bili su sasvim zadovoljni tim nivoom uvida, divnim koliko god bio, i reklo se da monasi nisu radovali Buddhaovim rečima. (smeh) I slično, nailazi se na ovo kao učitelj, moram reći. Ovaj nivo je toliko privlačan, ima toliko ukusa nečeg krajnjeg, da često ljudi neće da se pomeraju odavde.Ažuriranje: 21/7/2008


Da li je Svest Ja ili Centar?


Prva faza doživljavanja svesti licem u lice je kao tačka na sferi koju ste nazvali centrom. Označili ste je.


Potom kasnije shvatate da kada označite druge tačke na površini sfere, one imaju iste karakteristike. Ovo je početno iskustvo nedualnosti. (ali zbog našeg dualističkog momentuma, još uvek nema jasnoće čak i ako postoji iskustvo nedualnosti)


Ken Wilber: Dok počivate u tom stanju (Svedoka), i "osećate" ovog Svedoka kao veliki prostran prostor, ako tada pogledate, recimo, planinu, možda ćete početi primetiti da je osećaj Svedoka i osećaj planine isti osećaj. Kada "osećate" vaše čisto Ja i "osećate" planinu, to su apsolutno isti osećaji.


Kada vas zamole da nađete još jednu tačku na površini sfere, nećete biti sigurni ali ste i dalje veoma oprezni.


Jednom kada se uvid Ned-ja stabilizuje, jednostavno slobodno pokazujete na bilo koju tačku na površini sfere - sve tačke su centar, dakle ne postoji 'the' centar. 'The' centar ne postoji: sve tačke su centar.


Kada kažete 'the centar', označavate tačku i tvrdite da je to jedina tačka koja ima karakteristiku 'centra'. Intenzitet čistog bivstvovanja je sam po sebi manifestacija. Nije potrebno deliti na unutrašnje i spoljašnje jer će takođe doći trenutak kada će visoki intenzitet jasnoće biti iskusan za sve senzacije. Dakle, ne dozvolite da 'intenzitet' stvara slojevitost unutrašnjeg i spoljašnjeg.


Sada, kada ne znamo šta je sfera, ne znamo da su sve tačke iste. Tako kada osoba prvi put doživi nedualnost sa još uvek aktivnim sklonostima, ne možemo u potpunosti doživeti raspadanje uma/tela i iskustvo nije jasno. Ipak, i dalje smo oprezni u vezi našeg iskustva i pokušavamo biti nedualni.


Ali kada je shvatanje jasno i duboko se ukorenjuje u našu najdublju svest, zaista je bez napora. Ne zato što je to rutina već zato što nema ništa što treba da se uradi, samo dopuštajući prostranost svesti prirodno.


Ažuriranje: 15/5/2008


Razrada o Praznini


Kao crveni cvet koji je tako živopisan, jasan i odmah ispred posmatrača, "crvenilo" se samo čini da "pripada" cvetu, zapravo nije tako. Vizija crvenog se ne javlja kod svih životinjskih vrsta (psi ne mogu da percipiraju boje) niti je "crvenilo" atribut uma. Ako se dobije "kvantni vid" da se pogleda u atomsku strukturu, slično nema atributa "crvenilo" nigde nađeno, samo gotovo potpuni prostor/praznina bez perceptibilnih oblika i formi. Sve što se pojavljuje zavisi od uslova i stoga je prazno od bilo kakve inherentne egzistencije ili fiksnih atributa, oblika, forme ili "crvenila" -- samo sjajno a ipak prazno, samo Pojave bez inherentnog/objektivnog postojanja. Šta dovodi do razlika boja i iskustava kod svakog od nas? Uslovno nastajanje... stoga prazno od inherentnog postojanja. Ovo je priroda svih fenomena.


Kao što ste videli, nema ‘Cvetnosti’ koju vidi pas, insekt ili mi, ili bića iz drugih sfera (koja zaista mogu imati potpuno drugačiji način percepcije). ‘Cvetnost’ je iluzija koja ne traje ni trenutak, samo agregat uzroka i uslova. Analogno primeru ‘cvetnosti’, nema ‘sebstva’ koje služi kao pozadina svedočenja -- čista svest nije svedočna pozadina. Pre, ceo trenutak manifestacije je naša čista svest; jasno lucidna, a ipak prazna od inherentnog postojanja. Ovo je način ‘gledanja’ jednog kao mnogo, posmatrač i posmatrano su jedno te isto. Ovo je takođe značenje bezobličnosti i bezatributnosti naše prirode.


Zbog toga što je karmička sklonost ka percepciji subjekt/objekt dualnosti tako jaka, čista svest se brzo pripisuje 'Ja', Atman, ultimativnom Subjektu, Svedoku, pozadini, večnom, bezobličnom, bezmirisnom, bezbojnom, besmislenom i praznom od bilo kakvih atributa, i mi nesvesno objektivizujemo ove atribute u ‘entitet’ i činimo ga večnom pozadinom ili prazninom praznine. To ‘dualizuje’ oblik od bezobličnosti i pokušava da se odvoji od sebe. To nije ‘Ja’, ‘Ja’ sam nepromenljiva i savršena tišina iza prolaznih pojava. Kada se to uradi, sprečava nas da doživimo boju, teksturu, tkaninu i manifestujuću prirodu svesti. Odjednom se misli grupišu u drugu kategoriju i odbacuju. Stoga ‘neosobnost’ izgleda hladno i bezživotno. Ali to nije slučaj za nedualnog praktikanta u budizmu. Za njega/nju, ‘bezobličnost i bezatributnost’ su živo živahne, pune boja i zvukova. ‘Bezobličnost’ se ne shvata odvojeno od ‘Oblika’ – ‘oblik bezobličnosti’, tekstura i tkanina svesti. Oni su jedno te isto. U stvarnom slučaju, misli misle i zvuk čuje. Posmatrač je oduvek bio posmatrano. Nije potreban posmatrač, sam proces zna i odvija se kao što piše Poštovani Buddhaghosa u Visuddhi Maggi.


U golotinji svesti, ne postoji deljenje atributa i objektivizacija ovih atributa u različite grupe istog iskustva. Dakle, misli i senzorne percepcije se ne odbacuju i priroda nepostojanosti se celovito prihvata u iskustvu bez-ja. ‘Nepostojanost’ nikada nije ono što se čini da jeste, nikada ono što je shvaćeno u konceptualnim mislima. ‘Nepostojanost’ nije ono što je um konceptualizovao da bude. U nedualnom iskustvu, pravo lice prirode nepostojanosti se doživljava kao dešavanje bez kretanja, promena bez odlaska negde. To je “šta jeste” nepostojanosti. Jednostavno jeste.


Zen majstor Dogen i Zen majstor Hui-Neng su rekli: "Nepostojanost je Buda-Priroda."


Za dalje čitan


User

Continue 

ChatGPT


je o Praznini, pogledajte Povezanost Nedualnosti i Praznine i Nečvrstost postojanja.


Ažuriranje: 2022:


Još jedna razrada o uslovljenom nastajanju i praznini -


Gde je cvet?


Yin Ling


Razmišljala sam o uslovljenom nastajanju i praznini ovog jutra, nakon razgovora sa prijateljem juče... moje istraživanje ide -

Kada vidite cvet,

pitajte, da li je cvet u mom umu? da li je cvet vani, odvojen od mog uma? Da li je cvet između uma i spoljašnjosti? gde? gde je cvet?

Kada čujete zvuk, pitajte,

Da li je zvuk u mom uhu? u mom umu? u mom mozgu? na radiju? u vazduhu? odvojen od mog uma? da li nezavisno lebdi? GDE?

kada dodirnete sto, pitajte,

Da li je ovaj dodir, u mom prstu? na stolu? u prostoru između? u mom mozgu? u mom umu? odvojen od uma? GDE?

Nastavite tražiti. Videti, Čuti, Osećati. Um mora da gleda da bi bio zadovoljen. Ako ne, nastavlja biti u neznanju.

Onda ćete videti, Nikada nije postojalo JA, ja u budizmu znači nezavisna stvar - pojedinačna, nezavisna, jedna, supstancijalna STVAR koja sedi spolja ili unutra ili bilo gde u ovom 'svetu'.

Da bi zvuk se pojavio, uho, radio, vazduh, talasi, um, poznavanje, itd itd itd moraju doći zajedno i postoji zvuk. nedostatak jednog i nema zvuka.

-to je uslovljeno nastajanje.

Ali onda, gde je to? šta je zapravo to što čujete? tako živopisni orkestar! ali gde?!

-To je Praznina.

Sve je samo iluzorno. Tu, a ipak nije tu. Pojavljuje se a ipak je prazno.

To je, priroda realnosti.

Nikada niste trebali da se bojite. Samo ste pogrešno mislili da je sve stvarno.


Takođe pogledajte:


Moj Omiljeni Sutra, Ne-nastajanje i Uslovljeno Nastajanje Zvuka


Ne-nastajanje zbog Uslovljenog Nastajanja


--


Noumen i Fenomen


Zen Majstor Sheng Yen:


Kada ste u drugoj fazi, iako osećate da "Ja" ne postoji, osnovna supstanca univerzuma, ili Vrhovna Istina, i dalje postoji. Iako prepoznajete da su sve različite pojave produžetak ove osnovne supstance ili Vrhovne Istine, ipak postoji opozicija osnovne supstance naspram spoljnih pojava.

.

.

.

Onaj ko je ušao u Chan (Zen) ne vidi osnovnu supstancu i pojave kao dve stvari koje su u opoziciji jedna drugoj. Čak ih se ne može ilustrovati kao poleđinu i dlan ruke. To je zato što pojave same jesu osnovna supstanca, i osim pojava ne postoji osnovna supstanca koja se može naći. Realnost osnovne supstance postoji upravo u nerealnosti pojava, koje se neprestano menjaju i nemaju stalni oblik. Ovo je Istina.


Ažuriranje: 2/9/2008


Odlomak sa sgForums od Thusness/Passerby:


AEN je postavio sjajan sajt o onome što pokušavam preneti. Prođite kroz video zapise. Podeliću ono što se diskutuje u video zapisa на методу, pogled i iskustvo za lakše ilustrovanje kako sledi:


Metod je ono što je općenito poznato kao samoproučavanje.


Trenutni pogled koji imamo je dualistički. Stvari vidimo u smislu podjele subjekta/objekta.


Iskustvo može biti dalje podeljeno na sledeće:


3.1 Snažan individualni osećaj identiteta


3.2 Okeansko iskustvo oslobođeno od konceptualizacije.

Ovo je zbog toga što praktikant oslobađa sebe od konceptualnosti, od oznaka i simbola. Um kontinuirano disocira sebe od svih označavanja i simbola.


3.3 Okeansko iskustvo koje se otapa u sve.

Period ne-konceptualnosti je produžen. Dovoljno dugo da se um/telo 'simbolička' veza rastopi i stoga privremeno suspenduje unutrašnja i spoljna podela.


Iskustva za 3.2 i 3.3 su transcendentalna i dragocena. Međutim, ova iskustva se često pogrešno tumače i distorzuju objektivizacijom ovih iskustava u entitet koji je "konačan, nepromenljiv i nezavisan". Objektivizovano iskustvo je poznato kao Atman, Bog ili Buda Priroda od strane govornika u video zapisima. Poznato je kao iskustvo "JA JESAM" sa različitim stepenom intenziteta ne-konceptualnosti. Obično praktikantima koji su iskusili 3.2 i 3.3 teško je da prihvate doktrinu Anatta i Praznine. Iskustva su previše jasna, stvarna i blažena da bi se odbacila. Oni su preplavljeni.


Pre nego što nastavimo, zašto mislite da su ova iskustva distorzirana?


(napomena: Trenutni pogled koji imamo je dualistički. Stvari vidimo u smislu podjele subjekta/objekta.)


Ažuriranje:


Postoje različite vrste meditativnog blaženstva/radosti/zanosa.

Kao u samatha meditaciji, svako jhana stanje predstavlja fazu blaženstva povezanu sa određenim nivoom koncentracije; blaženstvo doživljeno iz uvida u našu prirodu se razlikuje.


Sreća i zadovoljstvo koje doživljava dualistički um se razlikuje od onoga što doživljava praktikant. "JA JESAM" predstavlja viši oblik sreće u poređenju sa dualističkim umom koji neprekidno brblja. To je nivo blaženstva povezan sa stanjem 'transcendencije' - stanjem blaženstva koje proizlazi iz iskustva "bezobličnosti, bezmirisnosti, bezbojnosti, bezatributnosti i besmislenosti".


Bez-ja ili nedualnost je viši oblik blaženstva rezultat direktnog iskustva Jedinstva i ne-separacije. Povezano je sa otpuštanjem 'Ja'. Kada je nedualnost oslobođena percepcija, to blaženstvo je oblik transcendencije-jedinstva. To je ono što se naziva transparentnošću nedualnosti.


....


Sledeći spisi su od drugog forumaša (Soh: Scott Kiloby) koji je postavio na drugom forumu:


http://now-for-you.com/viewtopic.php?p=34809&highlight=#34809


Kada sam se udaljio od računara, u kuhinju, a zatim u kupatilo, primetio sam da ne mogu napraviti razliku između vazduha


User

Continue 

ChatGPT


ovde, i mene ili vazduha i lavaboa. Gde jedno završava a drugo počinje? Ne pravim se lud. Ne, pitam, vidite li tu igru. Kako jedno može postojati bez drugog?


Upravo sada uzimam vazduh u svoja pluća i primećujem tu interakciju. Ova tastatura je samo na kraju mojih prstiju, kao produžetak mene. Moj um kaže "Ne, to je tastatura, a ovo su tvoji prsti. Veoma različite stvari," ali svest ne pravi tu razliku tako jasno. Da, postoji viđenje da moji prsti izgledaju ovako, a tastatura izgleda drugačije. Ali opet, ta igra.


Zašto um pravi takvu razliku između tišine i zvuka. Jesmo li sigurni da su odvojeni? Upravo sam rekao "da" u vazduh. Primetio sam da je bilo tišine, zatim se reč pojavila u vazduhu, a zatim opet tišina. Ove dve "stvari" su venčane, zar ne. Kako jedna može biti bez druge? I tako, da li su one odvojene? Naravno, um kaže "da" one su odvojene. Možda će čak reći nešto što su učitelji rekli što je "ti si svest." Ali jesam li ja? Šta je sa ovim rečima, šta je sa ovim stolom. Da li je to svest? Gde je razlika.


Mi to izmišljamo kako idemo, zar ne? Šta god želimo da verujemo. "sve je jedno." "Ja sam svest." "Isus Hristos je moj spasitelj." "Kikiriki puter i džem je odvratno." Sad se šalim. Ali kako bih znao da li su te stvari odvojene, oblik i bezobličnost ako ne pogledam ovde i sada, na ovu vezu, na to kako se međusobno igraju. Opet, ovo se čini kao otvoreno pitanje. Mogao bih reći "sve je Jedno" ili šta god sam gore rekao i propustiti šansu da ponovo pogledam ovu interakciju i vidim kako moji prsti, tastatura, vazduh, prostor ispred ekrana, i ekran igraju zajedno.


Postoje dve forme znanja koje dolaze na scenu u svesnosti. Jedna forma znanja ima veze sa osećanjem. Osećanjem našeg iskustva. Onda je pitanje, gde se osećanje dešava? Dakle, ako sada osetite svoju ruku. Gde se osećanje dešava u vašoj ruci. Dešava li se u stopalu, gde se to događa? Dešava li se osećanje u umu?

...U vašoj ruci. Naravno. Nešto se događa u vašoj ruci, što vam daje te senzacije, zar ne, i to nazivam osećanjem. Osećaj ruke u ruci. Ruka ima svoje sopstveno iskustvo ruke. Vaše stopalo ne doživljava vašu ruku. Ali ta ruka ima svoje sopstveno iskustvo ruke. Vibracije, napetost, toplota, hladnoća. Senzacije se dešavaju upravo tamo u ruci. Ruka oseća samu sebe. Postoji vrsta svesti koja postoji na mestu gde je iskusimo. Da li to ima smisla? Da li je iko od vas zbunjen u ovom trenutku?


...Deo onoga što praksa svesnosti uključuje je opuštanje u osećanju iskustva. I jednostavno dozvoljavamo sebi da postanemo senzacije iskustva. Donesite osećaj prisustva ili uključenosti... dozvolite sebi da zaista aktivirate to senzorno iskustvo... šta god da se dešava u životu, kakvo god iskustvo imali, ima element koji je takođe senzorni. "Buđenje nas poziva unutar svega" je sugestija - Idite unutra, i zaronite u neposrednost kako to biva osećano. To je nedualni svet. Nema dualnosti između iskustva i senzacije, senzacije i osećanja toga. Postoji senzacija i osećanje toga upravo tamo, zar ne? Nema senzacije


bez osećanja, iako možda ne obraćate pažnju na to, postoji vrsta osećanja koja se tu odvija. Dakle, deo budističke prakse je da zaronimo u ovaj nedualistički svet... ovaj nedeljeni svet kako se osećanje događa samo po sebi. Većina nas se drži odvojeno od toga, izvan toga. Mi to sudimo, merimo, definišemo

to protiv sebe, ali ako se opustimo i zaronimo u neposrednost života... onda postoji nešto u tome što može da procveta i raste Buddha-seme.


~ Gil Fronsdal o Buddha Prirodi, 2004

(drugi deo)... I dok se to nekako smiri i obrađuje u praksi, kako bismo dublje i potpunije ušli u naše iskustvo, takođe moramo na neki način da se pozabavimo veoma veoma suptilnim, što tradicije nazivaju osećajem Ja-Jesam. To Ja Sam. I može se činiti veoma nevinim, veoma očiglednim, da ja nisam doktor, ja nisam ovo i ja nisam to, ja se neću držati toga kao svog identiteta. Ali znate, ja jesam. Mislim, dakle ja sam. Osećam, dakle ja sam. Ja sam svestan, dakle ja sam. Postoji neka vrsta Agenta, neka vrsta Bića, neka vrsta Postojanja ovde. Samo osećaj prisustva, i to prisustvo nekako vibrira, to prisustvo nekako sebe poznaje... samo neka vrsta osećaja Postojanja. I ljudi kažu, pa da, to Postojanje samo JEST, to je nedualno. Nema spolja ni unutra, samo osećaj postojanja. Budističke tradicije kažu ako želite da uđete u ovu neposrednost života, uđete u iskustvo života potpuno, takođe morate da se suočite sa veoma suptilnim osećajem Postojanja, i dozvolite da se ono rastvori i nestane, i onda se otvara svet buđenja, slobode.


~ Gil Fronsdal o Buddha Prirodi, 2004


User

Continue 

ChatGPT


Gil Fronsdal (1954) je budista koji je praktikovao Zen i Vipassanu od 1970-ih, i trenutno je budistički učitelj koji živi u području San Franciska. On je vodeći učitelj Insight Meditation Center (IMC) u Redwood City, Kalifornija. On je jedan od najpoznatijih američkih budista. Ima doktorat iz budističkih studija sa Univerziteta Stanford. Njegovi brojni dharma govori dostupni na internetu sadrže osnovne informacije o meditaciji i budizmu, kao i o suptilnim konceptima budizma objašnjenim na nivou laika.


Ažuriranje 2021 sa više citata:


Thusness, 2009:


"...trenutak neposrednog i intuitivnog prosvetljenja kada ste shvatili nešto neosporno i nepokolebljivo -- uverenje tako snažno da vas niko, čak ni Buda ne može odvratiti od ove realizacije jer praktikant tako jasno vidi istinu toga. To je direktni i nepokolebljivi uvid 'Vi'. Ovo je realizacija koju praktikant mora imati kako bi realizovao Zen satori. Razumete jasno zašto je toliko teško tim praktikantima da se odreknu ovog 'JA JESAM' i prihvate doktrinu anatta. Zapravo nema odricanja od ovog 'Svedoka', radi se o produbljivanju uvida da bi se uključila nedualnost, beztemeljnost i međusobna povezanost naše svetlosne prirode. Kao što Rob reče, "zadrži iskustvo ali preciziraj pogled"."


John Tan (2020):


"Šta je najvažnije iskustvo u JA JESAM? Šta mora da se dogodi u JA JESAM? Nema čak ni JESAM, samo JA... potpuna tišina, samo JA, zar ne?

I šta je ta potpuna tišina samo JA?

To tišina apsorbuje, isključuje i uključuje sve u samo JA. Kako se to iskustvo zove? To iskustvo je nedualno. I u tom iskustvu zapravo, nema spoljašnjeg ni unutrašnjeg, takođe nema posmatrača ni posmatranog. Samo potpuna tišina kao JA."


"Osećaj 'Sebe' mora da se rastvori na svim tačkama ulaza i izlaza. U prvoj fazi rastvaranja, rastvaranje 'Sebe' se odnosi samo na sferu misli. Ulaz je na nivou uma. Iskustvo je 'JESAM-nost'. Imajući takvo iskustvo, praktikant može biti previše zanesen transcendentalnim iskustvom, vezan za to i pogrešno ga smatra najčistijom fazom svesti, ne shvatajući da je to samo stanje 'bez-ja' koje se odnosi na sferu misli." - John Tan, pre više od decenije


Ažuriranje 17/7/2021 sa više citata:


Apsolut odvojen od prolaznosti je ono što sam označio kao 'Pozadinu' u moja 2 posta theprisonergrecu.


    84. RE: Postoji li apsolutna realnost? [Skarda 4 od 4]

    27. mart 2009, 9:15 ujutru | Post izmenjen: 27. mart 2009, 9:15 ujutru

    Zdravo theprisonergreco,


    Prvo šta tačno je ‘pozadina’? Zapravo ne postoji. To je samo slika 'nedualnog' iskustva koje je već prošlo. Dualistički um stvara 'pozadinu' zbog siromaštva svog dualističkog i inherentnog mehanizma mišljenja. Ne može razumeti ili funkcioniše bez nečega za šta se može držati. To iskustvo 'Ja' je potpuno, nedualno iskustvo u prvom planu.


    Kada se pozadinski subjekt shvati kao iluzija, sva prolazna fenomena se otkrivaju kao Prisutnost. To je kao prirodno 'vipassanički' kroz sve. Od šištanja PC-a, do vibracija pokretnog MRT voza, do senzacije kada se stopala dodiruju tlo, sva ova iskustva su kristalno jasna, ništa manje "JA JESAM" od "JA JESAM". Prisutnost je i dalje potpuno prisutna, ništa nije uskraćeno. :) Dakle, "JA JESAM" je samo kao bilo koje drugo iskustvo kada je subjekt-objekt podela nestala. Nema razlike od nastajućeg zvuka. Postaje statička pozadina kao naknadna misao kada su naše dualističke i inherentne tendencije u akciji.


    Prva faza 'Ja-nosti' iskustva svesti licem u lice je kao tačka na sferi koju ste nazvali centrom. Označili ste je.


    Kasnije shvatate da kada označite druge tačke na površini sfere, one imaju iste karakteristike. To je početno iskustvo nedualnosti. Jednom kada se uvid Ned-Ja stabilizuje, jednostavno slobodno pokazujete na bilo koju tačku na površini sfere -- sve tačke su centar, dakle nema 'the' centra. 'The' centar ne postoji: sve tačke su centar.


    Nakon toga, praksa prelazi od 'koncentrisane' do 'beznaporne'. To rečeno, nakon ovog početnog nedualnog uvida, 'pozadina' će i dalje povremeno izranjati još nekoliko godina zbog latentnih tendencija...


User

Continue 

ChatGPT


    86. RE: Postoji li apsolutna realnost? [Skarda 4 od 4]

    27. mart 2009, 11:59 pre podne | Post izmenjen: 27. mart 2009, 11:59 pre podne

    Da budem precizniji, takozvana 'pozadinska' svest je ta čista događajnost. Nema 'pozadinu' i 'čistu događajnost'. Tokom početne faze nedualnosti, još uvek postoji navika da se 'popravi' ova imaginarna podela koja ne postoji. To sazreva kada shvatimo da anatta je pečat, a ne faza; u slušanju, uvek samo zvuci; u gledanju, uvek samo boje, oblici i forme; u razmišljanju, uvek samo misli. Uvek i već tako. :)


Mnogi nedualisti nakon intuitivnog uvida u Apsolut čvrsto se drže Apsoluta. To je kao da se vežemo za tačku na površini sfere i nazivamo je 'jedini i jedinstveni centar'. Čak i za one advaitine koji imaju jasan iskustveni uvid u bez-ja (bez subjekt-objekt podele), iskustvo slično anatti (prvo praznjenje subjekta) nisu pošteđeni ovih tendencija. Nastavljaju da se vraćaju Izvoru.


Prirodno je referisati se na Izvor kada nismo dovoljno rastvorili latentnu dispoziciju, ali mora se tačno shvatiti šta to jeste. Da li je to neophodno i kako možemo počivati u Izvoru kada ne možemo ni locirati gde se nalazi? Gde je to mesto odmora? Zašto se vraćati? Zar to nije još jedna iluzija uma? 'Pozadina' je samo trenutak misli za prisjećanje ili pokušaj ponovne potvrde Izvora. Kako je to neophodno? Možemo li biti i trenutak misli odvojeni? Tendencija za hvatanje, za očvršćivanje iskustva u 'centar' je navika uma na delu. To je samo karmička tendencija. Shvatite to! Ovo je ono što sam mislio kada sam Adamu objasnio razliku između Jednog Uma i Bez Uma.


John Tan, 2009


Praznina kao Pogled bez Pogleda i Prihvatanje Prolaznosti http://www.awakeningtoreality.com/2009/04/emptiness-as-viewless-view.html


[...]


Mnogi nedualisti nakon intuitivnog uvida u Apsolut čvrsto se drže za Apsolut. To je kao da se pridržavamo za tačku na površini sfere i nazivamo je 'jedini i pravi centar'. Čak i za one advaitine koji imaju jasan iskustveni uvid u ne-ja (bez subjekt-objekt podele), iskustvo slično anatti (prvo pražnjenje subjekta) nisu izuzeti od ovih sklonosti. Nastavljaju da se vraćaju Izvoru.


Prirodno je referisati se na Izvor kada nismo dovoljno rastvorili latentnu sklonost, ali mora se tačno shvatiti šta to jeste. Je li to neophodno i kako možemo počivati u Izvoru kada ne možemo ni locirati njegovu lokaciju? Gde je to mesto počinka? Zašto se vraćati? Zar to nije još jedna iluzija uma? 'Pozadina' je samo trenutak misli za sećanje ili pokušaj ponovne potvrde Izvora. Kako je to neophodno? Možemo li biti i trenutak misli odvojeni? Tendencija za hvatanje, za očvršćivanje iskustva u 'centar' je navika uma na delu. To je samo karmička tendencija. Shvatite to! Ovo je ono što sam Adamu objasnio razliku između Jednog Uma i Bez Uma.


John Tan, 2009


Praznina kao Pogled bez Pogleda i Obeležavanje Prolaznosti http://www.awakeningtoreality.com/2009/04/emptiness-as-viewless-view.html

 Kevin Schanilec


Hvala vam što ste objavili vaš razgovor sa John Tan-om. Nov sam ovde - hvala vam što ste odobrili moje pridruživanje 🙂

Čini se da je fokus na "Ja Jesam" jedan od glavnih razlikujućih faktora između budizma i pristupa Advaita/Nedualnosti. Neki veoma poznati učitelji u potonjem pristupu kažu da je Buda učio otkriće i potvrdu "Ja Jesam" (doživljeno kao biće, svest, prisutnost itd.) kao ono što buđenje zapravo predstavlja, dok je Buda učio da je to zapravo jedna od naših dublje ukorenjenih iluzija. Opisao bih to kao veoma suptilan dualitet koji se nije činio kao takav, ali kada nestane, očigledno je da je dualitet bio prisutan.


1

· Odgovori

· pre 16m


Soh Wei Yu

Admin

Kevin Schanilec

Da, dobrodošao Kevin Schanilec. Uživao sam čitajući neke od vaših članaka.

Što se tiče JA JESAM: Pogled i paradigma su i dalje zasnovani na 'subjekt/objekt dualitetu' i 'suštinskom postojanju' uprkos trenutku nedualnog iskustva ili autentifikacije. Ali AtR to takođe smatra važnom realizacijom, i kao što mnogi učitelji u Zen-u, Dzogchen-u i Mahamudri, čak i šumskom teravadom u Tajlandu, uče da je to važan preliminarni uvid ili realizacija.

AtR vodič sadrži neke odlomke o ovome:

"https://app.box.com/s/157eqgiosuw6xqvs00ibdkmc0r3mu8jg"

"Kao što je John Tan takođe rekao 2011:

“John: šta je "JA JESAM"

da li je to pce? (Soh: PCE = čisto iskustvo svesti, pogledajte glosar na dnu ovog dokumenta)

da li postoji emocija

da li postoji osećanje

da li postoji misao

da li postoji podela ili potpuna tišina?

pri slušanju postoji samo zvuk, samo ova potpuna, direktna jasnoća zvuka!

pa šta je "JA JESAM"?

Soh Wei Yu: to je isto

samo ta čista nekonceptualna misao

John: da li postoji 'biće'?

Soh Wei Yu: ne, konačni identitet se stvara kao naknadna misao

John: zaista

to je pogrešno tumačenje nakon tog iskustva koje izaziva konfuziju

samo iskustvo je čisto iskustvo svesti

nema ništa što je nečisto

zato je to osećaj čistog postojanja

greška je samo zbog 'pogrešnog pogleda'

pa je to čisto iskustvo svesti u misli.

ne zvuk, ukus, dodir...itd

PCE (Čisto Iskustvo Svesti) je o direktnom i čistom iskustvu svega što srećemo u vidu, zvuku, ukusu...

kvalitet i dubina iskustva u zvuku

u kontaktima

u ukusu

u pejzažu

da li je on zaista doživeo ogromnu sjajnu jasnoću u čulima?

ako jeste, šta je sa 'mišlju'?

kada su sva čula zatvorena

čisto osećanje postojanja kakvo jeste kada su čula zatvorena.

zatim sa otvorenim čulima

razumeti jasno

ne upoređivati iracionalno bez jasnog razumevanja”


User

Continue 

ChatGPT


U 2007:

“(21:12) Thusness: ne misliš da je "JA JESAM" nizak stepen prosvetljenja

(21:12) Thusness: iskustvo je isto. samo je jasnoća. U pogledu uvida. Ne iskustva.

(21:13) AEN: razumem..

(21:13) Thusness: tako da osoba koja je doživela "JA JESAM" i nedualno je ista. samo je uvid drugačiji.

(21:13) AEN: aha

(21:13) Thusness: nedualno je da svakog trenutka postoji iskustvo prisutnosti. ili uvid u svakom trenutnom iskustvu prisutnosti. jer ono što sprečava to iskustvo je iluzija ja i "JA JESAM" je ta izopačena perspektiva. iskustvo je isto.

(21:15) Thusness: zar nisi video da ja uvek kažem da nema ništa loše u tom iskustvu longchenu, jonls... ja samo kažem da je to nagnuto ka carstvu misli. tako da ne razlikuj ali znaš šta je problem. Ja uvek kažem da je to pogrešno tumačenje iskustva prisutnosti. ne samo iskustvo. ali "JA JESAM" nas sprečava da vidimo.

U 2009:

“(22:49) Thusness: inače znaš o hokai opisu i "JA JESAM" je isto iskustvo?

(22:50) AEN: posmatrač, zar ne

(22:52) Thusness: ne. mislim na shingon praksu tela, uma, govora kao jedno.

(22:53) AEN: oh to je ja jesam iskustvo?

(22:53) Thusness: da, osim što objekat prakse nije zasnovan na svesti. šta znači prednji plan? to je nestanak pozadine i ono što ostaje je to. slično, "JA JESAM" je iskustvo bez pozadine i direktno doživljavanje svesti. zato je to jednostavno "Ja-Ja" ili "JA JESAM"

(22:57) AEN: čuo sam kako ljudi opisuju svest kao pozadinsku svest koja postaje prednji plan... tako da postoji samo svest svesna sebe i to je i dalje kao JA JESAM iskustvo

(22:57) Thusness: zato se tako opisuje, svest svesna sebe i kao sebe.

(22:57) AEN: ali si ti takođe rekao da ljudi JA JESAM potonu u pozadinu?

(22:57) Thusness: da

(22:57) AEN: potonuće u pozadinu = pozadina postaje prednji plan?

(22:58) Thusness: zato sam rekao da je pogrešno razumijevanje. i mi to tretiramo kao krajnje.

(22:58) AEN: razumem ali šta hokai opisuje je takođe nedualno iskustvo, zar ne

(22:58) Thusness: Rekao sam ti mnogo puta da je iskustvo tačno ali razumijevanje je pogrešno. zato je to uvid i otvaranje očiju mudrosti. nema ništa loše sa iskustvom JA JESAM". jesam li rekao da nešto nije u redu s tim?

(22:59) AEN: ne

(22:59) Thusness: čak i u fazi 4 šta sam rekao?

(23:00) AEN: to je isto iskustvo osim u zvuku, vidu itd

(23:00) Thusness: zvuk kao tačno isto iskustvo kao "JA JESAM"... kao prisutnost.

(23:00) AEN: razumem

(23:00) Thusness: da”


"JA JESAM" je svetlucava misao u samadhiju kao Ja-Ja. Anatta je realizacija toga proširujući uvid na 6 ulaza i izlaza.” – John Tan, 2018


Izvod iz "Bez Svesti Ne Znači Ne-Postojanje Svesti" http://www.awakeningtoreality.com/2019/01/no-awareness-does-not-mean-non.html :

“2010:

(23:15) Thusness: ali pogrešno ga razumijevanje je druga stvar

možeš li poreći Svedočenje?

(23:16) Thusness: možeš li poreći tu sigurnost postojanja?

(23:16) AEN: ne

(23:16) Thusness: onda nema ništa loše u tome

kako bi mogao poreći svoje sopstveno postojanje?

(23:17) Thusness: kako bi mogao poreći postojanje uopšte

(23:17) Thusness: nema ništa loše doživljavajući direktno bez posrednika čisto osećanje postojanja

(23:18) Thusness: nakon tog direktnog iskustva, trebalo bi da poboljšaš svoje razumevanje, svoj pogled, svoje uvide

(23:19) Thusness: ne nakon iskustva, odstupiš od pravog pogleda, pojačaš svoj pogrešan pogled

(23:19) Thusness: ne poričeš svedoka, već poboljšavaš svoj uvid o njemu

šta znači nedualno

(23:19) Thusness: šta znači nekonceptualno

šta znači biti spontan

šta je 'bezlični' aspekt

(23:20) Thusness: šta je sjajnost.

(23:20) Thusness: nikada ne doživljavaš ništa nepromenljivo

(23:21) PM) Thusness: u kasnijoj fazi, kada doživiš nedualno, još uvek postoji ta tendencija da se fokusiraš na pozadinu... i to će sprečiti tvoj napredak u direktni uvid u TATA kako je opisano u tata članku. (https://awakeningtoreality.blogspot.com/2010/04/tada.html)

(23:22) PM) Thusness: i još uvek postoje različiti stepeni intenziteta čak i kada si shvatio do tog nivoa.

(23:23) PM) AEN: nedualno?

(23:23) PM) Thusness: tada (članak) je više od nedualnog...to je faza 5-7

(23:24) PM) AEN: aha..

(23:24) PM) Thusness: sve je o integraciji uvida o anatti i praznini

(23:25) PM) Thusness: živopisnost u prolaznosti, osećanje onoga što sam nazvao 'tekstura i tkanina' Svesti kao oblici je veoma važno

onda dolazi praznina

(23:26) PM) Thusness: integracija sjajnosti i praznine

(nastaviće se)


User

Continue 

ChatGPT


Soh Wei Yu

Admin

(22:45) Thusness: ne poriči to Svedočenje ali prefini pogled, to je veoma važno

(22:46) Thusness: do sada, pravilno si naglašavao važnost svedočenja

(22:46) Thusness: za razliku od prošlosti, dao si ljudima utisak da poričeš ovo prisustvo svedočenja

(22:46) Thusness: ti samo poričeš personifikaciju, reifikaciju i objektivaciju

(22:47) Thusness: tako da možeš dalje napredovati i shvatiti našu praznu prirodu.

ali ne objavljuj uvek šta sam ti rekao na msn

(22:48) Thusness: za tren oka, postaću neka vrsta kultnog vođe

(22:48) AEN: aha.. lol

(22:49) Thusness: anatta nije običan uvid. Kada možemo dostići nivo potpune transparentnosti, shvatićete koristi

(22:50) Thusness: ne-konceptualnost, jasnoća, sjajnost, transparentnost,

otvorenost, prostranost, bezmišljenost, ne-lokalnost... sve ove

opisi postaju prilično besmisleni.

....

Početak sesije: nedelja, 19. oktobar, 2008

(13:01) Thusness: Da

(13:01) Thusness: Zapravo praksa nije da se poriče ovo 'Jue' (svesnost)

(18:11) Thusness: način na koji si objasnio kao da 'nema Svesnosti'.

(18:11) Thusness: Ljudi ponekad pogrešno shvataju šta pokušavaš da preneseš. ali da tačno razumeš ovo 'jue' tako da se može doživeti iz svakog trenutka bez napora.

(13:01) Thusness: Ali kada praktikant čuje da to nije 'TO', odmah počinje da brine jer je to njihovo najdragocenije stanje.

(13:01) Thusness: Sve faze napisane su o ovom 'Jue' ili Svesnosti.

(13:01) Thusness: Međutim, šta Svesnost zaista jeste nije tačno doživljeno.

(13:01) Thusness: Zato što to nije tačno doživljeno, kažemo da 'Svesnost koju pokušavate da zadržite' ne postoji na taj način.

(13:01) Thusness: To ne znači da nema Svesnosti.”


.....


"William Lam: To je nekonceptualno.


John Tan: Da, nekonceptualno. U redu. Prisutnost nije konceptualno iskustvo, mora biti direktno. I jednostavno osećaš čistu suštinu postojanja. Znači, ljudi te pitaju, pre rođenja, ko si ti? Ti jednostavno autentično potvrđuješ Ja, to je tvoje pravo biće, direktno. Dakle, kada prvi put autentično potvrdiš to Ja, naravno da si veoma srećan. Kada si mlad, tada, vau... Ja autentično potvrđujem ovo Ja... mislio si da si prosvetljen, ali onda putovanje se nastavlja. Dakle, ovo je prvi put da ukusiš nešto što je drugačije. To je... To je pre misli, nema misli. Tvoj um je potpuno miran. Osećaš se mirno, osećaš prisutnost, i poznaješ sebe. Pre rođenja to sam Ja, posle rođenja, to sam takođe Ja, 10.000 godina to je i dalje ovo Ja, 10.000 godina pre, to je i dalje ovo Ja. Dakle, ti autentično potvrđuješ to, tvoj um je samo to i autentično potvrđuješ svoje pravo biće, pa ne sumnjaš u to. U kasnijoj fazi...


Kenneth Bok: Prisutnost je ovo JA JESAM?


John Tan: Prisutnost je isto kao JA JESAM. Prisutnost je isto kao... naravno, drugi ljudi mogu se ne slagati, ali zapravo oni se odnose na istu stvar. Ista autentifikacija, isto šta... čak i u Zen je isto.


Ali u kasnijoj fazi, ja shvatam to samo kao carstvo misli. Znači, u šest, ja uvek zovem šest ulaza i šest izlaza, tako da postoji zvuk i sve ovo... U to vreme, uvek kažeš da nisam zvuk, nisam pojava, JA SAM Ja koje je iza svih ovih pojava, zar ne? Dakle, zvuci, senzacije, sve ovo dolazi i prolazi, tvoje misli dolaze i prolaze, to nisam ja, zar ne? To je ultimativno Ja. Ja je ultimativno Ja. Zar ne?


William Lam: Dakle, da li je to nedualno? Faza JA JESAM. To je nekonceptualno, da li je to nedualno?


John Tan: To je nekonceptualno. Da, to je nedualno. Zašto je to nedualno? U tom trenutku, nema dualnosti uopšte, u tom trenutku kada doživiš Ja, ne možeš imati dualnost, jer si direktno autentično potvrđen kao TO, kao ova čista suština Bića. Dakle, to je potpuno Ja, nema ništa drugo, samo Ja. Nema ništa drugo, samo Ja. Mislim, mnogi od vas su doživeli ovo, JA JESAM. Dakle, verovatno ćete ići i posetiti sve hinduiste, pevati sa njima, meditirati sa njima, spavati sa njima, zar ne? To su mladi dani. Ja meditiram sa njima, satima za satima, meditiram, sedim sa njima, jedem sa njima, pevam sa njima, bubnjam sa njima. Jer to je ono što oni propovedaju, i nađete ovu grupu ljudi, svi pričaju isti jezik.


Dakle, ovo iskustvo nije normalno iskustvo, zar ne? Mislim, u verovatno 15 godina mog života ili 17 godina mog života, moj prvi... kada sam imao 17 godina, kada si prvi put doživeo to, vau, šta je to? Dakle, to je nešto drugačije, to je nekonceptualno, to je nedualno, i sve to. Ali je veoma teško vratiti to iskustvo. Veoma, veoma teško, osim ako si kada si u meditaciji, jer odbacuješ relativno, pojave. Dakle, to je, iako oni možda kažu ne, ne, to je uvek sa mnom, jer je to Ja, zar ne? Ali ti zapravo ne dobijaš nazad tu autentifikaciju, samo čistu suštinu postojanja, samo ja, jer odbacuješ ostatak tih pojava, ali to nisi znao u to vreme. Tek nakon anatta, onda shvatiš da je ovo, kada čuješ zvuk bez pozadine, to iskustvo je tačno isto, ukus je tačno isti kao prisutnost. Prisutnost JA JESAM. Dakle, tek nakon anatta, kada pozadina nestane, onda shvatiš eh, ovo ima tačno isti ukus kao JA JESAM iskustvo. Kada ne slušaš, samo si u živim pojavama, očiglednim pojavama sada, zar ne. To iskustvo je tako


User

Continue 

ChatGPT


đe JA JESAM iskustvo. Kada čak sada osećaš svoju senzaciju bez direktnog osećaja sebe. To iskustvo je tačno isto kao JA JESAM ukus. To je nedualno. Tada shvatiš, ja zovem, zapravo, sve je Um. Zar ne? Sve. Dakle, pre toga, postoji krajnje Ja, pozadina, i odbacuješ sve te prolazne pojave. Posle toga, ta pozadina je nestala, znaš? I onda si ti samo te pojave.


William Lam: Ti si pojava? Ti si zvuk? Ti si...


John Tan: Da. Dakle, to je iskustvo. To je iskustvo. Dakle, posle toga, shvatiš nešto. Šta si shvatio? Shvatiš sve vreme šta je to što te zaslepljuje. Dakle... kod osobe koja je u JA JESAM iskustvu, čisto prisustvo iskustva, oni će uvek imati san. Reći će da se nadaju da mogu 24 sata dnevno uvek biti u tom stanju, zar ne? Dakle kada sam bio mlad, sa 17. Ali posle 10 godina i dalje razmišljaš. Onda posle 20 godina, kažeš kako to da uvek moram da meditiram? Uvek nađeš vreme za meditaciju, možda i ne učim već meditiram, daj mi pećinu ranije samo bih meditirao unutra.


Dakle, ta stvar o kojoj si uvek sanjao da jednog dana možeš biti čista svest, samo kao čista svest, živiš kao čista svest, ali to nikada ne dobiješ. Čak i ako meditiraš, povremeno možda možeš imati to okeansko iskustvo. Samo kada posle anatta, kada se to Ja iza nestane, nisi 24 sata dnevno, možda veći deo dana, budno stanje, ne baš toliko 24 sata dnevno, sanjaš u to vreme još uvek veoma karmički zavisno od čime se baviš, poslom, svim tim. (John oponaša sanjanje) Kako to da, posao...


Dakle, u normalnom budnom stanju, to je bez napora. Verovatno je to, tokom JA JESAM faze, ono što misliš da ćeš postići, postižeš posle uvida anatta. Tako postaješ jasan, verovatno si na pravom putu. Ali postoje dalji uvidi kroz koje moraš proći. Kada pokušavaš da prodreš u... jedno od njih je, osećam da postajem veoma fizički. Samo pričam, prolazim kroz svoje iskustvo. Možda tada... jer doživljavaš relativno, pojave direktno. Tako sve postaje veoma fizički. Tako počinješ da shvataš značenje, kako koncepti zapravo utiču na tebe. Onda šta tačno znači fizički? Kako dolazi ideja o fizičkom, zar ne? Tada još uvek nisam znao o praznini, i sve to, meni to nije bilo toliko važno.


Dakle, počinjem da ulazim u to šta tačno znači fizički, šta tačno znači biti fizički? Senzacija. Ali zašto se senzacija naziva fizičkom, i šta znači biti fizički? Kako sam dobio ideju o fizičkom? Tako počinjem da istražujem ovu stvar. Da, zapravo iznad toga, još uvek postoje stvari za dekonstrukciju, to je značenje... to je, kao i ja, privržen sam značenju ja, i stvaraš konstrukt, postaje reifikacija. Isto to, fizičkost takođe. Dakle, dekonstruišeš koncepte koji okružuju fizičkost. Zar ne? Dakle, kada to dekonstruišeš, tada počinjem da shvatam da sve vreme, pokušavamo da razumemo, čak i posle iskustva recimo, anatta i sve to... kada analiziramo i kada razmišljamo i pokušavamo da razumemo nešto, koristimo postojeće naučne koncepte, logiku, svakodnevnu logiku i sve to da razumemo nešto. I to je uvek isključivanje svesti. Čak i ako doživiš, možeš voditi duhovni put, znaš, ali kada razmišljaš i analiziraš nešto, nekako uvek isključuješ svest iz jednačine razumevanja nečega. Tvoj koncept je uvek veoma materijalistički. Uvek isključujemo svest iz cele jednačine.


User

Continue 

ChatGPT


John Tan, https://docs.google.com/document/d/16QGwYIP_EPwDX4ZUMUQRA30lpFx40ICpVr7u9n0klkY/edit

Soh Wei Yu

Admin

"Svest 'Ja' mora da se rastopi u svim tačkama ulaza i izlaza. U prvoj fazi rastapanja, rastapanje 'Ja' se odnosi samo na carstvo misli. Ulaz je na nivou uma. Iskustvo je 'AMnost'. Imajući takvo iskustvo, praktikant može biti preplavljen transcendentalnim iskustvom, vezan za to i pogrešno ga smatra najčistijom fazom svesti, ne shvatajući da je to samo stanje 'bez-ja' koje se odnosi na carstvo misli." - John Tan, pre više od decenije

“Direktna realizacija Uma je bezoblična, bez zvuka, bez mirisa, bez ukusa, itd. Ali kasnije se shvati da su oblici, mirisi, ukusi, Um, su Prisutnost, Sjajnost. Bez dubljeg uvida, neko samo stagnira na nivou JA JESAM i fiksira se na bezoblično, itd. To je Faza 1 Thusness-a.

JA-JA ili JA JESAM kasnije se shvata kao samo jedan aspekt ili 'čulo' ili 'vrata' prvobitne svesti. Kasnije se vidi da nije ništa posebnije ili ultimativnije od boje, zvuka, senzacije, mirisa, dodira, misli, sve što otkriva svoju živahnu živost i sjajnost. Isti ukus JA JESAM sada je proširen na sva čula. Sada to ne osećate, samo ste autentifikovali sjajnost Uma/vrata misli. Dakle, vaš naglasak je na bezobličnom, bez mirisa, i tako dalje. Nakon anatte je drugačije, sve je istog sjajnog, praznog ukusa.

I 'JA JESAM' vrata uma nisu ništa drugačija od bilo kojih drugih vrata čula, različita su samo po tome što su 'drugačija' manifestacija različitih uslova baš kao što je zvuk različit od vida, miris različit od dodira. Naravno, vrata uma su bez mirisa, ali to nije ništa drugačije od reći da su vrata vida bez mirisa i vrata zvuka bez senzacije. To ne implicira neku vrstu hijerarhije ili ultimativnosti jednog načina spoznaje nad drugim. Oni su jednostavno različita čula ali podjednako sjajna i prazna, jednako Buda-priroda.” – Soh, 2020

John Tan:

Kada svest doživi čistu suštinu “JA JESAM”, preplavljena transcendentalnim trenutkom bezmislenog Bića, svest se hvata za to iskustvo kao svoj najčistiji identitet. Time suptilno stvara 'posmatrača' i ne uspeva da vidi da je 'Čista Suština Postojanja' ništa drugo do aspekt čiste svesti koji se odnosi na carstvo misli. To zauzvrat služi kao karmički uslov koji sprečava iskustvo čiste svesti koje proizlazi iz drugih čulnih objekata. Proširujući to na druga čula, postoji slušanje bez slušaoca i gledanje bez gledaoca -- iskustvo Čiste Zvučne-Svesti radikalno je različito od Čiste Vizualne-Svesti. Iskreno, ako smo u mogućnosti da odustanemo od 'Ja' i zamenimo ga sa “Prirodom Praznine”, Svest se doživljava kao nelokalna. Nema stanja koja su čistija od


User

Continue 


2 / 2


ChatGPT


drugog. Sve je samo Jedan Ukus, mnogostrukost Prisutnosti.


http://www.awakeningtoreality.com/.../mistaken-reality-of...

Buda Priroda NIJE "JA JESAM"

AWAKENINGTOREALITY.COM

Buda Priroda NIJE "JA JESAM"

Buda Priroda NIJE "JA JESAM"

     · Odgovori

     · Ukloni Pregled

     · pre 3m · Izmenjeno

      

      

      


Takođe,

 

“Početak sesije: Utorak, 10. jul, 2007

(11:35) Thusness:    X je ranije govorio nešto kao da bi trebalo 'yi jue' (osloniti se na svest) a ne 'yi xin' (osloniti se na misli) jer jue je večno, misli su prolazne... nešto tako. to nije tačno. to je advaita učenje.

(11:35) AEN:    aha

(11:36) Thusness:    sada je najteže razumeti u budizmu ovo. doživeti nepromenljivo nije teško. ali doživeti prolaznost a ipak znati nerodjenu prirodu je prajna mudrost. Bila bi zabluda misliti da Buda ne zna stanje nepromenljivog. ili kada Buda govori o nepromenljivom to se odnosi na nepromenljivu pozadinu. inače zašto bih toliko naglasio nesporazum i pogrešno tumačenje. I naravno, to je nesporazum da nisam doživeo nepromenljivo. 🙂 Ono što morate znati je da razvijate uvid u prolaznost a ipak shvatate nerodjeno. to je onda prajna mudrost. 'videti' stalnost i reći da je nerodjeno je momentum. kada buda kaže stalnost to se ne odnosi na to. da bi prevazišli momentum morate biti sposobni da budete goli duži period vremena. tada doživeti prolaznost samo, ne označavajući ništa. pečati su još važniji od samog bude. čak i buda kada se pogrešno shvati postaje senzualan. 🙂 longchen [Sim Pern Chong] napisao je zanimljiv odlomak na closinggap. reinkarnacija.


(11:47) AEN:    oh da, pročitao sam to

(11:48) Thusness:    onaj gde je objasnio kyo-ov odgovor?

(11:50) AEN:    da

(11:50) Thusness:    taj odgovor je veoma važan odgovor, i takođe dokazuje da longchen shvata važnost prolaznih pojava i pet skandhi kao buda priroda. vreme za nerodjenu prirodu. Vidite, treba proći kroz takve faze, od "JA JESAM" do Nedualnog do isness pa do veoma veoma osnovnog onoga što je buda učio… Možete li to videti?

(11:52) AEN:    da

(11:52) Thusness:    što više neko doživi, više istine vidi u onome što je buda učio u najosnovnijem učenju. Šta god da je longchen doživeo nije zato što je čitao šta je buda učio, već zato što je to zaista doživeo.

(11:54) AEN:    razumem..”


Takođe pogledajte: 1) Thusness/PasserBy's Seven Stages of Enlightenment

2) O Anatta (Ne-Ja), Praznini, Maha i Običnosti, i Spontanoj Savršenosti


Pogrešno Tumačenje JA JESAM kao Pozadine

Takođe pogledajte: The Unborn Dharma


Oznake: Anatta, JA JESAM, John Tan, Nedualno, Ja |


0 Responses